Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» icon

Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року»
Скачати 200.93 Kb.
НазваНаказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року»
Дата28.08.2012
Розмір200.93 Kb.
ТипНаказ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Н А К А З


28.03.2012 г. м. Донецьк № 42/05


Про проведення

університетського Конкурсу

«Молодий науковець року»


На виконання наказу ДонНУ від 20.03.2012 р. № 37/05 «Про проведення Фестивалю науки в ДонНУ», з метою підвищення престижу наукової діяльності, популяризації наукових досягнень талановитої молоді,


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про загальноуніверситетський конкурс «Молодий науковець року» (далі – Конкурс), рейтингові критерії наукової діяльності кандидата на звання переможця Конкурсу, що додаються.

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення Конкурсу, який додається.

3. Деканам і завідувачам загальноуніверситетських підрозділів спільно з студентськими науковими товариствами й радами молодих учених факультетів провести відбір конкурсантів:

3.1. Для проведення Конкурсу відповідно до Положення створити конкурсну комісію на факультеті (в підрозділі) та здійснити відбір кращих студентів і молодих учених.

3.2. Подати до 6 квітня 2012 р. протоколи конкурсних комісій факультетів, підрозділів із інформацією про переможців Конкурсу з сумою балів згідно рейтингових критеріїв наукової діяльності учасників:

– Для номінації «Кращий студент-науковець року» – до Молодіжного наукового центру, головний корпус, каб. 115, тел. 302-92-26; samareva@dongu.donetsk.ua, Самарьова Т.М.

– Для номінації «Кращий молодий учений року» – до Ради молодих учених ДонНУ, корпус № 10, вул. Щорса, 46, каб. 701, тел. 335-92-68, springtail@mail.ru, Овчинникова Ю.Ю.

4. Оргкомітету підвести підсумки Конкурсу до 10 квітня 2012 р., підготувати наказ про нагородження переможців Конкурсу.

5. Начальнику загального відділу Л.В. Некрасовій довести наказ до відома деканів і завідувачів кафедр.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. зав. НДЧ С.В. Радіо.


Проректор з наукової роботи С.В. Беспалова


Проект наказу вносить:

Завідувач Навчальної Лабораторії з методичного забезпечення міждисциплінарного навчання та стажування

________________ Ю.Ю. Овчинникова


Візи:

В.о. завідувача НДЧ

_______________ С.В. Радіо

Начальник юридичного відділу

_______________ А.В. ФурманДодаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи ДонНУ


__________________С.В. Беспалова

наказ ДонНУ

від 28.03.2012 г. №  42/05


ПОЛОЖЕННЯ

про загальноуніверситетський конкурс

«Молодий науковець року»


 1. Загальні положення

  1. Конкурс проводиться з метою підвищення престижу наукової діяльності у молодіжному середовищі, популяризація наукових досягнень талановитих студентів.

  2. У конкурсі можуть брати участь студенти денної форми навчання усіх спеціальностей, молоді вчені, що мають успіхи в науковій діяльності.

  3. Конкурс відбувається щорічно під час проведення «Фестивалю науки ДонНУ». Строки проведення конкурсу встановлюються наказом ректора.

 1. Керівництво конкурсом.

  1. Загальне керівництво конкурсом здійснюється організаційним комітетом. Головою оргкомітету є проректор з наукової роботи.

  2. До складу оргкомітету входять заступники деканів з наукової роботи, члени ради молодих учених ДонНУ, студентського наукового товариства (СНТ), науково-педагогічні працівники університету. Склад оргкомітету затверджується наказом ректора.

  3. Оргкомітет для визначення переможців користується рейтинговими критеріями оцінки наукової діяльності студентів і молодих учених.

 2. Порядок проведення конкурсу

  1. Конкурс проводиться у двох номінаціях:

 • «Кращий студент-науковець року»

 • «Кращий молодий учений року»

  1. Перший етап конкурсу проводиться на факультетах та у загальноуніверситетських підрозділах. Для визначення кандидатів на звання переможця конкурсу «Молодий науковець року» формується конкурсна комісія, до складу якої входять представники СНТ і ради молодих учених факультетів, викладачі, науковці. Конкурсна комісія при визначенні кандидатури переможця керується рейтинговими критеріями оцінки наукових досягнень за період 1 календарного року, що передує проведенню Конкурсу.

  2. За підсумками роботи конкурсна комісія факультетів/підрозділів представляє в оргкомітет:

 • протокол засідання за підписом членів конкурсної комісії (додаток 1);

 • заповнені рейтингові критерії наукових досягнень студентів, молодих учених, які набрали найбільшу кількість балів у конкурсі згідно таблиці (додатки 2-3);

 • пропозиції та рекомендації щодо проведення конкурсу.

  1. Оргкомітет конкурсу на підставі отриманих матеріалів від факультетів ухвалює рішення щодо переможців конкурсу відкритим голосуванням за наявності на засіданні 2/3 складу оргкомітету. При рівній кількості голосів голос Голови оргкомітету є вирішальним.

  2. Рішення оргкомітету оформлюється протоколом і затверджується наказом проректора з наукової роботи.

 1. Порядок нагородження переможців конкурсу

  1. Переможці визначаються у трьох напрямках:

  • Природничі науки;

  • Гуманітарні науки;

  • Економіко-правові науки.

У кожній номінації передбачено три призові місця – перше, друге та третє.

  1. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами і грошовою премією. Розмір грошової винагороди встановлюється наказом ректора відповідно до затвердженого кошторису витрат.


Положення обговорено на засіданні Ради молодих учених ДонНУ.

Протокол № 3 від «21» березня 2012 року


Завідувач Навчальної Лабораторії

з методичного забезпечення

міждисциплінарного навчання та стажування Ю.Ю. Овчинникова
^

Додаток 1
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ


конкурсної комісії

______________________ факультету/підрозділу

загальноуніверситетського конкурсу «Молодий науковець року»

від «__»____________2012 р.


Номінація ______________________________________


Конкурсна комісія розглянула наукові досягнення кандидатів на звання переможця конкурсу.

1. На підставі розгляду кандидатур конкурсна комісія вирішила визнати переможцем конкурсу «Молодий науковець року»:

____________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові студента (курс, спеціальність, факультет), молодого вченого (посада, факультет)


2. Рейтингова оцінка наукової діяльності переможців додається.


Голова конкурсної комісії І.П. Прізвище


Секретар конкурсної комісії І.П. Прізвище


Додаток 2


^ Рейтингові критерії наукової діяльності кандидата на звання переможця загальноуніверситетського конкурсу«Молодий науковець року»

Номінація «Кращий студент-науковець року»


ПІБ учасника________________________________________

Сума балів _________________________________________
Показники

Бал

Кількість

Сума балів

1

СтатТІ У:

1.1

журналі з імпакт-фактором (i), журналі, що реферується у міжнародних наукометричних базах типу “Scopus”

7 + 10і

кількість авторів1.2

журналі без імпакт-фактора, що реферується у міжнародних наукометричних базах типу “Scopus”

___7____

кількість авторів1.3

у виданні зі списку ВАК України або реферується у національних журналах України та інших країн, наприклад «ВІНІТІ» «РЖ» та інш.

5

кількість авторів1.4

нереферованих журналах та збірках наукових робіт

1

кількість авторів2

КонференцІЇ

2.1

Тези доповідей Міжнародних наукових конференцій у дальньому зарубіжжі

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Доповідь, відзначена дипломом

2


3

1

2

кількість авторів2.2

Тези доповідей Міжнародних конференцій у СНД.

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

2


2

0,5

2

1,6

1,4

1,2

кількість авторів2.3

Тези доповідей Міжнародних конференцій в Україні.

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

1


1

0,25

1

0,8

0,7

0,6

кількість авторів

2.4

Тези доповідей Національних наукових конференцій в Україні

 • Виступ усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

0,5


0,5

0,25


0,5

0,45

0,4

0,3

кількість авторів2.5

Тези доповідей Регіональних наукових конференцій в Україні

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація стендової доповіді

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

0,25


0,25

0,1


0,25

0,22

0,2

0,1

кількість авторів2.6

Тези доповідей Відомчих наукових конференцій

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

0,15


0,1

0,05


0,15

0,13

0,10

0,11

кількість авторів3

ВИНАХІДНИЦЬКА дІяльнІсть

3.1

Патент зареєстрований за кордоном

10

кількість авторів3.2

Патент України, свідоцтво про реєстрацію прав інтелектуальної власності

5

кількість авторів4

олимпІадИ, конкурсИ

4.1

Призер Міжнародної студентської олімпіади зі спеціальності (дисципліни)

74.2

Учасник Міжнародної студентської олімпіади зі спеціальності (дисципліни)

5
4.3

Переможець II (заключного) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (дисципліни)

5 (1-й)

4,8 (2-й)

4,5 (3)4.4

Учасник II (заключного) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (дисципліни)

34.5

Переможець II (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук

5 (1-й)

4,8 (2-й)

4,5 (3)4.6

Премія НАНУ для студентів за кращу наукову роботу

54.7

Грамота Президіума НАНУ для молодих учених та студентів за кращу наукову роботу

4,84.8

Премія АН ВО для студентів за кращу наукову роботу

35

участЬ У вИставках

5.1

Диплом виставки:

 • Міжнародний

 • Національний

 • Регіональний

 • Міжвузівський

 • Вузівський


5

3

2

0,5

0,35.2

Експонат виставки

 • Міжнародний

 • Національний

 • Регіональний

 • Відомчі


2

1

0,5

0,36

Наукові гранти, стипендії Фонду Віктора Пінчука для студентів

37


Офіційні наукові стажування за кордоном

2Загалом


Додаток 3


^ Рейтингові критерії наукової діяльності кандидата на звання переможця загальноуніверситетського конкурсу«Молодий науковець року»

Номінація «Кращий молодий учений року»


ПІБ учасника________________________________________

Сума балів _________________________________________
Показники

Бал

Кількість

Сума балів

1

СтатТІ У:

1.1

журналі з імпакт-фактором (i), журналі, що реферується у міжнародних наукометричних базах типу “Scopus”

7 + 10і

кількість авторів1.2

журналі без імпакт-фактора, що реферується у міжнародних наукометричних базах типу “Scopus”

7

кількість авторів1.3

у виданні зі списку ВАК України або реферується у національних журналах України та інших країн, наприклад «ВІНІТІ», «РЖ» та інш.

5

кількість авторів1.4

нереферованих журналах та збірках наукових робіт

1

кількість авторів2

КонференцІЇ

2.1

Тези доповідей Міжнародних наукових конференцій у дальньому зарубіжжі

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Доповідь, відзначена дипломом

2


3

1

2

кількість авторів2.2

Тези доповідей Міжнародних конференцій у СНД.

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

2


2

0,5


2

1,6

1,4

1,2

кількість авторів2.3

Тези доповідей Міжнародних конференцій в Україні.

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

1


1

0,25


1

0,8

0,7

0,6

кількість авторів2.4

Тези доповідей Національних наукових конференцій в Україні

 • Виступ усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

0,5


0,5

0,25


0,5

0,45

0,4

0,3

кількість авторів2.5

Тези доповідей Регіональних наукових конференцій в Україні

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація стендової доповіді

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

0,25


0,25

0,1


0,25

0,22

0,2

0,1

кількість авторів2.6

Тези доповідей Відомчих наукових конференцій

 • Виступ з усною доповіддю

 • Презентація постеру

 • Диплом за кращу доповідь

 • 1-й

 • 2-й

 • 3-й

 • грамота

0,15


0,1

0,05


0,15

0,13

0,10

0,11

кількість авторів3

ВИНАХІДНИЦЬКА дІяльнІсть

3.1

Патент зареєстрований за кордоном

10

кількість авторів3.2

Патент України, свідоцтво про реєстрацію прав інтелектуальної власності

10

кількість авторів4

конкурсИ

4.1

Перемога у національних стипендіальних конкурсах молодих учених (стипендія Президента України, стипендія Кабінету Міністрів, стипендія Верховної Ради України)

104.2

Гранд Президента України для молодих учених, Премія Кабінету Міністрів за досягнення молоді у розвитку України

204.3

Відомчі нагороди (Грамота ГУОН ДонОДА, грамота/почесна грамота МОНмолодьспорту України)

54.4

Премія НАНУ для молодих учених за кращу наукову роботу

54.5

Грамота Президіуму НАНУ для молодих учених та студентів за кращу наукову роботу

4,84.6

Премія АН ВО для молодих учених за кращу наукову роботу

35

участЬ У вИставках

5.1

Диплом виставки:

 • Міжнародний

 • Національний

 • Регіональний

 • Міжвузівський

 • Вузівський


5

3

2

0,5

0,35.2

Експонат виставки

 • Міжнародний

 • Національний

 • Регіональний

 • Відомчі


2

1

0,5

0,36

Наукові гранти, стипендії для молодих учених

37

Офіційні наукові стажування за кордоном

28

Монографія

 • зі співавторами

 • без співавторів


20

409

Наявність кандидатської дисертації

510

Наявність вченого звання

511

УЧАСТЬ В НДР (ДБ, госпдоговори)

11.1

Керівництво

411.2

Відповідальний виконавець

212

ІНШЕ

12.1

Опонування дисертації

312.2

Керівництво студентською науковою роботою на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

1,512.3

Член організаційного комітету конференції

1 х

кількість конференційЗагалом


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи ДонНУ


__________________С.В. Беспалова

наказ ДонНУ

від 28.03.2012 г. №  42/05


СКЛАД

організаційного комітету загальноуніверситетського конкурсу

«Молодий науковець року»


1. Голова оргкомітету – Беспалова С.В., проректор з наукової роботи.

2. Заступник голови – Радіо С.В, в.о. завідувача НДЧ.

3. Секретар – Овчинникова Ю.Ю., завідувач навчальної лабораторії, Голова ради молодих учених ДонНУ


^ ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:


 1. Щепін Н.Н., заступник декана з наукової роботи факультету математики та інформаційних технологій.

 2. Крижановський В.Г., заступник декана з наукової роботи фізико-технічного факультету.

 3. Мельниченко В.І., заступник декана з наукової роботи хімічного факультету.

 4. Сафонов А.І., заступник декана з наукової роботи біологічного факультету.

 5. Нікольський В.М., заступник декана з наукової роботи історичного факультету.

 6. Сенчіна Л.Т., заступник декана з наукової роботи філологічного факультету.

 7. Сенів М.Г., заступник декана з наукової роботи факультету іноземних мов.

 8. Безгін К.С., заступник декана з наукової роботи економічного факультету.

 9. Захарченко М.А., заступник декана з наукової роботи економіко-правового факультету.

 10. Білопольська В.М., заступник декана з наукової роботи обліково-фінансового факультету.

 11. Варавіна О.М., заст. зав. кафедри з наукової роботи кафедри фізичного виховання і спорту.

 12. Андрєєва Т.О., завідуюча кафедри філософії.

 13. Самарьова Т.М., провідний інженер НДЧ

 14. Гаврилюк С.М., голова Студентського наукового товариства ДонНУ.

 15. Булавін О.С., голова профспілкової організації студентів і аспірантів.

Схожі:

Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconНаказ №932/06 Про підсумки конкурсу «Молодий науковець року»
Відповідно до наказу від 28. 03. 2011 №34/05, «Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №50/05 «Про проведення університетського...
Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconНаказ №932/06 Про підсумки конкурсу «Молодий науковець року»
Відповідно до наказу від 28. 03. 2011 №34/05, «Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №50/05 «Про проведення університетського...
Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconПоложення про конкурс науковців Львівського національного університету імені Івана Франка на здобуття почесних звань " Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету"
Молодий науковець року Університету” проводиться серед наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів І аспірантів Університету....
Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського...
Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconАнкета учасника конкурсу за 2009 р. „Кращий молодий науковець року нук

Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconЛист-подання
Кращий науковець року” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників
Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconАнкета учасника конкурсу за 2009 р. „Кращий молодий науковець року серед аспірантів нук

Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconПоложення про проведення у 2011 році обласного конкурсу «Кращий молодий учений» Форма заявки на участь в обласному конкурсі «Кращий молодий учений» (розміщується на одному аркуші)
move to 0-15621137
Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconПоложення про проведення у 2011 році обласного конкурсу «Кращий молодий учений» Відомості про автора проекту, що бере участь в обласному конкурсі «Кращий молодий учений» Інформація про автора проекту
move to 0-15621139
Наказ №42/05 Про проведення університетського Конкурсу «Молодий науковець року» iconНаказ №299 м. Севастополь Про підсумки проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
«Про проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» Управлінням освіти і науки було проведено міський тур...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи