Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. icon

Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Скачати 265.15 Kb.
НазваНові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Дата12.12.2012
Розмір265.15 Kb.
ТипДокументи
Нові надходження II квартал 2011р.

Природничі науки. Математичні науки.

Технічні науки.

Суспільні науки.

Економічні науки. Політекономія

Облік. Аналіз. Аудит.

Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.

Страхування

Організація та економічні питання підприємства.

Торгівля. Туризм.

Міжнародні економічні відносини. Світове господарство

Юридичні науки.

Наука. Освіта . Виховання. Навчання.

Мовознавство.

Філософія.

Психологія.


Природничі науки. Математичні науки.


22.18

Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : нав. посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик ; Міністерство освіти і науки України. - К. : ЦУЛ, 2007. - 423 с. - Бібліогр.: с. 411-412. - ISBN 966-364-375-7 (10 экз.)


22.18

Г 44 Гетманцев, В. Д. Математика для економістів. Дослідження операцій. Математичне програмування [Текст] : навч. посібник / В. Д. Гетманцев. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 308 с. - ISBN 966-574-832-7 (1 экз.)


26.89(4Укр-6Крм)

Г 36 Геологический феномен-Крым [Текст] / Государственная геологическая служба Министерства охраны окружающей природной среды, Південний еколого-геологічний центр. - Судак : [б. и.], 2008. - 64 с. (1 экз.)


20.1

Е 40 Екологія [Текст] : підручник / С. І. Дорогунцов [и др.] ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 371 с. - Бібліогр.: с.365-368. - ISBN 966-574-752-5 (50 экз.)


22.143

З 12 Заборовець, М. О. Сучасні методи розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь [Текст] : навч. - метод. посібник / М. О. Заборовець, Ф. А. Левченко, М. Г. Охріменко. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 76 с. (71 экз.)


22.18

Н 22 Наконечний, С. І.Математичне програмування [Текст] : навч. посібник / С.І. Наконечний, С.С. Савіна. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 452 с. - ISBN 966-574-538-7 (50 экз.)


Технічні науки.


32.973

І 74 Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум [Текст] : навч. посібник / М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява, І.В. Шабаліна ; за заг. ред. О.Д. Шарапова. - К. : КНЕУ, 2010. - 467 с. - ISBN 978-966-483-366-7 (1 экз.)


65.292

К 59 Козак, І. А. Онтологічне моделювання інформаційних систем віртуальних організацій [Текст] : монографія / І.А. Козак. - К. : КНЕУ, 2010. - 237 с. – ISBN 978-966-483-334-6 (16 экз.)

32.973

К 95 Кучерява, Т. О. Інформатика та компьютерна техніка: активізація навчання [Текст] : практикум для індивідульної роботи / Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. - К. : КНЕУ, 2006, 2008 - 448 с. (80 экз.)


65в6

С 40 Системи оброблення економічної інформації [Текст] : навч. посібник / [Н.В. Ситник, Г.П. Галузінський, Н.С. Орленко та ін.] ; за заг. ред. М.А. Сендзюка, М.І. Татарчука. - К. : КНЕУ,2010.- 455 с. - ISBN 978-966-483-332-2 (1 экз.)


30.6

С 40 Системи технологій в економічній діяльності та екології [Текст] : навч. посібник / Д.М. Колотило, А.Т. Соколовський, В.В. Афтанділянц, О.М. Коваленко ; за наук. ред. Д.М. Колотила. - К. : КНЕУ, 2010. - 327 с. - ISBN 978-966-483-425-1 (1 экз.)

30.6

Т 38 Технологічні процеси галузей промисловості [Текст] : навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.Т. Соколовський, В.В. Афтанділянц, О.М. Коваленко та ін. ; за наук. ред. А.Т. Соколовського. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 236 с. - ISBN 966-574-814-9 (1 экз.)


65.050.2

Т 45 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки [Текст] : навч. посібник / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2010. - 344 с. - ISBN 978-966-483-426-8 (1 экз.)


Суспільні науки.


66.0

Б 90 Бульбенюк, С. С. Політологія у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник / С.С. Бульбенюк, Н.Ю. Іванова. - К. : КНЕУ, 2010. - 242 с. - ISBN 978-966-483-352-0 (1 экз.)


66.4(7США)

Д 81 Дудко І.Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності [Текст] : монографія / Дудко І.Д. - К. : КНЕУ, 2007. - 144 с. - ISBN 966-574-998-6 (21 экз.)


63.3(4Укр)

З 17 Зайцева, З. І. Український науковий рух : інституціональні аспекти розвитку ( кін. XIX - поч. XX ст. ) [Текст] : монографія / З. І. Зайцева. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 368 с. (16 экз.)


60.56

К 84 Крутінь, Г. І. Соціологія конфлікту [Текст] : практикум / Крутінь Г.І., Чубур Н.В. - К. : КНЕУ, 2007. - 152 с. (5 экз.)


66.0

М 23 Манелюк, Ю. М. Сучасні ідейно-політичні течії [Текст] : практикум / Ю.М. Манелюк, Н.В. Чубур. - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с. - ISBN 978-966-483-393-3 (1 экз.)


86.2

П 77 Присухін, С. І. Релігієзнавство: хрестоматія [Текст] : навч.-метод. посібник / С.І. Присухін. - К. : КНЕУ, 2010. - 231 с. - ISBN 978-966-483-329-2 (11 экз.)


Економічні науки. Політекономія

65.012.1 А 35 Азьмук, Л. А. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. А. Азьмук, Н. В. Задорожна. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 160 с.

(7 экз.)

65.012.2 А 72 Антицикличне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива [Текст] : монография / [Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук'яненко та д-ра екон. наук, проф. А.М. Поручника. - К. : КНЕУ, 2010. - 334 с. - ISBN 978-966-483-386-5 (1 экз.)


65.050 Б 61 Білоус В. С. Синергетика і самоорганізація в економічной діяльності [Текст] : навч. посібник / Білоус В. С.; Білоус В.С. - К. : КНЕУ, 2007. - 376 с. (51 экз.)


65.013

Б 35 Бебело, А. С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин [Текст] : навч. посібник / За заг. ред. А. С. Бебело. - Киiв : КНЕУ, 2007. - 240 с. (21 экз.)


65в6

В 54 Вітлінскький , В. В. Математичні моделі та методи ринкової економіки [Текст] : навч. посібник / В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова. - К. : КНЕУ, 2010. - 531 с. – ISBN 978-966-483-314-8

(1 экз.)

65.050

В 54 Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діятельності [Текст] : навч. посібник / Вітлінський В.В., Маханець Л.Л. - К. : КНЕУ, 2008. - 432 с. (3 экз.)


65.267

Д 26 Деева, А. И. Инвестиции [Текст] : учебное пособие / А. И. Деева. - М. : Издательство "Экзамен", 2004. - 320 с. - ISBN 5-94692-660-8 (1 экз.)


65.012.2

Е 40 Економічна політика [Текст] : навч. посібник / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело,

М .І. Диба та ін. - Вид. 3-тє, без змін. - Киiв : КНЕУ, 2007. - 288 с. - ISBN 966-574-579-4 (20 экз.)

65.051

Е 40 Економічна статистика [Текст] : навч. посібник / За ред. Р. М. Моторина. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 362 с. (202 экз.)


65.051

Є 71 Єріна, А. М. Статистика [Текст] : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян. - К. : КНЕУ, 2010. - 351 с. - ISBN 978-966-483-367-4 (1 экз.)


65.267

И 47 Иванова, Н. Н. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Иванова, Н. А. Осадчая. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 224 с. - ("Высшее образование"). - ISBN 5-222-05280-Х (1 экз.)


65.051

К 90 Кулинич, О. І. Теорія статистики [Текст] : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : Знання, 2010. - 239 с. - ISBN 978-966-346-795-5 (10 экз.)


65.011.3

М 20 Малий, І. Й. Держава і ринок [Текст] : філософія взаємодії: монографія / І. Й. Малий, М. І. Диба, М. К. Галабурда ; ред. І. Й. Малий ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2005. - 358 с. - Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-574-754-1

(10 экз.)

65.01 М 54 Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст [Текст] : монографія / [В.Х. Арутюнов, С.І. Присухін, В.М. Свінціцький та ін.] ; Реком. МОН України. - Киiв : КНЕУ, 2010. - 296 с. - ISBN 978-966-483-299-8 (51 экз.)

65в6

М 54 Методы исследования экономических процессов [Текст] : монография / Под ред. д.э.н., проф. Ф.В. Зиновьева. - изд. второе, перераб. и доп. - Саки : Предприятие Феникс, 2010. - 288 с. - ISBN 978-966-1551-55-7 (50 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.69. - Донецьк : Дон НТУ, 2004. - 234 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.70. - Донецьк : Дон НТУ, 2004. - 244 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.80. - Донецьк : Дон НТУ, 2004. - 200 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.82. - Донецьк : Дон НТУ, 2004. - 208 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип. 84. - Донецьк : Дон НТУ, 2004. - 220 с. (1 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.87. - Донецьк : Дон НТУ, 2004. - 228 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.91. - Донецьк : Дон НТУ, 2005. - 230 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.97 - Донецьк : Дон НТУ, 2005. - 212 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.103-2. - Донецьк : Дон НТУ, 2006. - 252 с. ( 2 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.31.1(117). - Донецьк : Дон НТУ, 2007. - 270 с. (2 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.31.2.(117) - Донецьк : Дон НТУ, 2007. - 256 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.31.3(117). - Донецьк : Дон НТУ, 2007. - 290 с. (1 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип.34.1(138). - Донецьк : Дон НТУ, 2008. - 236 с. (2 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип. 34.2(138). - Донецьк : Дон НТУ, 2008. - 236 с. (2 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип. 37-1. - Донецьк : Дон НТУ, 2009. - 240 с. (2 экз.)


65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип. 37-2. - Донецьк : Дон НТУ, 2009. - 236 с. (2 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип. 37-3. - Донецьк : Дон НТУ, 2009. - 222с. (2 экз.)

65.9(4Укр)

Н 34 Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Текст] : научное издание. Вип. 38-2. - Донецьк : Дон НТУ, 2010. - 242 с. (1 экз.)


65.267

Н 62 Никифоров, А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління [Текст] : монографія / А.Є. Никифоров. - К. : КНЕУ, 2010. - 420 с. – ISBN 978-966-483-353-7

(31 экз.)

65.03

Н 63 Ніколаєва, Т. М. Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : монографія / Т. М. Ніколаєва ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 208 с. : фот. - Бібліогр.: с. 181-207. - ISBN 978-966-483-384-1 (20 экз.)


65.050

О 76 Останкова, Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посібник / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 252 с. - Бібліогр.: с. 249-252. - ISBN 978-611-01-0211-7 ( 5 экз)


65.012.2

П 60 Поручник, А. М. Національний інтерес України : економічна самодостатність у глобальному вимірі [Текст] : монографія / А. М. Поручник. - К. : КНЕУ, 2008. - 352 с. - ISBN 978-966-483-121-2 (3 экз.)


65.050.2

П 75 Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посібник / ред. Ю. Е. Петруня. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 212 с. - Бібліогр.: с. 213. - ISBN 978-611-01-0235-3 (10 экз.)


65.02

П 82 Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень: Економічна історія індустріальної цивілізації [Текст] : навч. посібник / Проскурін П.В. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2008. - 400 с. (219 экз.)


65.04

Р 32 Регіональна економіка [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [О.В. Ольшанська, М.І. Фащевський, І.В. Білоконь та ін.] ; за заг. ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської. - К. : КНЕУ, 2010. - 284 с. - ISBN 978-966-483-383-4 (1 экз.)


65.24

С 69 Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, О. О. Герасименко ; ред. А. М. Колот ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 348 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-483-356-8 (50 экз.)


65.051

С 78 Статистика ринків [Текст] : практикум / [І.Г. Манцуров, З.П. Бараник, А.В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г. Манцурова. - К. : КНЕУ, 2010. – 498 с. - ISBN 978-966-483-395-7 (1 экз)


65.013

С 79 Степаненко, С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) [Текст] : монографія / С. В. Степаненко. - К. : КНЕУ, 2008. - 312 с. –

ISBN 978-966-483-155-7 (41 экз.)


65.9(4Укр-6Крм)

С 83 Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011-2020 годы, утв. Постановлением Верховной Рады АР Крым 22 декабря 2010 г. №121-6/10 [Текст] / Верховная Рада Автономной Республики Крым. - Симферополь ; Киев : [б. и.], 2010. - 80 с. (1 экз)


65.04

С 91 Суховірський, Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України: (Теоретичні та прикладні основи геоекономіки) [Текст] : монографія / Б. І. Суховірський. - Киiв : КНЕУ, 2000. - 154 с. (38 экз.)


65.01

С 91 Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конференції (11-12 березня 2011 року) [Текст] : КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", ТНУ ім. В.І. Вернадського; Кримський науковий центр НАН України і МОН України. - Сімферополь ; Саки : ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 417 с. - ISBN 978-966-1551-73-1

(2 экз.)


65.5

Т 51 Токар, В. В. Мобілізаційний розвиток національних економік в умовах глобалізму [Текст] : монографія / В.В. Токар ; Реком. МОН України. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 139 с. - ISBN 978-966-483-262-2 (71 экз.)


65.01

Т 65 Трансформаційна економіка [Текст] : навч. посібник / Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана ; ред.: В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 616 с. - Бібліогр.: с. 604-612. - ISBN 966-574-869-6 (20экз.)


65.32

Х 82 Хорунжий, М. Й. Аграрна політика [Текст] : підручник / М. Й. Хорунжий. - К. : КНЕУ, 2010. - 321 с. - ISBN 978-966-483-340-7 (1 экз.)


Облік. Аналіз. Аудит.


65.052.226

Б 12 Бабіч, В. В. Фінансовий облік (облік активів) [Текст] : навч. посібник / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. - Киiв : КНЕУ, 2006, 2007. - 282 с. (110экз.)


65.052.2.-56

Б 81 Бондар, М. І. Інвестиційна діяльність : методика та організація обліку та контролю [Текст] : монографія / М. І. Бондар. - К. : КНЕУ, 2008. - 256 с. - Библиогр.: с. 232-253. - ISBN 978-966-483-100-7 (48 экз.)


65.052.2

Б 94 Бухгалтерський облік для економістів і правознавців [Текст] : навч. посібник / За заг. ред. Ю.А. Кузьмінського. - К. : КНЕУ, 2007. - 648 с. (101 экз.)


65.052.2-571

Г 70 Городянська, Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України : теорія і практика обліку та аналізу [Текст] : монографія / Л. В. Городянська. - К. : КНЕУ, 2008. - 224 с. - ISBN 978-966-483-144-1 (31 экз.)


65.052.247

Д 42 Джога, Р . Т. Облік у бюджетних установах [Текст] : підручник / Р .Т. Джога; За заг. ред. Р. Т. Джоги. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 480 с. (51 экз.)


65.052.2.-56

Д 87 Диба, В. М. Облік та аналіз необоротних активів [Текст] : монографія / В. М. Диба. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с. - ISBN 978-966-483-067-3 (31 экз.)


65.052.227

Д 56 Добровський, В. М. Управлінський облік [Текст] : навч. посібник / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 278 с. : схем. - Бібліогр.: с. 271-272. -ISBN 966-574-721-5 (1 экз.)


65.052.22

І 74 Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з

обліку і аудиту: проблеми методології та організації [Текст] : тези доповідей наук.-практ.конф. 18 лютого 2010 р. - К. : КНЕУ, 2010. - 305 с. - ISBN 978-966-483-188-5 (3 экз.)


65.052.236

К 41 Кіндрацька, Л. М. Облік у банках [Текст] : навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. М. Кіндрацька, Ю. К. Семеніченко, М. Ю. Тюхляєва. - Вид. 2-ге, без змін. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 404 с. - ISBN 966-574-820-3 (9 экз.)


65.052.236

К 43 Кириленко, В. Б. Організація обліку, контролю та аналізу депозитних операцій банку [Текст] : монография / В. Б. Кириленко. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. – ISBN 978-966-483-111-3

(40 экз.)


65.053.3

К 75 Коцупатрий, М. М. Комп'ютерні інформаційні системи в аудиті [Текст] : практикум / М.М. Коцупатрий, Н.С. Золотарьова, І.І. Гончар. - К. : КНЕУ, 2010. - 309 с. - ISBN 978-966-483-396-4

(1 экз.)


65.052

Л 68 Ловінська, Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців у схемах і таблицях [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 336 с. : табл., схем. - Бібліогр.: с.328-329. - ISBN 966-574-756-8 (10 экз.)


65.052.2

Л 68 Ловінська, Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, Л.О. Галат. - Вид. 3-тє, доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2010. - 390 с. - ISBN 978-966-483-387-2 (1 экз.)

65.052.2

Л 68 Ловінська, Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку [Текст] : монографія / Л. Г. Ловінська. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 256 с. (12 экз.)


65.052.236

О-17 Облік і аудит у банках [Текст] : підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов'з та ін. ; За заг. ред. А. М. Герасимовича. - Вид. 2-ге, без змін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 536 с. : табл. - ISBN 966-574-648-0 (50 экз.)


65.052.243

О 17 Облік міжнародних операцій [Текст] : підручник / За заг. ред. Ю. А. Кузьмінського ; Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 336 с.

(6 экз.)


65.052.22

О 74 Осмятченко, В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій [Текст] : монографія / В.О. Осмятченко. - К. : КНЕУ, 2010. - 263 с. - ISBN 978-966-483-313-1 (41 экз.)


65.052.227

С 64 Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посібник / В. В. Сопко. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 526 с. (130 экз.)


65.052.247

Т 48 Ткаченко І.Т. Збірник задач з курсу "Звітність бюджетних установ" [Текст] : навч. посібник / Ткаченко І.Т. - К. : КНЕУ, 2007. - 232 с. (16 экз.)


65.052.227

У 67 Управлінський облік. Практикум [Текст] : навч. посібник / [Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова, А.М. Поплюйко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Добровського. - К. : КНЕУ, 2010. - 288 с. - ISBN 978-966-483-362-9 (1 экз.)


Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.


65.261.1

А 47 Алексеєнко, М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики [Текст] : монографія / М. Д. Алексеєнко ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана . - Київ : КНЕУ, 2002. - 276 с. - ISBN 966-574-393-7 (14 экз.)


65.262.1

А 64 Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / [А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф. А.М.Герасимовича.-К.:КНЕУ,2010.-599с.-ISBN978-966-483-358-2 (1 экз.)


65.262.1

Б 23 Банківські операції [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [А.М. Мороз, М.Д. Алексеєнко, П.М. Чуб та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. - 303 с. – ISBN 978-966-483-300-1

(1 экз.)

65.262.1


Б 23 Банківські ризики : теорія та практика управління [Текст] : монографія / Л. О. Примостка,О. В. Лисенюк,О. О. Чуб та ін. - К. : КНЕУ, 2008. - 456 с. – ISBN 978-966-483-132-8

(31 экз)

65.261.3

Б 98 Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. - Киiв : КНЕУ, 2004. - 864 с. (51 экз.)


65.268.6-18

В 15 Валютне регулювання та контроль [Текст] : навч. посібник : рекоменд. МОН України / за заг. ред. О. В. Боришкевич ; О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін. - К. : КНЕУ, 2008. - 400 с. - ISBN 978-966-483-051-2 (51 экз.)


65.262

Г 89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін. ; За заг. ред. М.І. Савлука. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2006. - 744 с. (89 экз.)


65.262.1

З 41 Збірник задач з аналізу банківської діяльності [Текст] : навч. посібник / А. М. Герасимович, І. М. Парасій-Вергуненко, Л. О. Примостка та ін. ; За ред. А. М. Герасимовича. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 504 с. (16 экз.)


65.262.101

І 23 Івасів, І. Б. Управління вартістю банку [Текст] : монографія / І. Б. Івасів. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с. - ISBN 978-966-483-129-8 (11 экз.)


65.051

І 74 Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики) [Текст] : навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. - К. : КНЕУ, 2010. - 260 с. – ISBN 978-966-483-370-4

(1 экз.)

65.262.6

К 56 Ковальчук, Т. Т. Сучасні платіжні системи [Текст] : монографія / Т. Т. Ковальчук, В. С. Лук'янов. - К. : Знання, 2010. - 190 с. - Бібліогр.: с. 175-190. – ISBN 978-966-346-838-9 (10экз.)


65.262.1

Л 88 Лисенок, О. В. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності" [Текст] : навч. посібник / О. В. Лисенок. - К. : КНЕУ, 2010. - 307 с. - ISBN 978-966-483-341-4 (1 экз.)


65.261

О-60 Опарін, В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : монография / В. Опарін. - Вид. 2-ге, без змін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 240 с. –ISBN 966-574-817-3

(50 экз.)


65.267

П 60 Портфельне інвестування [Текст] : підручник / [О.Г. Шевченко, Т.В. Майорова, О.М. Юркевич та ін.] ; за наук. ред. О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової. - К. : КНЕУ, 2010. - 407 с. - ISBN 978-966-483-380-3 (1 экз.)


65.262.1

Р 16 Раєвський, К. Є. Банківський нагляд [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Є. Раєвський, Л. В. Конопатська, В. М. Домрачев. - Киiв : КНЕУ, 2003. - 174 с. (134 экз.)


65.268

Р 99 Рязанова, Н. С. Міжнародні фінансові організації [Текст] : підручник / Н.С. Рязанова, М.А. Гапонюк, А.А. Максименко. - К. : КНЕУ, 2010. - 230 с. - ISBN 978-966-483-338-4 (1 экз.)


65.262.2

С 50 Смагін В.Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки [Текст] : монографія / Смагін В.Л. - К. : КНЕУ, 2008. - 232 с. - ISBN 978-966-483-046-8

(27 экз.)

65.262.2

С 90 Суторміна, В. М.Фінансовий ринок [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, Н. В. Дегтярьова. - 2-ге вид. - К. : КНЕУ, 2008. – 176 с. (12 экз.)


65.261.4

Т 41 Тимченко, О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент [Текст] : монографія / О.М. Тимченко. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 228 с. – ISBN 978-966-483-264-6 (16 экз.)


65.262.2

Ф 91 Фролова, Т. О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів [Текст] : навч. посібник : рекоменд. МОН України / Т. О. Фролова, Т .В. Римар. - К. : КНЕУ, 2008. - 408 с. - Контрольные задания, тестовые задания. - ISBN 978-966-483-039-0 (11 экз.)


65.268

Ш 19 Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн для спец. "Банківська справа" [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Шамова І.В. - К. : КНЕУ, 2007. - 160 с.

(3 экз.)


Страхування


65.290-93

Г 18 Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій [Текст] : навч. посібник / О.О.Гаманкова - К. : КНЕУ, 2007. - 328 с. (33 экз.)


65.271

С 83 Страхування [Текст] : підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Киiв : КНЕУ, 2002. - 599 с. (114 экз.)


Організація та економічні питання підприємства.


65.32

А 65 Андрійчук, В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз [Текст] : монография / В. Г. Андрійчук. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 292 с. - Библиогр.: с. 285-290. - ISBN 966-574-749-5 (30 экз.)


65.290-2

Б 29 Бізнес-тренінгі для економістів [Текст] : навч. посібник / Н.Ю. Бутенко, О.О. Герасименко, О.Ю. Гулевич та ін. - К. : КНЕУ, 2007. - 280 с. (64 экз.)


65.290-3

В 14 Вакуленко, А. В. Управління якістю [Текст] : навч. посібник / А.В. Вакуленко, О.І. Гарафонова, Н.А. Гарбуз. - К. : КНЕУ, 2010. - 551 с. –ISBN 978-966-483-344-5 (1 экз.)


65.32

Д 32 Дем'яненко, С. І. Основи аграрного розвитку і політики [Текст] : навч. посібник / С. І. Дем'яненко. - К. : КНЕУ, 2010. - 396 с. - ISBN 978-966-483-391-9 (1 экз.)


65.290

Е 40 Економіка підприємства [Текст] : підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - 3-тє вид., без змін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 528 с. - ISBN 966-574-148-9 (9 экз.)


65.290

Е 40 Економіка підприємства [Текст] : навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [Г.О. Швиданенко, Н.П. Гончарова, О.Г. Мендрул та ін.] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 2010. - 364 с. - ISBN 978-966-483-239-4 (1 экз.)


65.24

Е 45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за ред. А.М. Колота ; Затверд. МОН України. - Киiв : КНЕУ,2009.-711 с. - ISBN 978-966-483-238-7 (101 экз.)


65.32

Є 69 Єранкін, О. О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / О.О. Єранкін. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 419 с. - ISBN 978-966-483-180-9 (31 экз.)


65.290-3

К 41 Кіндрацька, Г. І. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Знання, 2010. - 407 с. - Бібліогр.: с. 393-399. - ISBN 978-966-364-495-4 (10 экз.)


65.292

К 61 Колот, В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура [Текст] : навч. посібник / В.М. Колот, І.М. Рєпіна, О.В. Щербина; Реком. МОН Україні. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 444 с. - ISBN 978-966-483-253-0 (61 экз.)


65.24

К 61 Колот, А. М. Соціально-трудові відносини [Текст] : теорія і практика регулювання: монографія / А. М. Колот ; КНЕУ ім. В. Гетьмана. - 2-ге вид, без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 230 с. – ISBN 966-574-558-1 (51 экз.)


65.290-2

К 65 Контролінг [Текст] : навч. посібник / Швиданенко Г.О.,Лаврененко В.В., Дерев`янко О.Г., Приходько Л.М. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. (3 экз.)


65.290-80

К 89 Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємств [Текст] : монографія / Кукоба В.П. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 269 с. - ISBN 978-966-483-205-9 (31 экз.)


65.290-3

Л 26 Ласкавий, А. О. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посібник / А. Ласкавий. - Киiв : КНЕУ, 2004,2006. - 288 с (30 экз.)


65.290-4

Л 57 Лилик І.В. Маркетинг в українскій економіці [Текст] : монографія / Лилик І.В. - Киiв : КНЕУ, 2008. - 237 с. - ISBN 978-966-483-199-1 (31 экз.)

65.290-4

Л 57 Лилик, І. В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи [Текст] : практикум / І.В. Лилик, О.В. Кудирко. - К. : КНЕУ, 2010. - 371 с. – ISBN 978-966-483-377-3 (1 экз.)


65.290-4

М 21 Мальченко В.М. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посібник / Мальченко В.М. - К. : КНЕУ, 2006. - 360 с. (31 экз.)


65.25

М 27 Маркетинговая ценовая политика [Текст] : метод. указания к практич. и семинар. занятиям для студентов спец. "Маркетинг" / КЭИ КНЭУ, Кафедра маркетинга ; сост.: В. А. Хохлов, О. Н. Агалакова ; ред. Б. И. Сергеев. - Симферополь : КЭИ КНЭУ, 2011. - 76 с. (5 экз.)


65.44

М 50 Менеджмент и маркетинг в сфере услуг [Текст] : сб. статей. Вып. 2 / КЭИ ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана '', Кафедра менеджмента. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2011. - 216 с. (3 экз.)


65.290-93

О-53 Олексюк, О. І. Економіка результативності діяльності підприємства [Текст] : монографія / О. І. Олексюк. - Київ : КНЕУ, 2008. - 362 с. – ISBN 978-966-483-884-790 (30 экз.)


65.421

П 76 Примак, Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі [Текст] : підручник / Т. О. Примак. - К. : КНЕУ, 2010. - 303 с. - ISBN 978-966-483-316-2 (1 экз.)


65.290-4

Р 47 Решетнікова, І. Л. Маркетинг [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. Л. Решетнікова. - К. : КНЕУ, 2010. - 320 с. - ISBN 978-966-483-290-5 (1 экз.)


65.31

С 50 Смірнова, О.О. Проектно-кошторисна справа [Текст] : навч. посібник / О.О. Смірнова, О.М. Мякишевська, О.М. Диба. - К. : КНЕУ, 2010. - 284 с. – ISBN 978-966-483-355-1 (1 экз.)


65.290-93

Т 35 Терещенко, О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст] : монография / О. О. Терещенко. - 2-ге вид., без змін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 268 с. - ISBN 966-574-645-6 (50 экз.)


65.42

Т 50 Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк, Н.В. Василькова. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2010. - 390 с. - ISBN 978-966-483-394-0 (1 экз.)


65.25

Т 60 Тормоса, Ю. Г. Ціни та цінова політика [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Ю. Г. Тормоса. - Вид. 2-ге, без змін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 92 с. - ISBN 966-574-421-6 (22 экз.)


65.290-2

У 67 Управління підприємствами : сучасні тенденції розвитку [Текст] : монографія / Н. П. Гончарова, О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко та ін. ; За заг. ред. О. С. Федоніна. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 288 с. (27 экз.)


65.290-5

Ф 32 Федонін, О. С. Потенціал підприємства [Текст] : формування та оцінка: навч. посібник / О. С. Федонін. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 316 с. : табл. - Бібліогр.: с.244-245. - ISBN 966-574-519-0 (20 экз.)


65.290-93

Ф59 Фінанси підприємств [Текст] : підручник / сост.: А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2000, 2008. - 460 с. : ил. (11 экз.)


65.290-93

Ф 59 Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана ; ред. А. М. Поддєрьогін. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 536 с. : табл. - Бібліогр.: с. 533-535. - ISBN 966-574-671-5 (50 экз.)


65.290-4

Ш 30 Шафалюк, О. К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу [Текст] : монографія / О. К. Шафалюк. - К. : КНЕУ, 2008. - 200 с. - ISBN 978-966-483-175-5 (21 экз.)


65.290-4

Ш 37 Шевченко, О. Л. Бренд-менеджмент [Текст] : навч. посібник / О. Л. Шевченко. - К. : КНЕУ, 2010. - 395 с. - ISBN 978-966-483-360-5 (1 экз.)


Торгівля. Туризм.


65.9(4Укр-6Крм)

К 65 Концепция развития сельского туризма в Крыму [Текст] / ПРИК ПРООН. - Симферополь, 2010. - 82 с. (1 экз.)


Міжнародні економічні відносини. Світове господарство


65.5

Б 43 Белорус, О. Г. Глобальное устойчивое развитие [Текст] : монография / О. Г. Белорус, Ю. М. Мацейко. - Киев : КНЭУ, 2006. - 488 с. (2 экз.)


65.428

Г 54 Глобальна торгова система: Розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ [Текст] : монографія / Т. М. Циганкова, А. О. Олефір, О. В. Фурсова та ін. - Киiв : КНЕУ, 2003, 2006. - 660 с. (40 экз.)


65.5

Е 24 Європейська економічна політика. Практикум [Текст] : навч. посібник / [В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко та ін.] ; за заг. ред В.І. Чужикова. - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с. - ISBN 978-966-483-369-8 (1 экз.)


65.013

К 64 Конвергенція економічних моделей Польщі та України [Текст] : монографія / [Д. Лук'яненко, В. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін.] ; за наук. ред. Д. Лук'яненко, В. Чужикова, М.Г. Вожняка. - К. : КНЕУ, 2010. - 719 с. - ISBN 978-966-483-339-1 (11 экз.)


65.5

М 58 Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини [Текст] : практикум / сост. В. В. Козик [и др.]. - К. : Вікар, 2003. - 368 с. - ("Вища освіта XXI століття"). - ISBN 966-7131-47-5

(1 экз.)


65.5

П 16 Панченко, Є. Г. Міжнародний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Є. Г. Панченко. - Вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 468 с. – ISBN 966-574-643-Х

(3 экз.)

65.5

С 81 Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку [Текст] : монографія / Столярчук Я.М. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 302 с. - ISBN 978-966-483-26-4 (51 экз.)


Юридичні науки.


67.3

А 23 Агафонов, С. А. Римське право [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. А. Агафонов. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 144 с. (48 экз.)


67.410.2

Б 20 Балюк, І. А.Господарське процесуальне право [Текст] : навч. посібник : рекоменд. МОН України / І. А. Балюк. - К. : КНЕУ, 2008. - 224 с. - ISBN 966-574-997-8 (28 экз.)


67.401.21

Д 50 Діхтієвський, П. В. Митне право [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Діхтієвський П.В., Шаповалов Д.В. - К. : КНЕУ, 2008. - 160 с. (6 экз.)


67.65

К 17 Калачова, І. В. Правова статистика [Текст] : навч. посібник / І. В. Калачова,

Г. Г. Трофімова. - Вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 300 с. - ISBN 966-574-746-0 (14 экз.)

67.412.1 К 38 Київець, О. В. Міжнародне торгове право [Текст] : навч. посібник / О.В. Київець, В.О. Голубєва. - К. : КНЕУ, 2010. - 450 с. - ISBN 978-966-483-330-8 (1 экз.)


67.401

К 89 Куколевська, Ж. Д. Правові основи місцевого самоврядування [Текст] : навч.посібник / Ж. Д. Куколевська. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 166 с. (10 экз.)


67.401.21

М 30 Марченко , В. Б. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Б. Марченко , Д. В. Шаповалов. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 207 с.

(53 экз.)


67.407

М 37 Мачуська, І. Б. Земельне право [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. Б. Мачуська. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 129 с. (23 экз.)


67.407

М 37 Мачуська І.Б. Земельне право [Текст] : навч. посібник / Мачуська І.Б. - К. : КНЕУ, 2007. - 280 с. (31 экз.)


67.75

М 47 Меліхова, О. В. Адвокатура в Україні [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. В. Меліхова. - Вид. 2-ге, без змін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 90 с. - ISBN 966-574-661-8 (21 экз.)


67.412.1

М 58 Міжнародне економічне право [Текст] : підручник / Опришко В., Коста А., Квінтано К. та ін. ; За ред. В. Опришко. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 496 с. (31 экз.)


67.404.2

М 89 Мудра, О. М. Житлове право [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. М. Мудра. - Киiв : КНЕУ, 2005, 2006. - 148 с. (40 экз.)


67.404.1

Ш 26 Шаркова І.М. Правове регулювання ринку нерухомості в Украіні [Текст] : навч. посібник / Шаркова І.М. - К. : КНЕУ, 2005. - 180 с. (33 экз.)


67.3

Ш 95 Шульженко, Ф. П. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.: рекоменд. МОН України / Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін, О. В. Перепадя . - К. : КНЕУ, 2007. - 192 с. - ISBN 978-966-483-021-5 (7 экз.)


67.404

Ш 61 Шимон, С. І. Цивільне право України [Текст] : навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. Ч. 1 / С. І. Шимон. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 304 с. (6 экз.)


67.404

Ш 61 Шимон, С. І. Цивільне право України [Текст] : навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. : У 2-х ч. Ч.2 / С. І. Шимон. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 312 с. (27 экз.)


67.404.2

Ш 95 Шульженко, Ф. П. Транспортне право [Текст] : навч. посібник / Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін, Р. С. Кундрик. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 244 (7 экз.)


Наука. Освіта . Виховання. Навчання.


72.4

А 16 Абрамов, В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. І. Абрамов, В. Х. Арутюнов. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 178 с. (31 экз.)


74.266.5

К 56 Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті [Текст] : навч. посібник / Г. О. Ковальчук. - 2-е вид., доп. - Киiв : КНЕУ, 2003, 2005. - 298 с. (30 экз.)


74.202

К 65 Контроль та оцінювання навчальних досягнань студентів економічного університету [Текст] / М.І. Радченко, М.В. Артюшина, Г.М. Романова та ін. - К. : КНЕУ, 2010. - 332с. ISBN 978-966-483-371-1 (1 экз.)


74.266.5

М 54 Методика викладання економіки. Збірник кейсів, ситуативних вправ та розвиваючих завдань [Текст] : навч. посібник / [О.А. Булавіна, І.А. Балягіна, М.А. Богорад та ін.] ; за заг. ред. О.А. Булавіної. - К. : КНЕУ, 2010. - 300 с. - ISBN 978-966-483-291-2 (1 экз.)


74.58

Р 69 Романова, Г. М. Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій [Текст] : монографія / Г. М. Романова ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2009. - 252 с. - Бібліогр.: с. 225-252. - ISBN 978-966-483-266-0 (26 экз.)


74.202.5

С 12 Савенкова Л.О. Мовленнєва діяльність викладача [Текст]: навч. посібник / Л. О. Савенкова. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 192 с. (3 экз.)

Мовознавство.


81.2Англ

A64 Англійська для банківської справи [Текст] : навч. посібник / сост.: Н. М. Голуб, Н. А. Шамхалова. - К. : КНЕУ, 2002. - 421 с. (38 экз.)


81.2Нем

Г 12 Гавриш, О. О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / О. О. Гавриш. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 284 с. (44 экз.)


81.2Англ

И 59 English for lawyers [Текст] : підручник / за ред. В.П. Сімонок. - Х. : Право, 2011. - 648 p. - ISBN 978-966-458-264-0 ( 5 экз.)


83.3(4Укр)

К 59 Козловська, Л. С. Українська література [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. С. Козловська, С. І. Терещенко. - Киiв : КНЕУ, 2005. - 132 с. ( 11 экз.)


81.2 Укр.

К 59 Козловська, Л. С. Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів) [Текст] : учебное пособие / Л.С. Козловська, І. А. Колесникова. - К. : КНЕУ, 2010. - 203 с. - ISBN 978-966-483-368-1 (1 экз.)


81.2 Нем.

Н 67 Німецька мова як друга іноземна [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. / [М.М. Гавриш, О.Ф. Брагинець, О.О. Гавриш та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. - 460 с. - ISBN 978-966-483-348-3

(1 экз.)

81.2Англ

О 75 Основи письма англійською мовою [Текст] : навч. посібник / Уклад. Н.М. Голуб, Н.А. Шамхалова, І.М. Машкова. - К. : КНЕУ, 2007. - 760 с. (41 экз.)


81.2Англ

П 61 Посібник з аудіювання [Текст] : книга для викладачів / Укл.: Т. М. Гусак, Н. О. Мірошниченко. - Киiв : КНЕУ, 2000. - 144 с. (171 экз.)


81.2Англ

С 38 Синявська, А. М. English for accountants and auditors [Текст] : нав. посібник / А. М. Синявська, В. Г. Шукатка. - Львів : Новий Світ-2000, 2011 – ISBN 978-966-418-137-9 (5 экз.)

81.2Англ

У 45 Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва [Текст] : рекомендовано Мин.образования / [уклад. Є.В. Калюга, А.М. Колот, Л.Г. Ловінська та ін.] ; за наук. ред. А.М. Колота. - К. : КНЕУ, 2010. - 339 с. – ISBN 978-966-483-388-9 (1 экз.)


81.2Англ

Ф 59 Фінанси англійською мовою [Текст] : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Голуб, Н. А. Шамхалова. - Киiв : КНЕУ, 2004. - 426 с. (11 экз.)


81.2Англ

Ч 93 Чуркина, О. В. Англійська мова [Текст] : навч. посібник : У 2 - х ч. Ч. 1 / О. В. Чуркина. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 396 с. (51 экз.)


81.2Англ

Ч 93 Чуркина, О. В. Англійська мова [Текст] : навч. посібник: у 2-х ч. Ч.2 / О. В. Чуркина. - К. : КНЕУ, 2006. - 472 с. (21 экз.)


Філософія.


87

П 77 Присухін, С. І. Філософія [Текст] : навч. посібник : У 2 - х ч. Ч. 1 . Історія світової та української філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях / С. І. Присухін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 208 с. (50 экз.)


87

П 77 Присухін, С. І. Філософія [Текст] : навч. посібник : У 2 - х ч. Ч. 2: Система філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях / С. І. Присухін. - Киiв : КНЕУ, 2006. - 168 с. (41 экз.)


87

Ф 56 Філософія [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, М. М. Демченко, С. Л. Йосипенко та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - Киiв : КНЕУ, 2001. - 224 с.

(442 экз.)

Психологія.


88.4

А 86 Артюшина, М. В. Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності [Текст] : монографія / М.В. Артюшина. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 271 с. - ISBN 978-966-483-268-4 (51 экз.)


88

П 86 Психологія та педагогіка. Зб. міні-кейсів [Текст] : рекомендовано Мин.образования / [Л.А. Колесніченко, М.І. Радченко, В.В. Сгадова та ін.] ; за заг. ред. Л.А. Колесніченко. - К. : КНЕУ, 2010. - 362 с. - ISBN 978-966-483-261-5 (1 экз.)


88

П 86 Психологія та педагогіка [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. Л. А. Колесніченко ; Л. А. Колесніченко,М. В. Артюшина,О. М. Котикова та ін. - К. : КНЕУ, 2008. - 408 с. - ISBN 978-966-483-050-5 (71 экз.)


88

П 86 Психологія та педагогіка [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. : рекоменд. МОН України / Л. В. Музичко, А. В. Тімакова, Л. В. Корват та ін. ; за ред. Л. В. Музичко. - К. : КНЕУ, 2008. - 304 с. - ISBN 978-966-483-055-0 (21 экз.)

Схожі:

Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.

Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.

Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження IV квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.

Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження III квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Г 55 Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб пособие / В. Е. Гмурман. 12-е изд., перераб. М.:...
Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження IV квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : навч посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик; Міністерство освіти...
Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Ф – 50 Фізика: навчальний посібник/ Є. М. Борисов, А. Б. Кулик, А. Л. Лапшин, В. М. Максименко; за заг ред. В. М. Максименка. К.:...
Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНауковий вісник вну імені Лесі Українки”
Журнал має такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”, “Географічні...
Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconМіністерсво освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Галузі знань: 0203 Гуманітарні науки; 0101 Педагогічна освіта; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні...
Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconСтипендія Хердера в межах стипендійної програми Альфреда Топфера
Македонії, Молдови, Польщі, Російської Фе­дерації, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Чехії, Чорногорії для проведення досліджень...
Нові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconУваг а! Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова придбано доступ до повнотекстових електронних колекцій книг видавництва "Центр навчальної літератури"
Центр навчальної літератури. Це більше 500 ретельно відібраних найпопулярніших книг цього видавництва за різними тематиками: аудит,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи