Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. icon

Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Скачати 98.26 Kb.
НазваНові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Дата12.12.2012
Розмір98.26 Kb.
ТипДокументи
Нові надходження I квартал 2012р.

Природничі науки. Математичні науки.

Технічні науки.

Суспільні науки.

Економічні науки. Політекономія

Облік. Аналіз. Аудит.

Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.

Страхування

Організація та економічні питання підприємства.

Торгівля. Туризм.

Міжнародні економічні відносини. Світове господарство

Юридичні науки.

Наука. Освіта . Виховання. Навчання.

Мовознавство.

Філософія.

Психологія.


Природничі науки. Математичні науки.


1. 22.3

Ф – 50 Фізика: навчальний. посібник/ Є.М. Борисов, А.Б. Кулик, А.Л. Лапшин, В.М. Максименко; за заг. ред. В.М. Максименка. - К.: КНЕУ, 2011. - 589с.. - ISBN 978-966-483-375-9.

1 экз.


Технічні науки.


1. 32.973.26-018.2

Б - 37 Бегун А.В. Web-програмування: навч.посібник/А.В. Бегун, О.Є. Камінський.- К.: КНЕУ, 2011.- 324с. - ISBN 978-966-483-372-8. 1 экз.


2. 32.973.202

Д - 33 Денісова О.О. Автоматизоване проектування інформаційних систем: навч. посібник/ О.О.Денісова.- К.: КНЕУ, 2011.- 412с.- ISBN 978-966-483-505-0. 1 экз.


3. 32.973

К - 49 Клименко О.Ф. Інформатика: підручник/ О.Ф. Клименко, Н.Р. Головко; за заг.ред. О.Д. Шарапова. - К.: КНЕУ, 2011.- 579с.- ISBN 978-966-483-476-3. 1 экз.


4. 65.в6

М - 33 Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія/ А.В. Матвійчук. - К.: КНЕУ, 2011.- 439с. - ISBN 978-966-483-452-7. 1 экз.


Суспільні науки.


1. 66.0

І - 21 Іванова Н.Ю. Політологія: навч. посібник/ Н.Ю. Іванова, В.Ф. Смолянюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 347с. - ISBN 978-966-483-521-0. 1 экз.


Економічні науки. Політекономія


1. 65.01

З - 17 Зайцев Ю.К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посібник/ Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук. - К.: КНЕУ, 2011.- 337с. - ISBN 978-966-483-504-3. 1 экз.


2. 65в 6

К - 62 Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія/ Ю.В. Коляда. - К.: КНЕУ, 2011.- 297с.- ISBN 978-966-483-475-6. 1 экз.


3. 65.012.1

М - 59 Мікроекономіка: підручник/ А.П. Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін; за наук.ред. д-ра екон.наук, проф., засл. діяча науки і техніки України А.П. Наливайка.- К.: КНЕУ, 2011. - 446с. - ISBN 978-966-483-430-5. 1 экз.


4. 65.012.2

Н - 35 Національна економіка: навч. посібник/ О.П. Тищенко, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін.; за заг. ред.А.Г. Савченка. - К.: КНЕУ, 2011.- 646с. - ISBN 978-966-483-492-3. 1 экз.


5. 65..01

О - 75 Основи економічної науки: курс лекцій/ В.С.Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл..-кор. НАНУ В.С. Савчука. - К.: КНЕУ, 2011. - 442с. - ISBN 978-966-483-458-9. 1 экз.


6. 65.421

П - 76 Примак Т.О. Трансформаційні перетворення рекламного креативу в Україні: наук.-практ. видання/ Т.О. Примак . - К.: КНЕУ, 2011. - 190с. - ISBN 978-966-483-514. 1 экз.


7. 65.01

С - 31 Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посібник/ М.А. Сендзюк, М.Б. Вітер. - К.: КНЕУ, 2011.- 422с. – ISBN 978-966-483-530-2. 1 экз.


8. 65.012.2

С - 69 Соціально-економічна безпека: навч. посібник/ О.О. Бєляєв, Л.П. Бортнікова, В.І. Кириленко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.О. Бєляєва, В.І. Кириленка. - К.: КНЕУ, 2010. - 316с. - ISBN 978-966-483-276-9. 1 экз.


9. 65.051

Ш - 97 Шустіков А.А. Фінансова статистика: практикум/А.А. Шустіков. - К.: КНЕУ, 2011. -224с. - ISBN 978-966-483-539-5. 1 экз.


Облік. Аналіз. Аудит.


1. 65.053.3

А - 93 Аудит: практикум/ О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін. - К.: КНЕУ, 2011. -364с. - ISBN 978-966-483-513-5. 1 экз.


2. 65.052.236

О - 17 Облік у банках: навч. посібник/ Л.М. Кіндрацька, М.Ю. Тюхляєва, О.К. Абесінова, Т.В. Ларікова; за заг. ред. Л.М. Кіндрацької. - К.: КНЕУ, 2011.- 347с. - ISBN 978-966-483-472-5. 1 экз.


3. 65.053.3

Т - 35 Терещенко Л.О. Комп’ютерний аудит: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Л.О. Терещенко, Б.В.Кудрицький.- К.: КНЕУ, 2011. - 226с. - ISBN 978-966-483-506-7. 1 экз.


Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.


1. 65.261.3

Б - 12 Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування: навч. посібник/ Т.С. Бабич, Т.В. Шибер; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. - К.: КНЕУ, 2011. - 311с. - ISBN 978-966-483-503-6. 1 экз.


2. 65.262

Г - 89 Гроші та кредит : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. для студ.напряму підгот. «Фінанси та кредит»/ М.І. Савлук, І.М.Лазепка, О.А. Брегеда, Н.П. Баріда. - К.: КНЕУ, 2011. - 63с. - ISBN 978-966-483-502-9. 1 экз.


3. 65.267

І - 58 Інвестування: практикум/ Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С.В. Урванцева та ін;. за заг. ред. Т.В. Майорової. - К.: КНЕУ, 2012.-577с. - ISBN 978-966-483-520-3. 1 экз.


4. 65.290-86

М - 50 Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства: навч. посібник/ О.Г. Мендрул.- К.: КНЕУ, 2011. - 538с. - ISBN 978-966-483-470-1. 1 экз.


5. 65.290-93

Ф - 59 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: задачі, тести, тренінги: навч.посібник/ Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. Л.Д. Буряк. - К.: КНЕУ, 2011. - 281с. - ISBN 978-966-483-461-9. 1 экз.


6. 65.261.8

М - 65 Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посібник/ М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін; за заг. ред. В.М.Федосова. - К.: КНЕУ, 2010. - 600с. - ISBN 978-966-483-446-6.

1 экз.


7. 65.290-93

П - 44 Поддєрьогін А.М. Фінансова стійкість підприємств у економіці України: монографія/ А.М. Поддєрьогін, Л.Ю. Наумова. - К.: КНЕУ, 2011. - 184с. - ISBN 978-966-483-542-5. 1 экз.


8. 65.271

С - 83 Страховий менеджмент: підручник/ С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін.; за наук. ред. д-ра екон.наук, проф. С.С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. - 333с. - ISBN 978-966-483-536-4.

1 экз.


9. 65.290-86

У -67 Управління витратами: практикум/ М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба, Ю. М. Лозовик; за заг.ред. М.Г. Грещака. - К.: КНЕУ, 2011. - 190с. - ISBN 978-966-483-500-5. 1 экз.


10. 65.267

Ю - 74 Юркевич О.М. Портфельне інвестування: зб. тренінгових завдань: навч.-метод. комплекс/ О.М. Юркевич, О.Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011. - 76с. - ISBN 978-966-483-515-9. 1 экз.


Організація та економічні питання підприємства.


1. 65.290-4

Б - 20 Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник/ Л.В. Балабанова. - Вид. 3-тє, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2011. - 543с. - (Школа маркетингового менеджменту) - ISBN 978-966-483-444-2. 1 экз.


2. 65.290-2

Б - 93 Бутенко Н.Ю. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посібник/ Н.Ю. Бутенко, А.Е. Черпак. - К.: КНЕУ, 2011. - 444с. - ISBN 978-966-483-501-2. 1 экз.


3. 65.290-80

В - 19 Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва: навч. посібник/ В.Г.Васильков, Н.В. Василькова. - К.: КНЕУ, 2011. - 503с. - ISBN 978-966-483-485-5. 1 экз.


4. 65.290-2

В - 31 Верба В.А. Управління розвитком компанії: навч. посібник/ В.А.Верба, О.М. Гребешкова. - К.: КНЕУ, 2011.- 482с. - ISBN 978-966-483-478-7. 1 экз.


5. 65.290

Е - 45 Економічна безпека бізнесу: навч. посібник/ Г.О.Швиданенко, В.М. Кузьомко, Н.І. Норіцина та ін.; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. - К.: КНЕУ, 2011. - 511с. - ISBN 978-966-483-449-7. 1 экз.


6. 65.290-2

Е - 45 Економічне управління підприємством: навч. посібник./ Н.М. Євдокимова, Л.П. Батенко, В.А. Верба та ін.; за заг. ред. Н.М. Євдокимової. - К.: КНЕУ, 2011. - 327с. - ISBN 978-966-483-469-5. 1 экз.


7. 65.40

К - 17 Кальченко А.Г. Логістика. Збірник ситуаційних та практичних завдань: навч. посібник/ А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко. - К.: КНЕУ, 2011. - 221с. - ISBN 978-966-483-464-0. 1 экз.


8. 65.290-2

К - 61 Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник/ А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 397с. - ISBN 978-966-483-477-0. 1 экз.


9. 65.290-80

К - 89 Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства: навч. посібник / В.П. Кукоба. - К.: КНЕУ, 2009. - 420с. - ISBN 978-966-483-207-3. 1 экз.


10. 65.290-2

Л - 47 Леонтенко О.М. Служба управління персоналом:навч. посібник/ О.М. Леонтенко. - К.: КНЕУ, 2011. - 477с .- ISBN 978-966-483-463-3. 1 экз.


11. 65.050.2

М - 50 Менеджмент: прийнятя управлінських рішень. Практикум: навч. посібник/ О.В. Щербина, А.В. Вакуленко, М.Ю. Кужель, В.В. Сироватко. - К.: КНЕУ, 2011. - 189с. - ISBN 978-966-483-468-8. 1 экз.


12. 65в6

П - 34 Піскунова О.В. Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва: монографія/ О.В. Піскунова. - К.: КНЕУ, 2010. - 334с. - ISBN 978-966-483-448-0.

1 экз.


13. 65.290-2

У - 67 Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг: навч. посібник/ П.Г. Банщиков, В.М. Гордієнко, О.О. Кизенко, Г.С. Скитьова. - К.: КНЕУ, 2010. - 283с. - ISBN 978-966-483-320-9. 1 экз.


Міжнародні економічні відносини. Світове господарство


1. 65.5

Б - 43 Белорус О.Г. Глобальные стратегии Евросоюза: монография/ О.Г. Белорус, Ю.М. Мацейко, И.И. Витер; науч. ред. чл.-кор. НАН Украины, засл. деят. науки и техники Украины О.Г. Белорус. - К.:КНЭУ, 2010. - 581с. - ISBN 978-966-483-399-5. 1 экз.


2. 65.428

С - 83 Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів: міжпредм. комплекс. тренінг зі спец. 8103 магістер. прогр. «Міжнародна торгівля»/ Т.М. Циганкова, О.О. Євдоченко, А.О. Олефір та ін.. - К.: КНЕУ, 2011. - 212с. - ISBN 978-966-483-493-0. 1 экз.


Юридичні науки.


1. 67.404. 2

В - 12 Вавженчюк С.Я. Договірне право: навч. посібник/ С.Я. Вавженчюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 584с. - ISBN 978-966-483-510-4. 1 экз.


2. 67.404. 2

В - 12 Вавженчюк С.Я. Договірне право: практикум: навч.-метод. посібник / С.Я. Вавженчюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 180с. - ISBN 978-966-483-495-4. 1 экз.


3. 67.403

Г - 72 Господарське право: підручник: у 2-х ч. - Ч.1/ В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.; за загал. ред. В.Ф.Опришка та Н.С. Хатнюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 501с. - ISBN 978-966-483-519-7. 1 экз.


4. 67.403

Г - 72 Господарське право: підручник: у 2-х ч.- Ч.2/ В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.; за загал.ред. В.Ф.Опришка та Н.С. Хатнюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 501с. - ISBN 978-966-483-532-6.

1 экз.


5. 67

Т - 41 Тимчик Г.С. Університетська освіта та юридична деонтологія: навч. посібник/ Г.С. Тимчик, О.М. Котикова; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф.П. Шульженка. - К.: КНЕУ, 2011. - 210с. - ISBN 978-966-483-490-9. 1 экз.


6. 74.266.5

Ч - 86 Чужикова В.Г. Методика викладання права. Кейси для юристів: навч. посібник/ В.Г. Чужикова, Г.О. Ковальчук. - К.: КНЕУ, 2011. - 270 с. - ISBN 978-966-483-489-3. 1 экз.


7. 67.411

Я - 64 Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне право: практикум/ О.Г. Яновська, С.Ю. Задерейко. - К.: КНЕУ, 2011. - 202 с. - ISBN 978-966-483-517-3. 1 экз.


Наука. Освіта . Виховання. Навчання.


1. 74.202.5

С - 12 Савенкова Л.О. Педагогічна риторика: збірник міні-кейсів/ Л.О. Савенкова - К.: КНЕУ, 2011. - 152с. - ISBN 978-966-483-431-2. 1 экз.

2. 74.26

Ф - 79 Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів: тренінг-курс для викладачів ун-ту/ Л.О. Савенкова, Г.М. Романова, М.В. Артюшина та ін.; за заг. ред. Л.О. Савенкової, Г.М. Романової . - К.: КНЕУ, 2011. - 390с. - ISBN 978-966-483-465-7. 1 экз.


Мовознавство.


1. 81.2 Англ

А - 64 Англійська мова як друга іноземна для студентів економічних спеціальностей: навч. посібник/ Н.М. Александрова, І.М.Лобецька, Ж.Ю. Воробйова та ін. - К.: КНЕУ, 2010. - 335с. -ISBN 978-966-483-331-5. 1 экз.


2. 81.2 Англ

Б - 53 Бескоровайна Н.О. Основи бухгалтерського обліку англійською мовою: навч. посібник/ Н.О. Бескоровайна, О.В. Бєлякова. - К.: КНЕУ, 2011. - 261с. - ISBN 978-966-483-456-5. 1 экз.


3. 81.2 Нем

Г - 94 Гунько Т.І. Німецька мова за професійним спрямуванням (для студентів економічних спеціальностей): навч. посібник/ Т.І. Гунько. - К.: КНЕУ, 2011. - 306с. - ISBN 978-966-483-450-3.

1 экз.


4. 81.2 Укр

К - 59 Козловська Л.С.Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання: навч. посібник. -Ч.1/Л.С. Козловська, С.І. Терещенко, Т.Г. Яременко. - К.: КНЕУ, 2011. - 140с..- ISBN 978-966-483-484-8. 1 экз.


5. 81.2 Укр

К - 59 Козловська Л.С. Культура мови. Усна наукова комунікація: порадник для магістрантів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю/ Л.С. Козловська, С.І. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2011. - 170с..- ISBN 978-966-483-547-0. 1 экз.


6. 81.2 Англ

М - 48 Мельник Г.М. Збірник тестових завдань з граматики англійської мови: навч. Посібник - К.: КНЕУ, 2010. - 141с..- ISBN 978-966-483-327-8. 1 экз.


7. 81.2 Латин

Н - 70 Ничаюк С.П. Латинська мова для правознавців:практикум/ С.П. Ничаюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 170с..- ISBN 978-966-483-481-7. 1 экз.


8. 83.3

П - 16 Панасюк Б.Я. Україна і Микола Гоголь (Розгадки таємниць)/ Б.Я. Панасюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 479с.. - ISBN 978-966-483-462-6. 1 экз.


9. 81.2 Укр

У - 45 Українська словесність: навч. посібник/ Л.С. Козловська, І.І. Козловець, І.А. Колеснікова, Т.Г. Яременко. - К.: КНЕУ, 2011. - 275с.. - ISBN 978-966-483-516-6. 1 экз.


10. 81.2 Укр

Ч - 35 Чезганов С.А. Українська мова як іноземна: навч. посіб. - У 2 ч.Ч. 2. - К.: КНЕУ, 2011. - 156с.. - ISBN 978-966-483-120-5. 1 экз.


Філософія.


1. 87.3(0)

Ф - 56 Філософія: хрестоматія/ Авт.-упоряд. С.І. Присухін. - К.: КНЕУ, 2011. - 350с.. - ISBN 978-966-483-451-0. 1 экз.


Психологія.


1. 88

К - 60 Колесниченко Л.А. Психология и педагогика. Сборник мини-кейсов (задачи и практические ситуации): учеб. пособие/ Л.А. Колесниченко, Л.Л. Борисенко. - К.:КНЕУ,2011. -183с.. - ISBN978-966-483-482-4. 1 экз.


2. 88.4

П - 86 Психологія діяльності та навчальний менеджмент: зб. міні-кейсів/ М.І. Радченко, Л.А. Колесніченко, Л.Л.Борисенко та ін. - К.:КНЕУ, 2010. - 151с.. - ISBN978-966-483-376-6. 1 экз.

Схожі:

Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.

Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.

Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження IV квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.

Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження III квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Г 55 Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб пособие / В. Е. Гмурман. 12-е изд., перераб. М.:...
Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження IV квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : навч посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик; Міністерство освіти...
Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : нав посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик; Міністерство освіти І...
Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНауковий вісник вну імені Лесі Українки”
Журнал має такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”, “Географічні...
Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconМіністерсво освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Галузі знань: 0203 Гуманітарні науки; 0101 Педагогічна освіта; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні...
Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconСтипендія Хердера в межах стипендійної програми Альфреда Топфера
Македонії, Молдови, Польщі, Російської Фе­дерації, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Чехії, Чорногорії для проведення досліджень...
Нові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconУваг а! Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова придбано доступ до повнотекстових електронних колекцій книг видавництва "Центр навчальної літератури"
Центр навчальної літератури. Це більше 500 ретельно відібраних найпопулярніших книг цього видавництва за різними тематиками: аудит,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи