Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. icon

Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.
Скачати 267.56 Kb.
НазваНові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.
Дата16.11.2012
Розмір267.56 Kb.
ТипДокументи

Нові надходження III квартал 2012р.

Природничі науки. Математичні науки.

Технічні науки.

Суспільні науки.

Економічні науки. Політекономія.

Облік. Аналіз. Аудит.

Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.

Страхування.

Організація та економічні питання підприємства.

Інформаційні технології в галузях економіки

Торгівля. Туризм.

Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.

Юридичні науки.

Наука. Освіта. Виховання. Навчання.

Мовознавство.

Філософія.

Психологія.

Природничі науки. Математичні науки.


22.171

Б 43 Бєлов, В. Т.

Теорія ймовірностей і математична статистика [Электронный ресурс] : метод. вказівки з виконання індивідуальних самостійних завдань студентів ДФН і контрольних робіт студентів ЗФН всіх економічних спеціальностей / В. Т. Бєлов ; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Симферополь , 2007. - 391 с. - Библиогр.: с. 386-388.


22.176

Д 40 Джалладова, І. А.

Дискретна математика [Текст] : навч. посібник / І. А. Джалладова, О. Д. Шарапов; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2012. - 245 с. - ISBN 978-966-483-555-5. 1 экз.


22.1

Л 63 Лісовська, В. П.

Вища математика [Текст] : практикум: навч. посібник: у 2 ч. Ч.2 / В. П. Лісовська, М. О. Перестюк ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2012. - 443 с. - ISBN 978-966-483-569-2. 1 экз.


22.171

Т 33 Теорія ймовірностей для економістів [Текст] : навч. посібник / С. М. Григулич [и др.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2012. - 307 с. - Бібліогр.: с. 292. - ISBN 978-966-483-583-8. 1 экз.


Технічні науки.


32.813

І 23 Іванченко Г. Ф.

Система штучного інтелекту [Текст] : навч. посібник / Г. Ф. Іванченко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»..- К. : КНЕУ, 2011.-382 с.- ISBN 978-966-483-544-9 1 экз.


32.973

І 74 Інформатика : комплексні кейси [Текст] / Ю. М. Красюк, М. В. Сільченко, І. В. Шабаліна, Т. О. Кучерява; за загал. ред. О. Д. Шарапова; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2012.- 267с.- ISBN 978-966-483-592-0 1 экз.


32.973.202

Ш 18 Шалева, О. І.

Електронна комерція [Электронный ресурс] : навч. посібник / О. І. Шалева. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 215 с. - Бібліогр.: с. 209-215. - ISBN 978-611-01-0152-3.


Суспільні науки.


68.9
Б 40
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : практикум / сост. В. Н. Устименко; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана» . - Электрон. текстовые дан. - Симферополь : КЭИ «КНЭУ им. В. Гетьмана», 2012. - 63 с.


68.9

Б 40 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред. Я. А. Сериков; Министерство образования и науки Украины, Харьковская национальная академия городского хозяйства. - Электрон. текстовые дан. - Х. : ХНАГХ, 2010. - 344 с. - Библиогр.: с. 341-344. - ISBN 978-966-695-149-9.


68.9

Б 40 Безпека життєдіяльності [Электронный ресурс] : навч. посібник / П. С. Атаманчук [и др.] ; Міністерство освіти і науки України, Кам'янецьПодільський національний університет ім. І. Огієнка. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 275 с. - Бібліогр.: с. 273-275. - ISBN 978-611-01-0245-2.


63.3(4Укр)

И 90 Історія українського суспільства [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2011. - 249 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-483-578-4 1 экз.


63.3(4Укр)

И 90 Історія українського суспільства [Текст] : навч. посібник / ред. І. Д. Дудко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2011. - 598 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966483-446-3. 1 экз.


68.9

М 99 Мягченко, О. П.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства [Электронный ресурс] : навч. посібник / О. П. Мягченко. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 383 с. - Бібліогр.: с. 379. - ISBN 978-911-01-0027-4.


65.01
М 54
Методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт по навчальній дисципліні "Основи економічної науки" для студентів спеціальностей "Міжнародна економіка", "Фінанси та кредит", "Економіка підприємства", Облік та аудит", "Менеджмент організацій", "Маркетинг" [Электронный ресурс] / Л. А. Кравченко, В. Г. Безматерних ; Міністерство освіти і науки України, Кримський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Сімферополь, 2009. - 18 с.


^ Економічні науки. Політекономія


65в6
М 54
Методы исследования экономических процессов [Электронный ресурс] : монография / Министерство образования и науки Украины, «Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана» ; ред. Ф. В. Зиновьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Саки : ЧП "Феникс", 2010. - 288 с. - ISBN 978-966-1551-55-7.


65.012.2
П 32
Пивоваров, И. А.

Национальная экономика (тезисы лекций для студентов экономических факультетов высших учебных заведений) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / И. А. Пивоваров ; Министерство образования и науки Украины, «Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Симферополь : ЧП "Предприятие Феникс", 2007. - 392 с. - Библиогр.: с. 386-388.


65.013
Р 41
Репов, Н. И.

Социальная рыночная экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Репов ; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Симферополь : КЭИ «КНЭУ им. В. Гетьмана», 2009. - 253 с.


65.02(0)6-2

Ф 47 Фещенко, В. М.

Сучасні економічні теорії [Текст]: навч. посібник / В. М. Фещенко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» .- К. : КНЕУ, 2012.-474с.- ISBN 978-966-483-585-2. 1 экз.


65.9(4 Укр)

Ф 79 Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наукових праць.-Спец. вип.: у 2 ч. / Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»; Відп. ред. О. О. Бєляєв.- 2011.- Ч.1.- Вип.26.- 472с. 1 экз.


65.9(4 Укр)

Ф 79 Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наукових праць.- Спец. вип. : у 2 ч./ Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»; Відп. ред. О. О. Бєляєв .-2011.-Ч.2.- Вип.26.-461с.

1 экз.


65.291.21

Ф 79 Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. - К. : КНЕУ, 1992 - .
   Спец. вип., ч. 1 : Стратегічні імперативи сучасного менеджменту / [редкол.: С. М. Соболь та ін.]. - 2012. - 612 с.- ISBN 978-966-483-579-1. 1 экз.


65.291.21

Ф 79 Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. - К. : КНЕУ, 1992 - .
   Спец. вип., ч. 2 : Стратегічні імперативи сучасного менеджменту / [редкол.: С. М. Соболь та ін.]. - 2012. - 488 с.- ISBN 978-966-483-581-4. 1 экз.


65.32

Х 82 Хорунжий, М. Й.

Аграрна політика [Текст] : практикум для студ. магіст. програми / М. Й. Хорунжий ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2012. - 257 с. - ISBN 978-966-483-564-7 1 экз.


Облік. Аналіз. Аудит.


65.052.23
А 92
Атамас, П. Й.

Бухгалтерський облік у галузях економіки [Электронный ресурс] : навч. посібник / П. Й. Атамас. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 391 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-01-0044-1.


65.052

Б 68 Блакита, Г. В.

Бухгалтерський облік [Электронный ресурс] : практикум: навч. посібник / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 151 с. - Бібліогр.: с. 150-151. - ISBN 978-611-01-0157-8.


65.053.2

Б 86 Бочаров, В. В.

Финансовый анализ [Электронный ресурс] : краткий курс / В. В. Бочаров. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 240 с. : табл. - Библиогр.: с. 228-231. - ISBN 978-5-469-01726-4.


65.052

Б 94 Бухгалтерський облік [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Міністерство освіти і науки України, Полтавський університет споживчої кооперації України ; ред. Ю. А. Верига. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с. - Бібліогр.: с. 393-395. - ISBN 978-966-364-708-1.


65.053.2

В 22 Вахрушина, М. А.

Управленческий анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Вахрушина. - 6-е изд., испр. - Электрон. текстовые дан. - М. : Омега-Л, 2010. - 399 с. - (Высшее финансовое образование). - ISBN 978-5-370-01179-5.


65.052.236

В 67 Волкова, І. А.

Бухгалтерський облік у банках [Электронный ресурс] : навч. посібник / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. - 2-ге вид. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 519 с. - Бібліогр.: с. 516-519. - ISBN 978-966-364-888-0.


65.267

К 60 Колмыкова, Т. С.

Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Колмыкова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 203 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 198-201. - ISBN 978-5-16-003485-0 .


65.052

Л 67 Лишиленко, А. В.

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Лишиленко. - 3-е изд., передел. и доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 735 с. - ISBN 978-611-01-0224-7.


65.052.247

М 69 Михайлов, М. Г.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 379 с. - ISBN 978-611-01-0240-7.


65.052.2

О 17 Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посібник / О. В. Небильцова, Р. С. Коршикова, Л. І. Лук’яненко, В. В. Ходзицька; Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана.- К. : КНЕУ, 2011.-453 с.- ISBN 978-966-483-518-0. 1 экз.


65.052.252.62

П 18 Парасій-Вергуненко, І. М.

Управлінський облік і аналіз у банках [Текст] : навч. посібник / І. М. Парасій-Вергуненко, В. Б. Кириленко, Т. В. Ларікова; Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2012.-644с.- ISBN 978-966-483-572-2. 1 экз.


65.052.226

Ф 59 Фінансовий облік [Текст] : підручник: у 2 ч. Ч.1 / ред.: М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» . - К. : КНЕУ, 2012. - 553 с. - ISBN 978-966-483-553-1. 1 экз.

65.052.226

Ф 59 Фінансовий облік [Текст] : підручник: у 2 ч. Ч.2 / ред.: М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» . - К. : КНЕУ, 2012. - 590 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-483-554-8 1 экз.


65.053

Ч 49 Черниш, С. С.

Економічний аналіз [Электронный ресурс] : навч. посібник / С. С. Черниш ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 310 с. - Бібліогр.: с. 303-305. - ISBN 978-611-01-0123-3.


65.052

Ш 25 Шара, Є. Ю.

Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Электронный ресурс] : навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. ; Національний університет Державної податкової служби України. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 422 с. - Бібліогр.: с. 416-421. - ISBN 978-611-01-0256-8.


Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.


65.(4 Укр)-56

А 43 Активізація інвестиційного процесу в Україні [Текст] : колективна монографія : до 15-річчя заснування кафедри банківських інвестицій/ [Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.]; за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К.: КНЕУ, 2012.- 472 с.- ISBN 978-966-483-559-3 1 экз.


65.262.1

Б 23 Банковское дело [Электронный ресурс] : экспресс-курс: учеб. пособие / ред. О. И. Лаврушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : КНОРУС, 2009. - 348 с. - Библиогр.: с. 347-348. - ISBN 978-5-390-00121-9.


65.290-93
Б 48
Бердар, М. М.

Фінанси підприємств [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. М. Бердар ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 350 с. - Бібліогр.: с. 344-350. - ISBN 978-611-01-0090-8.


65.290-93

Б 91 Бурмистрова, Л. М.

Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Бурмистрова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 240 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 181. - ISBN 978-5-16-002541-4.


65.262

Г 89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / ред. М. І. Савлук; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» . - 6-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2011. - 590 с. - Бібліогр.: с. 583. - ISBN 978-966-483-511-1. 1 экз.


65.290-93
Д 17
Данілов, О. Д.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях [Электронный ресурс] : навч. посібник / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 255 с. : схем. - Бібліогр.: с. 242-246. - ISBN 978-611-01-0238-4.


65.222

Д 44 Диба, М. І.

Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України [Текст]: монографія /М. І. Диба, Є. А. Поліщук; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2011.- 422с. - ISBN 978-966-483-562-3. 1 экз.


65.290-93
Е 45
Економічна діагностика [Электронный ресурс] : практикум: навч. посібник / Т. Д. Костенко [и др.] ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська державна машинобудівна академія. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2007. - 185 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-176. - ISBN 966-364-395-1.


65.262.2
Е 96
Еш, С. М.

Фінансовий ринок [Электронный ресурс] : навч. посібник / С. М. Еш ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - 2-ге вид. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 528 с. - Бібліогр.: с. 520-522. - ISBN 978-966-364-880-4.


65.290.5

З 13 Заворотній Р. І.

Фінансова оцінка бізнесу : теорія, практика та інноваційні підходи : монографія / Р. І. Заворотній; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2012.- 295с.- ISBN 978-966-483-588-3. 1 экз.


65.262.1

К 56 Коваленко, В. В.

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисцип. / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина ; ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ". - Электрон. текстовые дан. - Суми : ДВНЗ "УАБС" НБУ, 2010. - 136 с. : табл.


65. 268

К 56 Коваленко, М. А.

Міжнародні фінанси. Практикум [Текст]: навч. посібник / М. А. Коваленко, Д. В. Мала щук; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» К. : КНЕУ, 2012.-135с. - ISBN 978-966-483-571-5. 1 экз.


65.262.103

К 67 Корнилюк Р. В.

Іноземні банки в Україні : вплив та регулювання [Текст] : монографія / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2012.-234с.- ISBN 978-966-483-587-6. 1 экз.


65.262
К 84
Круш, П. В.

Гроші та кредит [Электронный ресурс] : навч. посібник / П. В. Круш, В. Б. Алексєєв ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 215 с. - Бібліогр.: с. 212-213. - ISBN 978-611-01-0026-7.


65.262
Л 38
Левченко, Л. В.

Гроші та кредит [Электронный ресурс] : навч. посібник / Л. В. Левченко ; Міністерство освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 222 с. - Бібліогр.: с. 220-222. - ISBN 978-611-01-0185-1.


65.264

Л 63 Лісовий В. П.

Торгівля цінними паперами [Текст]: навч. посібник / В. П. Лісовий, К. Г. Отченаш, В. В. Токар; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К.: КНЕУ, 2012.- 369с.- ISBN 976-966-483-566-1 1 экз.


65.262.1

Л 96 Лютий, І. О.

Банківський маркетинг [Электронный ресурс] : підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 775 с. : табл. - Бібліогр.: с. 729-738. - ISBN 978-966-364-881-1.


65.051

М 21 Мальчик, М. В.

Фінансова статистика [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 183 с. - Бібліогр.: с. 181-183. - ISBN 978-611-01-0242-1.


65.262.101-21

П 76 Примостка, Л. О.

Фінансовий менеджмент у банку [Текст] : підручник / Л. О. Примостка; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2012.- 338с.- ISBN 978-966-483-607-1. 1 экз.


65.262.2
Р 31
Реализация потенциала социально-экономического развития Украины в условиях трансформации механизмов кредитования [Электронный ресурс] : монография / Г. П. Кондрашова [и др.] ; Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Симферополь, 2010. - 124 с.


65.261.8

С 89 Сунцова, О. О.

Місцеві фінанси [Электронный ресурс] : навч. посібник / О. О. Сунцова ; Міністерство освіти і науки України. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 487 с. - Бібліогр.: с. 482-487. - ISBN 978-966-364-864-4.


65.262
Т 35
Термінологічний словник з дисципліни "Гроші та кредит" [Электронный ресурс] / Г. П. Кондрашова, С. Ю. Кодрашов; Кримський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана»: - Электрон. текстовые дан. - Сімферополь, 2010. - 42 с.


65.262.1
Ц 38
Центральний банк і грошово-кредитна політика [Электронный ресурс] : навч. посібник / ред.: Т. Д. Косова, О. О. Папаіка; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 319 с. : табл. - Бібліогр.: с. 293-300. - ISBN 978-611-01-0143-1.


65.262
Щ 70
Щетинін, А. І.

Гроші та кредит [Электронный ресурс] : підручник / А. І. Щетинін. - 4-е вид., перероб. та доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 437 с. - Бібліогр.: с. 436-437.


Страхування


65.271

Г 57 Говорушко, Т. А.

Страхові послуги [Электронный ресурс] : підручник / Т. А. Говорушко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 375 с. : табл. - Бібліогр.: с. 346-351. - ISBN 978-611-01-0194-3.


65.271

Ф 63 Фисун, І. В.

Страхування [Электронный ресурс] : навч. посібник / І. В. Фисун, Г. М. Ярова ; Міністерство освіти і науки України, Полтавський університет економіки і торгівлі. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 227 с. - Бібліогр.: с. 211-216. - ISBN 978-611-01-0150-9.


Організація та економічні питання підприємства.


65.290-3
Б 81
Бондар, О. В.

Ситуаційний менеджмент [Электронный ресурс] : навч. посібник / О. В. Бондар ; Міністерство освіти і науки України, Полтавський університет економіки і торгівлі. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с. - ISBN 978-611-01-0293-3.


65.290-3

В 38 Веснин, В. Р.

Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / В. Р. Веснин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект, 2006. - 502 с. - Библиогр.: с. 487-495. - ISBN 5-482-00517-8.


65.291.212

В 68 Володькіна, М. В.

Організація управління промисловим підприємством [Текст] : навч. посібник/ М. В. Володькіна; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2011.-318с.


1 экз.


65.290

Г 44 Гетьман, О. О.

Економіка підприємства [Электронный ресурс] : навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 487 с. - Бібліогр.: с. 483-484. - ISBN 978-611-01-0005-2.


65.290-4
Г 65
Гончаров, С. М.

Практикум з маркетингу [Электронный ресурс] : навч. посібник / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 205 с. - Бібліогр.: с. 201-202. - ISBN 978-611-01-0321-3.


65.290

Г 85 Гринчуцький, В. І.

Економіка підприємства [Электронный ресурс] : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 303 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-364-0058-8.


65.290-3

Д 31 Демчук, О. Н.

Теория организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова ; Российская Академия образования, Московский психолого-социальный институт. - Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта, 2009. - 261 с. - Библиогр.: с. 247-248. - ISBN 978-5-9765-0699-2.


65.24

Е 40 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. Г. Акулов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 327 с. - ISBN 978-611-01-0317-6.


65.290
З 41
Збірник задач з економіки підприємства [Электронный ресурс] : навч. посібник / Міністерство освіти і науки України, Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана» ; ред. С. П. Наливайченко. - Электрон. текстовые дан. - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2011. - 383 с. - Бібліогр.: с. 375-383. - ISBN 978-966-2372-56-4.


65.293
З 63
Зиновьев, Ф. В.

Основы управленческого консультирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Зиновьев, П. А. Борисенко ; Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Запорожье, 2010. - 221 с. - Библиогр.: с. 217-221.


65.290-3

К 12 Кабушкин, Н. И.

Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Кабушкин. - 11-е изд., испр. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Новое знание, 2009. - 336 с.


65.050

К 56 Кован, С. Е.

Теория антикризисного управления предприятием [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н. Ряховская ; ред.: М. А. Федотова, А. Н. Ряховская. - Электрон. текстовые дан. - М. : КНОРУС, 2009. - 157 с. - Библиогр.: с. 156-157. - ISBN 978-5-390-00111-0 .


65.290-2

К 66 Корецький, М. Х.

Стратегічне управління [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. Х. Корецький, А. О. Дєгтяр, О. І. Дацій ; Міністерство освіти і науки України, Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління", Дніпропетровський державний аграрний університет. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2007. - 239 с. - Бібліогр.: с. 236-239. - ISBN 978-966-364-437-0 .


65.291.31

К 88 Куденко, Н. В.

Стратегічний маркетинг [Текст] : підручник / Н.В. Куденко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К.: КНЕУ, 2012.- 523с.- ISBN 978-966-483-573-9 1 экз.


65.290-3

Л 84 Лукашевич, Н. П.

Теория и практика самоменеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Лукашевич ; Межрегиональная академия управления персоналом. - 2-е изд., испр. - Электрон. текстовые дан. - К. : МАУП, 2002. - 359 с. - Библиогр.: с. 356-358.


65.291

М 21 Мальська, М. П.

Корпоративне управління [Электронный ресурс] : теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 359 с. - Бібліогр.: с. 353-359. - ISBN 978-611-01-0343-5.


65.290-4

М 27 Маркетинговий менеджмент [Электронный ресурс] : навч. посібник / Міністерство фінансів України, Донецький національний університет ; ред.: М. І. Белявцев, В. Н. Воробйов. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2006. - 407 с. - Бібліогр.: с. 401-407. - ISBN 966-364-218-1.


65.442
М 79
Моргулець, О. Б.

Менеджмент у сфері послуг [Электронный ресурс] : навч. посібник / О. Б. Моргулець. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 383 с. : схем. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-01-0304-6.


65.23
Н 23
Наливайченко, С. П.

Ділове планування [Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник / С. П. Наливайченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут « КНЕУ ім. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Сімферополь : КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2011. - 93 с. - Бібліогр.: с. 92-93.


65. 291.21

Н 73 Новітні тенденції розвитку управління підприємствами [Текст] : монографія / [О. С. Федонін, Г. О. Лавриненко та ін.] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ДВНЗ «КНЕУ ім.. В. Гетьмана».- К.-КНЕУ, 2011.-257с.- ISBN 978-966-483-568-5 1 экз.


65.291.33 Пилипчук, В. П.

П 32 Управління продажем [Текст] : навч. посібник / В. П. Пилипчук, О.В. Данніков; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2011.-627с.- ISBN 978-966-483-550-0 1 экз.


65.290-3

Р 85 Рульєв, В. А.

Менеджмент [Электронный ресурс] : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич ; Міністерство освіти і науки України. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 311 с. - Бібліогр.: с. 310-311. - ISBN 978-611-01-0151-6.


65.290-3

С 42 Скібіцька, Л. І.

Лідерство та стиль роботи менеджера [Электронный ресурс] : навч. посібник / Л. І. Скібіцька ; Міністерство освіти і науки України. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2009. - 191 с. - Бібліогр.: с. 189. - ISBN 978-966-364-961-0.


65. 290.2

С 69 Соціальна відповідальність : теорія і практика розвитку [Текст] : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана, Науковий парк, Інститут соціально-трудових відносин.- К. : КНЕУ, 2012.- 501 с.- ISBN 978-966-483-556-2 1 экз.


65.291.551

Т 38 Технології інноваційного розвитку підприємства у контексті інституціоналізму [Текст] : монографія /[ Н. П. Гончарова, Г.О. Швиданенко, І. С. Капарулін та ін.]; за заг. ред. Г. О. Швиданенко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2012.-225с.- ISBN 978-966-483-594-4.

1 экз.


65.267

Т 48 Ткаченко, И. Ю.

Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Ю. Ткаченко, Н. И. Малых. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2009. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-5712-5.


65.291.216

Ш 35 Швиданенко, Г. О.

Оптимізація бізнес-процесів [Текст] : навч. посібник / Г. О. Швиданенко, Л. М. Приходько; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2012.- 487 с.; 16 іл.- ISBN 978-966-483-457-2 1 экз.


65.291.21

Щ 64 Щербина О. В.

Менеджмент. Презентаційний курс [Текст] : навч. посібник /О. В. Щербина / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» .-К. : КНЕУ, 2012.- 229 с.- ISBN 978-966-483-574-6 1 экз.


65.290

Э 40 Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс] : практикум / ред.: В. Я. Поздняков, В. М. Прудников. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 318 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 314-315. - ISBN 978-5-16-003255-9.


65.290

Э 40 Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / ред.: В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 670 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 659-662. - ISBN 978-5-238-01201-8.


65.050
Я 47
Яковенко, А. Т.

Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Т. Яковенко ; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт » КНЭУ им. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Симферополь : КЭИ” КНЭУ им. В. Гетьмана”, 2008. - 163 с. - Библиогр.: с. 156-157.


Інформаційні технології в галузях економіки.


65.290 с 51

І 74 Інформаційні системи в економіці [Текст] : монографія / [С. В. Устенко, А. М. Береза, Г. П. Галузинський, В. М. Гужва та ін. ]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Устенка; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана» .- К. : КНЕУ, 2012.- 425с.- ISBN 978-966-783-576-0

1 экз.


65.052. 253.2

І 74 Інформаційні системи і технології обліку в агропромислових формуваннях [Текст] : навч. посібник / М. М. Коцупатрий, М. С. Царьов, Н. С. Золотарьова, Л. А. Суліменко; Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана .- К. : КНЕУ, 2012.-327 с.- ISBN 978-966-483-549-4. 1 экз.


65.01

М 74 Моделювання та інформаційні системи в економіці [Текст]: зб. наукових праць/ Відпов.ред. В. К. Галіцин; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» .-2011.-№ 85.-270с. 1 экз.


65.293.3

П 32 Пінчук, Н.С.

Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст]: практикум / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».-К.: КНЕУ, 2011.-251с.- ISBN 978-966-557-9 1 экз.


65.290с51

Щ 39 Щедріна, О. І.

Інтернет-технології в бізнесі [Текст] : навч. посібник / О.І. Щедріна, М. М. Агутін; Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2012.- 303.- ISBN 978-966-483-584-5. 1 экз.


Торгівля. Туризм.


65.433

В 39 Ветитнев, А. М.

Курортное дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Ветитнев, Л. Б. Журавлева. - Электрон. текстовые дан. - М. : КНОРУС, 2006. - 528 с. - ISBN 5-85971-124-7.


65.433

К 42 Кіптенко, В. К.

Менеджмент туризму [Электронный ресурс] : підручник / В. К. Кіптенко. - Электрон. текстовые дан. - К. : Знання, 2010. - 502 с. : схем. - Бібліогр.: с. 481-483. - ISBN 978-966-346-800-6.


65.432

К 84 Круль, Г. Я.

Основи готельної справи [Электронный ресурс] : навч. посібник / Г. Я. Круль. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 367 с. : табл. - Бібліогр.: с. 288-290. - ISBN 978-611-01-0186-8.


65.433

К 88 Кудла, Н. Є.

Маркетинг туристичних послуг [Электронный ресурс] : навч. посібник / Н. Є. Кудла. - Электрон. текстовые дан. - К. : Знання, 2011. - 351 с. : схем., табл. - (Вища освіта XXI століття). - Бібліогр.: с. 336-343. - ISBN 978-966-346-683-5.


65.432
М 21
Мальська, М. П.

Готельний бізнес [Электронный ресурс] : теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 470 с. : табл. - Бібліогр.: с. 375-380. - ISBN 978-611-01-0286-5.


65.433

М 21 Мальська, М. П.

Міжнародний туризм і сфера послуг [Электронный ресурс] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. - Электрон. текстовые дан. - К. : Знання, 2008. - 661 с. - Бібліогр.: с. 496-498. - ISBN 978-966-346-327-8.


65.432

М 21 Мальська, М. П.

Організація готельного обслуговування [Электронный ресурс] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. - Электрон. текстовые дан. - К. : Знання, 2011. - 366 с. - Бібліогр.: с. 294-299. - ISBN 978-966-346-810-5.


65.433
М 21
Мальська, М. П.

Організація та планування діяльності туристичних підприємств [Электронный ресурс] : теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львівський національний університет ім. І. Франка. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 246 с. - Бібліогр.: с. 243-246. - ISBN 978-611-01-0292-6.


65.433

М 21 Мальська, М. П.

Планування туристичної діяльності [Электронный ресурс] : підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка. - Электрон. текстовые дан. - К. : Знання, 2010. - 310 с. - Бібліогр.: с. 301-306. - ISBN 978-966-346-783-2 .


65.433

М 21 Мальська, М. П.

Туристичне країнознавство. Європа [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-ге вид., стереотип. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 222 с. - Бібліогр.: с. 220-221. - ISBN 978-966-364-834-7.


65.433
М 21
Мальська, М. П.

Туристичний бізнес [Электронный ресурс] : теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2012. - 365 с. : табл. - Бібліогр.: с. 361-365. - ISBN 978-611-01-0287-2.


65.433

М 27 Маркетинг турпродукту [Электронный ресурс] : підручник / Ю. О. Карягін [и др.] ; ред.: Г. Б. Мунін, О. О. Гаца. - Электрон. текстовые дан. - К. : Кондор, 2009. - 394 с. - Бібліогр.: с. 371-374. - ISBN 978-966-351-224-2.


65.433
М 54
Методичні вказівки по вивченню дисципліни "Організація і технологія обслуговування в готельних, курортних і туристичних комплексах" [Электронный ресурс] : для спеціальності "Менеджмент організацій" / Кримський економічний інститут «КНЕУ ім. В. Гетьмана» ; уклад. А. К. Ганієва. - Электрон. текстовые дан. - Сімферополь : КЕІ ГВУЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2009. - 48 с.


65.431

О 64 Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Электронный ресурс] : підручник / А. А. Мазаракі [и др.] ; ред. Н. О. П'ятницька. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 579 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 574-579. - ISBN 978-611-01-0209-4.


65.433

П 68 Правик, Ю. М.

Маркетинг туризму [Электронный ресурс] : підручник / Ю. М. Правик. - Электрон. текстовые дан. - К. : Знання, 2008. - 303 с. : схем., табл. - (Вища освіта XXI століття). - Бібліогр.: с. 300-303. - ISBN 978-966-346-490-9.


65.433

Р 90 Рутинський, М. Й.

Замковий туризм в Україні [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. Й. Рутинський ; Львівський національний університет ім. І. Франка. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2007. - 431 с. : фот. - Бібліогр.: с. 423-430. - ISBN 966-364-363-3.


65.428

С 68 Софіщенко, І. Я.

Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства [Электронный ресурс] : навч. посібник / І. Я. Софіщенко ; Міністерство освіти і науки України. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2006. - 138 с. - Бібліогр.: с. 134-136. - ISBN 966-364-169-Х .


65.433

Т 87 Туризм и гостиничное хозяйство [Электронный ресурс] : учебник / ред. А. Д. Чудновский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮРКНИГА, 2005. - 448 с. - ISBN 5-9589-0010-2.- ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 1 экз.


Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.


65.52

Г 54 Глобальна корпоративна система [Текст]: колективна монографія / [О. Г.Білорус, О. В. Зернецька, В. А. Вергун та ін.]; кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К. : КНЕУ, 2011.-408с.- ISBN 978-966-483-577-7 1 экз.


65.5
К 66
Кордон, М. В.

Європейська та євроатлантична інтеграція України [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. В. Кордон ; Міністерство освіти і науки України. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2010. - 171 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-611-01-0016-8.


65.04
Р 44
Реутов, В.Є.

Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України [Электронный ресурс] : монографія / В. Є. Реутов ; Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Электрон. текстовые дан. - Сімферополь : ПП "Підприємство "Фєнікс", 2010. - 431 с. - Бібліогр.: с. 309-346. - ISBN 978-966-1551-58-8.


65.050
Р 44
Реутов, В.Е.

Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс] : монография / В. Е. Реутов, Н. З. Вельгош ; Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Симферополь : Таврия, 2005. - 200 с.


65.290-2
Р 44
Реутов, В.Е.

Управление международной конкурентоспособностью предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Реутов, Н. З. Вельгош ; Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана».- Электрон. текстовые дан. - Симферополь : Таврия, 2007. - 196 с.


65.04
С 83
Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень [Электронный ресурс] : монографія / ред. Т. П. Галушкіна ; сост.: Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов, Л. М. Качаровська ; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, «Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана». - Электрон. текстовые дан. - Симферополь : ПП "Підприємство Фєнікс", 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-1551-37-3.


65.298
Т 65
Транснаціональні корпорації [Электронный ресурс] : особливості інвестиційної діяльності: навч. посібник / ред.: С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 471 с. - Бібліогр.: с. 324-334. - ISBN 978-611-01-0189-9.


Юридичні науки.


67

Г 63 Голяк, Л. В.

Порівняльне правознавство [Электронный ресурс] : курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - Электрон. текстовые дан. - К. : МАУП, 2004. - 199 с. - Бібліогр.: с. 195-196.


67.5
Д 67
Дондик, Н. Я.

Судова бухгалтерія [Электронный ресурс] : навч. посібник / Н. Я. Дондик, Г. П. Дондик. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 207 с. - Бібліогр.: с. 205-207. - ISBN 978-611-01-0135-6.


67.1(4Укр)

М 69 Міхневич Л. В.

Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті – Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.)/ Л. В. Міхневич; за заг. ред. І. Б. Усенка; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К.: КНЕУ, 2011.-286с.- ISBN 978-966-483-563-0 1 экз.


67.412

Н 19 Назаренко, О. А.

Міжнародне право [Текст] : практикум / О. А. Назаренко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2011. - 223 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-483-570-8

1 экз.


67.5
С 89
Судово-бухгалтерська експертиза [Электронный ресурс] : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко [и др.] ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний аграрний університет. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2011. - 350 с. - Бібліогр.: с. 348-350. - ISBN 978-611-01-0166-0.


Мовознавство


81.2Укр

У 45 Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя [Текст] : практикум : у 2ч.Ч. I. Збірник вправ, завдань і тестів / Л. М. Бондарчук, Н. Л. Краснопольська, Т. А. Подгурська, І. Я. Ярошевич; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».-К. : КНЕУ, 2012.-213с.- ISBN 978-966-483-523-4 1 экз.


Філософія.


87

Ф 56 Філософія. Кредитно-модульний курс [Электронный ресурс] : навч. посібник / Л. І. Мозговий [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - К. : ЦУЛ, 2009. - 455 с. - ISBN 978-611-01-0009-0.


Психологія.


88.5

А 98 Аширов, Д. А.

Организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник / Д. А. Аширов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект, 2006. - 360 с.


88.53

Е 60 Ємельяненко, Л. М.

Управління конфліктами: підручник / Л. М. Ємельяненко, О. В. Сімоходська ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2011. - 339 с. - Бібліогр.: с. 336-339. - ISBN 978-966-483-565-4. 1 экз


88.4

О75 Основи професіографії [Электронный ресурс] : навч. посібник / С. Я. Карпіловська [и др.] ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - Электрон. текстовые дан. - К. : МАУП, 1997. - 147 с. - Бібліогр.: с. 145-146.


88.4

С 69 Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера» [Текст]: практикум / [В. В. Завірюха, В. В. Сгадова, Л. В. Корват та ін.]; за заг. ред. В. В. Завірюхи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана».- К.: КНЕУ, 2011.- 185с.- ISBN 978-966-483-567-8. 1 экз.

Схожі:

Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconНові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.

Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconНові надходження IV квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.

Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconНові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Ф – 50 Фізика: навчальний посібник/ Є. М. Борисов, А. Б. Кулик, А. Л. Лапшин, В. М. Максименко; за заг ред. В. М. Максименка. К.:...
Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconНові надходження III квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Г 55 Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб пособие / В. Е. Гмурман. 12-е изд., перераб. М.:...
Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconНові надходження IV квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : навч посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик; Міністерство освіти...
Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconНові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : нав посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик; Міністерство освіти І...
Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconНауковий вісник вну імені Лесі Українки”
Журнал має такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”, “Географічні...
Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconМіністерсво освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Галузі знань: 0203 Гуманітарні науки; 0101 Педагогічна освіта; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні...
Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconСтипендія Хердера в межах стипендійної програми Альфреда Топфера
Македонії, Молдови, Польщі, Російської Фе­дерації, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Чехії, Чорногорії для проведення досліджень...
Нові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія. iconКраїна Назва
Стипендія надається студентам, випускникам вищих нав­чальних закладів, аспірантам з усього світу для проведення досліджень у вищих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи