Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. icon

Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Скачати 135.66 Kb.
НазваНові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Дата16.11.2012
Розмір135.66 Kb.
ТипДокументи

Нові надходження II квартал 2012р.

Природничі науки. Математичні науки.

Технічні науки.

Суспільні науки.

Економічні науки. Політекономія

Облік. Аналіз. Аудит.

Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.

Страхування

Організація та економічні питання підприємства.

Торгівля. Туризм.

Міжнародні економічні відносини. Світове господарство

Юридичні науки.

Наука. Освіта . Виховання. Навчання.

Мовознавство.

Філософія.

Психологія.


Природничі науки. Математичні науки.

22.17

Б 43 Белов, В.Т.

Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : метод. указания по выполнению индивидуальных самост. заданий студен. ДФО и контр. работа студен. ЗФО всей экон. спец. / В. Т. Белов, Л. С. Семенова ; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : РИО КЭИ КНЕУ, 2011. - 72 с. - Библиогр.: с. 72. 1 экз.


65в6

К 64 Кондратьева, И.Г.

Эконометрика [Текст] : метод. указания по выполнению самост. заданий студен. ДФО и контр. работ студен. ЗФО всех экон. спец. / И. Г. Кондратьева ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : РИО КЭИ КНЕУ, 2012. - 59 с. - Библиогр.: с. 59.

1 экз.


22.17

О-76Остапенко, И. Н.

Оптимизационные методы и модели [Текст] : метод. указания по выполнению индивид. самост. заданий студен. ДФО и контр. работ студен. ЗФО всех экон. спец. / И. Н. Остапенко ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : РИО КЭИ КНЕУ, 2011. - 68 с. 1 экз.


32.973.26-018.2

Г 68 Гордиенко, Т.П.

Лабораторные работы по MS ACCESS [Текст] : метод. указания для студен. экон. спец. / Т. П. Гордиенко, С. А. Кислый, О. Ю. Смирнова ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана» 2011. - 65 с. - Библиогр.: с. 65. 1 экз.


Суспільні науки


68.9

Б 40 Безопасность жизнедеятельности : практикум / Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана ; сост. В. Н. Устименко. - - Симферополь : КЭИ, 2012. - 63 с. + . ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

54 экз.


66.1

П 50 Политология [Текст] : краткая хрестоматия / сост. Б. А. Исаев. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 218 с. - ISBN 978-5-91180-220-2 1 экз.


87.8

Э 87 Эстетика [Текст] : учеб. пособие / ред. А. А. Радугин. - М. : Библионика, 2006. - 239 с. - (Альма-матер). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-98685-008-4 1 экз.

Економічні науки. Політекономія


65.012.1

В 39Вечканов, Г. С.

Микроэкономика [Текст] / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - Питер : СПб, 2008. - 256 с. : ил. - (Краткий курс). - ISBN 978-5-91180-119-9 1 экз.


65.012.2

Г 87Гронтковська, Г. Е.

Макроекономіка [Текст] : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 671 с. - ISBN 978-611-01-0108-0 1 экз.


65.051

Е 91Ефимова, М. Р.

Общая теория статистики [Текст] : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 413 с. - Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 5-16-000012-7 1 экз.


65.01

К 93 Курс экономической теории [Текст] : учебник / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России ; ред.: М. Н. Чепурин, Е. А. Киселева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 2002. - 830 с. - ISBN 5-88186-417-4

1 экз.


65.012.2

К 95Кучерявенко, І. А.

Макроекономіка [Текст] : практикум: навч. посібник / І. А. Кучерявенко. - 3-є вид., без змін. - К. : Вікар, 2008. - 239 с. - Бібліогр.: с. 238-239. - ISBN 978-966-7131-94-4

1 экз.


65.012.1

Н 90Нуреев, Р. М.

Курс микроэкономики [Текст] : учебник для вузов / Р. М. Нуреев ; Министерство образования и науки РФ. - 2-е изд., изм. - М. : НОРМА, 2007. - 561 с. - Библиогр.: С. 483-496. - ISBN 5-89123-470-Х 1 экз.


65.012.1

П 69 Практикум по микро- макроэкономике [Текст] : учеб. пособие / И. Ф. Зиновьев и др. ; Классический приватный университет. - Симферополь : Феникс, 2010. - 142 с. - Библиогр.: с. 139-142. 3 экз.


65.012.2

П 78 Проблемы совершенствования государственного регулирования экономики Украины [Текст] : коллективная монография / А. И. Волошин [и др.]. - Симферополь : Ди Ай Пи, 2011. - 383 с. - Библиогр.: с. 363-383. - ISBN 978-966-491-226-3 1 экз.


65.01

С 89 Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання[Текст]:матеріали V міжнародної наук-практ конференції(16-17 березня 2012 року): до 20-ті річчя КЕІ ДВНЗ « КНЕУ ім. В. Гетьмана»/Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія економічних наук України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі АРК, Кримський науковий центр НАН України і МОНМС України, Кримський економічний інститут ДВНЗ ‘’Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана’’: кафедра економічної теорії,Таврійський національний університет ім. В. І.Вернадського: кафедра економічної теорії

, Хмельницький національний університет: кафедра економічної теорії .-Сімферополь-Саки:ПП ‘’Підприємство Фенікс’’, 2012.- 426с. - ISBN 978-966-1551-95-3 2 экз.


Облік. Аналіз. Аудит.


65.053.3

Д 13Давидов, Г. М.

Аудит [Текст] : підручник / Г. М. Давидов. - К. : Знання, 2004. - 511 с. - Бібліогр.: с. 498-511. - ISBN 966-8148-15-0 1 экз.


65.052

М 54 Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисц. "Бухгалтерський облік" для студен. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" переподготовка спеціалістів [Текст] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь : КЕІ ГВУЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2012. - 39 с.


7 экз.


65.053

М 74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : практикум / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь : Поліграфічна фірма "Свіфт", 2012. - 117 с. 1 экз.


65.053.3

О-36Огійчук, М. Ф.

Аудит [Текст] : організація і методика[Текст]: навч. посібник / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики і продовольства України. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2012. - 663 с. - Бібліогр.: с. 653-655. - ISBN 978-617-566-099-7 1 экз.


65.052

П 31Петрушина, В.

Экспресс-курс изучения бухучета [Текст] / В. Петрушина, Ю. Товстопят, И. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Издат. дом " Фактор", 2011. - 371 с. - Библиогр.: с. 367-371. - ISBN 978-966-180-202-4 1 экз.


65.052

П 31Петрушина, В.

Экспресс-курс изучения бухучета [Текст] / В. Петрушина, Ю. Товстопят, И. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Х. : Издат. дом " Фактор", 2011. - 359 с. - Библиогр.: с. 355-359. - ISBN 978-966-180-317-5 1 экз.


65.053.3

С 50 Сметанко, О. В.

Внутрішній аудит [Текст] : прктикум / О. В. Сметанко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана". - Сімферополь : Поліграфічна фірма "Свіфт", 2012. - 169 с. 1 экз.


^ Фінанси. Банківська справа. Гроші та кредит.


65.261

В 25Вдовенко, Л. О.

Фінанси [Текст] : навч. посібник / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний аграрний університет. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 148 с. - Бібліогр.: с. 110-114. - ISBN 978-611-01-0102-8

1 экз.


65.261.4

Д 56 Доброскок, О. В.

Податковий контроль та його ефективність [Текст] : навч. посібник / О. В. Доброскок ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Університет економіки і управління. - К. : Алерта, 2012. - 237 с. - Бібліогр.: с. 202-212. - ISBN 978-617-566-108-6 1 экз.


65.262.1

Б 23 Банківська діяльність [Текст] : навч. посібник / З. Б. Живко [и др.]. - К. : Алерта, 2012. - 247 с. - Бібліогр.: с. 246-247. - ISBN 978-617-566-079-9 1 экз.


65.261

З-38 Захарченков, С. П.

Финансы.ua [Текст] / С. П. Захарченков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Издат. дом " Фактор", 2008. - 242 с. - ISBN 978-966-312-848-1 1 экз.


65.262.1

С 91 Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України [Текст] : матеріали міжвузівської наук.-практ. конференції :до 20-річчя Кримського економічного інституут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь. : Видавництво ''Оджакъ'', 2012. - 311 с. - ISBN 978-966-179-014-7 2 экз.


65.262.1

Т 65 Трансформація діяльності банків та небанківських кредитно-фінансових установ в умовах фінансової глобалізації [Текст] : колективна монографія / До двадцятої річниці Кримського економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - Сімферополь. : Видавництво ''Оджакъ'', 2012. - 245 с. - Бібліогр.: с. 224-236. - ISBN 978-966-179-009-3

3 экз.


65.261.8

У 75 Усков, И. В.

Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине [Текст] : монография / И. В. Усков. - Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. - 450 с. - Библиогр.: с. 418-443. - ISBN 978-617-648-017-4 1 экз.


65.290-93

Ф 59 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] : задачі, тести, тренінги: навч. посібник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана ; ред. Л. Д. Буряк. - К. : КНЕУ, 2011. - 281 с. - Бібліогр.: с. 256-257. - ISBN 978-966-483-461-9 2 экз.


65.290-93

Ф 59 Финансовый менеджмент [Текст] : теория и практика: учебник / ред. Е. С. Стоянова. - М. : Перспектива, 1998. - 655 с. - Библиогр.: с. 652-655. 1 экз.


Страхування


65.271

Н 59 Нечипорук, Л. В.

Страховий ринок [Текст] : закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: монографія / Л. В. Нечипорук. - Х. : Право, 2010. - 278 с. - Бібліогр.: с. 252-272. - ISBN 978-966-458-190-2 1 экз.


Організація та економічні питання підприємства.


65.292

А 43 Активизация предпринимательства в условиях рыночной экономики [Текст] : научно-практическая конференция / Министерство экономики АР Крым, Немецкое бюро технического сотрудничества, Крымский республиканский центр поддержки реформ. - Симферополь , 2010. - 126 с. 1 экз.


65.292

А 65 Андрианова, В. В.

Предпринимательство и бизнес-культура [Текст] : учеб. пособие / В. В. Андрианова, А. А. Горбов. - Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. - 123 с. - Библиогр.: с. 122-123. - ISBN 978-617-648-055-6 1 экз.


65.290

Б 48 Березін, О. В.

Економіка підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с. - Бібліогр.: с. 252-254. - ISBN 978-966-346-647-7

1 экз.


65.290

Г 91 Грушко, В.

Фінансова безпека бізнесу [Текст] : податковий аспект / В. Грушко, С. Лаптєв, Л. Кошембар ; Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 254 с. - Бібліогр.: с. 234-254. - ISBN 978-966-7735-28-9 1 экз.


65.290

З-41 Збірник задач з економіки підприємства[Текст] : навч. посібник / Міністерство освіти і науки України, Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана ; ред. С. П. Наливайченко. - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2011. - 383 с. - Бібліогр.: с. 375-383. - ISBN 978-966-2372-56-4. +ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

1 экз.


65.290-3

М 50 Менеджмент предпринимательской деятельности [Текст] : материалы VII всеукр. науч.-практ. конференции студентов, аспирантов, докторантов: 15-18 апреля 2009 г. / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. - Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. - 489 с. 1 экз.


65.290-5

М 69 Михайлова, В. Е.

Потенциал и развитие предприятия [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Михайлова ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : Крымский экономический институт” КНЭУ им. В. Гетьмана”, 2012. - 121 с. - Библиогр.: с. 121.

5 экз.


65.290

Н 23Наливайченко, С. П.

Пакет визуального сопровождения дисциплины "Экономика предприятия" [Текст] / С. П. Наливайченко ; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : Крымский экономический институт” КНЭУ им. В. Гетьмана”, 2009. - 132 с. - Библиогр.: с. 131-132 1 экз.


65.290-3

О 42 Одинцов, А. А.

Менеджмент организации [Текст] : введение в специальность / А. А. Одинцов. - М. : Экзамен, 2004. - 318 с. - Библиогр.: с. 282-288. 1 экз.


65.267

О-75 Особливості інноваційних процесів у виробничих системах [Текст] : моногрфія / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана ; ред. С. П. Наливайченко. - Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2012. - 287 с. - Бібліогр.: с. 275-287. - ISBN 978-617-648-058-7 2 экз.


65.290

Э 40 Экономика предприятия [Текст] : учебник / ред. В. М. Семенов. - 5-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 416 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-91180-462-6 1 экз.


65.290

Э 40 Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана ; ред. С. П. Наливайченко. - Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. - 375 с. - Библиогр.: с. 367-375. - ISBN 978-617-648-035-8 1 экз.


Торгівля. Туризм.


65.433

П 37 Планирование на предприятии туризма [Текст] : учебник / Е. И. Богданов [и др.] ; ред. Е. И. Богданов. - СПб. : Издат. дом "Бизнес-пресса", 2004. - 317 с. - Библиогр.: с. 314-317. - ISBN 5-8110-0090-1 1 экз.


65.43

Г 19Ганієва, А.К.

Організація і технологія обслуговування у сфері готельних, курортних і туристичних послуг [Текст] : навч. посібник / А. К. Ганієва, Г. О. Пегушіна ; Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». - Сімферополь : КРП Видавництво "Кримнавчпеддержвидав", 2012. - 277 с. - Бібліогр.: с. 274-277. - ISBN 978-966-354-479-3

4 экз.


65.433

С 12Саак, А. Э.

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 512 с. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 454-459. - ISBN 978-5-469-01368-6 1 экз.


Міжнародні економічні відносини. Світове господарство


65.298

Д 37 Десять шагов навстречу субъекту внешнеэкономической деятельности [Текст] : консультационный справочник / Министерство экономики АР Крым, Немецкое бюро технического сотрудничества, Крымский республиканский центр поддержки реформ. - Симферополь, 2009. - 106 с. - ISBN 996-435-050-6 1 экз.


65.5

М 64 Мировая политика и международные отношения [Текст] : учеб. пособие / ред.: С. А. Ланцов, В. А. Ачкасов. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 443 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-469-00447-9 1 экз.


65.04

Р 44 Реутов, В. Є.

Регіональний вектор трансформаційних зрушень економіки України [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спеціальність 08.00.05»Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Віктор Євгенович Реутов ; Національна академія наук України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - Сімферополь ; Саки : ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 36 с. 2 экз.


65.04

Р 64 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / За ред. професора, академіка Академії економічних наук Є.П. Качана ; Реком. МОН України. - К. : Видавничій Дім "Юридична книга", 2005. - 704 с. - ISBN 966-7791-41-6 2 экз


65.5

С 83 Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації.(22-23 березня 2012 року) [Текст] : Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та студентів :до 20-ті річчя КЕІ ДВНЗ « КНЕУ ім. В. Гетьмана»/Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,Академія економічних наук України,Кримський економічний інститут ДВНЗ ‘’Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана’’ .-Сімферополь-Саки:ПП ‘’Підприємство Фенікс’’, 2012.- 354с.- - ISBN 978- 966-1551-98-4 15 экз.


65.5

У 90 Участь України у глобалізаційних процесах (5 квітня 2012 року)[Текст] :матеріали II всеукраїнського семінару молодих учених та студентів: до 20-річчя КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.. В.Гетьмана»/Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, Академія економічних наук України, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.. В.Гетьмана».- Сімферополь:ПП ‘’Підприємство Фенікс’’, 2012.- 424с.- - ISBN 978- 966-1551-99-1 1 экз.


^ Юридичні науки.

67.401

Б 75 Бодаєвський, В. П.

Адміністративне право України [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. студен. денної форми навчання / В. П. Бодаєвський ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – Сімферополь: Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 2011. - 121 с. 2 экз.


67.410.2

В 19Васильєв, С. В.

Господарський процес України [Текст] : підручник / С. В. Васильєв. - Х. : Еспада, 2010. - 283 с. - ISBN 978-966-456-030-3 1 экз.


67.407

Г 37Герасименко, В. А.

Земельное и аграрное право Украины [Текст] : учебно-метод. пособие для самост. работы студ. / В. А. Герасименко ; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : КЭИ ГВУЗ ''КНЭУим. Гетьмана'', 2011. - 388 с. - Библиогр.: с. 367-388 1 экз.


67(4Укр)407

Г 37Герасименко, В. А.

Экологическое право Украины [Текст] : учебно-метод. пособие для самост. работы студен. заочной формы обучения и переподготовки / В. А. Герасименко ; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Симферополь : КЭИ ГВУЗ ''КНЭУим. Гетьмана", 2011. - 227 с. 1 экз.


67.408(4Укр)

Д 33 Денисов, С. Ф.

Кримінальна відповідальність військовослужбовців за корисливі посягання на військове майно (ст. 40 КК України) [Текст] : монографія / С. Ф. Денисов, В. П. Бодаєвський ; Класичний приватний університет. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 323 с. - Бібліогр.: с. 277-323. - ISBN 978-966-414-113-7 1 экз.


67.408

К 82 Кримінальне право України [Текст] : курс тестових завдань: навч. посібник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія внутрішніх справ ; ред. В. В. Коваленко. - К. : КНТ : Самміт-книга, 2012. - 367 с. - ISBN 978-966-373-684-6 1 экз.


67.402.2

К 95Кучерявенко, Н. П.

Налоговый процесс [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Кучерявенко ; Министерство образования и науки Украины, Научно-исследовательский институт финансового права. - К. : Правова єдність, 2010. - 391 с. - ISBN 978-966-2183-84-9 1 экз.


67.411

Л 68Лобойко, Л. Н.

Уголовно-процессуальное право [Текст] : учеб. пособие: курс лекций / Л. Н. Лобойко ; Министерство внутренних дел Украины, Днепропетровский государственный университет внутренних дел. - Х. : Одиссей, 2007. - 671 с. - ISBN 966-633-602-2 1 экз.


67.411

М 75Молдован, В. В.

Кримінальний процес України [Текст] : тези лекцій. Ігри. Процесуальні документи: навч. посібник / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2012. - 357 с. - Бібліогр.: с. 354. - ISBN 978-617-566-101-7

1 экз.


67.401

С 76 Стан корупції в Україні [Текст] : порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007-2009, 2011. - К., 2011. - 47 с. 1 экз


67.410

Т 35Тертышников, В. И.

Гражданский процесс Украины (лекции) [Текст] : учеб. пособие / В. И. Тертышников. - Х. , 2007. - 277 с. - ISBN 966-8184-30-0 1 экз.


67(4Укр)408

Ч-34Чеботарева, Г. В.

Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності [Текст] : моногрфія / Г. В. Чеботарева ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : КНТ, 2011. - 613 с. - Бібліогр.: с. 540-590. - ISBN 978-966-373-669-3 1 экз.


67

Ю 70 Юридична деонтологія [Текст] : підручник / Міністерство освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; ред. В. Д. Ткаченко. - 2-ге вид. - К. : Одіссей, 2008. - 255 с. - Бібліогр.: с. 253. - ISBN 978-966-633-684-5 1 экз.


81.2 (4Укр)

Ч-49 Чернікова, Л. Ф.

Навчально-методичний посібник з дисципліни "Українська мова за професійним (правознавчим) спрямуванням" [Текст] : практичний курс / Л. Ф. Чернікова, В. П. Угольнікова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь : КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. - 104 с. - Бібліогр.: с. 103-104. 1 экз.


Психологія.

87.75

З-63Зиновьев, И. Ф.

Этика деловых отношений [Текст] : практикум / И. Ф. Зиновьев, А. А. Якушев ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : ЧП ''Предприятие Феникс'', 2012. - 94 с. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-966-1551-96-0 33 экз.


74.266.5

М 54 Методические рекомендации для написания курсовой работы по дисциплине "Методика преподавания экономических дисциплин" [Текст] / МОН Украины, КЭИ ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана" ; каф. общественных дисциплин. - Симферополь : КЭИ ГВУЗ ''КНЭУим. Гетьмана'', 2007. - 10 с. 1 экз.


88.3

М 15 Маклаков, А. Г.

Общая психология [Текст] : ответы на экзаменационные билеты / А. Г. Маклаков. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 220 с. - (Завтра экзамен). - Библиогр.: с. 213-220. - ISBN 978-5-469-01105-7 1 экз.

Схожі:

Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження III квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.

Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження IV квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія.

Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження I квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Ф – 50 Фізика: навчальний посібник/ Є. М. Борисов, А. Б. Кулик, А. Л. Лапшин, В. М. Максименко; за заг ред. В. М. Максименка. К.:...
Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження III квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Г 55 Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб пособие / В. Е. Гмурман. 12-е изд., перераб. М.:...
Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження IV квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : навч посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик; Міністерство освіти...
Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНові надходження II квартал 2011р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік.
Б 83 Боровик, О. В. Дослідження операцій в економіці [Текст] : нав посібник / О. В. Боровик, Л. В. Боровик; Міністерство освіти І...
Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconНауковий вісник вну імені Лесі Українки”
Журнал має такі розділи: “Фізико-математичні науки”, “Хімічні науки”, “Біологічні науки”, “Фізична культура і спорт”, “Географічні...
Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconМіністерсво освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Галузі знань: 0203 Гуманітарні науки; 0101 Педагогічна освіта; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні...
Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconСтипендія Хердера в межах стипендійної програми Альфреда Топфера
Македонії, Молдови, Польщі, Російської Фе­дерації, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Чехії, Чорногорії для проведення досліджень...
Нові надходження II квартал 2012р. Природничі науки. Математичні науки. Технічні науки. Суспільні науки. Економічні науки. Політекономія Облік. iconУваг а! Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова придбано доступ до повнотекстових електронних колекцій книг видавництва "Центр навчальної літератури"
Центр навчальної літератури. Це більше 500 ретельно відібраних найпопулярніших книг цього видавництва за різними тематиками: аудит,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи