Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\

Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
НазваЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Дата31.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ ВДНЗУ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» Кафедра соціальної медицини, організації, економіки охорони здоров’я з біостатистикою та медичним правознавством

 • ЛЕКЦІЯ:

 • “ Правові основи організації охорони здоров'я

 • Лекція підготовлена:

 • к.мед.н.,доцентом кафедри

 • Бєліковою Інною Володимирівною


Охорона здоров'я – загальний обов'язок суспільства та держави

 • Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов'язані забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров'ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції подавати допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров'я в їх діяльності, а також виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про охорону здоров'я.Суб'єкти медичних правовідносин

 • Ті хто надають медичну допомогу (медичні заклади)

 • Державні

 • Комунальні

 • Приватні

 • Ті хто отримують медичну допомогу (пацієнти)

 • Ті хто сприяють наданню медичної допомоги: фінансово-економічні, кадрові, соціальні, юридичні службиЗакон України «Основи законодавства про охорону здоров’я»

 • Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає:

 • - життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини;

 • - безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

 • - санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає;

 • - безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

 • - кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я;

 • - достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;«Основи законодавства про охорону здоров’я» (від 19.11.92)

 • - правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

 • - відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;

 • - оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я;

 • - можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина;

 • - право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.Система управління охорони здоров'я

 • - Міністерство охорони здоров'я України;

 • - Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;

 • - Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади охорони здоров'я;

 • - Академії медичних наук України.Міністерство охорони здоров'я України

 • - Забезпечує реалізацію державної

 • політики у сфері охорони здоров'я,

 • санітарного та епідемічного

 • благополуччя населення,

 • створення, виробництва, контролю

 • якості та реалізації лікарських

 • засобів і виробів медичного

 • призначення

 • - Організація надання державними та

 • комунальними закладами охорони

 • здоров'я безоплатної медичної

 • допомоги населенню

 • - Розроблення заходів щодо

 • профілактики та зниження

 • захворюваності, інвалідності та

 • смертності населенняАкадемія медичних наук України

 • Державна наукова організація з проблем

 • медицини та охорони здоров'я, заснована

 • на державній власності, яка діє відповідно

 • до законодавства України на самоврядній

 • основі.Згідно Закону «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги»

 • Заклад охорони здоров'я - юридична особа будь якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників^ Згідно Закону «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» (2012)

 • Медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;

 • Медичне обслуговування - діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою; Пацієнт - фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога.Статтю 8 “Основ…” доповнено:

 • "Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать:

 • екстрена медична допомога;

 • первинна медична допомога;

 • вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

 • третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;

 • паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.Медичне втручання

 • Застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини, які допускаються лише у тому випадку, коли не можуть завдати шкоди здоров’ю пацієнтаСтатті 42-44 Основ дозволяють встановити загальні умови, за яких медичне втручання визнаватиметься правомірним:

 • наявна інформована згода пацієнта на медичне втручання;

 • медичне втручання не може завдати шкоди здоров’ю пацієнта або можлива шкода від застосування методів медичного втручання, пов’язаного з ризиком для здоров’я пацієнта, є меншою за очікувану в разі відмови від медичного втручання, а усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами неможливе;

 • застосовувані методи медичного втручання та лікарські засоби дозволені Міністерством охорони здоров’я України.Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110

 • ^ ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА

 • НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА НА ПРОВЕДЕННЯ

 • ОПЕРАЦІЇ ТА ЗНЕБОЛЕННЯ

 • Я, ________________________________________________________________, одержав(ла) у (найменування закладу охорони здоров’я) інформацію про характер мого (моєї дитини) захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування. Я ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав(ла) в повному обсязі роз’яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов’язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стан здоров’я дитини). Я проінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитися на стані здоров’я.

 • Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування.

 • Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

 • Я даю згоду на внесення до локальної інформаційної госпітальної системи, яка ведеться закладом охорони здоров’я, моїх (моєї дитини) персональних даних, у тому числі даних щодо стану мого здоров’я, поставлених мені діагнозів, призначеного лікування та його перебігу.

 • Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 • Інформацію надав лікар___________________________________“___”____________20__року(П.І.Б.)(дата)(підпис)

 • Я, ______________________________, згодний(а) із запропонованим планом лікування “____”________________ 20___ року(підпис)(дата)Наказ Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року № 110

 • ^ ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА

 • НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Я,_______________________________________ , при зверненні у (назва закладу охорони здоров’я)даю згоду на внесення моїх персональних даних до локальної інформаційної системи, яка є в закладі охорони здоров’я.

 • Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України Про захист персональних даних.

 • “____”________________ 20___ року(підпис)(дата)Відповідно до статті 39 Основ та ст. 284 Цивільного кодексу України

 • Пацієнт, який набув повної цивільної дієздатності і усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

 • Лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків. • Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити.Якщо пацієнт відмовляється від лікування:

 • Необхідно:

 • Попередити про ризики та наслідки;

 • Зробити відповідний запис в медичній документації;

 • Письмово перелічити наслідки!!!

 • Отримати підпис пацієнта (або запросити в свідки лікарів сумісних спеціальностей або адміністратора)

Згідно «Основ законодавства про охорону здоров’я» та Цивільного кодексу України

 • Пацієнт, який досяг

 • повноліття, має

 • право на отримання

 • достовірної і повної

 • інформації про стан

 • свого здоров'я, у

 • тому числі на

 • ознайомлення з

 • відповідними

 • медичними

 • документами, що

 • стосуються його

 • здоров'я.Медична інформація

 • Загальна:

 • Інформація про стан здоров'я населення ( в тому числі його окремих груп), включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; інформацію про лікарські препарати та інші вироби, що застосовуються у медичній практиці; інформацію про стан навколишнього природного середовища у певних місцях, несприятливі виробничі чи екологічні умови, що можуть загрожувати здоров'ю людини (фізичної особи); інформацію про наявні у сучасній медицині засоби лікування, методи діагностики, лікування, профілактики захворювання.Медична інформація

 • Конфіденціальна:

 • Інформація про стан здоров'я

 • людини (фізичної особи), а

 • також відомості про мету

 • запропонованих досліджень і

 • лікувальних заходів; прогноз

 • можливого розвитку

 • захворювання в тому числі

 • наявності ризику для життя і

 • здоров'я; інформацію, що

 • міститься в історії хвороби та

 • інших відповідних медичних

 • документах, що стосуються

 • стану здоров'я та можуть

 • слугувати для подальшого її

 • лікування.Наказ МОЗ від 14.02.2012 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування

 • Пункти 1.12. - 1.18. стосуються обліково-звітної документації лікарів-стоматологівЗгідно «Основ законодавства про охорону здоров’я» (від 19.11.92) та Цивільного кодексу УкраїниЛікарська таємницяВипадки за яких медична таємниця може бути розголошена без згоди особи чи її законних представників:

 • в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ч. 2 ст. 32 Конституції України);

 • у випадку надання допомоги неповнолітньому, що не досягнув віку 14 років та особі, що визнана недієздатною у встановленому законом порядку, з метою інформування її батьків (усиновлювачів) чи інших законних представників (ч. 2 ст. 285 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я);Випадки за яких медична таємниця може бути розголошена без згоди особи чи її законних представників: • - у разі виявлення ВІЛ-інфекції у неповнолітніх віком до 18 років, а також у осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, з метою повідомлення про це батьків або інших законних представників зазначених осіб (ч. 2 ст. 8 Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення");

 • - у разі звільнення хворого на активну форму туберкульозу з установи кримінально-виконавчої системи з метою інформування про це орган охорони здоров'я за обраним звільненим місцем проживання (ч. 2 ст. 17 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз");Стаття 30. Сімейного кодексу України Взаємна обізнаність наречених про стан здоров'я

 • - Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я. - Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим. - Приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.НАКАЗ МОЗ від 27 вересня 2010 року N 815

 • Про проведення пілотного проекту з впровадження Електронного реєстру пацієнтів та Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності в закладах охорони здоров'яЕлектронна карта амбулаторного хворогоСхожі:

Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Лекція “ правове регулювання грошового обігу“
Правові основи організації грошового обігу на території України. Порядок відкриття рахунків в кредитних установах
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Лекція 10. Правове регулювання грошового обігу
Правові основи організації грошового обігу на території України. Порядок відкриття рахунків в кредитних установах
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Назва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Тематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
Визначення, задачі, принципи і історія розвитку біоетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні....
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Тематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
Визначення, задачі, принципи і історія розвитку біоетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні....
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Основи економічної теорії
Рецензенти: М.І. Шутов, д економ н., проф каф організації вищої освіти, управління охорони здоров’я та епідеміології фпо
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Наказ Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\Наказ Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\+ тематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я...
Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров\+ тематика та календарний план лекцій з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи