Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна icon

Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна
Скачати 57.92 Kb.
НазваТеми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна
Дата01.06.2013
Розмір57.92 Kb.
ТипДокументи

Теми рефератів

з дисципліни «Економіка водного транспорту»

для 2 і 3 курсів денної форми навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


старший викладач Загородня Юлія Володимирівна


№ з/п

Теми рефератів

Література

1

Соціально-економічні й організаційні форми підприємств.

[1-7]

2

Інтеграція підприємств в умовах ринкової економіки.

[1-7]

3

Конкуренція: сутність, види, роль для розвитку економіки.

[1-7]

4

Особливості впливу ринкової і централізовано-планової систем господарювання на діяльність підприємства.

[1-7]

5

Особливості переходу до ринку в Україні. Державне регулювання ринкової економіки.

[1-7]

6

Продукція і послуги морського транспорту і методи її виміру.

[1-7]

7

Матеріально-технічна база морського транспорту.

[1-7]

8

Виробничий процес на морському транспорті.

[1-7]

9

Економічні показники експлуатації транспортного флоту, нормування роботи флоту і портів.

[1-7]

10

Рейс судна, нормування його елементів.

[1-7]

11

Основні показники роботи флоту.

[1-7]

12

Методика розрахунку провізної спроможності судна.

[1-7]

13

Сутність і функції ринкового планування.

[1-7]

14

Бізнес-план підприємства, його зміст і структура.

[1-7]

15

Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства морського транспорту.

[1-7]

16

Організація зовнішньоекономічної діяльності на морському транспорті.

[1-7]

17

Судноплавство і його види: трампове, лінійне, торгово-промислове.

[1-7]

18

Світове судноплавство і фрахтовий ринок.

[1-7]

19

Ринкова вартість як основа ставки фрахту.

[1-7]

20

Вплив економічної ситуації на ринку, швидкості ходу судна, інтенсивності обробки в порту на формування фрахтової ставки.

[1-7]

21

Кадровий потенціал підприємства.

[1-7]

22

Ринок праці й особливості його функціонування в Україні.

[1-7]

23

Основний капітал підприємства морського транспорту.

[1-7]

24

Фізичний і моральний знос основних фондів. Амортизація і ремонт основних фондів.

[1-7]

25

Інвестиційна діяльність на морському транспорті.

[1-7]

26

Інвестування в діяльності підприємства. Базові принципи інвестування.

[1-7]

27

Капітальне будівництво в умовах переходу до ринкової економіки.

[1-7]

28

Фінансові ресурси підприємства морського транспорту.

[1-7]

29

Витрати підприємства, їх сутність і структура собівартості продукції і її роль у формуванні прибутку.

[1-7]

30

Собівартість як комплексний економічний показник роботи підприємств морського транспорту.

[1-7]

31

Формування фінансових результатів підприємства.

[1-7]

32

Ціни і ціноутворення на морському транспорті.

[1-7]^ Рекомендована література:


1. Винников В.В. Экономика предприятия морского транспорта: Учебник для вузов водного транспорта – 2-е изд. – Одесса: Латстар, 2001 – 416 с.

2. М.М. Дергаусов Украина в мировой хозяйственной системе и проблема выбора оптимальной стратегии развития. – Донецк: Донеччина. – 2003. – 224 с.

3. Н.И. Дацюк Экономика морского флота. Задачи и методы их решения. Учебно-методическое пособие / Одесса: Одесская государственная морская академия. – Латстар. – 2001. – 106 с.

4. Белозерев Г.И., Гаськов Л.М. Экономика, организация и планирование работы морского транспорта. – М.: Транспорт, 1984.

5. Ротко Л.А. Основы экономики морского транспорта: Учебное пособие. – Новороссийск: НГМА, 2000 – 96 с.

6. Попов В.В. Правовые аспекты создания портов третьего поколения и управления ими. – М.: Росконсульт, 2001.

7. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А. Транспортные условия контрактов. Транспортная продукция и цена товара. – Бюллетень транспортной информации, №7, 2002 – с. 2–10.


Критерії оцінки знань:


Оцінки виставляються по чотирьохбальній системі: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент виконав усі перелічені умови та зробив необхідні висновки.

Оцінка «добре» виставляється, якщо у рішенні допущені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані прийняті рішення.

Оцінка «задовільно» виставляється за умови правильного рішення, але відсутнє обґрунтування висновків.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент не має правильної відповіді.


Номер варіанту обирається за добутком двох останніх цифр номера залікової книжки


Підготував:

старший викладач Ю.В. Загородня


«01» жовтня 2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н., проф. О.П. Лисий

Схожі:

Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconТеми рефератів з дисципліни «Комерційна експлуатація водного транспорту» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна
«Комерційна експлуатація водного транспорту» для 3-го курсу денної форми навчання
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconТеми рефератів з дисципліни «Глобальний транспортний ринок» для 1 і 2 курсів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна
Винников В. В. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и перегрузка) / В. В. Винников, Е. Д. Крушкин, Е. Д. Быкова; Под...
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconЗ дисципліни «Планування на підприємствах морського транспорту» для 4-го курсу денної та 5-го курсу заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна
Реферат зараховується, якщо тема розкрита у повному обсязі, логічно, послідовно викладено матеріал, доречно використані факти. Студент...
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconТеми рефератів з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 5-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна
Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Україні на рівень транспортних ризиків
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconТеми рефератів з дисципліни «Трудове право» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Квач Сергій Сергійович
Матеріальна відповідальність працівників: поняття, види та підстави застосування
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconРефератів з дисципліни «Підприємництво у судноплавстві» для спеціальності «Менеджмент організацій» 4 курсу денної форми навчання старший викладач Шкорупо Дмитро Андрійович

Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconТеми рефератів з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 6-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна
Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Україні на рівень транспортних ризиків
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconРефератів з дисципліни «Адміністративний менеджмент» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Кучерявенко Світлана Юріївна
Загальний розвиток адміністративного менеджменту в постіндустріальних розвинених країнах
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Менеджмент І адміністрування на підприємствах морського транспорту» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна
«Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського транспорту» для 4-го курсу денної форми навчання
Теми рефератів з дисципліни «Економіка водного транспорту» для 2 і 3 курсів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Загородня Юлія Володимирівна iconРефератів з дисципліни «Фрахтування суден торговельного флоту» для спеціальності «Менеджмент організацій» для 4 курсу денної форми навчання старший викладач Волощук Максим Віталійович
Лінійне, трампове І торговельно-промислове судноплавство. Їх характеристика І відмінності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи