Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович icon

Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Сторінка1/2
Дата19.11.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація»

для 4 курсу денної форми навчання

спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»


кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Як класифікуються двигуни внутрішнього згоряння в залежності від кількості тактів?

[1]

2

Які такти об'єднані в двотактних двигунах?

[1]

3

Що таке цикл двигуна? За скільки тактів реалізується цикл в чотирьох і двотактних двигунах?

[1]

4

За скільки оборотів (градусів повороту колінчатого валу) і ходів поршня реалізується цикл в чотирьох-і двотактних двигунах?

[1]

5

Поясніть, чому на Ваш погляд неможлива реалізація циклу двигуна без використання всіх тактів?

[1]

6

За рахунок, яких конструктивних рішень в двигуні забезпечується робота в двотактному двигуні?

[1]

7

Наведіть схему індикаторної діаграми двотактного двигуна і дайте пояснення процесів, позначених на ній.

[1, 10, 11]

8

Поясніть, чому в двотактному двигуні не реалізується весь обсяг циліндра?

[1]

9

З якою метою в двотактних двигунах здійснюється охолодження свіжого заряду повітря?

[1, 9]

10

Наведіть індикаторну діаграму спільної роботи двигуна і газотурбінної установки. Дайте пояснення відображеним термодинамічних процесів.

[1, 10]

11

Використовуючи спільну діаграму, поясніть фізичний зміст понять ступінь фаз газообміну і ступінь стиснення в газотурбінному нагнітачем.

[1, 3]

12

Поясніть фізичний зміст понять ступінь стиснення при охолодженні заряду і ступінь перепаду тисків при газообміні.

[1,3]

13

Наведіть формальні відносини між параметрами циклу двигуна визначають ступінь попереднього стиску, ступінь попереднього розширення і показник адіабати.

[1, 3, 10]

14

Чому термічний коефіцієнт корисної дії спільної роботи двигуна і газотурбінної установки більше термічного коефіцієнта корисної дії циклів Дизеля і Трінклера?

[1, 11]

15

З якої причини цикл спільної роботи двигуна і газотурбінної установки називають циклом комбінованого двигуна?

[1, 12]

16

Наведіть принципову конструктивну схему комбінованого двигуна з газотурбінної установкою. Охарактеризуйте принцип роботи такого двигуна.

[1, 11, 12]

17

Наведіть схему ідеальної індикаторної діаграми комбінованого двигуна і дайте пояснення наведеним процесам.

[1, 11, 12]

18

Наведіть узагальнену залежність, що визначає термічний коефіцієнт корисної дії для циклу комбінованого двигуна.

[1, 11, 12]

19

Яким чином визначається кількість підведеної і відведеної теплоти в циклі комбінованого двигуна?

[1, 11]

20

Наведіть T - S діаграму комбінованого циклу і поясніть значення області підвищення термічного коефіцієнта корисної дії.

[1]

1

2

3

21

Наведіть розгорнуте формальне вираження, що визначає термічний коефіцієнт корисної дії. Дайте аналітичне пояснення параметрів, від яких залежить величина термічного коефіцієнта корисної дії.

[1, 12]

22

Чому, на Ваш погляд, не може бути досягнуто значне підвищення коефіцієнта корисної дії за рахунок збільшення ступеня стиснення, коефіцієнта попереднього розширення і коефіцієнта попереднього стиснення?

[ 1, 9, 10]

23

З якою метою здійснюється охолодження свіжого заряду повітря і де, по відношенню до газотурбінної установки, доцільно здійснювати охолодження повітря?

[1, 2, 11, 12]

24

З якої причини в двигунах утворюються залишкові гази?

[1, 12]

25

Як змінюються тиск в процесі впуску у чотиритактних двигунів без наддуву?

[1, 9]

26

Який термодинамічний процес характерний для процесу впускання?

[1, 13]

27

У чому відмінність величин тиску в циліндрі двигуна без наддуву і з наддувом?

[1, 9]

28

Зобразіть фрагменти індикаторних діаграм для такту впуску в двигунах без наддуву і з наддувом.

[1, 2, 10]

29

У чому полягає особливість протікання такту впуску в двотактних двигунах?

[1, 2]

30

Наведіть схеми систем газообміну двотактних двигунів.

[1, 2, 3]

31

Як ви розумієте формальну залежність коефіцієнта залишкових газів? Наведіть вираз для розрахунку коефіцієнта залишкових газів.

[1, 2, 3]

32

Що таке коефіцієнт наповнення і як він визначається?

[1, 2, 3]

33

Як визначається кількість газів в просторі над поршнем, коли він знаходиться в нижній мертвій точці?

[1, 2, 3]

34

Наведіть характеристичне вираз для розрахунку кількості повітря у момент знаходження поршня у НМТ, точка (а) на індикаторної діаграмі.

[1, 2, 3]

35

Поясніть висновок вирази для розрахунку коефіцієнта наповнення.

[1, 2, 3]

36

Наведіть вираз для розрахунку коефіцієнта наповнення і поясніть від яких параметрів він залежить.

[1, 2, 3]

37

Як визначається коефіцієнт наповнення для двотактних двигунів з наддувом?

[1, 2, 3]

38

Що таке втрачений об'єм циліндра і втрачений хід поршня? У чому їх схожість і відмінність?

[1, 2, 3]

39

Поясніть, як впливають параметри тиску, температури і ступеня стиснення на значення коефіцієнта наповнення?

[1, 2, 3]

40

Наведіть вираз для розрахунку коефіцієнта залишкових і дайте пояснення, від яких параметрів залежить його значення.

[1, 2, 3]

41

Наведіть значення коефіцієнтів залишкових газів і наповнення для різних двигунів. Поясніть тенденцію зміни коефіцієнта наповнення в конструкції сучасних двигунів.

[1, 2, 3]

42

З якої причини процес зміни стану газу відбувається не за адіабати, а по політропи?

[1, 2, 3]

43

Наведіть графік положення політропи і адіабати і дайте пояснення зазначеним змінам стану газу.

[1, 2, 3]

44

Які конструктивні особливості двигуна впливають на зміни політропи?

[1 – 3, 5]

45

Наведіть параметри політропи стиснення для різних модифікацій двигунів.

[1 – 3, 5]

46

Наведіть залежності, які визначають ступінь стиснення в політропному процесі, з урахуванням параметрів тиску, об'єму і температури.

[1 – 3, 5]

1

2

3

47

Що таке геометрична ступінь стиснення і як вона визначається для чотиритактного двигуна?

[1]

48

Наведіть залежність, яка визначає показник політропи стиснення, з урахуванням значень тиску і об'єму в характеристичних точках (а) і (с) на індикаторної діаграмі.

[1 – 3, 5]

49

Зробіть висновок залежності, яка визначає геометричну ступінь стиснення для двотактних двигунів, з урахуванням коефіцієнта втраченого об'єму циліндрів.

[1 – 3, 5]

50

Як, на Ваш, погляд може бути визначено коефіцієнт втраченого обсягу циліндра з урахуванням висоти продувних вікон?

[1 – 3]

51

Що таке дійсний ступінь стиснення і в чому його відмінність від номінальної (геометричної) ступеня стиснення?

[1 – 3]

52

Зробіть висновок залежності, що відображає зв'язок між дійсною і геометричною ступенями стиснення.

[1 – 3]

53

За якими умовами визначається ступінь стиснення при проектуванні двигунів?

[1 – 3]

54

У якому такті (двох і чотиритактних двигунів) здійснюється підготовка паливоповітряної суміші до згорання?

[1 – 3]

55

Які типи сумішоутворення реалізуються в двигунах?

[1 – 3]

56

У чому полягає об'ємне сумішоутворення і, за рахунок яких фізико-хімічних процесів воно забезпечується?

[1 – 3]

57

Як Вами розуміється тангенціальний напрям потоку повітря і палива?

[1 – 3]

58

При якому тиску палива забезпечується реалізація об'ємного сумішоутворення?

[1 – 3, 10]

59

Наведіть принципові схеми форм камер згоряння, які використовуються при об'ємному змішуванні палива.

[1 – 3, 10]

60

Які конструктивні схеми камер згоряння найбільш уразливі в процесі роботи на двотактних суднових дизелях?

[1, 10]

61

У чому полягають переваги і недоліки об'ємного сумішоутворення?

[1 – 3, 10]

62

Як Ви розумієте об'ємно-плівкове сумішоутворення? З якої причини воно отримало таку назву?

[1 – 3, 10]

63

За рахунок яких процесів і конструктивних рішень, досягається саморегуляція сумішоутворення?

[1 – 3, 10]

64

Наведіть принципову схему конструкції камери згоряння, яка забезпечує об'ємно-плівкове сумішоутворення?

[1 – 3, 10]

65

Що розуміється під вихровим числом і яка динаміка його зміни в залежності від температури деталей циліндропоршневої групи?

[1 – 3, 10]

66

У конструкції яких двигунів, доцільне використання об'ємно-плівкового сумішоутворення?

[1 – 3, 10]

67

Наведіть принципову схему конструкції М - камери, що використовується в двигунах МАН.

[1 – 3, 13]

68

В чому полягають переваги і недоліки об'ємно-плівкового сумішоутворення?

[1 – 3]

69

З якою метою в камерах, які забезпечують об'ємно-плівкове сумішоутворення, використовують свічки розжарювання і системи обігріву?

[1–3,10, 13]

70

Як Ви розумієте період затримки запалення?

[1–3,10,13]

71

Яка кількість фаз згоряння розглядається на індикаторної діаграмі? Дайте коротку характеристику кожної фази.

[1 -3,10, 13]

72

Які параметри першої фази циклу згоряння? Покажіть інтервальні значення на діаграмі, в яких реалізується перша фаза.

[1 – 3]

73

В якому інтервалі на індикаторній діаграмі реалізується друга фаза

[1 – 3]

1

2

3
згорання?
74

Як Вами розуміється жорсткість роботи двигуна? Які характерні експлуатаційні ознаки вказують на жорстку роботу двигуна?

[1 – 3]

75

Яким чином можна вплинути на жорсткість роботи двигуна?

[1 – 3]

76

Якими параметрами характеризується робота двигуна в третій фазі, фазі дифузійного згоряння?

[1 – 3]

77

У чому полягає особливість перебігу четвертої фази, фази дифузійного догорання?

[1 – 3]

78

Якими регулюваннями можна вплинути на тривалість протікання четвертої фази згоряння?

[1 – 3]

79

Які характерні несправності можуть вплинути на якість згоряння палива?

[1 – 3]

80

З урахуванням, яких припущень здійснюється розрахунок теоретично необхідної кількості повітря для процесу згорання?

[1 – 3]

81

Як Ви розумієте коефіцієнт надлишку повітря, і як він визначається?

[1 – 3]

82

Що таке кілограм-молекула і «моль» і, яким співвідношенням відображається залежність між щільністю, молекулярною масою і питомим об'ємом займаним газом?

[1 – 3]

83

Як Вами розуміються нормальні атмосферні умови, чи можуть ці умови змінюватися і яким чином?

[1 – 3]

84

Наведіть співвідношення, яке визначає зміну питомого обсягу газів при зміні тиску і температурі атмосферного повітря 00 °С.

[1 – 3]

85

Наведіть співвідношення, що визначає зміну питомого обсягу повітря для випадку зміни температури та атмосферного тиску.

[1 – 3]

86

Наведіть співвідношення, що визначає зміну питомого обсягу повітря при атмосферному тиску 760 мм рт. ст. і зміну температури?

[1 – 3]

87

Які хімічні елементи беруть участь у згорянні палива? Наведіть стехіометричні вирази, що відображають процес згоряння цих елементів.

[1 – 3]

88

Наведіть вираз, що відображає необхідну кількість молей повітря для згоряння 1 кг палива.

[1 – 3]

89

Наведіть вираз, що відображає необхідну кількість кілограмів повітря для згоряння одного кілограма палива. Яка кількість повітря потрібна для згоряння одного кілограма палива при нормальних атмосферних умовах?

[1 – 3]

90

Наведіть вираз, що відображає необхідну кількість повітря для згоряння одного кілограма палива з урахуванням коефіцієнта надлишку повітря.

[1 – 3]

91

Наведіть вираз, що відображає необхідну кількість м3 повітря для згоряння одного кілограма палива.

[1 – 3]

92

Вкажіть мінімальні значення коефіцієнта надлишку повітря для дизеля. З якої причини, на Ваш погляд, цей коефіцієнт не може бути необмежено великим?

[1 – 3]

93

Наведіть залежність, яка визначає кількість молей речовини в продуктах згорання. При якому допущенні виведена ця залежність?

[1 – 3]

94

Що таке теплоємність газів і як вона визначається?

[1 – 3]

95

За яким критерієм визначається кількість залишкових газів? Наведіть залежність, що визначає кількість залишкових газів.

[1 – 3]

96

Як Ви розумієте теоретичний коефіцієнт молекулярного зміни - β0, як він визначається?

[1 – 3]

97

У чому полягає відмінність і схожість теоретичного і дійсного коефіцієнтів молекулярного зміни? Наведіть залежність, що визначає

[1 – 3]

1

2

3
дійсний коефіцієнт молекулярного зміни.
98

Чому, на Ваш погляд, коефіцієнт молекулярного зміни може бути використаний як діагностичний параметр?

[1 – 3]

99

Яким чином в лабораторних умовах можна визначити коефіцієнт надлишку повітря і коефіцієнт молекулярної зміни газів?

[1 – 3]

100

З якої причини Є.К. Мазінгом були запропоновані залежності для розрахунку теплоємності газів?

[1 – 3]

101

Що таке вища і нижча теплотворність палива і чому в розрахунках двигунів використовують нижчу теплотворність палива?

[1 – 3]

102

З якої причини не все тепло, отримане від згоряння палива, використовується на корисну роботу?

[1 – 3]

103

Що таке коефіцієнт використання теплоти і як він визначається?

[1 – 3]

104

Як визначається коефіцієнт виділеного тепла?

[1 – 3]

105

Як вами розуміється коефіцієнт втрат тепла і як він визначається?

[1 – 3]

106

В яких межах знаходиться значення коефіцієнта використання тепла в дизелях?

[1 – 3]

107

Напишіть перший закон термодинаміки, який використовується для виведення рівняння згорання і дайте характеристику елементів, що до нього входять?

[1 – 3]

108

Наведіть характеристичне рівняння роботи, що виконується газами, які розширюються.

[1 – 3]

109

Наведіть характеристичне рівняння для точок (с) і (z) індикаторної діаграми.

[1 – 3]

110

Наведіть рівняння, яке відображає зміну внутрішньої енергії в точках (с) і (z).

[1 – 3]

111

З якої причини кількість свіжого заряду повітря повинно знаходитися в межах певних значень?

[1 – 3]

112

Який вплив справляють залишкові гази на процес згоряння?

[1 – 3]

113

Як впливає теплоємність палива на процес згоряння?

[1 – 3]

114

Як ви розумієте жорсткість роботи дизеля? Як визначається цей показник?

[1 – 3]

115

Критерій Чаромського, в чому полягає його фізичний зміст?

[1 – 3]

116

Критерій Толстова, в чому полягає його фізичний зміст?

[1 – 3]

117

Проаналізуйте газообмін в 4-х тактному двигуні. Фази газообміну.

[1 – 3]

118

Дайте оцінку ефективних показників: ефективна потужність; середнє ефективний тиск; питома ефективна витрата палива; ефективний ККД. Зовнішні фактори, що впливають на питомі витрати палива.

[1 – 3]

119

Назвіть системи паливоподачі дизеля. Типи ТНВД. Обґрунтуйте циклову подачу палива.

[6 – 8, 13]

120

Поясніть відносні особливості наддуву 4-х тактного і 2-х тактного дизелів.

[1 – 3]

121

Дайте обґрунтування гвинтовій характеристиці. Як вона знімається? Як визначається механічний ККД дизеля?

[1 – 3]

122

Вкажіть причини нерівномірного обертання колінчастого вала.

[2, 9, 11]

123

Перелічіть і поясніть фактори, що впливають на процес стиснення.

[1 – 3,9, 11]

124

Поясніть процес розширення: показник політропи розширення; вплив експлуатаційних факторів на процес розширення.

[1 – 3]

125

Поясніть, якими показниками характеризується здатність палива до самозаймання.

[6 – 8]

126

Поясніть призначення індикаторних діаграм. Нормальна та розгорнута

діаграми. Визначення параметрів робочого процесу по діаграмі.


[1 – 3, 10]


1

2

3

127

Проаналізуйте вплив конструктивних і зовнішніх факторів на індикаторні витрати палива.

[1 – 3, 11]

128

Проаналізуйте, навіщо передбачається випередження відкриття запізнювання закриття клапанів у 4-х тактних дизелів.

[1 – 3]

129

Поясніть особливості розташування фаз згоряння по розгорнутій індикаторній діаграмі.

[1 – 3]

130

Обґрунтуйте необхідність охолодження наддувочного повітря.

[1 – 3, 11]

131

Дайте оцінку особливостей згоряння палива. Ступінь і швидкість наростання тиску.

[1 – 3]

132

Поясніть, чому в деяких схемах наддуву виникає необхідність використання поршневих приводних насосів або ПП циліндрів для додаткового стиснення повітря.

[1 – 3, 12]

133

Проаналізуйте особливості роботи дизеля по навантажувальній характеристиці. Як змінюються ηмех; gе? В якій залежності перебуває потужність від навантаження (наведіть характеристику Nе = f (ТР))?

[1 – 3, 11]

134

Проаналізуйте розкладання рушійної сили поршня на складові.

[1 – 3, 11]

135

Поясніть, з якими цілями застосовують охолодження надувочного повітря, яка мінімальна температура повітря продувочного і від чого вона залежить?

[1 – 3, 5]

136

Проаналізуйте, який фізичний зміст обмежувальних характеристик. За якими параметрами здійснюється обмеження розвитку робочого процесу?

[1 – 3, 13]

137

Поясніть вимоги ПТЕ по відхиленню параметрів робочого процесу дизеля.

[9, 11]

138

Проаналізуйте процес наповнення: ступінь стиснення; тиск і температура заряду на початку стиснення.

[1 – 3, 11]

139

Поясніть, що розуміють під характеристиками суднових дизелів. Які характеристики відносяться до швидкісних?

[4, 11, 13]

140

Дайте оцінку крутного моменту двигуна, від яких параметрів він залежить.

[4, 11, 13]

141

Поясніть, з яких елементів складаються проточні частини компресора і газової турбіни ГТН? Які експлуатаційні фактори впливають на повітропостачання дизеля?

[11, 12]

142

Поясніть, за рахунок чого підтримується сталість частоти обертання дизеля, при роботі по навантажувальній характеристиці.

[11, 12]

143

Проаналізуйте причини осьових коливань валу. У чому полягає принцип дії демпфера осьових коливань?

[9, 11, 12]

144

Поясніть призначення індикаторних показників: середня індикаторний тиск, індикаторна потужність, індикаторний ККД.

[11 – 13]

145

Поясніть призначення анкерних зв'язків.

[2, 3, 11]

146

Дайте оцінку способів наддуву. Процес газотурбінного наддуву.

[2, 3, 11]

147

Поясніть в чому принципова відмінність вільних і вимушених коливань.

[2, 3, 11]

148

Дайте оцінку роботи дизеля з вимкненими циліндрами, чи впливає це на врівноваженість дизеля?

[2, 3, 11]

149

Поясніть, в чому полягає спільна робота дизеля і ГТН?

[9, 11]

150

Проаналізуйте, з якою метою передбачається випередження відкриття і запізнювання закриття клапанів у 4-х тактних дизелів?

[2, 3, 11]

151

Дайте оцінку режиму малого ходу. Його вплив на параметри робочого процесу.

[2, 3, 11]

152

Поясніть, в чому полягає механічна напруженість дизеля?

[2, 3, 11]

153

Поясніть, які експлуатаційні параметри дизеля контролюються при

[2, 3, 11]

1

2

3
його роботі?
154

Проаналізуйте причини нерівномірності обертання валу дизеля. Як оцінюється нерівномірність обертання? Призначення маховика.

[2, 3, 11]

155

Поясніть, за якими параметрами контролюється робочий процес дизеля? Визначення параметрів робочого процесу по «гребінцю» індикаторної діаграмі.

[2, 3, 11]

156

Проаналізуйте процес розширення: умови протікання процесу розширення; параметри газів в кінці розширення.

[3, 5, 11]

157

Поясніть, як організований ізобарний газотурбінний надув дизеля?

[3, 5, 11]

158

У чому полягають особливості регулювання паливоподачі в ТНВД золотникового типу?

[6 – 8]

159

Поясніть, які моменти відповідають початку і закінченню випуску та продувки в 2-х тактних дизелях. Діаграми випуску-продувки в координатах Р-V.

[1 – 3]

160

Дайте обґрунтування пуску двигуна з виходом на повне навантаження.

[9, 11]

161

Проаналізуйте режими роботи двигуна в штормових умовах.

[9, 11]

162

Наведіть основні чинники, що впливають на тиск впорскування палива.

[6, 7]

163

Проаналізуйте показники якості газообміну.

[5, 11]

164

Проаналізуйте вплив експлуатаційних факторів на роботу системи наддуву.

[5, 11]

165

Проаналізуйте дві основні схеми газообміну 2-х тактних дизелів, назвіть їх переваги та недоліки. Що називають часткою втраченого ходу 2-х тактних дизелів?

[1 – 3, 11]

166

Дайте оцінку перехідним режимам розгону і прогрівання. У чому призначення режимів прогрівання і зупинки? За якими ознаками оцінюються їх періоди?

[13, 14]

167

Дайте обґрунтування зони критичного обертання дизеля.

[13, 14]

168

Обґрунтуйте можливі способи підвищення потужності двигуна. Що називають наддувом дизелів? Які способи наддуву застосовують в суднових дизелях?

[9, 14]

169

Поясніть, що таке зовнішня і частотна характеристики. Як вони знімаються? Надати характеристики.

[2, 11, 14]

170

Поясніть, які принципи реверсування застосовують в суднових дизелях? Нормальний і екстрений реверс.

[13, 14]

171

Проаналізуйте вплив експлуатаційних факторів на процеси сумішоутворення і згоряння.

[11, 13, 14]

172

Наведіть фактори, що впливають на період затримки самозаймання.

[1 –3, 11]

173

Проаналізуйте основні параметри робочого процесу, що впливають на механічну напруженість.

[11 – 14]

174

Проаналізуйте причини виникнення помпажу і міри його усунення.

[13, 14]

175

Наведіть послідовність виконання операцій після зупинки двигуна.

[9, 11]

176

Проаналізуйте процес згоряння в двигуні.

[1 – 3]

177

Проаналізуйте причини виникнення крутильних коливань в валопроводі суднової дизельної установки.

[3, 11]

178

Наведіть способи сумішоутворення. Види камери згоряння. Фактори, що впливають на сумішоутворення.

[1 – 3]

179

Наведіть фактори, що впливають на тиск впорскування палива.

[6 – 8]

180

Дайте оцінку показників якості газообміну.

[1 – 3]

181

Дайте оцінку впливу експлуатаційних факторів на роботу системи наддуву.

[1 – 3, 11]

182

Дайте оцінку впливу зовнішніх факторів на роботу ГТН і

[2, 11, 15]

1

2

3
повітропостачання. Умови спільної роботи ГТН і дизеля.
183

Які режими роботи дизеля при реверсування? Екстрений реверс. Діаграма реверсування.

[2, 9, 11]

184

Поясніть, за яким параметром визначають перевантаження дизеля при зміні частоти обертання, якщо ТР = const?

[2, 11]

185

Дайте обґрунтування можливих способів підвищення потужності двигуна. Що називають наддувом дизелів? Які способи наддуву застосовують в суднових дизелях?

[2, 11]

186

Поясніть, що таке зовнішня і частотна характеристики. Як вони знімаються? Уявити характеристики.

[2, 11]

187

Поясніть, які принципи реверсування застосовують в суднових дизелях? Нормальний і екстрений реверс.

[2, 11]

188

Проаналізуйте процес наповнення: коефіцієнт наповнення, коефіцієнт залишкових газів.

[1 – 3, 11, 15]

189

Поясніть вплив експлуатаційних факторів на роботу системи наддуву.

[11, 15]

190

Поясніть регулювання ТНВД на початку і в кінці подачі. Діаграми паливорозподілення.

[3, 6, 13]

191

Проаналізуйте фактори, що впливають на тиск впорскування палива.

[6, 13]

192

Дайте оцінку показників якості газообміну.

[6, 12, 13]

193

Дайте оцінку впливу експлуатаційних факторів на роботу системи наддуву.

[6, 13]

194

Поясніть, що таке імпульсний надув і надув при постійному тиску газів перед турбіною? Схеми наддуву. Особливості компонування агрегатів імпульсного наддуву.

[12, 15]

195

Проаналізуйте залежність між потужністю дизеля і частотою обертання дизеля при роботі на гребний гвинт фіксованого кроку.

[9, 11]

196

Поясніть всі статті теплового балансу дизеля. Рівняння теплового балансу.

[1 – 3]

197

Поясніть, з якою метою передбачається видача в циліндр за цикл більшої маси повітря, ніж потрібно для згоряння палива?

[1 – 3]

198

Вкажіть причини виникнення пожежі в підшипникових порожнинах.

[2, 3, 9]

199

Проаналізуйте роботу дизеля на гвинт фіксованого кроку. Діаграма гвинтових характеристик при роботі на швартових, на гідродинамічно легкий, важкий гребний гвинт.

[2, 9, 11]

200

Проаналізуйте процес стиснення: теплообмін в процесі стиснення; параметри заряду в кінці стиснення.

[1 – 3]

201

У чому полягає змішане регулювання ТНВД? Діаграма паливорозподілення.

[6, 7, 13]

202

Проаналізуйте фази газообміну 4-х тактний дизеля.

[1 – 3]

203

Проаналізуйте вплив кута випередження подачі палива на параметри робочого процесу.

[1 – 3]

204

У чому полягає регулювання паливоподачі в ТНВД клапанного типу?

[6 – 8]

205

Проаналізуйте режим повного ходу. Експлуатаційна потужність. Діаграма вибору режиму повного ходу.

[11, 13]

206

Проаналізуйте, які сили є збудниками вимушених коливань. Які коливання називають резонансними?

[11, 13]

  1   2

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові вантажні та палубні механізми» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові підйомно-транспортні машини» для 4 та 2–У курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
«Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 3 курсу денної форми навчання
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Намалюйте процес розширення пара в ступені в "i s" діаграмі з урахуванням всіх втрат
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 5 та 3–У курсів заочної форми навчання, спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Намалюйте процес розширення пара в ступені в "i s" діаграмі з урахуванням всіх втрат
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
«Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Введення до фаху» для 1-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Назаренко Володимир Андрійович
Хто з членів екіпажа очолює службу технічній експлуатації і хто його перший заступник?
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи