Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович icon

Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Скачати 77.24 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Дата01.06.2013
Розмір77.24 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація»

для 3-го курсу денної форми навчання

спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»


кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович

Таблицяпитання

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Переваги і недоліки турбін порівняно з іншими типами двигунів.

[1](7); [3](9)

2

Класифікація турбін і область застосування.

[1](21); [2](28)

3

Принцип дії турбін.

[1](9); [3](10)

4

Конструкція парових турбін.

[1](25); [2](14)

5

Конструкція газових турбін.

[1](16); [2](14)

6

Конструкція лопаткових компресорів (осьових і відцентрових).

[1](16); [2](14)

7

Теплова схема парових турбінних установок.

[1](150); [2](31)

8

Теплова схема ГТУ з проміжним охолодженням і регенерацією

[1](189);[3](114)

9

Шляхи підвищення економічності в ПТУ.

[1](154)

10

Шляхи підвищення економічності в ГТУ.

[2](90)

11

Ущільнення в парових турбінах. Принцип ущільнення. Конструкція.

[1](42); [3](33)

12

Системи, що обслуговують турбінні установки.

[1](54); [3](46)

13

Повернута теплота багатоступеневих турбін.

[1](144)

14

Зовнішні втрати в ПТУ.

[1](148)

15

Визначення втрат енергії в проточній частині турбінної ступені.

[1](135)

16

Намалюйте процес розширення пара в ступені в "i - s" - діаграмі з урахуванням всіх втрат.

[1](111)

17

Конструктивні відміни активних і реактивних турбін.

[1](9); [3](10)

18

Геометричні характеристики профілю лопаток.

[1](97)

19

Течія робочого тіла в конфузорних каналах.

[1](89)

20

Течія робочого тіла в діффузорних каналах.

[1](89)

21

Побудова трикутників швидкостей турбінної ступені.

[1](113); [3](14)

22

Багатоступінчаті турбіни.

[1](142)

23

Конструкція ГЗТА.

[1](69); [3](43)

24

Ротори парових турбін. Особливості конструкції. Призначення.

[1](129); [2](21)

25

Опорні підшипники турбомашин.

[1](37); [3](28)

26

Рівняння енергії течії газу.

[1](83)

27

Робочий процес у двухвенечноі ступені швидкості

у діаграмі «i-s»

[1](128)

28

Класифікація внутрішніх втрат в турбінної ступені.

[1](135)

29

Класифікація втрат в багатоступеневої турбіні.

[1](146)

30

Компресори. Класифікація.

[1](216); [2](19)

31

Осьові компресори.

[1](224); [2](20)

32

Робочий процес компресора.

[1](230)

33

Помпаж компресора.

[1](240)

34

Газові турбіни.

[1](242)

35

Конструкція камер згоряння ГТУ.

[1](260)

36

Турбокомпресори ДВС.

[1](81)

37

Способи регулювання потужності ПТУ.

[1](313)

38

Спільна робота турбін та її споживачів енергії.

[1](321)


Продовження таблиці

1

2

3

39

Контроль робочих параметрів під час роботи паротурбінного агрегату.

[1](333)

40

Типи кріплення робочих лопаток.

[1](27)

41

Діафрагми турбін.

[1](33); [3](36)

42

Опорні підшипники турбін.

[1](35); [3](25)

43

Конденсаторні пристрої.

[1](53); [3](41)

44

Експлуатація агрегатів наддування ДВС.

[1](348)

45

Несправності ГТД.

[1](342)

46

Несправності парової турбіни.

[1](335);[2](239)

47

Конструкція ГЗТА.

[1](69); [3](43)

48

Робота парових турбін в аварійних випадках.

[1](337)

49

Управління паротурбінного агрегату при маневруванні.

[1](333)

50

Підготовка ПТУ до дії.

[1](332)
Основна література:

  1. Слободянюк Л.И. Судовые паровые и газовые турбины: Учебник / Л.И. Слободянюк, В.И. Поляков. - Л.: Судостроение, 1983. – 360 с.

  2. Гречко Н.Ф. Судовые турбинные установки: Справочное пособие / Н.Ф. Гречко.– Одесса: Фенікс, 2005. – 317 с.

  3. Корнилов Э.В. Паровые и газотурбинные установки морских судов: Учебное пособие/ Э.В. Корнилов, Н.Г. Ермошкин, П.В. Бойко.– Одесса: Фенікс, 2004. – 180 с.


Критерії оцінки знань:


Оцінка за 5-ти-бальною шкалою

Оцінка рівня знань курсантів

Оцінка

«відмінно»

виставляється, якщо студент надав правильну обґрунтовану відповідь на усі запитання, та зробив необхідні висновки

Оцінка

«добре»

виставляється, якщо у відповіді зроблені незначні неточності, недостатньо обґрунтовані відповіді, робота зроблена не зовсім охайно

Оцінка «задовільно»

виставляється за умови правильної, але не обґрунтованої відповіді, або робота виконана недбало

Оцінка

«незадовільно»

виставляється, якщо студент не надав правильної відповіді


З дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» виконується курсова робота.

Номер варіанта та розрахунок наведені у наступних методичних вказівках:


Расчёт энергетического баланса судового турбокомпрессора: Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Судовые турбинные установки и их эксплуатация» / Сост. В.В. Просянок.– Мариуполь: АМИ ОНМА, 2011 – 36 с.


Підготував:

к.т.н., доцент В.В. Просянок


01.10.2012 г.

Зав. кафедрою ЕСЕУ

к.т.н., доцент Литвиненко В.П.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 5 та 3–У курсів заочної форми навчання, спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Намалюйте процес розширення пара в ступені в "i s" діаграмі з урахуванням всіх втрат
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
«Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 3 курсу денної форми навчання
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
«Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Як класифікуються двигуни внутрішнього згоряння в залежності від кількості тактів?
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові вантажні та палубні механізми» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові підйомно-транспортні машини» для 4 та 2–У курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Контрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи