Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович icon

Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Скачати 92.18 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Дата01.06.2013
Розмір92.18 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація»

для 4 та 2-У курсів заочної форми навчання

спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»

кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович

Таблицяпитання

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Класифікація насосів за призначенням.

[1](36); [2](4)

2

Класифікація насосів за принципом дії.

[1](35); [2](6)

3

Динамічні насоси.

[1](35); [2](6)

4

Об'ємні насоси.

[1](36); [2](6)

5

Основні параметри, що характеризують роботу насосів.

[1](37)

6

Основне рівняння відцентрового насоса.

[2](98)

7

Характеристика ц/б насоса, трубопроводу. Робоча точка.

[1](40);[2](125)

8

Особливості обслуговування відцентрових насосів

[1](67)

9

Спільна робота ц/б насосів при паралельній і послідовній роботі. Схеми.

[1](41)

10

Осьові насоси, область застосування, технічна експлуатація.

[1](60)

11

Поршневий насос, область застосування, технічна експлуатація.

[1](73); [2](6)

12

Корисна потужність, ККД, потужність на валу поршневого компресора.

[2](33)

13

Роторні насоси, область застосування, технічна експлуатація.

[1](124);[2](62)

14

Шестеренні насоси, область застосування, технічна експлуатація.

[1](115);[2](46)

15

Гвинтові насоси, область застосування, технічна експлуатація.

[1](119);[2](48)

16

Пластинчасті насоси, область застосування, технічна експлуатація.

[1](112);[2](51)

17

Роторні поршневі насоси, область застосування, технічна експлуатація.

[1](100);[2](62)

18

Вихрові насоси, область застосування, технічна експлуатація.

[1](61);[2](164)

19

Струменеві насоси, область застосування. Характеристики.

[1](80);[2](175)

20

Теоретичні і дійсні характеристики ц/б насоса.

[1](40);[2](110)

21

ККД. і потужність поршневого насоса.

[1](76); [2](33)

22

Напір, ККД. і потужність ц/б насоса.

[2](106)

23

Особливості експлуатації поршневих насосів.

[1](77); [2](44)

24

Дійсна продуктивність гвинтових насосів.

[2](51)

25

Кавітація і помпаж насосів.

[2](144,148)

26

Правила технічної експлуатації суднових насосів.

[1](261)

27

Несправності ц/б насосів, причини та способи їх усунення.

[1](70)

28

Суднові системи, загальні вимоги до них.

[1](9); [2](333)

29

Класифікація суднових систем.

[2](333); [3](9)

30

Баластні системи. Схема.

[2](340);[3](231)

31

Осушувальні системи. Схема.

[2](333);[3](221)

32

Аксіально-роторні поршневі машини область застосування, технічна експлуатація.

[2](106)

33

Фанові і стічні системи. Схема.

[2](368);[3](241)

34

Водяні протипожежні системи. Схема.

[2](344)

35

Системи побутового водопостачання. Схема.

[2](348)


^ Продовження таблиці

1

2

3

36

Водовідливні системи. Схема.

[3](229)

37

Способи з'єднання труб.

[1](13); [3](40)

38

Арматура трубопроводів суднових систем.

[1](12); [3](81)

39

Системи інертних газів. Схема.

[3](324)

40

Системи і устаткування для мийки танків.

[2](382);[3](343)

41

Газовідвідні системи. Схема.

[2](380);[3](348)

42

Системи вентиляції. Схема.

[2](355);[3](256)

43

Вимога регістра до баластної системі.

[2](385);[3](232)

44

Основні поняття, типи повітряних компресорів.

[1](127)

45

Робочий цикл поршневого компресора, індикаторна діаграма.

[1](128)

46

Системи стисненого повітря. Схема.

[1](131);[3](214)

47

Вантажні системи танкерів. Схема.

[2](370);[3](296)

48

Гідравлічні рульові машини, основні вузли ГРМ.

[2](221)

49

Електромеханічні кермові приводи.

[2](217)

50

Гідравлічні рульові приводи.

[2](223)

51

Лопатеві кермові машини.

[2](224)

52

Експлуатація рульових машин.

[2](287)

53

Суднові інсінератори.

[1](253)

54

Суднові вентилятори.

[2](184)

55

Якірні механізми.

[2](293)

56

Швартовні механізми.

[2](297)

57

Експлуатація якірно-швартовних механізмів.

[2](316)

58

Призначення і принцип роботи теплообмінних апаратів.

[1](163);[3](145)

59

Конструктивне виконання теплообмінних апаратів.

[1](164);[3](146)

60

Охолоджувачі масла.

[1](166)

61

Пластинчасті теплообмінні апарати.

[1](171);[3](147)

62

Особливості експлуатації теплообмінних апаратів.

[1](173)

63

Охолоджувачі води.

[1](166)

64

Визначення технічного стану теплообмінника.

[1](175)

65

Охолоджувачі наддувочного повітря.

[1](169)

66

Підігрівники палива, води, масла.

[1](167)

67

Призначення й класифікація водоопріснювальних установок.

[1](177);[3](156)

68

Пристрої суднові мембранного типу для очищення води.

[3](128)

69

Сепаратори палива.

[3](172)

70

Водоопріснювальна установка типу "Атлас".

[1](181)

71

Водоопріснювальна установка типу "Нірекс".

[1](184)Основна література:

  1. Корнилов Э.В. Вспомогательные механизмы и судовые системы: справочник / Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Э.И. Голофастов.– Одесса, Экспресс–Реклама, 2009. – 290 с.: ил.

  2. Завиша В.В. Судовые вспомогательные механизмы и системы: Учебник для морских вузов/ В.В. Завиша, Б.Г. Декин. – М.: Транспорт, 1984. – 360 с.

  3. Костылев И.И. Судовые системы: учебник/ И.И. Костылев, В.А.Петухов.– СПб: Изд. ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2010. – 420 с.Критерії оцінки знань:


Оцінка за 5-ти-бальною шкалою

Оцінка рівня знань курсантів

Оцінка

«відмінно»

виставляється, якщо студент надав правильну обґрунтовану вiдповiдь на усі запитання, та зробив необхiднi висновки

Оцінка

«добре»

виставляється, якщо у вiдповiдi зробленi незначні неточності, недостатньо обгрунтованi вiдповiдi, робота зроблена не зовсім охайно

Оцінка

«задовільно»

виставляється за умови правильної, але не обґрунтованої вiдповiдi, або робота виконана недбало

Оцінка

«незадовільно»

виставляється, якщо студент не надав правильної вiдповiдi


З дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» виконується курсова робота.


Номер варіанта визначається по сумі двох останніх цифр шифру залікової книжки.


Розрахунок виконується згідно методичних вказівок: Просянок В.В. Расчёт утилизационной вакуумной опреснительной установки кипящего типа: Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Судовые вспомогательные механизмы и их эксплуатация»/ В.В. Просянок.– Мариуполь: АМИ ОНМА, 2010. – 59 с.


Підготував:

к.т.н., доцент В.В. Просянок


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕСЕУ

к.т.н., доцент В.П. Литвиненко

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
«Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 3 курсу денної форми навчання
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 5 та 3–У курсів заочної форми навчання, спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Намалюйте процес розширення пара в ступені в "i s" діаграмі з урахуванням всіх втрат
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович
Намалюйте процес розширення пара в ступені в "i s" діаграмі з урахуванням всіх втрат
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові підйомно-транспортні машини» для 4 та 2–У курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові вантажні та палубні механізми» для 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Наведіть схему планетарного механізму поворотного крана (сателіт зубчастий вінець). Визначити передавальне відношення
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднові двигуни внутрішнього згоряння та їх експлуатація» для 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Литвиненко Володимир Петрович
Як класифікуються двигуни внутрішнього згоряння в залежності від кількості тактів?
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Самойленко Олена Леонідівна
Корпусні частини судна. Морська термінологія, що відноситься до судна І його житловим приміщенням англійською мовою. Суднові приміщення...
Контрольні питання з дисципліни «Суднові допоміжні механізми, системи та їх експлуатація» для 4 та 2-у курсів заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» кандидат технічних наук, доцент Просянок Віталій Вікторович iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи