Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» icon

Контрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Скачати 149.66 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Дата01.06.2013
Розмір149.66 Kb.
ТипДокументи

контрольні питання

з дисципліни «Господарське право»

для 3-го курсу заочної форми навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


старший викладач Сліпченко Наталя Віталіївна


№ пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Розкрийте поняття і систему господарського права.

[1-5]

2

Охарактеризуйте метод господарського права.

[1-5]

3

Назвіть види джерел господарського права.

[1-5]

4

Розкрийте поняття господарського законодавство та визначте його ознаки.

[1-5]

5

Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою.

[1-5]

6

Розкрийте поняття та визначте співвідношення таких понять як «господарська діяльність» та «підприємницька діяльність».

[1-5]

7

Дайте характеристику ознакам підприємницької діяльності.

[1-5]

8

У чому полягають загальні принципи підприємництва?

[1-5]

9

Охарактеризуйте організаційні форми підприємництва.

[1-5]

10

У чому полягає різниця таких організаційних форм як здійснення підприємницької діяльності шляхом створення юридичної особи та здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи?

[1-5]

11

Наведіть переваги та недоліки вищевказаних форм.

[1-5]

12

Дайте визначення поняття «підприємства» та класифікуйте види підприємств.

[1-5]

13

Визначте загальний порядок створення підприємств.

[1-5]

14

У чому полягає спеціальний порядок створення підприємств.

[1-5]

15

Охарактеризуйте установчі документи підприємств.

[1-5]

16

Назвіть основні права та обов’язки підприємств.

[1-5]

17

Дайте характеристику органам управління підприємств, шляхом визначення їх видів, порядку формування та компетенції.

[1-5]

18

Розкрийте зміст таких понять як «ліквідація підприємства» та «реорганізація підприємства».

[1-5]

19

Охарактеризуйте способи реорганізації підприємств.

[1-5]

20

Визначте порядок проведення ліквідаційної процедури.

[1-5]

21

Дайте порівняльну характеристику правового статусу державних та комунальних підприємств.

[1-5]

22

Дайте визначення поняття «господарські товариства».

[1-5]

23

Охарактеризуйте види господарських товариств та визначте їх відмінні риси.

[1-5]

24

Дайте характеристику основних прав та обов’язків засновників та учасників господарських товариств.

[1-5]

25

Визначте відмінні риси правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

[1-5]

26

Визначте відмінні риси правового статусу командитного товариства та повного товариства.

[1-5]

27

Визначте особливості створення акціонерного товариства, його органів управління.

[1-5]

1

2

3

28

Розкрийте зміст поняття «некомерційні суб’єкти господарського права».

[1-5]

29

Охарактеризуйте види некомерційних суб’єктів господарського права.

[1-5]

30

Визначте порядок створення некомерційних суб’єктів господарського права.

[1-5]

31

Визначте порядок припинення діяльності некомерційних суб’єктів господарського права.

[1-5]

32

Дайте характеристику основних прав та обов’язків некомерційних суб’єктів господарського права.

[1-5]

33

Визначте особливості правового статусу кредитних союзів як некомерційних суб’єктів господарського права.

[1-5]

34

Визначте особливості правового статусу благодійних організацій як некомерційних суб’єктів господарського права.

[1-5]

35

Охарактеризуйте правовий режим майна суб’єктів господарювання.

[1-5]

36

Назвіть джерела формування майна суб’єктів господарювання.

[1-5]

37

Дайте характеристику організаційно-установчим повноваженням власника.

[1-5]

38

Розкрийте зміст права власності, як основного речового права господарювання.

[1-5]

39

Розкрийте зміст права господарського відання на засоби виробництва, як речового права у сфері господарювання.

[1-5]

40

Розкрийте зміст права оперативного управління на засоби виробництва як речового права у сфері господарювання.

[1-5]

41

Визначте відмінність таких понять як «господарське зобов’язання» та «господарсько-договірне зобов’язання».

[1-5]

42

Розкрийте зміст поняття «господарський договір» та охарактеризуйте його ознаки.

[1-5]

43

Класифікуйте види господарських договорів.

[1-5]

44

Охарактеризуйте «неконкурентний» та «конкурентний» способи укладання господарських договорів.

[1-5]

45

Визначте загальний порядок укладання господарських договорів.

[1-5]

46

Дайте характеристику основних способів забезпечення виконання господарських договорів.

[1-5]

47

Визначте порядок зміни та розірвання господарських договорів.

[1-5]

48

Дайте визначення поняття «господарсько-правової відповідальності» та назвіть основні критерії її розмежування з іншими видами юридичної відповідальності.

[1-5]

49

Охарактеризуйте підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

[1-5]

50

Охарактеризуйте відшкодування збитків, як господарсько-правову санкцію.

[1-5]

51

Охарактеризуйте штрафні санкції, шляхом визначення поняття, розмірів та порядку застосування.

[1-5]

52

Охарактеризуйте оперативно-господарські санкції, шляхом визначення поняття, видів, підстав та порядку застосування.

[1-5]

53

Охарактеризуйте адміністративно-господарські санкції, шляхом визначення поняття, видів та порядку застосування.

[1-5]

54

Визначте відмінність таких понять як «неплатоспроможність» і «банкрутство».

[1-5]

55

Розкрийте зміст досудових процедур відновлення платоспроможності боржника.

[1-5]

1

2

3

56

Назвіть учасників в справах про банкрутство та визначте правовий статус арбітражного керуючого.

[1-5]

57

Охарактеризуйте умови та наслідки порушення справи про банкрутство.

[1-5]

58

Визначте загальний порядок порушення справи про банкрутство.

[1-5]

59

Розкрийте мету, зміст та порядок проведення розпорядження майном боржника, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

[1-5]

60

Розкрийте мету, зміст та порядок проведення санації, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

[1-5]

61

Розкрийте мету, зміст та порядок укладання мирової угоди, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

[1-5]

62

Розкрийте мету, зміст та порядок проведення ліквідаційної процедури, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

[1-5]

63

Розкрийте поняття та зміст захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

[1-5]

64

Охарактеризуйте підстави захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

[1-5]

65

Назвіть способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

[1-5]

66

Визначте порядок самозахисту як форму захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

[1-5]

67

Визначте досудовий порядок захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

[1-5]

68

Визначте судовий порядок захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

[1-5]

69

Розкрийте зміст поняття «зовнішньоекономічна діяльність».

[1-5]

70

Охарактеризуйте правову основу зовнішньоекономічної діяльності.

[1-5]

71

Визначте особливості правового статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

[1-5]

72

Дайте характеристику правам та обов’язкам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

[1-5]

73

Визначте особливості змісту та порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

[1-5]

74

Охарактеризуйте підстави відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

[1-5]

75

Охарактеризуйте санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

[1-5]

76

Розкрийте зміст поняття «банківська діяльність».

[1-5]

77

Охарактеризуйте правову основу банківської діяльності.

[1-5]

78

Визначте особливості правового статусу суб’єктів банківської діяльності.

[1-5]

79

Назвіть умови здійснення банківської діяльності.

[1-5]

80

Визначте порядок здійснення банківської діяльності.

[1-5]

81

Охарактеризуйте положення про відповідальність за порушення законодавства про банківську діяльність

[1-5]

82

Розкрийте зміст поняття кредитування та кредитів.

[1-5]

1

2

3

83

Охарактеризуйте форми та види кредитів.

[1-5]

84

Визначте особливості змісту та укладання кредитних договорів.

[1-5]

85

Дайте характеристику способів забезпечення виконання кредитних договорів.

[1-5]

86

Визначте порядок відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єкта господарювання.

[1-5]

87

Розкрийте зміст та порядок готівкових та безготівкових розрахунків.

[1-5]

88

Розкрийте поняття «біржова діяльність» та охарактеризуйте її ознаки.

[1-5]

89

Назвіть види біржової діяльності.

[1-5]

90

Дайте характеристику Правилам біржової торгівлі.

[1-5]

91

Визначте особливості змісту та укладання біржових угод.

[1-5]

92

Визначте особливості правового статусу товарної біржі.

[1-5]

93

Визначте особливості правового статусу фондової біржі.

[1-5]

94

Розкрийте поняття «безпека господарської діяльності» та визначте її загальну структуру.

[1-5]

95

Охарактеризуйте внутрибанківські засоби та системи економічної безпеки у сфері кредитування.

[1-5]

96

Охарактеризуйте страхову справу як фактор підвищення економічної безпеки.

[1-5]


^ Критерії оцінки знань:

«Відмінно» (А) – повні відповіді на 3 запитання.

«Добре» (ВС) – повні відповіді на 2 запитання, частково правильна відповідь на 3-є запитання.

«Задовільно» (DE) – повна відповідь на 1 запитання та частково правильні відповіді на останні запитання.

«Не задовільно» (FX, F) – невірні відповіді на всі головні та додаткові питання.

^ Додаткові питання – передбачають уточнення знань або підвищення оцінки (на кожне головне питання не більше одного додаткового).


Рекомендована література:


  1. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: учебник / Н.А. Саниахметова. – Харьков: Одиссей, 2005. – 800 с.

  2. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник – К.: Атіка, 2005. – 624 с.

  3. Господарське право: навчальний посібник у схемах та таблицях / За ред. Шелухіна. – К.: ЦНЛ, 2006. – 616 с.

  4. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. Издание второе. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 896 с.

  5. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с. – Библиогр.: с. 897-899.


Підготував

ст. викладач Сліпченко Н.В.


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н, проф. Лисий О.П.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Об’єктивна основа, засоби та методи державного регулювання господарської діяльності
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське...

Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconПитання до іспиту з дисципліни „Господарське право
Основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності. Планові та позапланові заходи
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconIX. Питання до іспиту з дисципліни „Господарське право”
Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconПитання до іспиту з дисципліни „Господарське право”
Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» icon«Господарське право»
«Господарське право» (для студентів денної І заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Авт.: Килимник І.І., Івасішина Н. В. –...
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconНавчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Предмет господарського права, його сутність та зміст. Господарські правовідносини. Господарське право, як самостійна навчальна дисципліна,...
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconМетодичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Господарське законодавство І господарське право, їх співвідношення. Поняття, мета, принципи й методи господарського права
Контрольні питання з дисципліни «Господарське право» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи