Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» icon

Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Скачати 113.04 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Дата01.06.2013
Розмір113.04 Kb.
ТипКодекс

контрольні питання

з дисципліни «Трудове право»

для 4-го курсу заочної форми навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


старший викладач Сліпченко Наталя Віталіївна


№ пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Поняття і система трудового права.

[1-3]

2

Функції трудового права.

[1-3]

3

Предмет трудового права.

[1-3]

4

Особливості методу трудового права.

[1-3]

5

Система трудового права

[1-3]

6

Загальна характеристика джерел трудового права

[1-3]

7

Конституція України – основне джерело трудового права.

[1-3]

8

Кодекс законів про працю України як джерело трудового права.

[1-3]

9

Підзаконні акти, що регулюють працю робітників, як джерело трудового права.

[1-3]

10

Міжнародна організація праці і її роль в регулюванні трудових відносин.

[1-3]

11

Основні принципи трудового права та їх реалізація і нормах трудового

[1-3]

12

Поняття і класифікації су6'єктів трудового права.

[1-3]

13

Громадяни України й іноземці як суб'єкти трудового права.

[1-3]

14

Власники підприємств, установ, організацій як суб'єкти трудового права.

[1-3]

15

Трудовий колектив і його органи як суб'єкти трудового права.

[1-3]

16

Профспілки як суб’єкти трудового права

[1-3]

17

Поняття колективного договору, його сторони.

[1-3]

18

Зміст колективного договору.

[1-3]

19

Порядок укладення колективного договору.

[1-3]

20

Строки укладення колективного договору та його чинність.

[1-3]

21

Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його порушення.

[1-3]

22

Поняття трудового договору і його значення.

[1-3]

23

Сторони трудового договору.

[1-3]

24

Зміст трудового договору.

[1-3]

25

Контракт як особлива форма трудового договору.

[1-3]

26

Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне вивчення.

[1-3]

27

Документи, що подаються при влаштуванні на роботу.

[1-3]

28

Трудова книжка і порядок її ведення.

[1-3]

29

Форми й строки трудового договору.

[1-3]

30

Особливості правового регулювання праці тимчасових працівників.

[1-3]

31

Особливості правового регулювання праці сезонних працівників.

[1-3]

32

Особливості правового регулювання праці сумісників.

[1-3]

33

Поняття і види переведень на іншу роботу.

[1-3]

34

Переведення на іншу роботу в ініціативи власника без згоди працівника.

[1-3]

35

Переміщення на інше робоче місце.

[1-3]

36

Зміна істотних умов праці.

[1-3]

37

Класифікація підстав припинення трудового договору.

[1-3]

1

2

3

38

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

[1-3]

39

Розірвання трудового договору в разі скорочення штатів.

[1-3]

40

Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни.

[1-3]

41

Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника.

[1-3]

42

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

[1-3]

43

Розірвання трудового договору у разі втрати довір'я до працівника.

[1-3]

44

Розірвання трудового договору у випадку вчинення аморального проступку.

[1-3]

45

Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового договору.

[1-3]

46

Порядок оформлення звільнення та проведення розрахунків при звільненні. Вихідна допомога.

[1-3]

47

Поняття робочого часу за трудовим правом і його види.

[1-3]

48

Скорочений і неповний робочий час, їх відмінність.

[1-3]

49

Режим робочого часу і порядок його встановлення.

[1-3]

50

Облік робочого часу і його види.

[1-3]

51

Надурочні роботи.

[1-3]

52

Поняття і види часу відпочинку за трудовим правом.

[1-3]

53

Щорічні відпустки та їх види.

[1-3]

54

Право на щорічну відпустку і порядок її надання.

[1-3]

55

Поняття заробітної плати й методи її правового регулювання.

[1-3]

56

Тарифна система оплати праці та її елементи.

[1-3]

57

Поняття норм праці, їх впровадження, заміна й перегляд.

[1-3]

58

Система оплати праці.

[1-3]

59

Оплата праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифом.

[1-3]

60

Гарантійні виплати та їх види.

[1-3]

61

Компенсаційні виплати та їх види.

[1-3]

62

Поняття, зміст і методи забезпечення дисципліни праці.

[1-3]

63

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

[1-3]

64

Заохочення за успіхи в роботі.

[1-3]

65

Дисциплінарна відповідальність, її види.

[1-3]

66

Дисциплінарні стягнення, підстави та порядок їх застосування.

[1-3]

67

Поняття матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, її відмінність від цивільно-правової майнової відповідальності.

[1-3]

68

Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству.

[1-3]

69

Види матеріальної відповідальності працівників.

[1-3]

70

Визначення розміру шкоди і порядок її покриття.

[1-3]

71

Матеріальна відповідальність власників підприємств або уповноважених ним органів у трудових правовідносинах.

[1-3]

72

Поняття охорони праці, зміст інституту охорони праці за Законом України «Про охорону праці» від 14. 10.1992 р.

[1-3]

73

Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.

[1-3]

74

Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх.

[1-3]

75

Система і компетенція органів нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.

[1-3]

76

Порядок розгляду трудових спорів.

[1-3]

77

Органи, які розглядають трудові спори.

[1-3]

1

2

3

78

Поновлення на роботі, відшкодуванні шкоди за результатами розгляду трудових спорів, виконання рішень по трудових спорах.

[1-3]

79

Визначте поняття «зайнятість» і «працевлаштування». Як вони співвідносяться між собою?

[1-3]

80

Які категорії зайнятого населення встановлює законодавство?

[1-3]

81

Для яких категорій громадян встановлено особливі гарантії при втраті роботи?

[1-3]

82

Які права та обов’язки встановлено для підприємств, установ та організацій у сфері зайнятості?

[1-3]

83

Які особи можуть бути визнані безробітними і які особи не можуть бути визнані безробітними?

[1-3]

84

Особливості працевлаштування іноземців в Україні.

[1-3]

85

Які види зайнятості не пов’язані з укладанням трудового договору?

[1-3]


^ Критерії оцінки знань:

«Відмінно» (А) – повні відповіді на 3 запитання.

«Добре» (ВС) – повні відповіді на 2 запитання, частково правильна відповідь на 3-є запитання.

«Задовільно» (DE) – повна відповідь на 1 запитання та частково правильні відповіді на останні запитання.

«Не задовільно» (FX, F) – невірні відповіді на всі головні та додаткові питання.

^ Додаткові питання – передбачають уточнення знань або підвищення оцінки (на кожне головне питання не більше одного додаткового).


Рекомендована література:


  1. Бойко М.Д. Трудове право України: навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2008. – 316 с.

  2. Скоробагатько А.В. Трудове право України: методичні вказівки та рекомендації з організації самостійної роботи курсантів / А.В. Скоробагатько. – Одеса: ОНМА, 2009. – 72 с.

  3. Трудовое право Украины. – Харьков: Одиссей, 1999. – 480 с.Підготував

ст. викладач Сліпченко Н.В.


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н, проф. Лисий О.П.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права,...
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Трудове право”(для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 050200 Менеджмент організацій (бакалавр)
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ адміністративне та трудове право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративне та трудове право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи