Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» icon

Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Скачати 99.46 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Дата01.06.2013
Розмір99.46 Kb.
ТипДокументи

контрольні питання

з дисципліни «Трудове право»

для 4-го курсу денної форми навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


старший викладач Іванюта Наталя Валеріївна


№ пит.

Зміст питання

Література

1

2

3

1

Право на працю в системі прав людини.

[1-3]

2

Предмет трудового права: індивідуальні та колективні трудові відносини.

[1-3]

3

Поняття трудового права як галузі права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права, права соціального забезпечення, цивільного процесу).

[1-3]

4

Поняття та особливості методу трудового права в умовах переходу до ринкових відносин.

[1-3]

5

Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин.

[1-3]

6

Система трудового права як галузі права.

[1-3]

7

Джерела трудового права: поняття, особливості, види.

[1-3]

8

Загальна характеристика основних принципів трудового права.

[1-3]

9

Основоположні принципи і права у сфері праці (Декларація МОП про основоположні принципи і права у сфері праці від 18 червня 1998 p.).

[1-3]

10

Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.

[1-3]

11

Трудове законодавство: поняття, структура, сфера дії.

[1-3]

12

Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності.

[1-3]

13

Поняття, види, правова організація працевлаштування.

[1-3]

14

Державна служба зайнятості: структура, обов'язки й права.

[1-3]

15

Правовий статус безробітного.

[1-3]

16

Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин, їх структура.

[1-3]

17

Підстави виникнення, зміни та припинення індивідуальних трудових правовідносин.

[1-3]

18

Трудова правосуб'єктність працівників: виникнення, зміст, випадки обмеження.

[1-3]

19

Ознаки трудової правосуб'єктності роботодавця.

[1-3]

20

Поняття трудового договору, його відмінність від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення, авторського та ін.).

[1-3]

21

Зміст і форма трудового договору.

[1-3]

22

Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.

[1-3]

23

Випробування при прийнятті на роботу.

[1-3]

24

Контракт як особливий вид трудового договору, сфера його застосування.

[1-3]

25

Порядок укладення контракту з керівником державного підприємства.

[1-3]

26

Порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні ) на роботу працівників.

[1-3]

27

Суміщення професій (посад) та його значення.

[1-3]

1

2

3

28

Трудовий договір про роботу за сумісництвом.

[1-3]

29

Трудовий договір з молодим фахівцем.

[1-3]

30

Поняття та види переведень на іншу роботу.

[1-3]

31

Переміщення на інше робоче місце, його відмінності від переведення.

[1-3]

32

Зміна істотних умов праці та її правові наслідки.

[1-3]

33

Атестація працівників та її значення.

[1-3]

34

Поняття і випадки відсторонення від роботи.

[1-3]

35

Класифікація підстав припинення трудового договору.

[1-3]

36

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

[1-3]

37

Загальні й додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

[1-3]

38

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

[1-3]

39

Порядок оформлення звільнення працівників і здійснення розрахунків з ними. Вихідна допомога.

[1-3]

40

Поняття і види робочого часу.

[1-3]

41

Режим робочого часу та його види. Ненормований робочий день як особливий режим робочого часу.

[1-3]

42

Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.

[1-3]

43

Поняття і види часу відпочинку.

[1-3]

44

Види відпусток за Законом України «Про відпустки» .

[1-3]

45

Щорічна відпустка і порядок її надання.

[1-3]

46

Види щорічних додаткових відпусток і порядок їх надання.

[1-3]

47

Поняття і значення нормування праці. Види норм праці.

[1-3]

48

Правове визначення поняття заробітної плати та її структура.

[1-3]

49

Сфери регулювання заробітної плати, їх співвідношення.

[1-3]

50

Мінімальна заробітна плата та умови визначення її розміру.

[1-3]

51

Тарифна система та її елементи.

[1-3]

52

Системи заробітної плати.

[1-3]

53

Порядок обчислення середньої заробітної плати.

[1-3]

54

Поняття і види гарантійних виплат і доплат

[1-3]

55

Поняття і види компенсаційних виплат.

[1-3]

56

Поняття і засоби забезпечення дисципліни праці.

[1-3]

57

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

[1-3]

58

Заохочення за успіхи в роботі: поняття, підстави, види, порядок застосування.

[1-3]

59

Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

[1-3]

60

Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття.

[1-3]

61

Поняття і правова природа матеріальної відповідальності сторін трудового договору, її відмінність від цивільно-правової відповідальності.

[1-3]

62

Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну майну роботодавця.

[1-3]

63

Види матеріальної відповідальності працівників.

[1-3]

64

Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником, і порядок її відшкодування.

[1-3]

65

Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника на працю.

[1-3]

66

Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових правовідносинах: підстава, умови, розміри.

[1-3]

1

2

3

67

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров'я на виробництві.

[1-3]

68

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди у трудових правовідносинах.

[1-3]

69

Види пільг працівникам, які поєднують працю з навчанням.

[1-3]

70

Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів.

[1-3]

71

Комісії з трудових спорів, їх організація і компетенція.

[1-3]

72

Розгляд індивідуальних трудових спорів судом.

[1-3]

73

Колективні трудові правовідносини: поняття, особливості, види.

[1-3]

74

Правовий статус профспілок у сфері праці: загальна характеристика.

[1-3]

75

Поняття і сторони колективного договору, сфера його укладання.

[1-3]

76

Зміст і структура колективного договору.

[1-3]

77

Порядок укладення, зміни колективного договору, строк його дії.

[1-3]

78

Поняття і роль колективних угод у регулюванні трудових відносин, сторони угод.

[1-3]

79

Види угод, сфера їхньої дії, зміст.

[1-3]

80

Порядок укладення, зміни угод.

[1-3]

81

Генеральна угода як акт соціального діалогу.

[1-3]

82

Відповідальність за порушення і невиконання колективних договорів, угод.

[1-3]

83

Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів.

[1-3]

84

Порядок вирішення колективних трудових спорів.

[1-3]


^ Критерії оцінки знань:

«Відмінно» (А) – повні відповіді на 3 запитання.

«Добре» (ВС) – повні відповіді на 2 запитання, частково правильна відповідь на 3-є запитання.

«Задовільно» (DE) – повна відповідь на 1 запитання та частково правильні відповіді на останні запитання.

«Не задовільно» (FX, F) – невірні відповіді на всі головні та додаткові питання.

^ Додаткові питання – передбачають уточнення знань або підвищення оцінки (на кожне головне питання не більше одного додаткового).


Рекомендована література:


  1. Бойко М. Д. Трудове право України: навчальний посібник / М. Д. Бойко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2008. – 316 с.

  2. Скоробагатько А. В. Трудове право України: методичні вказівки та рекомендації з організації самостійної роботи курсантів / А.В.Скоробагатько. – Одеса: ОНМА, 2009. – 72 с.

  3. Трудовое право Украины. – Харьков: Одиссей, 1999. – 480 с.


Підготував

ст. викладач Н.В. Іванюта


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н., проф. Лисий О.П.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconКонтрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його порушення
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconЗатверджено: Зав кафедрою Еіумт проф. О. П. Лисий «25» вересня 2012 р. Контрольні питання з дисципліни «Трудове право»
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Трудове право”(для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 050200 Менеджмент організацій (бакалавр)
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Трудове право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ адміністративне та трудове право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративне та трудове право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Контрольні питання з дисципліни «Трудове право» iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи