Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна icon

Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна
Скачати 44.96 Kb.
НазваКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна
Дата31.03.2013
Розмір44.96 Kb.
ТипДокументи

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


з дисципліни «Економічна теорія»

для 3-го курсу заочної форми навчання

спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»


старший викладач Панчоха Оксана Олегівна
з\п

Зміст питання

Література

1

Предмет, структура, функції та методологія економічної теорії.

[1-8]

2

Виробництво і економіка.

[1-8]

3

Ресурси та фактори виробництва.

[1-8]

4

Проблема виробничих можливостей та ефективності економіки.

[1-8]

5

Власність як основа виробничих відносин.

[1-8]

6

Сутність і основні елементи ринку.

[1-8]

7

Товар як економічна категорія, вартість і ціна товару.

[1-8]

8

Закони грошового обігу.

[1-8]

9

Попит і еластичність.

[1-8]

10

Пропозиція і еластичність.

[1-8]

11

Ринкова рівновага.

[1-8]

12

Ринок як регулятор виробництва товарів.

[1-8]

13

Теорія поведінки споживача.

[1-8]

14

Фактори виробництва.

[1-8]

15

Витрати і доходи фірми.

[1-8]

16

Основні макроекономічні показники.

[1-8]

17

Економічне зростання та його типи.

[1-8]

18

Циклічність розвитку ринкової економіки.

[1-8]

19

Макроекономічна рівновага.

[1-8]

20

Роль держави в економіці.

[1-8]

21

Грошовий ринок як регулятор економіки.

[1-8]

22

Банківська система.

[1-8]

23

Банківське кредитування.

[1-8]

24

Фінанси і фінансова політика.

[1-8]

25

Бюджетна система.

[1-8]

26

Інфляція та антиінфляційна політика.

[1-8]

27

Податки і фіскальна політика.

[1-8]

28

Актуальні проблеми інтеграції російської економіки у світову.

[1-8]

29

Міжнародна торгівля.

[1-8]

30

Міжнародна міграція капіталу.

[1-8]

31

Міграція населення.

[1-8]

32

Міжнародні науково-технічні зв'язки.

[1-8]

33

Вільні економічні зони.

[1-8]

34

Міжнародний кредит.

[1-8]


Рекомендована література:


  1. Баб`як М.М. Економічна теорія: Навчальний посібник / М.М. Баб’як. – К.: ЦНЛ, 2005. – 208 с.

  2. Базиков А.А. Экономическая теория: Курс лекций / А.А. Базиков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 288 с.

  3. Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту: Навчальний посібник / Л.Г. Дідковська. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.

  4. Ковалев И.Н. История экономики и экономических учений / И.Н. Ковалев. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 544 с.

  5. Мочерний С.В. Економічна теорія для менеджерів: Навчальний посібник / С.В. Мочерний. – Херсон: ОЛДИ ПЛЮС, 2006. – 625 с.

  6. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 640 с.

  7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

  8. Економічна теорія: Навчальний посібник / М.Х. Корецький та ін. – К.: ЦУЛ, 2007. – 256 с.


Критерії оцінки знань:


«Відмінно» (А) – повні відповіді на 3 запитання.

«Добре» (ВС) – повні відповіді на 2 запитання, частково правильна відповідь на 3-є запитання.

«Задовільно» (DE) – повна відповідь на 1 запитання та частково правильні відповіді на останні запитання.

«Незадовільно» (FX, F) – невірні відповіді на всі головні та додаткові питання.

Додаткові питання – передбачають уточнення знань або підвищення оцінки (на кожне головне питання не більше одного додаткового).


Підготував

ст. викладач Панчоха О.О.


14.01.2013 р.


Зав. кафедрою ЕіУМТ

к.е.н., проф. Лисий О.П.

Схожі:

Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна

Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 6-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна

Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднова енергетика» для 2 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Призначення системи закупорювання та відсмоктування пари від коробок зовнішніх ущільнень в парових турбінах
Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи управління судном» для 1-у курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Сидоренко Світлана Валеріївна
Зробити опис характеристик роботи гвинтів фіксованого, регульованого шагу і гвинта в поворотній насадці
Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Введення до фаху» для 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Назаренко Володимир Андрійович
Хто з членів екіпажа очолює службу технічній експлуатації і хто його перший заступник?
Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів» для 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Техническое обслуживание судна в рейсе. Справочник / Под ред. А. А. Фока. – М., Транспорт, 1985. – 320 с
Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «есеу та безпечне несення машинної вахти» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Вплив кута випередження подачі палива на параметри робочого процесу. Допустиме відхилення робочих параметрів двигуна
Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Суднова енергетика» для 2-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Кузьменко Валерій Миколайович
Призначення системи закупорювання та відсмоктування пари від коробок зовнішніх ущільнень в парових турбінах
Контрольні питання з дисципліни «Економічна теорія» для 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Панчоха Оксана Олегівна iconКонтрольні питання до 1 модуля з дисципліни «iso та управління якістю» для курсантів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок» старший викладач Берестовой Іван Олегович
Комплексність поняття якості, що характеризує ефективність різних сторін діяльності підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи