Конференція проводиться за участі icon

Конференція проводиться за участі
Скачати 58.71 Kb.
НазваКонференція проводиться за участі
Дата11.09.2012
Розмір58.71 Kb.
ТипДокументи

КОНФЕРЕНЦІЯ

проводиться за участі:

 • Верховної Ради України

 • Міністерства закордонних справ України

 • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 • Національного банку України

 • Іноземних диппредставництв в Україні • Національного інституту стратегічних досліджень

 • Української асоціації економістів-міжнародників

 • Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

 • Московського державного інституту міжнародних відносин

 • Київського інституту міжнародних відносин національного університету ім.Тараса Шевченка

 • Азербайджанського державного економічного університету

 • Краківського економічного університету

 • Міжнародного міжурядового (Україна – США) наукового круглого столу «Україна на шляху до зрілої національної державності» (м.Вашингтон, США)

 • «Інституту відкритого суспільства» (м.Будапешт, Угорщина)

 • Чеського Інституту «Банкові інститут висока школа» (м.Прага)


^ 27 квітня 2011 року, зала Вченої ради НАУ

1000 – 1100 – Реєстрація учасників.

1100 – 1300 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.

1300 – 1340 Обідня перерва.

1340 – 1600 – Продовження роботи

конференції.

^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Татаренко Н.О. – к.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ

^ Лук’яненко Д.Г. – д.е.н., проф., зав. каф. міжнародного менеджменту, декан ф-ту міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ

Пахомов Ю.М. – д.е.н., проф., академік НАН України, Директор ІСЕМВ НАН України

Філіпенко А.С. – д.е.н., проф., Голова Української асоціації економістів-міжнародників

^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Інноваційний компонент посткризового розвитку національних економік в глобальному середовищі

Модератори:

Пахомов Ю.М. – д.е.н., проф., академік НАН України, Директор ІСЕМВ НАН України

Поручник А.М. – д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки КНЕУ

^ Філіпенко А.С. – д.е.н., проф., Голова Української асоціації економістів-міжнародників

2. Формування і реалізація корпоративних стратегій в глобальному бізнес-середовищі

Модератори:

Лук’яненко Д.Г. – д.е.н., проф., зав. каф. міжнародного менеджменту, декан ф-ту міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ

Ложачевська О.М. – д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки ІЕМ НАУ


^ 3. Регіональні стратегії глобального економічного розвитку

Модератори:

Чужиков В.І. – д.е.н., проф., зав. каф. європейської інтеграції КНЕУ

Жук М.В. – д.е.н., проф.
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА гЕТЬМАНА

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ
^

МІЖНАРОДНА Науково-практична конференція


(щорічна постійно діюча)

«НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

^

Організатор: кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університетуМетою конференції є обговорення та визначення пріоритетних напрямів, механізмів та інструментів реалізації стратегічного розвитку національних економік в умовах глобалізації.


^ ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі конференції. Для участі в ній просимо заповнити реєстраційну картку учасника конференції (бланк додається). За результатами роботи матеріали будуть видані у науковому фаховому журналі «Стратегія розвитку України». Для включення доповіді чи статті до збірника матеріалів конференції необхідно до 1 квітня 2011 року надіслати до оргкомітету реєстраційну картку учасника конференції, тези доповіді чи статтю (електронний варіант).

 • Вартість друкування тез – 100 грн.;

 • Вартість статті – 250 грн.

Оплата участі в конференції 50 грн. (здійснюється при реєстрації учасників).

Сподіваємось на вашу участь!

З повагою, Оргкомітет.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Приймаються до друку матеріали обсягом до 1 сторінки А5 набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc. або *rtf. Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжрядковий інтервал – одинарний. Поля з усіх сторін по 1,5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- ініціали і прізвище автора(-ів), назва організації, де працює автор(и) (вирівнювання по правому краю);


- назва тез (великими літерами), (Times New Roman Cyr 9, вирівнювання по центру);

- основний зміст тез;

- список літератури (не обов’язково).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

Мова доповіді: українська, російська, англійська.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Стаття повинна відповідати тематичній спрямованості конференції та вимогам ВАК України.

 2. Матеріали подаються в електронному форматі та в роздрукованому вигляді, набрані в текстовому редакторі MS WORD.

 3. Обсяг статті повинен становити не менш, як 6 сторінок формату А-4, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5, усі поля по 2 см, відступ одинарний. Не користуватись кнопкою табуляції!

 4. На початку статті обов’язково вказати УДК та дані про автора (співавторів): прізвище (повністю), ім’я та по батькові (ініціали), науковий ступінь, вчене звання, назву установи, місто. До статті додаються анотації двома мовами: українською та англійською.

 5. На окремому листку потрібно подати відомості про автора (співавторів): телефон, домашню адресу, на яку згодом буде надіслано науковий вісник.

 6. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менш, як 10 кегля.

 7. Посилання на джерела інформації – обов’язкові. Джерела подаються в кінці статті і оформляються згідно з основними вимогами до бібліографічних описів.

 8. Для аспірантів та здобувачів обов’язково додається рецензія кандидата або доктора наук.

 9. Стаття повинна бути підписана автором. Рукописи авторам не повертаються.^ Реєстраційна картка учасника конференції


Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Місце роботи, посада

Робочий телефон, факс

Домашня адреса, телефон

E-mail:

Тема доповіді чи статті

Форма участі у конференції (потрібне виділити):

- виступити з доповіддю (до 10 хв.);

- виступити з інформацією (до 5 хв.);

- взяти участь як слухач;

- тільки друк статей, тез

^ При необхідності зробити таку примітку:

Прошу зарезервувати для мене номер у готелі НАУ, вартість проживання сплачу самостійно.

Оплата проводиться

Одержувач коштів: Національний авіаційний університет, КОД ЄДРПОУ 01132330 в ГУ ДКУ у м. Києві. Код банку-отримувача 820019, реєстраційний рахунок 31254272210064. Призначення платежу: за участь ПІБ у міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», субрахунок 712-231.


Реєстрація учасників конференції відбуватиметься за адресою:


Україна, м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1, корпус 1, зала Вченої ради НАУ.

Тел.: 406-73-65, 066-913-85-20.

Е-maіl: kafedra_imv@ukr.net

Схожі:

Конференція проводиться за участі iconКонференція проводиться за участі
Київського інституту міжнародних відносин національного університету ім. Тараса Шевченка
Конференція проводиться за участі iconМіжнародна науково-практична конференція «Юридична наука: нові ідеї та концепції» м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2012 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Конференція проводиться за участі iconМіжнародна науково-практична конференція «національне та міжнародне право в сучасному вимірі» м. Запоріжжя, 28-29 вересня 2012 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Конференція проводиться за участі iconМіжнародна науково-практична конференція «Роль права у забезпеченні законності та правопорядку» м. Запоріжжя, 31 серпня 2012 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Конференція проводиться за участі iconМіжнародна науково-практична конференція «ПравО та Сучасне суспільство: реалії співвідношення» м. Запоріжжя, 30 березня 2012 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Конференція проводиться за участі iconМета конференції
Конференція ттмз-2013 проводиться спільно з Всепольською науково-технічною конференцією “Termometria I termografia Podczerwieni”
Конференція проводиться за участі iconМета конференції
Конференція ттмз-2013 проводиться спільно з Всепольською науково-технічною конференцією “Termometria I termografia Podczerwieni”
Конференція проводиться за участі iconМета конференції
Конференція ттмз-2013 проводиться спільно з Всепольською науково-технічною конференцією “Termometria I termografia Podczerwieni”
Конференція проводиться за участі iconМіжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Конференція проводиться за участі iconМіжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні» м. Запоріжжя, 29-30 березня 2013 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи