Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм icon

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
НазваНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Сторінка1/22
Дата24.08.2012
Розмір4.18 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут міжнародних відносинЕкономіка, право,
політологія, туризм


:


Випуск 2, 2010


Київ 2010

УДК: 33+34+32+338.48(082)


Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – Вип. 2. – 151 с.


У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.

Для науковців, викладачів ВНЗ, учителів ЗОШ, студентів.


^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:


З питань економіки:

Ареф’єва О. В., доктор економічних наук, професор;

Дьомін О. О., кандидат економічних наук;

Жаворонкова Г. В., доктор економічних наук, професор;

Жук М. В., доктор економічних наук, професор;

Загорулько В. М., доктор економічних наук, професор;

Кулаєв Ю. Ф., доктор економічних наук, професор;

Ложачевська О. М., доктор економічних наук, професор;

Новицький В. Є., доктор економічних наук, професор;

Пахомов Ю. М., доктор економічних наук, професор, академік НАНУ;

Рибалкін В. О., доктор економічних наук, професор;

Чужиков В. І., доктор економічних наук, професор;

Біленко Т. І., кандидат економічних наук, доцент;

Татаренко Н. О., кандидат економічних наук, професор (заступник головного редактора);

^ З питань права:

Антипенко В. Ф., доктор юридичних наук, доцент (заступник головного редактора);

Бородін І.Л., доктор юридичних наук, професор;

Діхтієвський П. В., доктор юридичних наук, професор;

Козловський А. А., доктор юридичних наук, професор;

Марущак А. І., доктор юридичних наук, професор;

^ Назаров В.В., доктор юридичних наук, доцент;

Кубальський В. Н., кандидат юридичних наук, доцент;

З питань політології:

Жалоба І. В., доктор історичних наук, професор (головний редактор);

Владимиров В. М., доктор філологічних наук, доцент;

Грубов В. М., доктор політичних наук, доцент;

Потятинник Б. В., доктор філологічних наук, професор;

Сіверс В. А., доктор філософських наук, професор;

^ Тупчієнко Л.С., кандидат політичних наук, професор;

Гріліхес І. В., кандидат філологічних наук, доцент;

Кривошея Г. П., кандидат історичних наук, професор;

Ржевська Н. Ф., кандидат політичних наук, доцент;

Фоменко А. М., кандидат філософських наук, доцент;

Cоколовська Т.В. (відповідальний секретар).

^ З питань туризму:

Балабанов Г. В., доктор географічних наук, професор (заступник головного редактора);

Вишневський В.І., доктор географічних наук, професор;

^ Дудник І.М., доктор географічних наук, професор;

Любіцева О. О., доктор географічних наук, професор;

Яковенко І. М., доктор географічних наук, професор;

Яценко Б. П., доктор географічних наук, професор;

Пестушко В. Ю., кандидат географічних наук, доцент;

Ткачук Л. М., кандидат географічних наук, доцент;

Уварова Г. Ш., кандидат педагогічних наук, доцент;

^ Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

(протокол № 1 від 11 жовтня 2010 р.)


Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію № 14081-3052 Р, серія КВ від 19.05. 2008 р.

^ Усі опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції.

За достовірність наведених даних та посилань несе відповідальність автор публікації.

^ Позиція редакції необов’язково збігається з позицією авторів.

Адреса редколегії:

Інститут міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова, 1,
м. Київ, 03680, тел. (044) 406 76 15; тел./факс 497 32 63

Е-mail: imv_09@ukr.net


© Національний авіаційний університет, 2010

З М І С Т


ЕКОНОМІКА^ Світлана Біла
Реформування системи пенсійного забезпечення (досвід країн ЄС)………………………………………………..

с.5^ Наталія Грущинська
Особливості спеціалізації національної економіки в контексті зміни технологічних укладів…………………..

с.11^ Вікторія Колосова, Оксана Капленко, Алла Ставицька
Довгострокові партнери України для залучення іноземних інвестицій в економіку України………………….

с.15^ Лопес Родрігес Мануель Умберто
Вплив блокади США на кубинську цивільну авіацію…………………………………………………………………..

с.22Інна Михальченко
Ефективність співробітництва авіакомпаній в умовах кризи…………………………………………………………

с.25Інна Набок
Політика непрямого ціноутворення на інноваційну продукцію машинобудування…………………………….

с.30^ Юрій Пахомов
Україна в контексті ризиків та можливих імпульсів розвитку країни……………………………………………….

c.34^ Зоя Пічкурова
Подолання проблем охорони програмного забезпечення в контексті європейської інтеграції України: вітчизняні реалії та міжнародний досвід…………………………………………………………………………………….


с.42ПРАВО


^ Владимир Антипенко
Конфликтогенность в международной экономике и международное антитеррористическое право…………

с.49^ Ярослав Завоюра, Владислав Кубальський
Перспективи удосконалення інституту кримінально-правової охорони лікарської таємниці в Україні……..

с.54^ Ольга Мікічурова
Конфліктогенна характеристика світового економічного порядку після другої світової війни………………..

c.59^ Віктор Назаров
Проблемні питання застосування затримання у кримінальному провадженні………………………………………..

с.63^ Олександр Радзівілл
Причини зростання соціальної ентропії і соціологічно-правові засоби його стримування…………………….

с.67Ольга Широковаурараш, Юрій Акчурін
Міжнародно-правові заходи щодо упередження злочинності у сфері інформаційної безпеки………………..

с.73ПОЛІТОЛОГІЯ


Ігор Дерев’янко
Своєрідність еволюційних процесів Єгипту: політико-економічні аспекти……………………………………….

с.79^ Олександр Дуднік
Нафтопровід “Одеса-Броди” (2005-2006 рр.): знову реверс чи аверс?.........................................................................

с.86^ Олег Кондратенко
Інформаційний чинник у формуванні внутрішньої і зовнішньої політики української держави……………..

с.95


^

Ніна Ржевська

Стратегічні прогнози щодо подолання інформаційної нерівності в умовах глобалізації………………………..

с.104
Werner Platzer/Udo Puschnig
^

Some Aspects of the Regional Cooperation Carinthia - Chernivtsi


Carinthia – Location in the Heart of Europe…………………………………………………………………………………


с.110

ТУРИЗМ


Ігор Заря, Оксана Борисюк
Особливості регіонального розвитку ділового туризму в Україні……………………………………………………

с.113^ Ольга Мілашовська
Моніторинг Спільної стратегії соціально-економічного розвитку областей Карпатського регіону…………..

с. 119^ Віра Сергійко
Значення формування привабливого іміджу території для збереження природної та історико-культурної спадщини…………………………………………………………………………………………………….............................


с.126Ігор Смирнов
Логістичний менеджмент туристичних ресурсів як складник ефективного управління туризмом у регіоні..

с.131^ Леоніла Ткачук
Освітній туризм у світі й в Україні…………………………………………………………………………………………

с.137^ Сергій Фокін, Ольга Гайова
Педагогічні аспекти підготовки фахівців туризму у вищих навчальних закладах України……………….

с.144
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2013. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2012. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Нау, 2011. –...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconНаціональний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: к ю. н., доцент Григоров О. М. Міжнародне право навчальна програма аспірантського семінару
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Національний авіаційний університет інститут міжнародних відносин Економіка, право, політологія, туризм iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи