Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році icon

Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
Скачати 166.09 Kb.
НазваНаказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
Дата26.08.2012
Розмір166.09 Kb.
ТипНаказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАКАЗ


12 червня м. Кривий Ріг № 296


Про затвердження положення

про організацію прийому на навчання до

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ МОНМСУ № 1179 від 12.10.2011р зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 №1221/19959) та Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році.


2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи Вербицького В.І.


В.о. ректора М.І. Ступнік


Вик. Ткач В.В.

тел. 74-16-16

Затверджую

Голова приймальної комісії

_________________Ступнік М.І.

«____» __________________2012р.
^

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію прийому на навчання до

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році

1. Прийом вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002р. № 2984-Ш, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році (наказ МОНУ № 1179 від 12.10.2011р.), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 №1221/19959 і Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році (надалі - Правила прийому) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.


2. Прийом вступників до ДВНЗ «Криворізький національний університет» (надалі – університету) на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

3. Прийом вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки.

Прийом вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» може здійснюватися на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за відповідною спеціальністю.

4. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється за рахунок видатків державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

5. Вступники мають право безоплатно здобувати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобуватимуть вперше або якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертизи.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.

5. Обсяги прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за рахунок коштів Державного бюджету визначаються щорічно Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з урахуванням видатків Державного бюджету в межах ліцензованого обсягу.

^ 6. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється за денною та заочною формами навчання.

7. Організація та проведення прийому вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюються Приймальною комісією ДВНЗ «Криворізький національний університет» (надалі - Приймальна комісія).

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Положення про приймальну комісію ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році та у відповідності з графіком роботи, затвердженим головою приймальної комісії.

8 Приймальна комісія під час прийому вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» виконує наступні функції:

доводить до відома вступників Правила прийому на навчання у поточному році, Положення про організацію прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році;

забезпечує вступників інформацією про порядок проведення фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр», а також організовує прийом від них заяв та документів;

визначає порядок проведення конкурсу щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»;

визначає умови зарахування за результатами участі у конкурсі, поза конкурсом тощо;

приймає рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» з урахуванням форми навчання та джерел фінансування.

9. Для участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» вступники складають вступне випробування у формі фахового випробування.

Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» обов’язковим є складання вступного випробування у формі вступного екзамену з іноземної мови.

10. Для проведення вступного випробування у формі фахового випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» наказом ректора університету на випускових кафедрах для кожної спеціальності (спеціалізації) створюються фахові атестаційні комісії як підрозділи Приймальної комісії (п.9.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році (наказ МОНУ № 1179 від 12.10.2011р.), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 №1221/19959).

Для проведення вступного випробування у формі вступного екзамену з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» наказом ректора університету створюється предметна екзаменаційна комісія.

До роботи у складі цих комісій залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні працівники кафедр.

Наказ про затвердження складу фахових атестаційних та предметної екзаменаційної комісій видається ректором університету не пізніше, ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» (наказ № 224 від 26.04.2012 р.).

Вступні випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» приймаються за участю не менш як двох членів відповідної комісії.

11. Для проведення фахового випробування науково-педагогічні працівники випускових кафедр складають Програми фахового випробування (на основі ОКХ та ОПП підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» відповідного напряму підготовки) на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у двох примірниках. Програма узгоджується рішенням кафедри, вченої ради факультету (інституту), затверджується головою Приймальної комісії не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів, та розміщується на інформаційному сайті університету. Один примірник Програм фахового випробування зберігається у Приймальній комісії, а інший - на випусковій кафедрі та розміщується на її інформаційній дошці.

Для проведення вступного екзамену з іноземної мови кафедри іноземних мов складають програми вступного екзамену, які узгоджуються рішенням кафедри, затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів та розміщуються на інформаційному сайті університету. Один примірник Програм вступного екзамену з іноземної мови зберігається у Приймальній комісії, а копії іншого знаходяться на кафедрах іноземних мов та випускових кафедрах і розміщуються на їхніх інформаційних дошках.

12. Згідно із затвердженими Програмами вступних випробувань голови фахових атестаційних та предметної екзаменаційної комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щорічно складають тексти екзаменаційних матеріалів фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови, із яких будуть генеруватися екзаменаційні білети вступного випробування.

Тексти екзаменаційних матеріалів фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, ніж за чотири місяці до початку прийому документів, тиражуються у необхідній кількості та зберігаються як документи суворої звітності у голови Приймальної комісії.

13. Для прийому документів, оформлення особових справ вступників та виконання інших функцій, делегованих Приймальною комісією, створюються відбіркові комісії інститутів (факультетів). Вони працюють під керівництвом Приймальної комісії. До їх складу входять наступні особи: голова – директор інституту (декан факультету), заступник голови, відповідальний секретар відбіркової комісії, заступник відповідального секретаря, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу інститутів (факультетів), кількість яких визначається відповідно до потреб відбіркової комісії.

14. Початок прийому заяв та документів на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форм навчання - з 2 липня 2012 року, закінчення прийому заяв та документів – 10 липня 2012 року.

15. Для участі у вступних випробуваннях і конкурсному відборі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» вступник особисто подає до приймальної комісії такі документи:

заяву на ім'я ректора про вступ, де вказує рік закінчення, назву навчального закладу та факультет, отриманий рівень освіти, напрям підготовки (спеціальність, спеціалізацію), обрану форму навчання (денну або заочну), обрану спеціальність (спеціалізацію), обраний (обрані) освітньо-кваліфікаційний рівень (магістра, спеціаліста). Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році, наявною ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (спеціалізації) фіксується у заяві вступника та підтверджується його особистим підписом. У заяві вступника фіксується та підтверджується його особистим підписом наявність підстав для вступу поза конкурсом (наявність підстав для вступу поза конкурсом підтверджується записом уповноваженої особи, призначеної Приймальною комісією);

документ державного зразка про раніше отриману базову вищу освіту з додатком (оригінал або завірені ксерокопії). Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» вступник додає диплом про базову вищу освіту;

медичну довідку за формою № 086-О (для вступників, які отримали базову або повну вищу освіту в інших вищих навчальних закладах);

4 кольорові фотокартки 3х4см;

інші документи або їхні копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Технічні секретарі відбіркових комісій проводять реєстрацію заяв вступників у журналі реєстрації з використанням автоматизованої системи обліку та видають вступнику розписку про прийом його документів за підписом відповідального секретаря відбіркової комісії, скріпленим печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та (або) відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря, скріплюється печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії.

16. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях (згідно з Правилами прийому) на основі розгляду особових справ вступників на засіданнях відбіркових комісій інститутів (факультетів) 6 липня та 10 липня 2012 року.

17. Для вступників, які під час прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» на основі базової або повної вищої освіти подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації цього документа, яка проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у встановленому порядку.

18. Для проведення вступних випробувань на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» формуються екзаменаційні групи вступників у порядку надходження (реєстрації) документів. Кількість вступників в одній групі визначається Приймальною комісією та складає не більше 25 осіб.

Вступникам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань за день до проведення вступного випробування.

19. Розклад консультацій, вступних випробувань та засідань апеляційної комісії, які проводяться університетом, складає Приймальна комісія. Розклад, затверджений головою Приймальної комісії, оприлюднюється на стендах випускових кафедр, Приймальної комісії та на сайті університету не пізніше, як за три дні до їх початку. У розкладі зазначаються дата, час і місце проведення консультацій, вступних випробувань та засідань апеляційної комісії. Номери аудиторій для проведення консультацій та фахових випробувань визначають відбіркові комісії інститутів (факультетів).

20. Фахові атестаційні та предметна екзаменаційна комісії під час проведення вступних випробувань на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» повинні забезпечити спокійну, доброзичливу атмосферу та надати вступникам можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань та вмінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, де проводяться вступні випробування, не допускаються.

^ 21. Вступні випробування проводяться у письмовій формі.

22. Письмові роботи вступних випробувань виконуються на аркушах (титульні аркуші та аркуші письмової відповіді) зі штампом Приймальної комісії університету або її підрозділу. Аркуші та талони відповідей зберігаються у відповідального секретаря відбіркової комісії інституту (факультету), який видає їх головам фахових атестаційних та предметної екзаменаційної комісій безпосередньо перед початком вступного випробування в необхідній кількості (видача реєструється у спеціальному журналі).

На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.

23. Для проведення вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

для фахового випробування – не більше, ніж передбачено рекомендаціями, зазначеними у Програмах фахових випробувань;

для вступного екзамену з іноземних мов – 1 година.

24. На вступне випробування вступників допускають за аркушом результатів вступних випробувань згідно посадочних відомостей груп, сформованих під час здачі документів. У посадочній відомості помічають присутніх та відсутніх вступників.

25. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватися електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та інші матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На вступній роботі такого вступника член фахової атестаційної або предметної екзаменаційної комісій вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

26. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням та талоном відповідей, а члени фахової атестаційної чи предметної екзаменаційної комісій зобов’язані звірити з листком завдань правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

27. Особи, які не встигли за час вступного випробування повністю виконати завдання з фахового випробування чи вступного екзамену з іноземної мови у повному обсязі, здають їх незакінченими.

28. Вступники, які не з’явилися на фахове випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час або отримали на фаховому випробуванні оцінку нижчу, ніж 3 (три) бали за 5-ти бальною шкалою оцінювання, до вступного екзамену з іноземної мови (за умови його проведення після фахового випробування) та участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» не допускаються. За наявності поважних причин відсутності вступника на фаховому випробуванні, які підтверджені документально, вступники можуть бути допущені до фахового випробування з дозволу голови Приймальної комісії в межах встановленого терміну проведення випробувань.

Вступники, які не з’явилися на вступний екзамен з іноземної мови без поважних причин у зазначений за розкладом час або отримали на вступному екзамені з іноземної мови оцінку нижчу, ніж 3 (три) бали за 5-ти бальною шкалою оцінювання, до участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» не допускаються, але допускаються до участі у конкурсному відборі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (за умови отримання оцінки фахового випробування не нижчої ніж 3 (три) бали за 5-бальною шкалою та за бажанням вступника, про що повинно бути зазначено у його заяві) із конкурсним балом, що формується із середнього балу диплому про базову вищу освіту, балу фахового випробування та додаткового балу, передбаченого даним Положенням.

^ 29. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.

30. Результати оцінювання вступних випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах випускових кафедр, Приймальної комісії та веб-сайті університету в той же день.

31. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні (надалі – апеляція), повинна подаватись особисто у терміни, визначені Приймальною комісією у графіку проведення вступних випробувань на навчання за ОКР «спеціаліст», «магістр» (як правило, в день оголошення результатів до 12 години дня).

32. Конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» проводиться на основі конкурсного балу.

Конкурсний бал обчислюється як сума наступних складових частин:

середнього балу оцінок з додатку до диплома про базову чи повну вищу освіту з коефіцієнтом 1,0;

балів, отриманих на фаховому випробуванні з коефіцієнтом 1,0;

балів, отриманих на вступному екзамені з іноземної мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з коефіцієнтом 1,0;

додаткових балів на підставі документально підтверджених результатів за наукову (творчу) роботу для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» з коефіцієнтом 0,1, а саме за:

перемогу у конкурсах студентських наукових робіт (Всеукраїнському та міжнародному – 2 бали);

перемогу у студентських олімпіадах (Всеукраїнській та міжнародній – 2 бали);

участь у виконанні науково-дослідної роботи – 1 бал;

наявність заявок, отримання авторського свідоцтва (патенту) на винахід – 2 бали;

наявність статей у фахових виданнях – 1 бал.

33. На основі обчисленого конкурсного балу вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» формується та оприлюднюється рейтинговий список вступників.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників денної та заочної форм навчання за ОКР «магістр» та «спеціаліст» - не пізніше 21 липня 2012 року.

34. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які зараховуються за результатами участі у конкурсі.

У межах кожної категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність права на першочергове зарахування;

вид документа про набутий освітньо-кваліфікаційний рівень (оригінал або копія).

^ 35. Вступники мають право на зарахування поза конкурсом при отриманні вступником на вступних випробуваннях оцінки не нижчої ніж 3 (три) бали за 5-ти бальною шкалою оцінювання згідно п.10.1 Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році.

36. Вступники мають переважне право на зарахування до університету в порядку пріоритету згідно п.11.1 Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 році.

37. Рейтингові списки вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах випускових кафедр, Приймальної комісії, веб-сайті університету та оновлюються щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

38. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» та при вступі подали копії документів про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього, медичної довідки, упродовж трьох календарних днів після оприлюднення рейтингового списку осіб зобов’язані подати оригінали вище перерахованих документів до відбіркової комісії інституту (факультету).

Особи, які не виконали зазначених вимог, втрачають право бути зарахованими на навчання за державним замовленням.

39. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» на своєму засіданні приймає рішення про рекомендацію до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку, і оформлює його протоколом.

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

Рішення Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» оприлюднюється в день його прийняття на інформаційних стендах випускових кафедр, Приймальної комісії, веб-сайті університету та є офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування.

40. На підставі рішення Приймальної комісії ректор університету видає наказ про зарахування вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» до складу студентів. Інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

41. Терміни зарахування вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форм навчання:

за державним замовленням - не пізніше 24 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності (спеціалізації) - не пізніше 25 липня.

42. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до університету. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

43. Особи, які без поважних причин не приступили до занять за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом тих осіб, які подали документи, успішно склали вступні випробування і не пройшли за конкурсом на навчання.

44. Прийом та навчання іноземців та осіб без громадянства за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» в університеті здійснюється у відповідності до розділу ХУІІ Правил прийому.


Розглянуто і затверджено

на засіданні приймальної комісії

(протокол №6 від 30.05.2012р.)Схожі:

Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconНаказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconНаказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році
України «Про закордонних українців» та з метою упорядкування механізму конкурсного відбору на навчання на основі здобутих освітніх...
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconВитяг з Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет»
Для участі у вступних випробуваннях І конкурсному відборі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»...
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconПро затвердження Положення про організацію прийому на навчання до
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року №1244 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України...
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconПро затвердження положення про порядок зарахування вступників
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconПро затвердження положення про порядок зарахування вступників
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconПоложення про порядок зарахування вступників до двнз «Криворізький національний університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Умовами прийому до вищих навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки України від 07. 05. 2014р....
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconПрограма педагогічної практики з спеціальності «хімія та інформатика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра
Положення про педагогічну практику за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра Криворізького педагогічного...
Наказ №296 Про затвердження положення про організацію прийому на навчання до двнз «Криворізький національний університет» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» у 2012 році iconСтроки прийому заяв і документів, проведення фахового випробування, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Прийом заяв І документів, вступні випробування, що проводить двнз «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи