Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації icon

Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
Скачати 45.69 Kb.
НазваПро затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
Дата27.08.2012
Розмір45.69 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


№ 744 від 24.12.2002


Про затвердження Положення

про обрання та прийняття на

роботу науково-педагогічних

працівників вищих навчальних

закладів третього і четвертого

рівнів акредитації

На виконання Законів України "Про освіту" від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР та “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ


Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації (додається).

2. Положення ввести в дію у всіх державних вищих навчальних закладах України незалежно від відомчого підпорядкування.

3. Ректорам державних вищих навчальних закладів України третього і четвертого рівнів акредитації прийняти Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації до керівництва та виконання.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293 "Про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності", зареєстрований Міністерством юстиції України 10 серпня 1993 року за №104 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент кадрової роботи (Биковський В.Т.).


Міністр В.Г. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки України

24.12. 2002 №744


ПОЛОЖЕННЯ

про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації


1. Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, а саме: завідуючих кафедрами, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується керівником вищого навчального закладу, про що видається наказ.

Оголошення про проведення конкурсу, терміни й умови його проведення публікуються в засобах масової інформації.

3. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису вищого навчального закладу.

4. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, та умовам оголошеного конкурсу.

Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову відмову.

Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі.

5. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають бути ознайомлені з цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади.

6. Кандидатури претендентів на заміщення посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні заняття.

7. Висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд Вченої ради вищого навчального закладу (факультету).

Засідання кафедри, на якій обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідуючого кафедрою, проводить проректор вищого навчального закладу або декан факультету.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання Вченої ради вищого навчального закладу (факультету).

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою вищого навчального закладу (факультету).

8. Обрання науково-педагогічних працівників Вченою радою вищого навчального закладу (факультету) проводиться таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на відповідну посаду оголошується висновок кафедри і проводиться обговорення в їх присутності.

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу (факультету) при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Обраним уважається претендент, який здобув більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради.

Прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні Вченої ради. При повторенні цього результату конкурс уважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради, конкурс також уважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

9. Рішення Вченої ради вищого навчального закладу (факультету) є підставою для укладення трудового договору з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття її на роботу.

10. Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору має право кожна із сторін.

11. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

12. Трудові договори, укладені з науково-педагогічними працівниками до прийняття Закону "Про вишу освіту" і термін дії яких не закінчився, вважаються дійсними.

Начальник департаменту кадрової роботи В.Т. Биковський


Схожі:

Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПро затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
move to 1453-6352
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації
...
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconНаказ №234 На підставі Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України iii-iy рівня акредитації,
На підставі Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України iii-iy...
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації На виконання Законів України "Про освіту" від 23 березня 1996 року n 100/96-вр
На виконання Законів України "Про освіту" від 23 березня 1996 року n 100/96-вр ( 100/96-вр ) та "Про вищу освіту" від 17 січня 2002...
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про атестацію наукових та педагогічних працівників загальні відомості
Науково-педагогічні працівники — особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього І четвертого рівнів акредитації...
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Нове положення визначає порядок підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних...
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Нове положення визначає порядок підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних...
Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього І четвертого рівнів акредитації iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи