Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів icon

Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів
Скачати 285.78 Kb.
НазваПрофесій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів
Дата27.08.2012
Розмір285.78 Kb.
ТипДокументи

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

на конференції трудового колективу

“_11_” ____12___ 2008р.
ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці,
які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів


Найменування виробництв
Посада, професія

1

2

Навчально-виробничий центр (с.Загвіздя)

Коваль ручного кування на молотах і пресах

Електрозварник

Слюсар (робітник, який постійно зайнятий при виконанні зварювальних робіт)

Газоелектрозварник

Відділ головного механіка

Коваль ручного кування на молотах і пресах

Газоелектрозварник

Електрозварник

Слюсар (робітник, який постійно зайнятий при виконанні зварювальних робіт)

Верстатник широкого профілю

Навчально-наукова виробнича автотранспортна
лабораторія

Слюсар-ремонтник (моторист)

Відділ КІПР

Електрозварник

Кафедра хімії

Завідувач лабораторією, ст. лаборант, лаборант, інженер

Управління студентським харчуванням

Кухар, кондитер

Науково-технічна бібліотека

Оператор по ксерокопіюванню

Відділ охорони інтелектуальної власності та інформаційних технологій

Інженер, лаборант

^ Продовження додатка 6

1

2

Інформаційно-обчислювальний центр

Інженер, технік (працівники серверної)

Інженер, технік (ремонт та заправка картриджів)

Спорткомплекс

Оператор хлораторної установки плавального басейну


Примітка: Перелік розроблений згідно постанови Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях та Президії ВЦРПС від 16.12.87р. №731/П-13 на основі Переліку хімічних речовин при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока, та інших рівноцінних харчових продуктів (затверджений МОЗ СРСР 04.11.87р. за №4430-87).


Начальник відділу охорони праці Г.І. Семків


^

Голова профкому М.М. Дранчук


Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

на конференції трудового колективу

“_11__” _____12____ 2008р.
ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, робота яких пов’язана з використанням ВДТ,ЕОМ і ПЕОМ, і для яких передбачено внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку

^ Найменування виробництв, цехів,
професій і посад


Тривалість однієї перерви, хв

Кількість перерв за зміну

Загальна тривалість перерв за зміну

Працівники, робота з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ є основною:

Інженери-програмісти, оператори ЕОМ, оператори комп’ютерного набору, спеціалісти лабораторії комп’ютерної підготовки видань

10 після першої і другої години роботи

15 після третьої і четвертої години роботи

2

250 хвилин

Примітки: 1. Тривалість безперервної роботи за ВДТ не повинна перевищувати 4-х годи

2. Перелік розроблений на підставі “Санітарних норм та вимог при роботі з ВДТ”


^ Начальник відділу охорони праці Г.І. Семків


Голова профкому М.М. Дранчук


Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

на конференції трудового колективу

“___” _________ 2008р.
ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням,

яким безкоштовно видається мило

^ Найменування професій і посад

Кількість мила на місяць

1

2

Ковалі ручного кування на молотах і пресах;

електрозварник, газорізчик

акумуляторник

моторист, водії

400 г на місяцьЕлектромонтер

Слюсар-сантехнік

Друкар-технік, електрофотограф видавництва “Факел”

Працівники відділу КіПР та навчально-виробничого центру с.Загвіздя

Лаборанти, техніки, виконуючі роботи в лабораторіях і майстернях;

Працівники зеленого господарства;200 г на місяцьПрацівники плавального басейну (дезінфектор, черговий по басейну, робітник машинного відділення)

Працівники бібліотеки, архіву.

Коменданти навчальних корпусів і гуртожит­ків.

Прибиральниці, двірники, покоївка.

Майстер виробничого навчання100 г на місяць до умивальників^ Продовження додатка 8

1

2

Професорсько-викладацький склад при виконанні лабораторних робіт

100 г на місяць до умивальників

Студенти при проходженні практичних занять в лабораторіях та майстернях, при виконан­ні господарських робіт не передбачених нав­чальними планами

3 г
разове миття рук одного студента
на місяцьПримітка: Перелік розроблений на підставі ст.8 Закону України “Про охорону праці”


^ Начальник відділу охорони праці Г.І. СемківГолова профкому М.М. Дранчук


Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

на конференції трудового колективу

“_11__” ____12____ 2008р.
ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників, яким безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту
п/п

Найменування виробництв, цехів, професій і посад

Найменування спецодягу, та ЗІЗ

^ Термін експлуатації
(місяців)


1

2

3

4

1.

Коваль ручного кування на пресах і молотах

Костюм бавовняний з вогне-захисним просмоктуванням

фартух брезентовий

чоботи кирзові

рукавиці брезентові довгі

навушники захисні окуляри

12

6

24

3

до зносу

2.

Електрозварник, газоелектрозварник

Слюсар (робітник) який постійно зайнятий при виконанні зварювальних робіт

костюм бавовняний з вогнезахисним просмок­туванням або куртка утеплена на зимо­вий період

костюм для зварювальника

черевики з твердим підноском

рукавиці брезентові довгі

рукавиці гумові

підшоломник зварника


12


12

3

чергові

до зносу

3.

Акумуляторник ННВАЛ

костюм бавовняний з кислотозахисним просмок­туванням

напівчоботи гумові

рукавиці гумові

фартух гумовий

окуляри захисні

12


чергові

чергові

черговий

до зносу

^ Продовження додатка 7

1

2

3

4

4.

Слюсар по ремонту двигу­нів /моторист/ ННВАЛ

костюм бавовняний 12

рукавиці гумові чергові

рукавиці комбіновані З

фартух гумовий

12

чергові

3

черговий

5.

Друкар-технік, електрофотограф видавництва “Факел” дільниця оперативної поліграфії

халат бавовняний

рукавиці гумові

навушники

12

чергові

чергові

6.

Лаборант, ст.лабо­рант, інженер, зав. лаб. кафедра хімії

халат бавовняний /медичний/

рукавиці гумові

распіратор

12

чергові


черговий

7.

Кухар-кондитер, управління студентського

харчування


Вантажник

халат бавовняний /медичний/

фартух бавовняний /білий/

косинка або шапочка /біла/


куртка утеплена

халат віскозно-лавсановий

рукавиці комбіновані

12

6

6


24

12

3

8.

Електромонтер, електрик,

електромонтер /технік/ АТС

костюм бавовняний / або халат/

12

9.

Технік, лаборант

Дезінфектор (оператор хлораторної установки)

черговий /прибиральник/

плавального басейну спорткомплексу

халат бавовняний /білий/

халат бавовняний темний

респіратор

халат бавовняний /білий/

12

12

до зносу

12

10.

Тракторист, екскаваторник

навчально-наукової виробничої автотранспортної лабораторії


комбінзон бавовняний,

рукавиці комбіновані

куртка утеплена

черевики кирзові

для ремонту

3

на зимовий період 24

24

^ Продовження додатка 7

1

2

3

4

11.

Столяри різних дільниць


куртка утеплена

костюм бавовняний /або комбінезон/

респіратор

навушники

фартух бавовняний

на зимовий період 24

12

до зносу

до зносу

6

12.

Токар, верстатник широкого профілю


костюм бавовняний /або халат/

куртка утеплена

12

24

13.

Слюсар, слюсар-сантехнік

Слюсар-сантехнік АВР

Робітник по обслуговуванню НКС

костюм бавовняний /або халат/

костюм бавовняний /або комбінезон/

куртка утеплена

чоботи кирзові

чоботи гумові

рукавиці гумові

12

12

24

24

12

3

14.

Маляр, муляр, покрівельник

куртка утеплена

комбінезон бавовняний (або костюм) респіратор

рукавиці комбіновані

на зимовий період 24

12

для фарбування

3

15.

Працівники архіву та бібліотеки

халат бавовняний

12

16.

Працівники зеленого господарства
/теплиці/

куртка утеплена

халат бавовняний

чоботи гумові

рукавиці гумові

на зимовий період 24

12

12

3

17.

Сторож, черговий з режиму відділу охорони,

бази відпочинку “Нафтовик”

куртка утеплена

костюм /або халат/ віскоз­но-лавсановий; рукавиці комбіновані

на зимовий період 24

12

3

18.

Двірник


Коменданти навчальних корпусів, гардеробник

куртка утеплена

костюм /або халат/ віскоз­но-лавсановий; рукавиці комбіновані

халат віскозно-лавсановий /темний/

на зимовий період 24

12

3

12

^ Продовження додатка 7

1

2

3

4

19.

Прибиральниці, покоївка

халат бавовняний

рукавиці гумові

чоботи гумові (для прибирання душових та туалетів)

12

3

чергові

20.

Завідувач лабораторій, навчальний майстер, інженер, технік, які працюють в лабораторіях чи майстернях , робота яких пов’язана з забрудненням

халат віскозно-лавсановий /темний/

рукавиці комбіновані

12

3

21

Працівники, які безпосередньо беруть участь в підготовчих роботах щодо пуску бурової установки

ННДЛБОіТП с.Загвіздя

костюм брезентовий або

костюм х/бумажний з водовідштовхуючою обробкою

чоботи керзові

каска “Труд”(з підшльомником)

рукавиці брезентові або нафтостійкі

^ Взимку додатково:

костюм зимовий або

тілогрійка ватна

штани ватяні

валянки

галоші(12 міс. зимового періоду)

12

12


12

24

15 днів


36

36

36

48

24


Примітка: Перелік розроблений на підставі Типових галузевих норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ у вищих навчальних закладах ДНАОП 0,05-3,46-82 , норм затверджених Постановою Держкомпраці і ВУСПС від 18.08.80 р. №241-11.9 і від 8.12.82 р. №293-11.19 для робітників підприємств нафтової і газової промисловості та Типових норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ робітникам та службовцям суміжних професій і посад народного господарства та окремих виробництв НОП 9.2.10-5.02-83


Начальник відділу охорони праці Г.І. Семків

Голова профкому М.М. Дранчук

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

на конференції трудового колективу

“_11__” __12__2008р.
ПЕРЕЛІК

робіт з шкідливими умовами праці, при виконанні яких встановлюються
доплати до основного окладу (тарифної ставки)


п/п

Посада, професія

Види робіт

Розмір
доплати, %


1

2
3

4

1.

Коваль ручного кування на молотах і пресах

Ручне кування на молотах і пресах

12

2.

Газозварник

Газорізальні, електрогазозварювальні роботи, що здійснюються в приміщенні

12

3.

Електрозварник

4.

Слюсар-сантехнік, який постійно зайнятий при виконанні зварювальних робіт

Газорізальні, електрогазозварювальні роботи, що здійснюються в приміщенні

8

5.

Слюсар-ремонтник
(моторист)

Ремонт автомобільних двигунів, що працюють на етиловому бензині, паяння радіаторів моторів

8

6.

Акумуляторник

Зарядка акумуляторів

4

7.

Електромонтер АТС

Ремонт та обслуговування електрообладнання зв’язку та АТС

4

8.

Слюсар-сантехнік АВР, НКС

Аварійно-відновлювальні роботи з обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж; роботи в насосно-каналізаційних системах

8

9.

Верстатник широкого профілю

Металообробка на токарних, фрезерувальних, свердлильних верстатах

4

10.

Технік (друкар високого друку)

Робота по підготовці форм високого друку, друкування, правлення, верстання і монтажу негативів; роботи з фальцювання віддрукованої продукції

12

^ Продовження додатка 2

1

2
3

4

11.

Інженер, оператор комп’ютерного набору видань лабораторії комп’ютерної підготовки видань

Робота з відеотерміналами ЕОМ і ПЕОМ є основною і займає неменше 50% часу впродовж робочої зміни

4

12.

Інженер інформацій-но-обчислювального центру
(лаборант АСУ)

Робота з відеотерміналами ЕОМ і ПЕОМ є основною і займає неменше 50% часу впродовж робочої зміни

4

13.

Інженер кафедри комп’ютерної та інженерної графіки

14.

Технік лабораторії комп’ютерних електромереж (серверна)

15.

Бухгалтер

16.

Оператор (дезінфектор) хлораторної установки плавбасейну

Роботи з хлоруванням води, приготування дезінфікуючих розчинів, забезпечення і проведення занять в критих плавальних басейнах

4

17.

Технік (лаборант) хімічного аналізу плавального басейну

18.

Черговий по залу спорткомплексу

19.

Робітник по обслуговуванню машинного відділення плавбасейну

^ Продовження додатка 2

1

2
3

4

20.

Старший викладач, викладач (тренер з плавання)

Проведення занять в критих плавальних басейнах

8

21.

Інженер (лаборант) лабораторій кафедри хімії

Роботи, пов’язані з використанням шкідливих речовин 2-4 класів небезпечності

4


22.

Кухар

Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паромасляних печей для смаження і випічки

12

23.

Кондитер

24.

Кухонний робітник

8

25.

Мийник посуду

4

26.

Вантажник

Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну

4

27.

Бібліотекар

Комплектування, обробка бібліотечного фонду, обслуговування читачів та абонементів

4

28.

Відповідальний за збереження, видачу та прийом джерел іонізуючого випромінювання і дозиметричний контроль

Роботи по проведенню радіаційного контролю.

Зберігання, видача і облік радіоактивних речовин.

12

Примітка: Перелік розроблений на підставі ст.7 Закону України “Про охорону праці”, атестації робочих місць за умовами праці згідно Постанови Кабінету міністрів України від 01.08.1992р. № 442


^ Начальник відділу охорони праці Г.І. Семків

Голова профкому М. М. Дранчук

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ІФНТУНГ

___________Є.І. Крижанівський

”___”_____________2009 р.
^

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ


щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій та пожеж на 2009-2010 рр.


№ п/п

Найменування заходів (робіт)

Вартість робіт, тис.грн.

Ефективність заходів

Строки
виконання, квартал

Особи, відповідальні
за виконання

план

факт.
витрачено

планується для чол.

досягнуто
результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Завершити облаштування дахової
котельні науково-технічної бібліотеки

270
600
до 01.01.2009р.

проректор Федорів Я.Д.,

начальник КіПР

Рубашевський О.П.,

головний інженер

Жигун О.Р.

2

Провести реконструкцію системи
водовідведення корпусу №1 (ФАЕ)
з ліквідацією насосно-каналізаційної станції (НКС)

80
100
ІІІ-ІV квартал 2009р.

проректор Федорів Я.Д.,

головний інженер

Жигун О.Р.

3

З метою доведення до санітарних вимог приміщення плавбасейну:

- провести реконструкцію діючої сис-теми припливно-витяжної вентиляції;

- провести реконструкцію та ремонт електромережі;

- замінити облицювальну плитку глибокої частини дна і стін басейну;

- провести ремонт перекриття

400
1000
ІІІ квартал 2009р.

проректор Федорів Я.Д.,

начальник КіПР

Рубашевський О.П.,

директор спорткомплексу

Синявський О.О.,

спеціалізована будівельна організація

^ Продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Для покращення умов проживання студентів університету провести перекриття даху гуртожитку №3

150
600

ІІ – IІІ
квартал

2009р.

проректор

Федорів Я.Д.,

Начальник КіПР

Рубашевський О.П.,

спеціалізована будівельна організація
^ З метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості та споживання електроенергії:5

- встановити додатково на території університету прожектори в кількості 10 шт. для безпечності роботи охоронців у нічний час;

10
50
ІІІ квартал

2009р.

проректор

Федорів Я.Д.,

начальник охорони Мельницький М.М.

6

- провести реконструкцію системи електропостачання гуртожитків
№5 і №6

60
1000
І квартал

2009р.

Гол. інженер Жигун О.Р.

Гол. енергетик Гавриленко О.Г.
^ Для покращення умов праці та навчального процесу:7

Провести капітальний ремонт

навчальних аудиторій 0.02 блок А та 5.101

350
1000
IV квартал

2009р.

проректор

Федорів Я.Д.,

Начальник КіПР

Рубашевський О.П.,

Гол. інженер

Жигун О.Р.

8

Для забезпечення високої ефективності навчально-методичної і наочної роботи відділу охорони праці та кафедри БЖД оформити та обладнати кабінет охорони праці в 0300 аудиторії

50
500

I-ІІ квартал

2010р.

Перший проректор, проректор

Федорів Я.Д.,

зав. каф. БЖД

Семчук Я.М.,

ВОП

^ Продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Для покращення санітарно-технічного стану туалетних кімнат 1 – 2 поверхів головного корпусу (жіноча, чоловіча сторона) провести капітальний ремонт
із заміною сантехнічних вузлів.

45
300
ІV квартал 2009р.

ІІ квартал 2010р.

проректор

Федорів Я.Д.,

Начальник КіПР

Рубашевський О.П.,

Гол. інженер

Жигун О.Р.

10

Поновити та оформити кутки з охорони праці та пожежної безпеки на кафедрах, в навчальних лабораторіях, навчально-виробничих майстернях та інших підрозділах

2
500
І– IV
квартал

2009р.

ВОП,

керівники підрозділів,

завідувачі кафедр

11

Провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- з громадськими інспекторами
з питань охорони праці і пожежної безпеки;

- з працівниками, що обслуговують ліфти1
50


І – IV
квартал

2009р.

ВОП,

завідувачі кафедр,

керівники структурних підрозділів,

профспілковий комітет

12

Відновити роботу автоматичної
пожежної сигналізації в гуртожитках та навчальних корпусах університету, для чого заключити договір та провести технічне обслуговувавння і ремонт

200
5000
ІІІ– IV квартал

2010р.

Проректор Федорів Я.Д.,

начальник ІОЦ Піцик Р.Л.

13

Для кращого озвучення лекційних
занять укомплектувати аудиторію
№ 3.1 переносним дистанційним мікрофоном та звуковими динаміками

І квартал 2009р.

Помічник проректора

Ковбанюк І.І.


^ Продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

14

Для забезпечення студентів
та працівників навчального корпусу №3 гарячим харчуванням виділити приміщення та облаштувати буфет

15
500
І-ІІ
квартал
2009р.

Проректор
Фелорів Я.Д.,

начальник КіПР

Рубашевський О.П.,

директор УСХ

Остапюк Л.І.Проректор з адміністративно-інженерних питань Я.Д. Федорів

Головний бухгалтер Н.С. Стельмащук

Начальник ВОП Г.І. Семків

Голова профкому М.М. Дранчук


Схожі:

Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconПрофесій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів
Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях та Президії вцрпс від 16. 12. 87р. №731/П-13 на основі Переліку хімічних речовин...
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconОсоби, які мають право на позаконкурсне зарахування
Спеціальність 05170109 Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconПерелік осіб, які у 2013 році мають право вступати до вищого навчального закладу без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
Умовами прийму до вищих навчальних закладів у 2013 році, право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів у вищому...
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconПоложення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту. Додаток 3 Перелік професій І посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за несприятливі умови праці. Додаток 4
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconЗа умовами конкурсного відбору на місця державного замовлення
Спеціальність 05170109 Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconКонкурс на заміщення посад завідувачів кафедр
До участі в конкурсі допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук і вчене звання професора або доцента, а також стаж...
Професій І посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, які мають право на одержання безкоштовного молока або інших рівноцінних харчових продуктів iconКонкурс на заміщення посад завідувачів кафедр
До участі в конкурсі допускаються особи які, мають науковий ступінь доктора наук, і вчене звання професора або доцента, а також стаж...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи