Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» icon

Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
Скачати 124.45 Kb.
НазваПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
Дата27.08.2012
Розмір124.45 Kb.
ТипДиплом

Перелік тем дипломних робіт магістрів
за магістерською програмою «Банківський нагляд» 1. Становлення та розвиток ефективної системи банківського регулювання та нагляду в Україні.

 2. Теоретичні та практичні аспекти організації банківського нагляду в Україні.

 3. Пруденційний нагляд за діяльністю банків: проблеми та перспективи розвитку.

 4. Інформаційно-аналітична система банківського нагляду та її роль в забезпеченні сталого розвитку банківської системи України.

 5. Механізм функціонування банківського нагляду в Україні та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи.

 6. Методологічні основи організації банківського нагляду на консолідованій основі.

 7. Система внутрішнього контролю: сутність та значення в діяльності банків.

 8. Правові та методологічні засади функціонування фінансового моніторингу у банках.

 9. Внутрішній фінансовий моніторинг та його реалізація в сучасній банківській практиці.

 10. Безпека банківської діяльності як ефективний засіб запобігання банкрутства банків.

 11. Моніторинг створення банків та їхніх установ як складова банківського нагляду.

 12. Традиційні та інноваційні підходи щодо функціонування банківських об’єднань.

 13. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми та наслідки.

 14. Іноземне інвестування банківського сектору України.

 15. Організаційні аспекти процесу реєстрації та ліцензування банків.

 16. Стратегія розвитку малих та середніх банків в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.

 17. Регулювання організаційної структури банків як фактор підвищення ефективності банківського нагляду.

 18. Економічні нормативи регулювання діяльності банків як складова системи банківського нагляду.

 19. Фінансовий аналіз та його роль у системі банківського нагляду.

 20. Сучасні технології визначення рейтингу банку.

 21. Капітал та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.

 22. Капітал банку: нові якості в аспекті фінансової глобалізації.

 23. Організація системи своєчасного застереження проблем у банківській діяльності.

 24. Організація попереднього та поточного контролю за діяльністю банків.

 25. Система комплексної оцінки діяльності банків як інструмент підвищення якості інформації про банки.

 26. Організація банківського нагляду на основі оцінки ризиків.

 27. Управління ризиками в механізмі зміцнення фінансової стійкості банку.

 28. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах.

 29. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання.

 30. Організація нагляду та регулювання діяльності проблемних банків.

 31. Застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

 32. Організаційно-економічні аспекти реорганізації та реструктуризації банків в сучасних умовах.

 33. Реорганізація банків як шлях до концентрації банківського капіталу.

 34. Запровадження та організація діяльності тимчасової адміністрації управління банком.

 35. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства.

 36. Прогнозування та моделювання банківської діяльності.

 37. Моделювання фінансової стійкості банківського сектору України.

 38. Моделювання та оцінка ризиків органами банківського нагляду.

 39. Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи.

 40. Теоретичні та практичні аспекти бізнес-планування у банках.

 41. Фінансове планування в банку та шляхи його вдосконалення.

 42. Моніторинг процесів реформування банківської системи України в контексті європейської інтеграції.

 43. Економічні та правові аспекти європейської інтеграції банківської системи України.

 44. Організація нагляду за діяльністю спеціалізованих банків.

 45. Стратегії управління банківською системою в період фінансових криз.

 46. Банківська система України в умовах інтеграції та глобалізації: проблеми та перспективи.

 47. Регіональні аспекти розвитку банківської системи України (на прикладі даних конкретного регіону).

 48. Удосконалення регулятивних механізмів забезпечення фінансової стабільності банківської системи України.

 49. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи.

 50. Організація внутрішнього аудиту та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.

 51. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкуренто­спроможності українських банків.

 52. Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності банку.

 53. Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування банків.

 54. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне та методичне забезпечення.

 55. Бюджетування у системі фінансового планування в банку.

 56. Прогнозування готівкового обороту з використанням елементів математичного моделювання.

 57. Управління капіталом банку як складова системи забезпечення стабільності банківського сектору.

 58. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи.

 59. Економічний капітал та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.

 60. Регулювання кредитної діяльності банків як фактор забезпечення стабільності банківської системи.

Перелік тем дипломних робіт магістрів
за магістерською програмою «Банківський менеджмент» 1. Банківська система України в умовах інтеграції та глобалізації: проблеми та перспективи.

 2. Регіональні аспекти розвитку банківської системи України (на прикладі даних конкретного регіону).

 3. Стабілізаційна монетарна політика як фактор реального економічного зростання.

 4. Прогнозування фінансових результатів у системі банківського менеджменту.

 5. Формування ефективного механізму управління активами та пасивами банку та його вдосконалення.

 6. Особливості бізнес-планування діяльності банківської установи на сучасному етапі.

 7. Стратегічне планування банківської діяльності в умовах фінансово-економічної кризи.

 8. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкуренто­спроможності українських банків.

 9. Комплексна система маркетингу банківської установи та шляхи її вдосконалення.

 10. Ефективність управління кредитним портфелем банку.

 11. Альтернативні механізми кредитування як форма вдосконалення банківської діяльності.

 12. Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банків України.

 13. Моделювання інвестиційної діяльності банків України.

 14. Сучасні технології банківського іпотечного кредитування.

 15. Вклади та депозити банків як інвестиційний ресурс економічного розвитку України.

 16. Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу в банках.

 17. Інструменти грошово-кредитної політики ЦБ та використання їх в Україні.

 18. Міжбанківський кредитний ринок України, формування та перспективи розвитку.

 19. Комунікаційна стратегія банку та її інструменти.

 20. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України.

 21. Платіжна система України та стратегія її розвитку.

 22. Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління.

 23. Продуктова стратегія банку (маркетинговий аспект).

 24. Становлення і розвиток системи грошового обігу в Україні.

 25. Стратегія банків України на ринку цінних паперів.

 26. Стратегія банків на ринку банківських послуг.

 27. Стратегія управління золотовалютними резервами НБУ.

 28. Стратегія управління ліквідністю та дохідністю банку.

 29. Управління вексельним обігом в Україні: стан та перспективи розвитку.

 30. Управління діяльністю банку на валютному ринку.

 31. Центральний банк на ринку цінних паперів: стратегія і тактика управління.

 32. Цінова стратегія банку (маркетинговий аспект).

 33. Управління міжгосподарськими безготівковими розрахунками в Україні.

 34. Організація та оцінка ефективності процесу управління банківським персоналом.

 35. Стратегія і тактика банку в сфері лізингової індустрії.

 36. Управління лізинговими операціями в банках України: стан та перспективи розвитку.

 37. Формування клієнтської бази банківських установ України.

 38. Формування кредитних ресурсів банківських установ та методи управління ними.

 39. Процентна політика: роль та місце в стратегії українських банків.

 40. Управління процентними ризиками в банках.

 41. Нові фінансові інструменти акумуляції коштів фізичних осіб в банках України.

 42. Споживчий кредит: проблеми, наслідки, тенденції розвитку.

 43. Інноваційна діяльність банків з використанням інформаційних технологій.

 44. Конкурентоспроможність банків України в умовах лібералізації ринку фінансових послуг.

 45. Особливості та тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євро інтеграції.

 46. Функціонування та взаємодія банківських та небанківських фінансових інститутів в Україні.

 47. Діяльність міжнародних платіжних систем: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

 48. Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика.

 49. Взаємодії банківського та реального секторів економіки.

 50. Причини світової фінансової кризи та наслідки її впливу на розвиток банківського сектора України.

 51. Розвиток карткового бізнесу як шлях підвищення конкурентоспроможності Українських банків.

 52. Управління кредитним потенціалом банку.

 53. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів.

 54. Інвестиційна політика банку на ринку цінних паперів.

 55. Прогнозування готівкового обороту з використанням елементів математичного моделювання.

 56. Залучені ресурси банку як об’єкти управління.

 57. Методи та моделі оцінки ефективності використання залучених ресурсів банку.

 58. Заощадження населення в ресурсному потенціалі банку.

 59. Методи та моделі оцінки конкурентоспроможності банківських послуг в Україні.

 60. Організація, управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах.


Перелік тем дипломних робіт (спеціаліст)


 1. Особливості розвитку та стан банківської системи України в умовах світової фінансової кризи

 2. Банківський сектор як структурний елемент сучасної економіки України.

 3. Банківські об’єднання: переваги та недоліки для банківського сектору України.

 4. Соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні економічних потреб суспільства.

 5. Ощадний банк та його роль у забезпеченні стабільності банківського обслуговування населення.

 6. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку та їх використання в Україні.

 7. Роль Національного банку України в системі регулювання грошово-кредитних відносин в економіці України.

 8. Економічна безпека банківської системи України.

 9. Теоретичні та практичні аспекти банківського нагляду в Україні.

 10. Капіталізація банків України: проблеми та шляхи їх вирішення.

 11. Реорганізація та реструктуризація банку в сучасних умовах.

 12. Оптимізація структури активів банківської установи.

 13. Організація та оцінка ефективності процесу управління банківським персоналом

 14. Бюджетування: технологія та практика впровадження в банку.

 15. Стратегія і тактика банку в сфері лізингової індустрії.

 16. Управління прибутковістю банку.

 17. Контролінг і управлінський облік у банку.

 18. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності.

 19. Формування клієнтської бази банківських установ України.

 20. Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності банку.

 21. Організаційно-економічні аспекти банківського кредитування в сучасних умовах.

 22. Особливості банківського обслуговування підприємств АПК в Україні.

 23. Ресурсна позиція банку та напрямки її зміцнення.

 24. Регулювання та прогнозування готівкового обігу в Україні.

 25. Кредитування населення на споживчі потреби та перспективи його розвитку в Україні.

 26. Організація та аналіз процесу мікрокредитування в Україні.

 27. Теорія та практика управління кредитним портфелем банку.

 28. Лізингова індустрія в Україні: стан та перспективи розвитку.

 29. Іпотечне кредитування: стан та перспективи розвитку в Україні.

 30. Процентна політика: роль та місце в стратегії українських банків.

 31. Система страхування банківських депозитів та її вдосконалення.

 32. Організаційно-економічні умови залучення банками грошових заощаджень населення.

 33. Ризики у банківській діяльності та методи управління ними.

 34. Організація роботи з готівкового обігу установами банків України та шляхи її вдосконалення.

 35. Вклади та депозити банків як інвестиційний ресурс економічного розвитку України.

 36. Механізм нарощування ресурсної бази банку.

 37. Організація безготівкових розрахунків у банках України та перспективи їх розвитку.

 38. Організація міжнародних розрахунків та шляхи їх вдосконалення.

 39. Власний капітал банку та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.

 40. Операції банків з цінними паперами та напрямки підвищення їх ефективності.

 41. Нові форми банківського обслуговування клієнтів та перспективи їх розвитку в Україні.

 42. Факторинг як особлива форма кредиту та аналіз його ефективності.

 43. Становлення вексельного обігу в Україні та аналіз його ефективності.

 44. Операції банків України на валютному ринку.

 45. Організація внутрішньобанківського аудиту та його роль у формуванні стратегії банку.

 46. Економічний аналіз та рейтингова оцінка діяльності банку.

 47. Банківські інвестиції та їх вплив на розвиток економіки України.

 48. Ліквідність банківської системи України як механізм забезпечення стійкості банку.

 49. Реінжиніринг карткового бізнесу.

 50. Електронні банківські послуги населенню: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні.

 51. Роль грошових коштів населення у формуванні ресурсної бази банків України.

 52. Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні.

 53. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми, наслідки та перспективи.

 54. Особливості формування ресурсів банківського сектору регіону та їх розміщення в реальну економіку.

 55. Управління іноземним капіталом та його вплив на функціонування банківської системи України.


Теми дипломних робіт, які виконуються на замовлення роботодавців (управління Національного банку України в Харківській області та обласна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»):


 1. Механізм функціонування банківського нагляду в Україні та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи.

 2. Становлення та розвиток ефективної системи банківського регулювання та нагляду в Україні.

 3. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи.

 4. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми та наслідки.

 5. Моделювання фінансової стійкості банківського сектору України.

 6. Стратегія управління банківською системою в період фінансових криз.

 7. Організація банківського нагляду на основі оцінки ризиків.

 8. Регіональні аспекти розвитку банківської системи України.

 9. Управління капіталом банку як складова системи забезпечення банківського сектору.

 10. Інструменти грошово-кредитної політики ЦБ та використання їх в Україні.

 11. Інструменти грошово-кредитної політики ЦБ та використання їх в Україні.

 12. Організація управління фінансовою стійкістю банку.

 13. Організація та оцінка ефективності процесу управління банківським персоналом.

 14. Вклади та депозити банків як інвестиційний ресурс економічного розвитку України.

 15. Управління ризиками в механізмі зміцнення фінансової стійкості банку.

 16. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків.

 17. Регулювання кредитної діяльності банків як фактор забезпечення стабільності банківської системи.

 18. Розвиток карткового бізнесу як шлях підвищення конкурентоспроможності українських банків.

 19. Заощадження населення в ресурсному потенціалі банку.

 20. Споживчий кредит: проблеми, наслідки, тенденції розвитку.

Схожі:

Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
move to 1471-8178
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconПерелік дипломних робіт магістрів зі спеціальності 050106 «Облік І аудит», за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької діяльності»: захист яких
Перелік дипломних робіт магістрів зі спеціальності 050106 «Облік І аудит», за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької...
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
move to 1471-8180
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької діяльності»
move to 1471-8181
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит у банках»
Аналіз та оцінка кредитних відносин між банком та суб’єктом підприємницької діяльності
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconПорядок приймання, обліку, зберігання та використання дипломних робіт
«Основних вимог до організації підготовки та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання всіх спеціальностей» затверджених...
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconТематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької діяльності»
Облік, аналіз та аудит витрат, доходів І фінансових результатів основної діяльності автотранспортного підприємства
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconПерелік тем дипломних робіт для спеціальності «Маркетинг» магістерська програма «Міжнародний маркетинг»
Бізнес-планування маркетингової діяльності фірми на зовнішньому ринку (на прикладі…)
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» icon“Банківський нагляд”
Валютна позиція комерційного банку, її характеристика та регулювання з сторони нбу
Перелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд» iconПерелік тем магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання, захищених у 2012-2013 навчальному році Кафедра стратегії підприємств Магістерська програма «Менеджмент проектів І консалтинг»
Економічне обґрунтування інвестиційного проекту в межах корпоративної соціальної відповідальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи