European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка2/26
Дата27.08.2012
Розмір4.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
^

Скорочена назва: ХІБС УБС НБУАдреса: Україна, 61174, м.Харків, проспект Перемоги, 55,

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ


Директор: доктор економічних наук, професор

Тридід Олександр Миколайович


Tel: приймальня (057) 337-99-96

приймальна комісія (057) 336-82-62

Fax: (057) 337-99-96, 336-82-62

e-mail: www.khibs.edu.ua

khibs@khibs.ua


Cтатус ХІБС УБС НБУ – державний навчальний заклад ІV рівня акредитації


^

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАРГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПОЗНАЧЕННЯ


тиждень аудиторних занять, К – канікули,

^ С – екзаменаційна сесія, П – практика, А – державна атестація.


Навчання в ХІБС розпочинається з 1 вересня і триває до 44 тижнів в розрізі курсів та напрямів підготовки на рік.

На 19-му, 20-му та 21-му тижнях осіннього семестру та 41-му, 42-му, 43-му, 44-му тижнях весняного семестру студенти складають іспити з тих дисциплін, де така форма підсумкового контролю передбачена навчальним планом. У продовж навчального року на 22-му та 23-му тижнях передбачені міжсеместрові канікули.

З метою психологічної адаптації студентів до фахової діяльності, сприяння формуванню професійних умінь для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематичного поповнення своїх знань для їх практичного застосування в навчальному плані інституту передбачено проведення у 2 семестрі І та ІІ курсів навчально-ознайомчої практики на базі навчально-тренувального банку.

На ІV курсі студенти проходять обов’язкову навчальну практику на базі існуючої в інституті навчально – тренувальної станції, та виробничу – на підприємствах, в банківських установах, фірмах тощо. По закінченні навчання студенти проходять державну атестацію – державний екзамен з економічної теорії (7 семестр), державний екзамен з дисциплін за фахом (8 семестр).


Координатор ЕСТS від інституту


^

Вядрова Інна Миколаївна -


перший заступник директора


Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174


Tel: (057) 338-56-95

Факс: (057) 337-99-96

e-mail: VIADROVA@KHIBS.EDU.UA

^

Координатор ЕСТS на факультетах

Подчесова Валерія Юріївна

в.о. декана

економічного факультету


Харківський інститут банківської справи

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174


Tel: (057) 336-82-62

Факс: (057) 336-82-62


e-mail: podchesova @khibs.edu.ua

Швидка Олена Борисівна -

декан факультету банківської справи


Харківський інститут банківської справи

УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174


Tel: (057) 337-99-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: SHVIDKA@UAB.KHARKOV.COM


Безпосередньо з усіх питань, пов’язаних з навчанням та побутом, складанням індивідуальних планів та організаційних питань студенти ХІБС мають звертатися до кураторів академічної групи та індивідуального навчання.


^ Загальний опис


Харківський інститут банківської справи заснований у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944 р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944р. №61.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1948 року та наказу Міністерства фінансів УРСР від 25 травня 1949 року обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР і фінансово-кредитний технікум Промбанку СРСР були об’єднані у Харківський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР.

31 червня 1952 року за наказом Міністерства фінансів УРСР при Харківському фінансово-кредитному технікумі було відкрито заочне відділення. Його навчально-консультаційні пункти діяли в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Кримській, Чернівецькій, Сталінській областях.

За розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року з 31 грудня 1954 року технікум було передано Державному банку СРСР, і він знову отримав назву Харківського обліково-кредитного технікуму.

На підставі законів України “Про економічну самостійність Української РСР” та “Про банки і банківську діяльність” і згідно з наказом Національного банку України від 12 грудня 1991 року № 28 технікум став структурним підрозділом і власністю Національного банку України.

15 жовтня 1992 року відповідно до наказу Національного банку України №64 у зв’язку зі зміною профілю підготовки фахівців технікум було перейменовано в Харківський технікум банківської справи.

Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 жовтня 1995 року, протокол № 20, та згідно з наказом Міністерства освіти України від 10 листопада 1995 року № 310 і постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1996 року № 23 технікум отримав статус банківського коледжу.

На виконання постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2000 року № 257 та згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж реорганізований з 1 вересня 2000 року в Харківську філію Української академії банківської справи Національного банку України. Постановою Правління Національного банку України від 13 травня 2004р. №209 на базі філії створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №331-р, Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» та наказу Національного банку України від 02.08.2006 року № 97 «Про організаційні заходи щодо утворення Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)» на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України створено Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ – відокремлений структурний підрозділ державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)», який на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ №529686 надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівнів «спеціаліст», «магістр».

З 2001 року інститут розпочав підготовку спеціалістів зі спеціальності «Банківська справа», з 2005 року – зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» та підготовку магістрів з усіх спеціальностей.

У 2006 році інститут було акредитовано зі спеціальності «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» та повторно – бакалаврат напряму підготовки «Економіка і підприємництво», що засвідчується сертифікатами про акредитацію спеціальностей за ІІ, ІІІ, ІV рівнями (серія НД – ІV №114436, НД – ІV №114435, серія НД – ІІІ №114434 від 20.03.2007р.).

У червні 2007 року інститут повторно акредитував спеціальність 7.050105 «Банківська справа» і отримав сертифікат (серія НД – Ш №115094).

Згідно з рішенням ДАК від 01.07.2008 року збільшено ліцензований обсяг підготовки магістрів зі спеціальності «Банківська справа». В 2010 році інститут отримав ліцензію на підготовку магістрів за заочною формою навчання зі спеціальності 8.050105 «Банківська справа».

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ № 529686 інститут надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою до вступу до інституту громадян України.

Починаючи з 2001 року відповідно до отриманих ліцензій та сертифіката про акредитацію (серія НД – IV №114436 від 20 березня 2007 року) інститут здійснює перепідготовку з наданням другої вищої освіти з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та організує навчання працівників системи Національного банку України за професійними програмами підвищення кваліфікації економістів і касирів відділів готівкового обігу і касових операцій, спеціалістів відділів перевезення цінностей і організації інкасації територіальних управлінь НБУ, за програмою “Перевезення цінностей та інкасація” - інкасаторів та водіїв відділів перевезення цінностей та організації інкасації; курси підвищення кваліфікації для працівників комерційних банківських установ; короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності.

У 2005 році Міністерством освіти і науки України подовжена ліцензія на підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, у 2006 році збільшено ліцензований обсяг до 350 осіб.

Інститут згідно з дозволом Головного управління військової освіти Міністерства оборони України забезпечує військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу при Харківському інституті танкових військ НТУ «ХПІ».

Інститут готує фахівців для банківських установ, бюджетних організацій, підприємств промисловості та інших галузей економіки, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів південно-східної України та Автономної Республіки Крим, науково-педагогічної діяльності. За роки існування навчального закладу підготовлено понад 38 тисяч спеціалістів для фінансово-кредитної системи. Серед випускників – відомі в Україні банкіри, керівники, організатори банківської справи.

Контингент студентів складає 948 осіб, у т. ч. за денною формою навчання – 737 осіб (77,7%), за заочною – 115 осіб (12,2%), за перепідготовкою – 96 осіб (10,1%). Із них за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” – 100, “спеціаліст” – 140, “бакалавр” – 613. Щорічно на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки проходять навчання на короткострокових семінарах та на курсах підвищення кваліфікації понад 500 осіб. Загальна чисельність працівників становить 192 особи, у тому числі науково-педагогічних працівників  91 особа.

Із загальної кількості викладачів 12 (13%) – доктори наук, професори, 41 (45%) – кандидати наук, доценти.

Очолює інститут з 10 січня 2007 року директор Тридід Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор. Тридід О.М. у 1981 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівельної промисловості”, у березні 1986р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зниження витрат виробництва за рахунок комплексної підготовки”, у червні 2002р. отримав вчене звання професора, у лютому 2003р. захистив докторську дисертацію на тему “Стратегія розвитку підприємництва в умовах кризи”, є членом спеціалізованої вченої ради Харківського національного економічного університету та експертної ради ДАК з напряму підготовки «Менеджмент». Олександр Миколайович має понад 100 публікацій у вигляді наукових статей, монографій, підручників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ посідає одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів економічного спрямування Харківського регіону. Особливістю навчального процесу в інституті є, перш за все, високий рівень практичної підготовки, гнучкість побудови навчального процесу з максимальним врахуванням індивідуальних інтересів студентів. Відповідно до Концепції інноваційного розвитку УБС НБУ (м. Київ) на 2010-2020 рр. в інституті запроваджено інноваційні підходи до мовної підготовки: читання лекцій і проведення занять іноземною мовою (англійська), забезпечення інтенсивного вивчення іноземної мови шляхом стажування в рамках програм міжнародних обмінів, проведення міжнародних on-line конференцій, захист дипломних робіт іноземними мовами (англійська, німецька) та захист на базах практики, удосконалено методику викладання та методи навчання дистаційної освіти. Практична підготовка базується на функціонуванні в інституті навчально-тренувальної станції, до складу якої входять навчально-тренувальний банк та 4 навчально-тренувальні фірми; використанні в навчальному процесі реального програмного забезпечення, тренінгових технологій, отриманні досвіду діяльності іноземних установ шляхом стажування за кордоном та тісній співпраці з провідними фахівцями організацій та установ міста. Основою такого співробітництва є укладені договори про наукову та творчу співпрацю, спрямовані на інтеграцію наукового потенціалу вищих закладів освіти та практичного досвіду фахівців. Всебічній інтеграції навчального процесу, наукової та виробничої діяльності сприяє активна науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу і студентів.

Формування особистих якостей випускників відбувається через гармонійне поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту і форм освіти, їх оновлення відповідно до суспільно-економічних функцій, застосування нової управлінської етики, формування демократичних відносин між викладачами і студентами, додержання вимог навчальної дисципліни учасниками навчального процесу.

Гарантіями підготовки фахівців є поступовий інноваційний розвиток Харківського інституту банківської справи УБС НБУ та виконання основних завдань освітньої діяльності:

− підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікaції фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікaційними рівнями; здійснення наукової, методичної, виховної, спортивно-оздоровчої та культурно­освітньої діяльності;

− забезпечення виконання замовлення Національного банку та зобов'язань за договорами з юридичними і фізичними особами про надання освітніх послуг; здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікaції;

− вивчення попиту на відповідні спеціальності на ринку прaці і сприяння прaцевлаштуванню випускників;

− забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Інституті, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

− створення належних умов охорони здоров'я, прaці, відпочинку учасників навчально-виховного процесу.

Перспективами та основними напрямками розвитку інституту є:

− підготовка згідно із замовленням Національного банку України, державним замовленням, договорами з юридичними та фізичними особами в межах, затверджених Університетом, фахівців для робота в системі Національного банку, банках України, інших фінансових установах, підприємствах та організаціях різних форм власності через поєднання наукової та навчально-виховної діяльності, впровадження принципів і технологій безперервної проектно-дослідницької діяльності, формування науково-навчального інноваційного клімату та інноваційної культури;

− створення інфраструктури, що надає науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам і студентам інституту можливість впровадження власних теоретичних напрацювань у практичну діяльність як структурного підрозділу Університету, складової системи Національного банку, так і всієї банківської системи України;

− розвиток методологічної, інструментальної бази для професійного консультування структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Нaціонапьного банку з широкого кола проблем фінансово-кредитної діяльності, поліпшення якості банківських послуг та продуктів, а також соціогуманітарної діяльності фінансово-кредитної і банківської системи України;

− послідовна підготовка інтелектуальних технологій та інфраструктури з метою розширення спектра спеціалізацій, структурної різноманітності та оптимальної підготовки кваліфікованих кадрів в рамках, визначених Університетом;

− підвищення кваліфікaції та перепідготовка фахівців відповідних спеціальностей;

− довузівська підготовка громадян України та іноземців;

− атестaція наукових та науково-педагогічних прaцівників, прийняття рішень про рекомендaцію щодо присвоєння вчених звань в межах, визначених чинним законодавством України та Університетом;

− організaція та проведення наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, курсів, семінарів, олімпіад, у тому числі міжнародних;

− науково-дослідна, науково-методична, культурно-освітня, спортивно-оздоровча, інформaційна, видавнича діяльність;

− здійснення і розширення зовнішніх зв'язків з вищими навчальними закладами, фінансово-кредитними, іншими організаціями України та іноземних держав в межах, визначених Університетом;

− здійснення підготовки іноземних громадян.

Реалізація інститутом визначених напрямків розвитку забезпечить подальше зростання професійного, інтелектуального та духовного потенціалу випускників та сприятиме удосконаленню існуючої матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-дослідної роботи.


Інфраструктура Харківського інституту банківської справи


Загальна навчальна площа інституту становить 16930 кв.м., сукупний ліцензований обсяг прийому студентів – 730 осіб.

Забезпечують підготовку та перепідготовку фахівців структурні підрозділи:

 • факультет банківської справи;

 • економічний факультет;

 • факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки;

 • 9 кафедр;

 • навчально-методичний відділ;

 • сектор видавничого виробництва видавництва УБС;

 • бібліотека з 2 читальними залами та пунктом видачі літератури у гуртожитку;

 • лабораторія ПЕОМ, платіжних систем та інформатики;

 • лабораторія технічних засобів навчання.

В основу діяльності структурних підрозділів покладені закони України, нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України та інших директивних органів влади України, нормативні документи Університету банківської справи, Положення про інститут та Концепція його діяльності, розроблені інститутом положення про структурні підрозділи.

Інститут має всі необхідні засновницькі документи:

 • Положення про Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

 • довідку про включення навчального закладу до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • копії документів, які підтверджують рішення про створення інституту.

Основні структурні підрозділи, на які покладається відповідальність за підготовку фахівців, - факультет банківської справи, економічний факультет та факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, головне завдання яких - створення умов для всебічного розвитку студентів та їх адаптаційних можливостей; забезпечення підготовки високоосвіченої, професійно-орієнтованої особистості, здатної знайти своє місце в умовах ринкових відносин.

Якість освіти є кінцевим результатом роботи факультетів і на досягнення високого рівня цього показника спрямована їх робота з планування, організації і здійснення навчально-виховного процесу, додержання вимог галузевих стандартів освіти, проведення контрольних заходів, профорієнтаційної роботи, сприяння працевлаштуванню випускників.

Забезпечення якісних параметрів освіти на факультетах досягається через використання у навчальному процесі ефективних педагогічних та комп’ютерних технологій і новітніх методик, створення відповідної інформаційної та методичної бази, поєднання теорії і практики, високий фаховий рівень науково-педагогічних працівників, активне залучення молоді до самоосвіти, наукової роботи, системи виховної роботи, функціонування студентського самоврядування.

Виконання організаційних і контролюючих функцій факультету здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, сучасних комп’ютерних технологій управлінської діяльності у тому числі програми «Деканат», АРМ «Анкетування», АРМ «Обладнання», платформа для дистанційної освіти «MOODLE», «LERSUS», «Бібліотека», АРМ «Обдарованість».

Підготовка фахівців в інституті здійснюється кафедрами банківської справи, обліку і аудиту, фінансів, економічної теорії, вищої математики, інформаційних технологій, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, менеджменту.

Головним завданням кафедр є:

 • робота по забезпеченню якості підготовки фахівців згідно з вимогами Закону України “Про вищу освіту”;

 • перебудова принципів, форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу: удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, подальший розвиток форм та елементів дистанційного навчання і запровадження його в роботу із студентами заочної форми навчання, створення всіх умов для реалізації самостійного та індивідуального навчання студентів: інформаційне та методичне забезпечення процесу навчання;

 • удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, технології надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці: активне соціальне партнерство з роботодавцями, залучення їх до навчально-виховного процесу, у тому числі державної атестації, ефективна робота відповідних служб щодо сприяння у працевлаштуванні та відстеження кар’єрного зростання фахівців;

 • створення можливостей для студентів відпрацювання реальних виробничих ситуацій з використанням реального програмного забезпечення на базі створеної в інституті навчально-тренувальної станції, яка включає навчально-тренувальний банк та навчально-тренувальні фірми;

 • удосконалення навчального процесу шляхом впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, широке використання технічних засобів навчання;

 • надання студентам можливостей вільного володіння іноземною мовою, у т.ч. професійною;

 • проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку економіки, фінансів, обліку, аналізу і аудиту, проблем педагогіки вищої школи та впровадження їх результатів у практику;

 • підготовка навчальних посібників, підручників, навчально-методичних комплексів дисциплін, методичних розробок із різних напрямів навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог;

 • організація науково-дослідної роботи студентів із залученням їх до наукової роботи кафедр;

 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

 • підвищення рівня професійної, педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.

Навчально-методичний відділ здійснює організацію навчального процесу з підготовки фахівців, планування і контроль навчально-методичної роботи професорсько-викладацького персоналу кафедр відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Національного банку України, Університету.

Основний структурний підрозділ, на який покладається відповідальність за підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, – факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, який взаємодіє з іншими структурними підрозділами інституту в межах:

 • вирішення загальних проблем і задач інституту, визначених перспективними і поточними планами роботи, рішеннями Вченої ради УБС (м. Київ) та рішеннями Вченої Ради ХІБС УБС НБУ;

 • забезпечення реалізації проблем і задач факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, виходячи із його функцій, Положення про ХІБС УБС НБУ та планів роботи інституту.

Головними завданнями факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки є:

− організація та координація в регіоні роботи, спрямованої на підвищення професійного рівня банківських спеціалістів;

− сприяння впровадженню інноваційних підходів та новітніх банківських технологій;

− подальший розвиток системи безперервної освіти та підвищення кваліфікації працівників фінансово-кредитної сфери;

− формування системи бізнес-освіти на основі інтеграції вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Факультет організує післядипломну банківську освіту працівників банківських установ в межах Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей та Автономної Республіки Крим.

Діяльність факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки включає:

 • перепідготовку банківських фахівців за спеціальністю “Банківська справа”, освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” (друга вища освіта);

 • організацію підвищення кваліфікації спеціалістів територіальних управлінь Національного банку України;

 • організацію курсів підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ;

 • проведення короткострокових семінарів з актуальних питань банківської діяльності за участю провідних вітчизняних та іноземних фахівців.

Навчально-лабораторний комплекс включає навчально-лабораторний корпус, бібліотеку з двома читальними залами, клубний та спортивний блоки, гуртожиток, їдальню.

Приміщення та лабораторії обладнані ПЕОМ (404 одиниці), ксероксами (30 одиниць), факсами (10 одиниць), інтерактивними дошками (27 одиниць), мальтимедійними проекторами (23 одиниці) та іншою технікою, забезпечені сучасними програмними продуктами.

Усі адміністративні та навчальні аудиторії охоплені локально-обчислювальною мережею, що дозволяє ефективно використовувати наявне програмне забезпечення, в тому числі електронну пошту Національного банку України, мережу INTERNET, оперативно обмінюватись інформацією та спільно використовувати базу нормативних актів України, власну електронну бібліотеку тощо.

Кількість робочих комп’ютерних місць дорівнює 138 і відповідає діючим нормам забезпеченості студентів комп’ютерною технікою. Комп’ютери розміщені у 12 комп’ютерних аудиторіях, які мають певне призначення, а саме:

 • вивчення програмних засобів, які використовуються у Системі електронних платежів України: ОДБ, АРМ-НБУ, АРМ-2;

 • вивчення операційної системи WINDOWS ХР та пакета прикладних програм MICROSOFT OFFICE 2003, архіваторів тощо;

 • робота з мультимедійними носіями інформації та робота у мережах INTERNET і INTRANET;

 • вивчення прикладних програм: операційний день банку “Уніті-Барс”, ОДБ Ісаод (міні-банк), АБС Б2, програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку «Інфо-бухгалтер 8.2», комплексна система керування для малих та середніх підприємств «Парус 8.0», програма автоматизації діяльності підприємств «1С: Підприємство 8.0», програма автоматизації бізнес-процесів підприємства «Галактика 7.11:01», програмне забезпечення з фінансового аналізу діяльності банку «Контур (Аргус)», «Бест-звіт», програмне забезпечення з дилінговими системами Internet Dealing System 1.9.8, Meta Trader 4, а також засоби захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах;

 • користування інформаційно-законодавчою базою «Ліга-Закон» та електронною поштою Національного банку України.

Сектор видавничого виробництва видавництва УБС в інституті, обладнаний сучасною множувальною технікою та оперативно-видавничою системою, забезпечує потреби навчально-виховного, науково-дослідного та організаційно-адміністративного процесів друкарською продукцією в повному обсязі.

Власна матеріально-технічна база інституту дозволяє організувати навчальний процес на сучасному рівні і забезпечити виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівців з напрямів підготовки «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» (у т. ч. за професійними спрямуваннями «Фінанси», «Банківська справа»), спеціальностей «Банківська справа», «Облік і аудит», «Фінанси» у повному обсязі. З метою підвищення якісного рівня професійної підготовки студентів і наближення навчального процесу до реальних умов роботи банківських установ, підприємств, фірм різноманітних форм власності в інституті створена навчально-тренувальна станція, до складу якої входять навчально-тренувальний банк і 4 навчально-тренувальні фірми.

Бібліотека є навчально-допоміжним, інформаційним і культурно-просвітницьким структурним підрозділом інституту. До її складу входять: абонемент, книгосховище, 2 читальних зали, бібліотечний пункт видачі в гуртожитку. Бібліотечний фонд складає понад 74 тисячі примірників. Близько 82% навчального фонду – українською мовою, решта – російською, німецькою та англійською. Фонд бібліотеки постійно поповнюється, у тому числі навчально-методичною літературою, розробленою науково-педагогічними працівниками інституту і надрукованою сектором видавничого виробництва видавництва УБС. Щорічне поповненя бібліотеки навчальною літературою складає до 2-х тисяч екземплярів. Робота бібліотеки повністю комп’ютеризована ( використовується програма ІРБІС), має доступ до електронних ресурсів Internet. Завідуючий бібліотеки інституту є членом Асоціації сучасних інформаційно- бібліотечних технологій, бере участь у створені зведеного каталогу періодичніх видань Харківського регіону.

До послуг читачів абонемент та 2 читальних зали на 174 місця, електронний каталог, інформаційно-пошукова система, в читальному залі – електронна картотека статей з періодичних видань та інформаційно-пошукова система. Для організації самостійної роботи студентів в інституті створена електронна бібліотека, яка містить з кожної дисципліни в електронному вигляді опорні конспекти лекцій, методичні матеріали, дистанційні курси, розроблені викладачами.

Задачу забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотека вирішує через мережу Internet, де інформує користувачів про свою діяльність, нові надходження (Бюлетень нових надходжень з анотаціями до книг і статей з періодичних видань), розміщує тематичні бібліографічні списки літератури, а також, використовуючи Інтернет - ресурси, дає посилання на інші інформаційні джерела, допомагаючи читачам організувати самостійну інформаційно-пошукову діяльність. Бібліотека розташована у приміщенні інституту, працює щодня, крім неділі, з 8 години 30 хвилин до 17 години, читальний зал з 11 до 19 години. Користування фондом бібліотеки – безкоштовне.

Навчально-тренувальний банк є структурним підрозділом кафедри банківської справи, має реальне програмне забезпечення, обладнаний сучасними персональними робочими місцями, офісними меблями, що дає змогу запроваджувати інтерактивні форми проведення занять, наближає навчальний процес до реальних умов роботи банківських установ, підвищує якісний рівень фахової підготовки студентів і формує професійні навички з банківської справи.

4 навчально-тренувальні фірми (НТФ), створені при кафедрах фінансів та обліку і аудиту як модель сучасних підприємств різних форм власності та напрямків діяльності. Вони обладнані офісними меблями, автоматизованими робочими місцями співробітників, які передбачають використання комп’ютерів. На базі НТФ проводяться практичні заняття та навчальна практика. Заняття проводяться у формі ділових та рольових ігор на базі вихідних даних реальних підприємств з використанням програмних комплексів з управління діяльністю підприємств (Парус, Галактика), з бухгалтерської діяльності (1С:Бухгалтерія, Інфо-Бухгалтер, БЕСТ-звіт), які постійно оновлюються. НТФ обслуговуються в навчально-тренувальному банку інституту. Платежі та розрахунки здійснюються з використанням системи «Клієнт-банк».

У клубному блоці розміщені актовий (кіно) зал, бібліотека з двома читальними залами, експозиція історії навчального закладу, музей бойової слави, музей грошей, їдальня.

У 2008 р. в інституті банківської справи відкрито музей грошей. Часові рамки представленої експозиції охоплюють понад 160 років розвитку банківництва в Україні і, зокрема, на Слобожанщині. Безумовно, унікальні експонати музею розкривають не лише історичні корені сучасної грошово-кредитної системи України, а й сприяють формуванню фахової культури на основі національних традицій.

Спортивний блок обладнаний сучасними тренажерами, комп’ютерами, аудіотехнікою та необхідним сучасним спортивним інвентарем для забезпечення аудиторних та секційних занять.

Інститут має їдальню на 100 місць, яка оснащена сучасними меблями і обладнанням та забезпечує студентів і викладачів гарячими обідами.

Поряд з навчальним корпусом знаходиться гуртожиток на 480 місць, у якому створені комфортні умови для успішного навчання і змістовного відпочинку студентської молоді. Секції, в яких проживають студенти, обладнані сучасними меблями та інвентарем, холодильниками, телевізорами, електричними плитами.


^ Процедура допуску до навчання


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання.

При поданні заяви вступник пред'являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

− сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

− медичну довідку за формою 086-У;

− паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

− шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4см.

На вимогу вступника Відбіркова комісія Харківського інституту банківської справи УБС НБУ засвідчують копію документа державного зразка сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідним напрямом підготовки установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією Харківського інституту банківської справи УБС НБУ, до яких вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

Якщо вступник претендує на пільги, встановлені законодавством України, то він зобов’язаний надати документи, що підтверджують право на них.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних випробувань в Університеті.

Мають право (при поданні до Відбірковою комісією Харківського інституту банківської справи УБС НБУ відповідних документів) на складання вступних випробувань такі категорії вступників, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Харківського інституту банківської справи УБС НБУ;

 • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше; громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Відбіркова комісія Харківського інституту банківської справи УБС НБУ здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти бази даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

Відбіркова комісія Харківського інституту банківської справи УБС НБУ розглядає документи вступників, Приймальна комісія приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Харківського інституту банківської справи УБС НБУ.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань), наявності підстав для вступу поза конкурсом або за інших особливих умов фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Згідно з правилами прийому до Університету банківської справи НБУ (м. Київ) у 2010 році для конкурсного відбору вступників, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття освітньо­кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів: української мови та літератури, математики (профільний), історії України або геоrpафії (за вибором вступника). Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті становить 124 бали.

До участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра в Університеті допускаються вступники, які подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів (з української мови та літератури, історії України або геоrpафії) нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного предмету (математики) становить не нижче 170 балів.

Для конкурсного відбору вступників, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних випробувань), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених пунктом 9.З розділу 9 цих Правил. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "З" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сирот і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

Зазначені вступники зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката оцінювання якості освіти.

Кількість місць для осіб, які зараховуються поза конкурсом, становить 20 відсотків обсягу місць, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України.

Зарахування таких осіб відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти.

За результатами співбесіди зараховуються до Харківського інституту банківської справи УБС НБУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

Програми співбесід із зазначеними категоріями вступників затверджує голова Приймальної комісії.

Вступники, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали до Відбіркової комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не нижче встановленого рівня.

Більш детальну інформацію про правила прийому до Харківського інституту банківської справи можна отримати у приймальній комісії, яка розташована на першому поверсі (к. 107), або за телефоном (057) 338 - 55 - 81.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи