European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Сторінка2/15
Дата27.08.2012
Розмір2.33 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

Скорочена назва: ХІБС УБС НБУАдреса: Україна, 61174, м. Харків, проспект Перемоги, 55, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ


Директор: доктор економічних наук, професор

Тридід Олександр Миколайович


Tel: приймальня (057) 337-99-96

відбіркова комісія (057) 338-55-81


Fax: (057) 338-61-28, 337-99-96


e-mail: khibs@khibs.edu.ua


статус ХІБС УБС НБУ – державний навчальний заклад ІV рівня акредитації

^

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАРГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


ПОЗНАЧЕННЯ


- теоретичне навчання, С - екзаменаційна сесія, К - канікули,

Д - дипломне проектування, // - переддипломна практика,

: : - захист звітів з практики, /// - державна атестація


У студентів 5 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.050105 “Банківська справа” навчання розпочинається 1 вересня і триває 66 тижнів. На 15- 17 тижнях осіннього семестру, 20- 22 тижнях весняного семестру студенти складають іспити з тих дисциплін, де така форма підсумкового контролю передбачена навчальним планом. На 18 - 21, 45 - 52 тижнях передбачені міжсеместрові канікули. У студентів 6 курсу з 1 по 11 тиждень – переддипломна практика, на 12 тижні – захист звітів з переддипломної практики, з 13 по 22 тиждень – дипломне проектування та захист дипломної роботи.


Координатор ЕСТS від інституту


^

Вядрова Інна Миколаївна -


заступник директора з навчально-методичної роботи


Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174


Tel: (057) 338-56-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: VIADROVA@KHIBS.EDU.UA

^

Координатор ЕСТS на факультеті


Швидка Олена Борисівна -

декан факультету банківської справи


Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

проспект Перемоги, 55

м. Харків, Україна, 61174


Tel: (057) 337-99-95

Факс: (057) 338-61-28, 337-99-96

e-mail: SHVIDKA@ KHIBS.EDU.UA


Безпосередньо з усіх питань, пов’язаних з навчанням та побутом, складанням індивідуальних планів та організаційних питань студенти ХІБС мають звертатися до куратора індивідуального навчання.


^ Загальний опис


Харківський інститут банківської справи заснований у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944 р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944р. №61.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1948 року та наказу Міністерства фінансів УРСР від 25 травня 1949 року обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР і фінансово-кредитний технікум Промбанку СРСР були об’єднані у Харківський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР.

31 червня 1952 року за наказом Міністерства фінансів УРСР при Харківському фінансово-кредитному технікумі було відкрито заочне відділення. Його навчально-консультаційні пункти діяли в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Кримській, Чернівецькій, Сталінській областях.

За розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року з 31 грудня 1954 року технікум було передано Державному банку СРСР, і він знову отримав назву Харківського обліково-кредитного технікуму.

На підставі законів України “Про економічну самостійність Української РСР” та “Про банки і банківську діяльність” і згідно з наказом Національного банку України від 12 грудня 1991 року № 28 технікум став структурним підрозділом і власністю Національного банку України.

15 жовтня 1992 року відповідно до наказу Національного банку України №64 у зв’язку зі зміною профілю підготовки фахівців технікум було перейменовано в Харківський технікум банківської справи.

Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 жовтня 1995 року, протокол № 20, та згідно з наказом Міністерства освіти України від 10 листопада 1995 року № 310 і постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1996 року № 23 технікум отримав статус банківського коледжу.

На виконання постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2000 року № 257 та згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж реорганізований з 1 вересня 2000 року в Харківську філію Української академії банківської справи Національного банку України. Постановою Правління Національного банку України від 13 травня 2004 р. № 209 на базі філії створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №331-р, Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» та наказу Національного банку України від 02.08.2006 року № 97 «Про організаційні заходи щодо утворення Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)» на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України створено Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ – відокремлений структурний підрозділ державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)», який на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ №529686 надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», напрямами та спеціальностями:

 • «Фінанси та кредит»

 • «Фінанси»

 • «Банківська справа»

 • «Облік і аудит»

З 2001 року інститут розпочав підготовку спеціалістів зі спеціальності «Банківська справа», з 2005 року – зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» та підготовку магістрів з усіх спеціальностей.

У 2006 році інститут було акредитовано зі спеціальності «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» та повторно – бакалаврат напряму підготовки «Економіка і підприємництво», що засвідчується сертифікатами про акредитацію спеціальностей за ІІ, ІІІ, ІV рівнями (серія НД – ІV №114436, НД – ІV №114435, серія НД – ІІІ №114434 від 20.03.2007р.).

У червні 2007 року інститут повторно акредитував спеціальність 7.050105 «Банківська справа» і отримав сертифікат (серія НД – Ш №115094).

Згідно з рішенням ДАК від 01.07.2008 року збільшено ліцензований обсяг підготовки магістрів зі спеціальності «Банківська справа». В 2010 році інститут отримав ліцензію на підготовку магістрів за заочною формою навчання зі спеціальності 8.050105 «Банківська справа».

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. серія АВ № 529686 інститут надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою до вступу до інституту громадян України.

Починаючи з 2001 року відповідно до отриманих ліцензій та сертифіката про акредитацію (серія НД – IV №114436 від 20 березня 2007 року) інститут здійснює перепідготовку з наданням другої вищої освіти з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та організує навчання працівників системи Національного банку України за професійними програмами підвищення кваліфікації економістів і касирів відділів готівкового обігу і касових операцій, спеціалістів відділів перевезення цінностей і організації інкасації територіальних управлінь НБУ, за програмою “Перевезення цінностей та інкасація” - інкасаторів та водіїв відділів перевезення цінностей та організації інкасації; курси підвищення кваліфікації для працівників комерційних банківських установ; короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності.

У 2005 році Міністерством освіти і науки України подовжена ліцензія на підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, у 2006 році збільшено ліцензований обсяг до 350 осіб.

З 2011 року інститут планує здійснювати підготовку іноземних громадян у кількості 150 осіб.

Інститут сертифіковано за міжнародним стандартом ISO 9001:2008 у системі освіти.

Починаючи з 2009-2010 навчального року інститут є учасником експерименту з підготовки магістрів з терміном навчання 1,5 року на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». Метою експерименту є здійснення підготовки магістрів з урахуванням сучасних вимог та реальних потреб ринку праці у сфері фінансових та банківських послуг, підвищення якості професійно–практичної підготовки (наказ УБС НБУ м. Київ від 04.08.2009р. № 145)

До навчального процесу залучаються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово – кредитних установ, а також іноземні фахівці на підставі існуючих договорів, а саме: з Банківською академією м. Франкфурта-на-Майні, Вищою школою Бундесбанку (Німеччина), департаментом Державної Скарбниці США, Швейцарським Корпусом Експертів (Швейцарія).

Інститут є учасником міжнародного проекту «Викладання фінансового менеджменту в Україні», який здійснюють експерти Швейцарського Корпусу Експертів.

Інститут згідно з дозволом Головного управління військової освіти Міністерства оборони України забезпечує військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу при Харківському інституті танкових військ НТУ «ХПІ».

Інститут готує фахівців для банківських установ, бюджетних організацій, підприємств промисловості та інших галузей економіки, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів південно-східної України та Автономної Республіки Крим, науково-педагогічної діяльності. За 66 років існування навчального закладу підготовлено понад 37 тисяч спеціалістів для фінансово-кредитної системи. Серед випускників – відомі в Україні банкіри, керівники, організатори банківської справи.

В інституті навчається станом на 01.09.2011 930 студентів, із них за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” – 210, “спеціаліст” – 118, “бакалавр” – 602. Загальна чисельність працівників становить 197 особи, у тому числі викладачів  91особа.

Із загальної кількості викладачів 13 (14,3%) – доктори наук, професори, 40 (44%) – кандидати наук, доценти.

Очолює інститут з 10 січня 2007 року директор Тридід Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор. Тридід О.М. у 1981 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівельної промисловості”, у березні 1986р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зниження витрат виробництва за рахунок комплексної підготовки”, у червні 2002р. отримав вчене звання професора, у лютому 2003р. захистив докторську дисертацію на тему “Стратегія розвитку підприємництва в умовах кризи”. Олександр Миколайович має понад 80 публікацій у вигляді наукових статей, монографій, підручників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Харківський інститут банківської справи посідає одне з провідних місць серед навчальних закладів економічного спрямування Харківського регіону. Особливістю навчального процесу в інституті є, перш за все, високий рівень практичної підготовки, гнучкість побудови навчального процесу з максимальним врахуванням індивідуальних інтересів студентів. Практична підготовка базується на функціонуванні в інституті навчально-тренувальної станції, до складу якої входять навчально-тренувальний банк та чотири навчально-тренувальні фірми; використанні в навчальному процесі реального програмного забезпечення, тренінгових технологій, отриманні досвіду діяльності іноземних установ шляхом стажування за кордоном та тісній співпраці з провідними фахівцями організацій та установ міста. Основою такого співробітництва є укладені договори про співпрацю з Управлінням Національного банку України в Харківській області, Головним управлінням Державного казначейства в Харківській області, Головним управлінням економіки в Харківській області, страховою компанією, аудиторською фірмою, банківськими установами та підприємствами Харківського регіону, які спрямовані на інтеграцію наукового потенціалу вищих закладів освіти та практичного досвіду фахівців. При Управлінні Національного банку України в Харківській області створено навчально-науковий центр кафедри банківської справи, на базі якого проводяться заняття зі студентами, слухачами курсів з підготовки до вступу та курсів з підвищення кваліфікації, науково-методичні семінари, виконуються спільні наукові дослідження; при аудиторській фірмі «Фінанси і аудит» - навчально-науковий центр кафедри обліку і аудиту, де проходять заняття, спільні семінари, конференції та засідання круглих столів з актуальних питань розвитку аудиту в Україні та Харківському регіоні. Фахівці Національного банку України та інших фінансово-кредитних установ широко залучаються до всіх стадій навчального, наукового та виховного процесів: участь у лекційних, семінарських заняттях, практичній підготовці, державній атестації, конкурсах, олімпіадах, наукових дослідженнях, формуванні галузевих стандартів освіти тощо, активне залучення практичних працівників банків до спільного написання та рецензування навчальних посібників та наукових статей.

Всебічній інтеграції навчального процесу, наукової та виробничої діяльності сприяє активна науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу і студентів.

Студенти і аспіранти інституту мають можливість пройти стажування у закордонних банках Німеччини, Республіки Білорусь та Швейцарії та взяти участь у наукових заходах закордонних ВНЗ, таких як Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь), Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія), Брестський державний технічний університет (м. Брест, РБ), Вища школа Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Міжнародний банківський інститут (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Також студенти магістратури можуть отримати подвійний диплом спільно з Вищою школою менеджменту в Барселоні та Університетом школи Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія), а також з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія).

Формування особистих якостей випускників відбувається через гармонійне поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту і форм освіти, їх оновлення відповідно до суспільно-економічних функцій, застосування нової управлінської етики, формування демократичних відносин між викладачами і студентами, додержання вимог навчальної дисципліни учасниками навчального процесу.

Гарантіями підготовки фахівців є поступовий інноваційний розвиток Харківського інституту банківської справи та виконання основних завдань освітньої діяльності. Перспективи та основні напрямки розвитку інституту наступні:

 • забезпечення високоякісної освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до основних принципів Болонського процесу: перехід на двоциклову систему підготовки фахівців – бакалавр, магістр; задоволення потреб самореалізації кожної особистості, розвиток педагогічної майстерності, партнерство та співпраця викладачів і студентів тощо;

 • формування системи бізнес-освіти на основі інтеграції вітчизняного та зарубіжного досвіду та впровадження інноваційних підходів: розширення програм додаткової професійної вищої освіти; забезпечення варіативності форм навчання, високої якості змістовного наповнення навчально-методичних матеріалів;

 • оптимізація структури спеціальностей згідно з попитом на фахівців відповідного профілю;

 • модернізація форм організації навчання, розширення та розвиток системи дистанційної освіти, безперервного навчання;

 • розширення практики захисту дипломних робіт студентами інституту іноземною мовою та на виробництві;

 • постійне підвищення наукового рівня викладання шляхом зростання якісних характеристик професорсько-викладацького складу внаслідок підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій штатними працівниками, залучення до навчального процесу провідних науковців;

 • подальша інформатизація навчального процесу шляхом постійного оновлення та розширення програмного забезпечення, викладання спеціальних дисциплін за допомогою пакетів прикладних програм;

 • поглиблення практичної спрямованості навчання шляхом розширення форм та методів співпраці з підприємствами, установами, організаціями, зокрема, за рахунок збільшення баз практики з числа найбільш ефективно функціонуючих підприємств та установ, проведення практичних занять з фахових дисциплін безпосередньо на виробництві, залучення висококваліфікованих фахівців-практиків до навчально-виховного процесу;

 • створення на базі Університету банківської справи та його інститутів навчальної тренувальної дворівневої банківської системи;

 • сприяння навчанню та проходженню практики кращими студентами інституту за кордоном;

 • розробка разом із замовниками концепції «професійного супроводження» випускників з метою підготовки спеціалізованих програм післядипломної освіти;

 • сприяння розширенню теоретичних і прикладних наукових досліджень шляхом перегрупування наявного наукового потенціалу та оснащення дослідників сучасним обладнанням і програмними засобами;

 • проведення активної політики трансферу наукових результатів у навчальний процес та професійне середовище;

 • посилення дослідницької компоненти в навчальних програмах магістрів;

 • всебічний розвиток різних форм наукової співпраці з підприємствами та організаціями для розв’язання наукових проблем і впровадження результатів наукових досліджень;

 • подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів шляхом підтримки та активізації науково-пошукових досліджень студентської молоді, починаючи з молодших курсів, всебічної діяльності студентського наукового товариства інституту.

Реалізація інститутом визначених напрямків розвитку забезпечить подальше зростання професійного, інтелектуального та духовного потенціалу випускників та сприятиме удосконаленню існуючої матеріально-технічної, навчально-методичної, науково-дослідної бази навчального закладу.


Інфраструктура Харківського інституту банківської справи


Загальна навчальна площа інституту становить 7807,2 кв.м., сукупний ліцензований обсяг прийому студентів – 880 осіб.

Забезпечують підготовку та перепідготовку фахівців структурні підрозділи:

 • факультет банківської справи;

 • економічний факультет;

 • факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки;

 • 9 кафедр;

 • навчально-методичний відділ;

 • науковий відділ;

 • бібліотека з читальним залом та пунктом видачі літератури у гуртожитку;

 • відділ інформаційних технологій.

В основу діяльності структурних підрозділів покладені закони України, нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України та інших директивних органів влади України, Положення про інститут та Концепція його діяльності, розроблені інститутом положення про структурні підрозділи.

Інститут має всі необхідні засновницькі документи:

 • Положення про Харківський банківський інститут Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

 • свідоцтво про державну реєстрацію;

 • копії документів, які підтверджують рішення про створення інституту.

Основні структурні підрозділи, на які покладається відповідальність за підготовку фахівців, - факультет банківської справи та економічний факультет, головне завдання яких - створення умов для всебічного розвитку студентів та їх адаптаційних можливостей; забезпечення підготовки високоосвіченої, професійно-орієнтованої особистості, здатної знайти своє місце в умовах ринкових відносин.

Якість освіти є кінцевим результатом роботи факультетів і на досягнення високого рівня цього показника спрямована їх робота з планування, організації і здійснення навчально-виховного процесу, додержання вимог галузевих стандартів освіти, проведення контрольних заходів, профорієнтаційної роботи, сприяння працевлаштуванню випускників.

Забезпечення якісних параметрів освіти на факультетах досягається через використання у навчальному процесі ефективних педагогічних та комп’ютерних технологій і новітніх методик, створення відповідної інформаційної та методичної бази, поєднання теорії і практики, високий фаховий рівень науково-педагогічних працівників, активне залучення молоді до самоосвіти, наукової роботи, системи виховної роботи, функціонування студентського самоврядування.

Виконання організаційних і контролюючих функцій факультетів здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, сучасних комп’ютерних технологій управлінської діяльності.

Підготовка фахівців в інституті здійснюється кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, банківської справи, економічної теорії, обліку і аудиту, фінансів, менеджменту, вищої математики та комп’ютерних технологій.

Головним завданням кафедр є:

 • робота по забезпеченню якості підготовки фахівців згідно з вимогами Закону України “Про вищу освіту”;

 • дотримання принципів, форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу, подальший розвиток системи дистанційного навчання, створення всіх умов для реалізації самостійного та індивідуального навчання студентів: інформаційне та методичне забезпечення процесу навчання;

 • удосконалення змісту та підвищення якості освітніх програм шляхом вивчення та запровадження передових педагогічних і освітніх технологій, авторських курсів, майстер-класів у викладанні всіх дисциплін навчального плану;

 • удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, технології надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці: активне соціальне партнерство з роботодавцями, залучення їх до навчально-виховного процесу, у тому числі державної атестації, ефективна робота відповідних служб щодо сприяння у працевлаштуванні та відстеження кар’єрного зростання фахівців;

 • забезпечення розвитку та створення нових наукових напрямів і шкіл шляхом моніторингу пріоритетних напрямів досліджень фінансово-економічної науки щодо проведення фундаментальних і прикладних досліджень та впровадження їх результатів у практику;

 • підготовка навчальних посібників, підручників, навчально-методичних комплексів дисциплін, методичних розробок із різних напрямів навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог;

 • організація науково-дослідної роботи студентів із залученням їх до наукової роботи кафедри;

 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;

 • підвищення рівня професійної, педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.

Навчально-методичний відділ здійснює організацію навчального процесу з підготовки фахівців, планування і контроль навчально-методичної роботи професорсько-викладацького персоналу кафедр відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Національного банку України, Університету.

 • Основний структурний підрозділ, на який покладається відповідальність за підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, – факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Головним завданням факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки є організація, координація в регіоні роботи, спрямованої на підвищення професійного рівня банківських спеціалістів та сприяння впровадженню новітніх банківських технологій. Він організує післядипломну банківську освіту працівників банківських установ в межах Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей та Автономної Республіки Крим.

Діяльність факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки включає:

 • перепідготовку банківських фахівців за спеціальністю “Банківська справа”, освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” (друга вища освіта);

 • організацію підвищення кваліфікації спеціалістів територіальних управлінь Національного банку України;

 • організацію курсів підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ;

 • проведення короткострокових семінарів з актуальних питань банківської діяльності за участю провідних вітчизняних та іноземних фахівців;

 • організація курсів з підготовки до вступу до інституту.

Лабораторія ПЕОМ, платіжних систем та інформатики обслуговує 13 комп’ютерних аудиторій, які об’єднані локальною мережею і управляються з комп’ютерного центру. Кожна з них має певне призначення: вивчення прикладних пакетів «Парус-підприємство 7.4», «Парус-підприємство 8.0», «1С-Бухгалтерія 7.7», «1С-Підприємство 8.0», «Інфобухгалтер»; вивчення програмних засобів системи електронних платежів України («Барс», Б2, АРМ-НБУ, АРМ-2, ЕП) та робота з мультимедійними носіями інформації.

Наявне обладнання дозволяє проводити заняття з багатьох дисциплін навчального плану, в першу чергу, дисциплін комп’ютерно-інформаційного і фахового циклів з використанням сучасної програмної бази, з дисциплін “Іноземна мова” і “Ділова іноземна мова” із застосуванням навчальних мультимедійних програм.

У комп’ютерних аудиторіях створені належні умови для забезпечення широкого доступу студентів, професорсько-викладацького персоналу інституту до мережі INTERNET.

Лабораторія технічних засобів навчання вивчає та впроваджує в навчальний процес сучасні вітчизняні та світові методики використання технічних засобів навчання, аналізує ефективність їх застосування, забезпечує дисципліни навчального плану аудіо- та відеоматеріалами. Лабораторія обладнана системою нелінійного монтажу, яка дозволяє створювати власні навчальні відеофільми у реальному часі.

Власна матеріально-технічна база інституту дозволяє організувати навчальний процес на сучасному рівні і забезпечити виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівців.

З метою підвищення якісного рівня професійної підготовки студентів і наближення навчального процесу до реальних умов роботи банківських установ, підприємств, фірм різноманітних форм власності в інституті створений навчально-тренувальний комплекс, до складу якого входять навчально-тренувальний банк і навчально-тренувальні фірми.

Навчально-тренувальний банк є структурним підрозділом кафедри банківської справи, має реальне програмне забезпечення, обладнаний сучасними персональними робочими місцями, офісними меблями, що дає змогу запроваджувати інтерактивні форми проведення занять, наближає навчальний процес до реальних умов роботи банківських установ, підвищує якісний рівень фахової підготовки студентів і формує професійні навички з банківської справи.

У навчально-тренувальному банку протягом дня мають можливість працювати близько 100 - 110 студентів. Тому усі практичні заняття та навчальна практика проводяться у формі ділових та рольових ігор на базі реальних банківських програм, база яких постійно оновлюється.

Навчально-тренувальні фірми обладнані офісними меблями, автоматизованими робочими місцями для кожного співробітника фірм, які передбачають використання ПЕОМ.

У клубному блоці розміщені актовий (кіно) зал, бібліотека з читальним залом, експозиція історії навчального закладу, музей бойової слави, їдальня.

Основним джерелом інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності студентів і професорсько-викладацького складу є бібліотека.

До складу бібліотеки інституту входять:

 • абонемент;

 • книгосховище;

- 2 читальних зали: один з яких на 30 посадочних місць, обладнаний комп’ютерною технікою з доступом в Іnternet та Intranet. Другий читальний зал на 144 посадочних місця.

Роботу бібліотеки спрямовано на формування бібліотечного фонду згідно з навчальними планами, на якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування професорсько-викладацького складу, аспірантів, здобувачів, студентів інституту та впровадження і використання інформаційних технологій. На сьогоднішній день бібліотечними ресурсами користуються 1095 читачів.

Фонд бібліотеки складає 90227 примірників, у тому числі 69975 примірників складає фонд навчальної, наукової та довідкової літератури, 9252 примірників – фонд художньої літератури, 10900 примірників – періодичні видання, 100 примірників – електронні видання.

Понад 90% навчального фонду - українською мовою, решта - російською, німецькою та англійською. Фонд бібліотеки постійно поповнюється та оновлюється, зокрема навчально-методичною літературою, розробленою науково-педагогічними працівниками інституту і надрукованою сектором видавничого виробництва.

Для повного інформаційного забезпечення наукової роботи професорсько-викладацького складу та науково-пошукової роботи студентів активно використовуються фонди ХНБ ім. В.Г. Короленка, інформаційні зв’язки з якою зміцнюються з кожним роком. Бібліотека інституту є членом Української бібліотечної асоціації, співпрацює з бібліотеками вищих навчальних закладів міста, що дає можливість студентам інституту користуватися інформаційними ресурсами бібліотек Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, Харківського національного економічного університету.

Бібліотека інституту комп’ютеризована з 1996 року і має вихід в Інтернет, обладнана сучасною технікою: комп’ютери, лазерний і штрихкодовий принтери, штрихкодові сканери, ксерокс, ламінатор для виготовлення електронних читацьких квитків. Технічна обробка бібліотечного фонду здійснюється з використанням інформаційних технологій. Обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі повністю автоматизовано. Бібліотека в роботі використовує інтегровану бібліотечно-інформаційну систему «ІРБІС», програмне забезпечення якої постійно оновлюється.

До послуг читачів створено електронний каталог, до якого входять бази даних: електронний каталог книг IBIS (навчальна, навчально-методична, довідкова і наукова література), електронний каталог періодичних видань MAG, каталог художньої літератури LIT. Наявність широкого спектру пошукових засобів забезпечує швидкодійний пошук в базах даних (БД) електронного каталогу за всіма основними елементами бібліографічного опису та їх сполученням. Читач має можливість працювати з декілька базами даних електронного каталогу.

Ефективну самостійну роботу студентів забезпечують цілісні пакети навчально-методичного забезпечення з дисциплін навчальних планів, які створені викладачами інституту і розміщені як в електронному вигляді (електронна бібліотека) так і на паперових носіях, що є необхідною складовою навчально-методичного фонду бібліотеки.

Між бібліотекою інституту та видавництвом «ЦУЛ» підписана угода про надання доступу до повнотекстової бази даних електронних підручників, навчальних посібників та монографій видавництва. Доступ до неї отримали всі студенти та працівники інституту.

Бібліотекою активно використовується локальна мережа інституту INTRANET для оперативної інформації викладачів та студентів про надходження періодичних видань (щоденно), розміщення Інформаційного бюллетеня нових надходжень з анотаціями до книг і статей (щомісячно), надання інформації про електронні ресурси відкритого доступу, списки літератури з дисциплін по кафедрам, електронні каталоги видавництв. Бібліотека надає допомогу викладачам і студентам у класифікації статей до публікацій та наукових конференцій, щорічно аналізує забезпеченість навчально-виховного процесу літературою.

Використання бібліотекою новітніх інформаційних технологій дає можливість оперативно реагувати на запити сучасного освітнього процесу, дозволяє значно підвищити якість практичної підготовки спеціалістів.

Бібліотека працює щодня, крім суботи та неділі, з 8 години 30 хвилин до 17 години, читальний зал працює з понеділка по п’ятницю з 10:30 до 19:30 години, у суботу – з 9:00 до 15:00. Користування фондом бібліотеки – безкоштовне.

Спортивний блок обладнаний сучасними тренажерами, комп’ютерами, аудіотехнікою та необхідним сучасним спортивним інвентарем для забезпечення аудиторних та секційних занять.

Інститут має їдальню на 144 місця, яка оснащена сучасними меблями і обладнанням та забезпечує студентів і викладачів гарячими обідами.

Поряд з навчальним корпусом знаходиться гуртожиток на 480 місць, у якому створені комфортні умови для успішного навчання і змістовного відпочинку студентської молоді. Секції, в яких проживають студенти, обладнані сучасними меблями та інвентарем, холодильниками, телевізорами, електричними плитами.


^ Процедура допуску до навчання


До Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України і виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до інституту здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається стандартами вищої освіти.

Громадяни України мають право на безоплатну освіту у Харківському інституті банківської справи УБС НБУ не залежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Фінансування підготовки фахівців проводиться: за рахунок коштів Національного банку України, юридичних та фізичних осіб.

До Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до інституту на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.

Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється з 1 по 14 липня. Вступні випробування проводяться з 15 липня.

Вступники особисто подають заяву про вступ до Харківського інституту банківської справи, в якій вказують спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту ( при поданні його копії) вступник пред’являє особисто.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних випробувань, наявності підстав для вступу поза конкурсом або за інших особливих умов фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра або спеціаліста на денну та заочну форми навчання проводяться фахове тестування та тестування з іноземної мови.

Конкурсний бал таких вступників обчислюється шляхом додавання балів за результатами фахового тестування, тестування з іноземної мови та середнього бала диплома (додатка до нього). Результати фахового тестування та тестування з іноземної мови оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Середній бал диплома обчислюється за 100-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. У разі, якщо оцінки у дипломі виставлені за 5-бальною шкалою, середній бал обраховується з округленням до десятих частин бала і переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його множення на 20.

Зарахування вступників відбувається за конкурсом відповідно до конкурсних балів вступників.

Поза конкурсом зараховуються:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до законодавства України;

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

Особи, які беруть участь у конкурсному відборі після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів Національного банку України: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до Відбіркової комісії інституту.

Вступники, які в установлений строк не подали до Відбіркової комісії оригінали вищезазначених документів, втрачають право на зарахування до Університету на навчання за рахунок коштів Національного банку України.


Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національного банку України, Статутом Університету.

Харківський інститут банківської справи здійсню’ підготовку іноземців та осіб без громадянства освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» на підставі договорів, укладених Університетом з юридичними та фізичними особами.

Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, їх зарахування в Інститутах Університету здійснюється з 15 серпня до 15 листопада 2011 року.

Іноземці та особи без громадянства подають до Відбіркових комісій Інститутів Університету такі документи:

 1. анкету встановленого зразка;

 2. копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

 3. документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

 4. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

 5. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

 6. копію документа про народження;

 7. копію паспорта;

 8. 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 9. зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах 2), 4), 6) цього пункту документи повинні бути перекладені на українську мову та засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці, які вступають на навчання, повинні мати в'їзну візу з типом«О» (освіта). Громадяни країн СНД з безвізовим в'їздом в Україну при перетині кордону повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в'їзду в Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

При вступі до Інститутів Університету на напрям підготовки6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад з математики.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Інститутів Університету у порядку, передбаченому для громадян України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Інститутів Університету за вступними екзаменами, передбаченими цими Правилами, за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Іноземці, які мають відповідні документи про освіту та знання української мови, зараховуються до Університету за результатами співбесіди з трьох предметів, відповідно до Додатку 3 Правил прийому до Університету.

Зарахування іноземців та осіб без громадянства до Університету на навчання відповідно до міжнародних договорів, загальнодержавних програм, договорів, укладених Інститутами Університету з юридичними та фізичними особами, проводиться Приймальною комісією Університету на основі рекомендацій Відбіркових комісій Інститутів Університету за результатами співбесіди до 15 листопада 2011 року.

1123454


Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, їх зарахування в Інститутах Університету здійснюється з 15 серпня до 15 листопада 2011 року.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа»
Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system eсts інформаційний пакет Напрям підготовки – 0501 “Економіка І підприємництво” Спеціальність – 050100“Економіка підприємства
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» Спеціальність 050105 «Банківська справа» iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи