European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка1/9
Дата27.08.2012
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Спеціальність


8.03050801 «Фінанси і кредит»

за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент»

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


2011

Вступ – характерні особливості та умови користування ЕСТS


Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів.

Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах та їх академічного визнання. Вона будує мости між навчальними закладами з метою надання студентам більшого вибору.

Основними завданнями ЕСТS є:

  • адаптація системи вищої освіти України до ідей Болонського процесу для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання;

  • забезпечення гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

  • створення умов для навчання студента за індивідуальною програмою, що сформована на основі вимог замовників та побажань студента і сприяє його саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

  • стимулювання учасників навчального процесу до підвищення якості вищої освіти.

Система ЕСТS може використовуватися безпосередньо в навчальному закладі, між закладами освіти однієї країни, а так само між закладами освіти – партнерами з різних країн.

Основою системи ЕСТS є три основні елементи: інформація (про навчальні програми та досягнення студентів), взаємна згода (між навчальним закладом та студентом) і використання кредитів ЕСТS з переліком оцінок з дисциплін, які характеризують виконану студентом, як аудиторну, так і самостійну навчальну роботу.

Ці три основні елементи впроваджуються в дію за допомогою трьох ключових документів: інформаційного пакета, угоди (контракту) між студентом та вищим навчальним закладом і переліку оцінок з дисциплін.

Інформаційний пакет містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи (факультет, кафедри), відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про академічний календар та види навчальних занять, перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку характеристику, відомості про форми контролю та систему оцінювання якості знань студентів, а також таблицю відповідності оцінок, прийнятих в інституті, ЕСТS - оцінкам.

Угоду (контракт) про навчання між студентом і Харківським інститутом банківської справи обумовлює всі питання щодо навчальних програм, терміну та порядку проходження навчання, вартості навчання, прав та обов’язків студента і вищого навчального закладу.

Запровадження кредитно-модульної системи в ХІБС є фактором стимулювання до ефективної роботи викладача і студента, забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це форма організації навчального процесу, яка базується на поєднанні залікових кредитів та модульних технологій. У ХІБС УБС НБУ застосовується кредитно-модульна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи ЕСТS.

Заліковий кредит (ЕСТS – кредит) – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових (кредитних) модулів, або блоку змістових (кредитних) модулів.

Змістовий (кредитний) модуль – це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент, або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. Змістовий модуль навчальної дисципліни містить окремі модулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль має бути оцінений.

Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня магістр (1,5 роки навчання) дорівнює 90 кредитам (нормативні дисципліни – 21; вибіркові дисципліни – 50; практичне навчання – 19). Результати навчання – це комплекс умінь, що повинен знати і бути здатним виконати студент після завершення навчання, незалежно від тривалості навчання. Студент отримує ЕСТS – кредити тільки після завершення необхідної роботи і оцінювання досягнутих результатів навчання. Кредити розподіляються по всіх компонентах програми навчання (модулі, дисципліни, практика, дипломна робота тощо).

Навантаження студентів в ЕСТS включає час, що проводиться за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки та складання іспитів, тощо.

Індивідуальна освітньо - професійна програма навчання формується за участю студента і під керівництвом куратора індивідуального навчання.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується і реєструється в інституті з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.


^ Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну та шкалу ECTS


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в УБС

^ Оцінка за національною

шкалою

A

100-91

5 (відмінно)

B

90-81

4 (добре)

C

80-71

D

70-61

3(задовільно)

E

60-51

FX

50-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 (незадовільно) з обов’язковою перездачеюІ. ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


Повна назва: ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

^ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи