European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка9/13
Дата27.08.2012
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема 1.1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС.

Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Планування заходів з питань цивільного захисту. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.


Література:

 1. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Про охорону здоров'я: Закон України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 3. Про пожежну безпеку: Закон України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 5. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Закон України “Про цивільну оборону України”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Положення про цивільну оборону України. Постанова кабміну України від 10.05.1994.-№299. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 12. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 13. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 14. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. №08-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 15. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 16. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 17. Закон України "Про тваринний світ". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 18. Закон України "Про екологічну експертизу". – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 19. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 20. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 21. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 22. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

 23. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

 24. Воробйов О. О., Романів Л. В.. Цивільний захист: навч. посіб. (допов., змін. та адапт. до ESTS) / Воробйов О. О., Романів Л. В. — Чернівці : Книги-XXI, 2008. — 183 с.

 25. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

 26. Михайлюк Валерій Олександрович. Цивільний захист: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун- т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : УДМТУ, 2003. Ч. 2 : Надзвичайні ситуації. — Миколаїв : УДМТУ, 2003 - 124с.

 27. Михайлюк Валерій Олександрович. Цивільний захист: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун- т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : УДМТУ, 2003. Ч. 3 : Цивільна оборона. — Миколаїв : УДМТУ, 2004 - 139с.

 28. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

 29. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

 30. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

 31. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

 32. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.


^ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


Дисципліни за вибором навчального закладу


ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ


^ Семестри вивчення

10

Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

40

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

18

^ Самостійна робота, години

86

Курсові завдання

1

Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Банківської справи

^ ЕСТS - кредити

4


Зміст дисципліни

Основи банківської звітності. Фінансова звітність банків. Статистична звітність банків. Податкова звітність банків. Управлінська звітність банків


Література:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99. - № 996 – ХІV – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Закон України “Про державну статистику в Україні” – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 5. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів" від 23.12.2010 № 994 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку" від 24.12.2010 № 1010 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" від 24.12.2010 № 1015 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку" від 21.02.2011, № 98 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" від 25.01.2011 № 41– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до бухгалтерської звітності", № 2 "Баланс", № 3 "Звіт про фінансові результати", № 4 "Звіт про рух грошових коштів", № 5 "Звіт про власний капітал", № 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", № 19 "Об’єднання підприємств", № 20 "Консолідована фінансова звітність" – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.06. 2005 №221 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 12. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 13. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджені постановою Правління Національного банку України від 03.09.2007р. № 314 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 14. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 06.09.2007р. №324 – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 15. Методические рекомендации «О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности» от 17.02.2010 № 24-– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 16. Галь В.Прозоре формування статистичної звітності – забезпечено // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 60-61.

 17. Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов. – М.: Альпына Бизнес Букс, 2009. – 436 с.

 18. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітнсіть за міжнародними стандартами: Правктичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

 19. Жигайло Г. Відстрочені податки: елементи фінансової звітності // Вісник Національного банку України. - 2007.- № 11.- C. 26-30.

 20. Кандибка О. Роль автоматизованих систем у реформуванні звітності банку // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 69-71.

 21. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

 22. Кіндрацька Л. Вірю у світлу еру бухгалтерського обліку // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 76-77.

 23. Контрольный перечень информации, раскрываемый согласно МСФО: // http: // www.ey.com.

 24. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 258 с.

 25. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Офіційні положення, видані станом на 1 січня 2009 р. / Пер. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – Том 1. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. – 1608 с.

 26. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Офіційні положення, видані станом на 1 січня 2009 р. / Пер. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – Том 2. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. – 1648 с.

 27. Романченко О. Управлінський облік і система управлінської інформації // Вісник Національного банку України. - 2008.- № 15.- C. 15-18.

 28. Савчук Г., Ґедзь Т. Реформа технології надання звітності // 10 років впровадження МСФЗ в банках: досвід, результати, перспективи. – 2008. – С. 72-73.

 29. Сенищ П.М. та ін. Оцінювання фінансових інструментів банків за Міжнародними стандартами фінансової звітності: навч. Посібник / П.М.Сенищ, В.І.Ричаківська, М.Л.Лапішко, Л.П.Снігурська. – К., УБС НБУ, 2009. – 451 с.

 30. Спяк Г. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика // Вісник Національного банку України. - 2007.- № 6.- C. 36-38.

 31. Фінансовий облік в банках: навч. пос./ Г.П.Табачук, О.М.Сарахман,Т.М.Бречко.-К.: УБС НБУ, 2009. 423 с.

 32. Фінансовий облік та фінансова звітність у банках: Навч.пос./НБУ; за заг.ред.Г.П.Табачук, О.М.Сарахман.-К.:УБС НБУ, 2007. – 430 с.


^ ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК В БАНКАХ


Семестри вивчення

10

^ Загальний обсяг годин

144

Аудиторні заняття, години

68

^ Види навчання:
Лекції, години

20

Практичні заняття, години

20

Індивідуальні заняття, години

28

^ Самостійна робота, години

76

Курсові завдання
Вид контролю

Модульний, 1 ПМК

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

4
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи