Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи icon

Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Скачати 40.75 Kb.
НазваМеханізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Дата27.08.2012
Розмір40.75 Kb.
ТипДокументи

Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865)


Науковий керівник науково-дослідної роботи: заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України д.е.н., доцент Г. М. Азаренкова.

Термін виконання роботи: січень 2010 - грудень 2011 р.

Замовник виконання дослідження: ініціативна

Об’єкт дослідження: бізнес-процеси банківської установи.

^ Актуальність дослідження наукової теми. Високий динамізм сучасних умов функціонування банківської системи, її інтеграція у глобальну фінансову систему, кризові явища в економіці все частіше і в більших масштабах спонукають банківські установи до перебудови власної діяльності. Крім того, сьогодні головною проблемою у сфері банківського управління, що переважно обумовлює не тільки темпи розвитку, а й саме існування банківської системи, є подолання наслідків фінансової кризи, що вимагає реформування системи банківського управління і значного підвищення ефективності її функціонування. За цих умов, стабільність функціонування банківської системи є чи не головною вимогою, що висувається суспільством до банків.

Сучасна банківська установа є складною, розгалуженою, організаційною, виробничою й інформаційною системою функціональних підрозділів, їх функцій, цілей та бізнес-процесів. Тому параметричне, функціональне та структурне управління такою системою в умовах глобальної кризи стає недостатньо ефективним, не спроможним дати адекватну відповідь викликам часу і поступається місцем більш радикальному методу реінжинірингу бізнес-процесів, оскільки його застосування дозволяє істотно підвищити результативність та ефективність діяльності банків завдяки аналізу та реорганізації їх бізнес-процесів. Але реінжиніринг, як і будь-яка інша діяльність пов’язаний з виникненням ризику неотримання або недоотримання потрібних його результатів та/або неефективного використання виділених на нього ресурсів. Причина цього криється у недостатньому економічному обґрунтуванні інновацій та їх наслідків. В першу чергу йдеться про необґрунтовані очікування результативності таких інновацій, а також значне перебільшення їх прогнозованої ефективності. В багатьох випадках такі помилки стають фатальними для бізнесу.

В наслідок властивих реінжинірингу великої вартості, тривалості і всебічності, вирішальний вплив на його успішність і ефективність мають рішення, що приймаються на його початкових стадіях: визначення цілей, напрямків, шляхів та очікуваних результатів, що обумовлює актуальність дослідження і удосконалення процесів формування таких рішень, створення механізмів забезпечення їх якості.

У рамках наукового дослідження «Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку» обґрунтовується методичний підхід до підвищення якості управлінських рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку шляхом прогнозної оцінки його результативності і ефективності.

^ Мета наукового дослідження – підвищення успішності та ефективності перебудови діяльності банків шляхом підвищення якості рішень, що приймаються на початкових стадіях реінжинірингу їх бізнес-процесів.

^ Цілі наукового дослідження:

  1. Теоретичне дослідження та обґрунтування категорійного апарату, пов’язаного з формуванням рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку.

  2. Дослідження впливу структурних чинників на фінансові результати діяльності банку.

  3. Дослідження впливу рішень початкових стадій реінжинірингу на його успішність та ефективність.

  4. Вибір, дослідження та удосконалення методів оцінки якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів.

  5. Вибір, дослідження та удосконалення методів забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів.

^ Об’єкт дослідження: бізнес-процеси банківської установи.

Наукові методи, що використовувались підчас виконання наукового дослідження: морфологічного аналізу, монографічний, наукового узагальнення, системного аналізу, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, спостереження, економіко-математичного моделювання, системне IDEF моделювання, гібридного моделювання, графічний, спостереження.

^ Результати дослідження, які мають наукову та практичну цінність:

– визначено сутність та особливості діяльності банківських установ, як комерційних підприємств особливого типу, що є істотними для організації їх реінжинірингу;

– уточнені визначення понять банківської діяльності на основі процесного підходу, що забезпечує можливості застосування цього підходу до її реінжинірингу;

– уточнено зміст понять реінжинірингу бізнес-процесів банку з урахуванням особливостей банківської діяльності, як основи для оцінки його результативності і ефективності;

– визначено склад описів бізнес-процесів як семіотичних систем, що є основою для побудови формальних моделей бізнес-процесів;

– розроблено методичний підхід до ідентифікації бізнес-процесів банку, потребують реінжинірингу;

– розроблено методичний підхід до оцінки впливу рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів на результати реінжинірингу;

– побудовані та досліджені експериментальні моделі процесів реінжинірингу та процесу реструктуризації кредитних заборгованостей, що підтвердили продуктивність запропонованих методичних підходів;

– досліджені причини, наслідки та різновиди зниження якості описів бізнес-процесів банку, що є засобом фіксації рішень щодо їх реінжинірингу, сформульовані формальні критерії коректності таких описів;

– розроблено і експериментально випробувано методику виявлення недоліків в описах бізнес-процесів, усунення яких є необхідним для забезпечення якості рішень щодо їх реінжинірингу.

Основні результати виконання першого і другого етапів дослідження було апробовано на міжнародних науково-практичних конференціях та знайшли своє відображення у наукових публікаціях у фахових виданнях.

Ключові слова: банк, бізнес-процес, реінжиніринг, результативність, ефективність, рішення, якість, моделювання.

Схожі:

Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconМеханізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи
move to 1471-8192
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconРегіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону) (01099U008864) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: Директор Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного...
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconЛексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863) Науковий керівник науково-дослідної роботи
Науковий керівник науково-дослідної роботи: в о зав кафедри іноземних мов Черняк Лариса Іванівна
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconПерспективи та загроз и реінжинірингу бізнес-процесів
Проте для українських підприємств такий метод розвитку є новим та не досконало дослідженим. Тому актуальним стає дослідження перспектив,...
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи icon1. Назва науково-дослідної роботи
...
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconЛексикографічний аналіз сучасної банківської термінології (№0109U008863) Науковий керівник науково-дослідної роботи
move to 1471-8193
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи icon1. Назва науково-дослідної роботи
Омельянчик Людмила Олександрівна, керівник теми, провідний науковий співробітник, д фарм н., професор
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconХарактеристика І поняття збутової політики банку
Збутова (дистрибуційна) політика банку це послідовний ком­плекс рішень щодо організації консультаційно-інформаційної роботи з клієн­тами,...
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи iconПідвищення ефективності бізнес-процесів підприємства для забезпечення конкурентоспроможності
Динамізм змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, та вимоги сучасних засад управління підприємством вимагають від підприємств...
Механізм забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку” (№0109U008865) Науковий керівник науково-дослідної роботи icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи