Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ icon

Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ
Скачати 115.18 Kb.
НазваКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ
Дата29.08.2012
Розмір115.18 Kb.
ТипДокументи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 4 березня 1996 р. N 287
КиївПро затвердження Положення про умови матеріального
забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання
та стажування

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 411 (
411-2011-п ) від 13.04.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1079 (
1079-98-п ) від 13.07.98
N 1795 (
1795-2003-п ) від 20.11.2003
N 2019 (
2019-2003-п ) від 26.12.2003
N 665 (
665-2005-п ) від 01.08.2005
N 1015 (
1015-2009-п ) від 23.09.2009
N 411 (
411-2011-п ) від 13.04.2011 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про умови матеріального забезпечення
осіб, направлених за кордон на навчання та стажування, що
додається.

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 411 (
411-2011-п ) від 13.04.2011 }
{ Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2019
(
2019-2003-п ) від 26.12.2003 }
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. N 287
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1795 ( 1795-2003-п )

^ ПОЛОЖЕННЯ
про умови матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон на навчання та стажування{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2019 (
2019-2003-п ) від 26.12.2003, N 411 ( 411-2011-п ) від
13.04.2011 }1. Це Положення поширюється на працівників, а також
військовослужбовців, аспірантів і студентів (далі - працівники),
направлених відповідно до укладених міжнародних договорів України
за кордон на навчання або стажування, як на двосторонній основі,
так і за рахунок сторони, що приймає, або сторони, що направляє.
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 2019 ( 2019-2003-п ) від 26.12.2003 }


{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 665 (
665-2005-п ) від 01.08.2005 }{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1015
(
1015-2009-п ) від 23.09.2009, N 411 ( 411-2011-п ) від
13.04.2011 }2. Строк навчання державних службовців не повинен
перевищувати 56, військовослужбовців, працівників органів
державної податкової служби та органів внутрішніх справ - 90
календарних днів.

За умови відшкодування фінансових витрат стороною, що
приймає, рішенням Віце-прем'єр-міністра України (відповідно до
розподілу функціональних обов'язків) строк навчання державних
службовців, військовослужбовців, працівників органів державної
податкової служби та органів внутрішніх справ може бути
встановлено до 18 місяців.

Строк навчання працівників дипломатичної служби визначається
статтями 25 та 27 Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ).

Строк навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і
науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати одного
року. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1015
( 1015-2009-п ) від 23.09.2009; в редакції Постанови КМ N 411
( 411-2011-п ) від 13.04.2011 } { Пункт 2 в редакції Постанови КМ
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 }

3. За працівниками, направленими за кордон на навчання,
зберігається місце роботи, служби (посада), місце навчання та
середня заробітна плата (грошове забезпечення, стипендія).

Середня заробітна плата (грошове забезпечення, стипендія)
розраховується за два останні календарні місяці до направлення за
кордон з урахуванням виплат, передбачених законодавством.

4. Працівники направляються за кордон на навчання
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями (далі - сторона, що направляє на навчання) за
наказом (розпорядженням) керівника після затвердження завдання, в
якому визначено мету, строк та умови перебування за кордоном і
кошторис витрат, пов'язаних з направленням на навчання, а також
пропозиції щодо джерел фінансування. До наказу (розпорядження)
додається офіційне запрошення з автентичним перекладом на державну
мову.

( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
(
665-2005-п ) від 01.08.2005 )5. Направлення за кордон на навчання керівників центральних
та місцевих органів виконавчої влади, їх заступників та інших
державних службовців здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" -
із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
13 червня 1996 р. N 648 ( 648-96-п ), від 3 грудня 2001 р. N 1629
( 1629-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49,
ст. 2202), від 13 грудня 2001 р. N 1681 ( 1681-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2289) та від 17 липня 2003 р.
N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30,
ст. 1546).

( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 665 ( 665-2005-п ) від
01.08.2005 )6. Направлення за кордон на навчання здійснюється за умови
відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, в тому числі
міжнародними організаціями, що надають технічну допомогу Україні,
або стороною, що направляє, або на безоплатній основі з
дотриманням вимог Указів Президента України від 28 серпня 1993 р.
N 357 ( 357/93 ) "Про службові відрядження за кордон посадових
осіб органів виконавчої влади", від 10 листопада 1995 р. N 1035
( 1035/95 ) "Про затвердження Програми кадрового забезпечення
державної служби та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій", постанов Кабінету Міністрів
України від 10 листопада 1995 р. N 901 ( 901-95-п ) "Про
затвердження Положення про порядок формування навчальних груп для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за
рахунок міжнародної технічної допомоги" (ЗП України, 1996 р., N 3,
ст. 96), від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження
Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
державних підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 7, с. 57; 1998 р., N 28, ст. 1045; 2002
р., N 20, ст. 979) та розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 лютого 1995 р. N 83 ( 83-95-р ).

( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
(
665-2005-п ) від 01.08.2005 )7. Добові за час проїзду від місця роботи (навчання) в
Україні до місця навчання за кордоном і повернення до місця роботи
(навчання) в Україні виплачуються у порядку, передбаченому
законодавством про службові відрядження, якщо сторона, що приймає,
не провадить зазначених виплат.

8. Кошти в іноземній валюті можуть виплачуватися
працівникові, направленому за кордон на навчання, за рішенням
керівника у розмірі, що визначається у відсотках до норм добових
витрат на відрядження, встановлених постановою Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 1999 р. N 663 ( 663-99-п ) "Про норми
відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 720; 2000 р., N 22,
ст. 902, N 36, ст. 1548; 2001 р., N 20, ст. 841; 2002 р., N 29,
ст. 1366; 2003 р., N 31, ст. 1614) для конкретної зарубіжної
країни, зокрема:

80 відсотків - коли сторона, що приймає, не забезпечує осіб,
направлених за кордон на навчання, харчуванням;

65 відсотків - коли сторона, що приймає, забезпечує осіб,
направлених за кордон на навчання, одноразовим харчуванням;

45 відсотків - коли сторона, що приймає, забезпечує осіб,
направлених за кордон на навчання, дворазовим харчуванням;

30 відсотків - коли сторона, що приймає, забезпечує осіб,
направлених за кордон на навчання, триразовим харчуванням.

Керівник може встановлювати обмеження щодо розмірів виплати
коштів працівникові, направленому за кордон на навчання.

У разі направлення на навчання надбавки до норм добових
витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 977 ( 977-2002-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1366),
не виплачуються.

Сторона, що направляє на навчання, не провадить доплат до
стипендій або інших грошових виплат, виплачених стороною, що
приймає, працівникам, направленим за кордон на навчання (у тому
числі за час проїзду від місця роботи (навчання) в Україні до
місця навчання за кордоном і повернення до місця роботи (навчання)
в Україні), крім витрат на наймання житла, проїзд до місця
навчання і назад (за наявності підтверджувальних документів).

9. Витрати на проїзд від місця роботи (навчання) в Україні до
місця навчання за кордоном і повернення до місця роботи (навчання)
в Україні відшкодовуються з урахуванням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 ( 663-99-п )
"Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та
за кордон" та Інструкції про порядок відряджень у межах України та
за кордон, затвердженої Мінфіном, якщо сторона, що приймає, не
провадить зазначених виплат.

10. Якщо за спільною угодою сторона, що приймає, не
забезпечує працівників, направлених за кордон на навчання,
безоплатним житлом, витрати на наймання житла може відшкодувати
сторона, що направляє, у межах норм, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження в
межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 17, ст. 720; 2002 р., N 29, ст. 1366), для відповідної країни.

11. Якщо за угодою сторона, що приймає, не забезпечує
працівників, направлених за кордон на навчання, безоплатним
медичним обслуговуванням, вони одержують необхідну медичну
допомогу за рахунок сторони, що їх направляє, зокрема:

а) лікарняну допомогу, яка включає витрати на харчування, - у
разі захворювання, що потребує лікування в стаціонарній
лікувальній установі, у тому числі за необхідності операційного
втручання, крім пластико-косметичних операцій, якщо потреба у них
не викликана нещасним випадком;

б) амбулаторну допомогу - у разі захворювання, що потребує
спеціалізованої амбулаторно-медичної допомоги (у тому числі
лікування з метою усунення гострого зубного болю, крім
протезування, якщо потреба у ньому не викликана нещасним випадком)
та амбулаторних процедур, які включають малу хірургію;

в) допомогу вдома - коли хворого не поміщено до стаціонару і
він не може лікуватися амбулаторно.

Порядок проведення розрахунків, пов'язаних з медичним
обслуговуванням працівників, направлених за кордон на навчання,
визначається за домовленістю сторін.

12. Фінансові зобов'язання працівників, які направляються за
кордон на навчання, а також організацій, що їх направляють,
регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1999 р. N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" та Інструкцією про
порядок відряджень в межах України та за кордон, затвердженою
Мінфіном.

( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1079
(
1079-98-п ) від 13.07.98, в редакції Постанови КМ N 1795
(
1795-2003-п ) від 20.11.2003 )

( Джepeло документа - zakon1.rada.gov.ua )

Схожі:

Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494
Про внесення змін І доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про
Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 2 березня 2010 р. N 264 Київ

Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 2 березня 2010 р. N 264 Київ

Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 29 червня 1999 р. N 1159 Київ
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 4 березня 1996 р. N 287 Київ iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 7 березня 2007 р. N 423 Київ
Затвердити Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, що
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи