Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 icon

Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010
Скачати 53.48 Kb.
НазваПитання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010
Дата17.10.2012
Розмір53.48 Kb.
ТипДокументи

Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України»

для вступу до аспірантури 2009-2010


 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 3. Підприємництво як предмет регулювання господарського права.

 4. Метод правового регулювання господарської діяльності.

 5. Джерела господарського права: поняття, види та система.

 6. Господарсько-правові норми: структура, види.

 7. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

 8. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

 9. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

 10. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

 11. Поняття та форми державної господарської діяльності; державне замовлення та фінансування.

 12. Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.

 13. Сутність та складові поняття легалізації господарської діяльності.

 14. Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.

 15. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.

 16. Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання

 17. Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.

 18. Поняття та види суб’єктів господарського права.

 19. Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").

 20. Установчі документи суб'єктів господарювання.

 21. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

 22. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

 23. Правовий статус та порядок створення акціонерного товариства.

 24. Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

 25. Правовий статус командитного та повного товариств.

 26. Правовий статус господарських об'єднань, холдингів та промислово-фінансових груп.

 27. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.

 28. Правовий статус біржових організацій.

 29. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

 30. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.

 31. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.

 32. Право господарського відання та оперативного управління.

 33. Право промислової власності в господарських відносинах.

 34. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.

 35. Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій.

 36. Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.

 37. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.

 38. Принципи виконання господарських зобов’язань.

 39. Правове регулювання договору поставки продукції.

 40. Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

 41. Правове регулювання договору перевезення вантажів.

 42. Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.

 43. Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.

 44. Договір зберігання на товарному складі.

 45. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 46. Договір енергопостачання.

 47. Правове регулювання договору фінансового лізингу.

 48. Співвідношення договору господарської оренди та договору загальноцивільного найму.

 49. Договір концесії.

 50. Правове регулювання комерційної концесії.

 51. Правове регулювання агентського договору.

 52. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

 53. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

 54. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

 55. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

 56. Форми господарсько-правової відповідальності.

 57. Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав.

 58. Штрафні санкції в сфері господарювання.

 59. Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.

 60. Конфіскація та адміністративно-господарський штраф як форми господарсько-правової відповідальності.

 61. Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.

 62. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

 63. Склад господарського правопорушення.

 64. Поняття та ознаки комерційного розрахунку.

 65. Поняття, причини та наслідки банкрутства.

 66. Порядок порушення та суб'єкти провадження у справі про банкрутство.

 67. Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації.

 68. Об’єкти та суб’єкти приватизації.

 69. Правові способи приватизації та стадії приватизаційного процесу.

 70. Порядок оренди державного та комунального майна.

 71. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

 72. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.

 73. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.

 74. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.

 75. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

 76. Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.

 77. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та порядок їх застосування.

 78. Поняття та види цін, порядок їх встановлення.

 79. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.

 80. Поняття, суб'єкти, принципи та природа розрахункових правовідносин.

 81. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).

 82. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.

 83. Форми безготівкових розрахунків.

 84. Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.

 85. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 86. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.

 87. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.

 88. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.

 89. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 90. Система органів з захисту прав суб'єктів господарювання.

 91. Основні відмінності у розгляді господарських спорів за ГПК від порядку розгляду цивільних та адміністративних справ за ЦПК та КАС.

 92. Підвідомчість та підсудність господарських справ.

 93. Система господарських судів, учасники господарського процесу.

 94. Порядок вирішення господарських спорів в першій інстанцій.

 95. Порядок апеляційного перегляду господарських справ.

 96. Порядок касаційного перегляду господарських справ, в тому числі за винятковими обставинами.

 97. Припинення та зупинення провадження у справі, залишення позовної заяви без розгляду у господарському процесі.

 98. Перегляд господарськими судами рішень за нововиявленими обставинами.

 99. Основна характеристика проектів Господарського процесуального кодексу (Кодексу господарського судочинства), що знаходиться на розгляді в парламенті.

 100. Проблеми зловживання процесуальними правами.

 101. Особливість розгляду спорів у комерційних третейських судах (арбітражах), в тому числі міжнародних.

 102. Порядок розгляду господарськими судами справ за участю іноземних підприємств і організацій. Судовий імунітет, підстави й порядок його застосуванняЗав.кафедри господарського права і процесу

д. ю. н. О. П. Подцерковний

Схожі:

Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconПитання до іспиту з дисципліни „Господарське право
Основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності. Планові та позапланові заходи
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconПитання до іспиту з дисципліни „Господарське право”
Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconIX. Питання до іспиту з дисципліни „Господарське право”
Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconЦивільне право ● Господарське право
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconПитання для іспиту з дисципліни “Господарське законодавство”
Правовий стату об'єднання підприємств. 10. Правовий статус господарських товариств
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 icon«Господарське право»
«Господарське право» (для студентів денної І заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Авт.: Килимник І.І., Івасішина Н. В. –...
Питання до іспиту з дисципліни «Господарське право України» для вступу до аспірантури 2009-2010 iconПерелік питань до державного іспиту з дисципліни "господарське право"
Суб’єкти господарювання та учасники господарських відносин: загальна характеристика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи