Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет icon

Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Скачати 379.67 Kb.
НазваПроект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет
Дата11.09.2012
Розмір379.67 Kb.
ТипДокументи


ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Національний університет

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»


Серія "Навчально-методичні посібники"


В.Є. ЗАГОРОДНІЙ


КОМП'ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СЛІДЧОГО


Для спеціальності 8.03040101 "Правознавство"

Інститут прокуратури та слідства (магістри; спеціалісти)

Кафедра криміналістики.


Одеса - 2011

Рекомендовано Навчально-методичною радою НУ "Одеська юридична академія". Протокол № 5 від "19" грудня 2011 р.

Загородній В.Є. Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого: для студентів Інститут прокуратури та слідства (магістри) / В.Є. Загородній. – Одеса : _______________, 20____. – _____ с.

^ 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ


Форма навч.

Курс

Сем.

Лекції (год)

Практ. зан. (год)

Всього ауд. годин

Сам. робота (год)

Всього

Залік

Іспит

Денна

5

9

6

14

20

16

36

9

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Невід'ємним атрибутом кримінально-процесуальної діяльності органів досудового слідства, є складання процесуальних документів: постанов, протоколів, доручень, повідомлень, описів, обвинувальних висновків, подань, тощо.

Уміння правильно підготувати та своєчасно оформити зазначені документи є запорукою виконання завдань кримінального процесу, свідчення професійної підготовки слідчих та прокурорів, їхнього досвіду і культури.

Закони України від 5 листопада 1991 року "Про прокуратуру", від 4 лютого 1998 року "Про Концепцію Національної програми інформатизації", та Указ Президента України від 31 січня 2006 року N80/2006 "Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю" передбачають запровадження комп’ютерних технологій в діяльність правоохоронних органів.

Використовуючи напрацювання Генеральної прокуратури України, та наукові розробки Національного університету «Одеська юридична академія» для підняття ефективності підготовки практичних навичок студентів Інституту прокуратури та слідства, для забезпечення виконання умов договору між Генеральною прокуратурою України та Національним університетом «Одеська юридична академія» про співпрацю в підготовці кадрів для органів прокуратури на кафедрі криміналістики - запроваджено спецкурс «Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого» на базі Комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Навчальна дисципліна «Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого» базується на нормах кримінально-процесуального законодавства України звертає на практику їх застосування, розглядає теоретичні й методичні питання складання процесуальних документів у кримінальних справах на досудових стадіях кримінального судочинства.

Основна мета цієї дисципліни - закріплення, розширення та поглиблення знань у галузі кримінально-процесуального права України, отримання навичок самостійного аналізу кримінально-процесуального закону, прийняття рішень в конкретних ситуаціях та оволодіння методикою складання кримінально-процесуальних документів з використанням можливостей комп'ютерної програми.

Комп'ютерна програма «Автоматизоване робоче місце слідчого» призначена для організації роботи студента з інформаційними базами, які в ній розміщенні. (правова інформація, бланки та зразки процесуальних документів, накази Генерального прокурора України, методики розслідування кримінальних справ і таке інше), та дозволяє оптимізувати виконання основних завдань, пов'язаних з роботою слідчого при розслідуванні кримінальних справ.

Програма надається студенту на магнітному носії компакт-диску
і розроблена таким чином, що може використовуватися
як з компакт-диску, так і встановлюватися на персональний комп'ютер
для індивідуального використання.

До структури комп'ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого» входять наступні функціональні блоки:

а) правова інформація - включає нормативно-правову базу, (яка забезпечує процес досудового слідства);

б) функціональні системи - включає методики розслідування кримінальних справ, типові зразки процесуальних документів, зразки постанов про призначення судових експертиз, тощо.

Для реального забезпечення виконання вимог Наказу Генерального прокурора України №4гн від 19.09.2005 р. „Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство", автоматизоване робоче місце слідчого надає можливість оптимізувати роботу слідчого, скоротити строки і підвищити якість досудового слідства.

Студенти користуючись наявними в Національному університеті «Одеська юридична академія» комп'ютерами, на яких встановлена вказана програма, можуть виготовляти та відпрацьовувати учбові процесуальні документи які виносяться слідчим при проведенні досудового слідства.

Одночасно студенти ознайомлюються з методиками організації розслідування та розкриття тяжких злочинів, призначення та проведення різноманітних судових експертиз, винесення постанов та складання обвинувального висновку.

При розробці програми, «Автоматизоване робоче місце слідчого» використовувались методичні рекомендації Генеральної прокуратури України, позитивний досвід роботи слідчих прокуратури Одеської області, інших областей України та наукові розробки Національного університету «Одеська юридична академія».

Основи комп'ютерної підготовки, які необхідні студентам для користування програмою „Автоматизоване робоче місце слідчого" з текстовим редактором „Word" - освоюються в період вивчення спецкурсу «Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого».

Вимоги, що висуваються до процесуальних актів у кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою криміналістикою, враховані при створені програми, що надає можливість формування та друк процесуальних документів на персональному комп'ютері.

В комп'ютерній програмі «Автоматизоване робоче місце слідчого» представлені зразки основних процесуальних актів.

Використовуючи можливості комп'ютерної програми студенти на практичних заняттях та під час самостійної роботи мають можливість виготовляти проекти процесуальних документів, які виносяться слідчим на всіх стадіях досудового слідства.

Особлива увага на даному спецкурсі приділяється:

  • стадії порушення кримінальної справи,

  • складанню протоколу огляду місця події,

  • складання облікових карток,

  • планування слідчих дій по кримінальній справі,

  • підготовці постанови про притягнення в якості обвинуваченого,

  • винесенню постанов про призначення судових експертиз,

  • складання протоколів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та застосування при цьому науково-технічних засобів.

  • виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину,

  • складання обвинувального висновку.

Формування навчальної кримінальної справи, проводиться з використанням типових зразків процесуальних документів, розміщених в базі комп'ютерної програми „Автоматизоване робоче місце слідчого". (Процесуальні документи складаються на папері формату А-4 без виправлень, та прошиваються з відповідною нумерацією).

Сформована в такій формі «Учбова кримінальна справа» оцінюється в процесі прийому «заліків» по спецкурсу «Комп’ютерне забезпечення роботи слідчого».

^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
п/п

Назва теми

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лекції

Практичні

Тема 1.

Загальна характеристика комп'ютерної програми та основні критерії, необхідні студентам для користування програмою «АРМ-СЛІДЧОГО» з тестовим розкладом «Word».

4

1

2

1

Тема 2.

Процесуальні документи досудового слідства

5

1

2

2

Тема 3.

Процесуальні акти притягнення особи як обвинуваченого

5

1

2

2

Тема 4.

Застосування заходів процесуального примусу по кримінальній справі

5

1

2

2

Тема 5.

Обшук і виїмка

6

1

2

3

Тема 6.

Призначення судових експертиз, процесуальні акти закінчення досудового слідства

6

1

2

3

Тема 7.

Відновлення слідства в закритій справі (ст. 216 КПК України). Закінчення досудового слідства

5
2

3

Всього: 36 год.

36

6

14

16^ 4. 3МІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕМА 1. Загальна характеристика комп'ютерної програми та основні критерії підготовки, які необхідні студентам для користування програмою «Автоматизоване робоче місце слідчого» з текстовим редактором «Word».


Основи комп'ютерної підготовки які необхідні для використання програми «Автоматизоване робоче місце слідчого» з редактором «Word» в роботі слідчого.

Вимоги, що висуваються до процесуальних актів у кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою криміналістики.

Складання плану розслідування по різним категоріям кримінальних справ. (Використання розміщених в базі даних та методик розслідування).

Формування та друк процесуальних документів на персональному комп'ютері.

Постанова про порушення кримінальної справи. Вручення копії постанови про порушення кримінальної справи. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

Огляд місця події. Явка з повинною. Складання облікових карток Ф-1.

Інші документи стадії порушення кримінальної справи.

Наказ Генерального прокурора України №1 від 19 вересня 2005 року «Про організацію роботи управління в органах прокуратури України». [http://www.gp.gov.ua]

Інструкція про єдиний облік злочинів. Затверджена спільним Наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної податкової Адміністрації України, Міністерства юстиції України від 26.03.2002 № 20. [http://www.gp.gov.ua]


ТЕМА 2. Особливості складання протоколів слідчих дій та винесення постанов під час досудового слідства.


Письмова форма процесуальних документів у кримінальному судочинстві. Загальні та спеціальні функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві.

Постанови слідчого, органу дізнання, прокурора, що виносяться під час досудового слідства.

Складання протоколів слідчих дій (допит - підозрюваного, свідка, потерпілого, експерта, неповнолітнього, очної ставки) з використанням бази комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Застосування звукозапису, кінозйомки та відеозапису при проведені слідчої дії.

Процесуальні акти, що стосуються міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах.

Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». [http://www.gp.gov.ua]

Наказ Генерального прокурора України №8гн від 05 травня 2011 року «Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги у кримінальних справах». [http://www.gp.gov.ua]


^ ТЕМА 3. Процесуальні акти притягнення особи як обвинуваченого.


Притягнення особи як обвинуваченого з використанням типових зразків та методичних рекомендацій наявних в базі програми „Автоматизоване робоче місце слідчого".

Поняття, суть, зміст і форма постанови про притягнення особи як обвинуваченого. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого. Права обвинуваченого. Протокол пред’явлення обвинувачення. Положення ст. 63 Конституції України. Допит обвинуваченого. Протокол допиту обвинуваченого. Особливості пред’явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, обмежено осудним.

Постанова про відсторонення обвинуваченого від посади.

Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». [http://www.gp.gov.ua]


^ ТЕМА 4. Застосування заходів процесуального примусу по кримінальній справі.


Використання можливостей комп'ютерної програми „Автоматизоване робоче місце слідчого" при підготовці:

 1. Постанови про застосування запобіжного заходу (підписка про
  невиїзд, застава, особиста та громадська порука).

 2. Подання про порушення клопотання про обрання особі запобіжного
  заходу у вигляді взяття під варту.

 3. Подання про порушення клопотання про продовження строку
  тримання під вартою.

 4. Постанова про скасування запобіжного заходу.

 5. Постанова про зміну запобіжного заходу.

 6. Протокол затримання.

 7. Постанова про привід.

Наказ Генерального прокурора України №5 гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення». [http://www.gp.gov.ua]

Інструкція з діловодства в органах прокуратури України затверджена Наказом Генерального прокурора України №90 від 28.12.02. [http://www.gp.gov.ua]


ТЕМА 5. Складання процесуальних документів про проведення слідчих дій з використанням комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого» за методом відображення фактичних даних.


Обшук і виїмка. (Постанова про провадження обшуку. Подання в суд про проведення обшуку житла, або іншого володіння особи. Протокол обшуку. Постанова про провадження виїмки. Протокол виїмки) Огляд. Освідування. Відтворення обстановки та обставин події.

Речові докази. Огляд та приєднання їх до справи.

Виготовлення цих процесуальних документів з використанням комп'ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Наказ Генерального прокурора України №1 від 19 вересня 2005 року «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України». [http://www.gp.gov.ua]

Наказ Генерального прокурора України №4гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». [http://www.gp.gov.ua]


ТЕМА 6. Призначення судових експертиз. Процесуальні акти зупинення та закінчення досудового слідства


 1. Можливості програми „Автоматизоване робоче місце слідчого" при підготовці:

  1. Постанови про відібрання зразків для експертного дослідження.

  2. Протоколу відібрання зразків для експертного дослідження.

  3. Винесення постанов про призначення експертизи (ст. 76 КПК України).

 2. Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення досудового слідства. Винесення постанови про зупинення досудового слідства, про оголошення розшуку обвинуваченого, про відновлення досудового слідства.

 3. Виготовлення проектів учбових процесуальних документів з використанням комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого»:

  1. Подання про вжиття заходів для усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину.

  2. Постанова про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

  3. Протокол оголошення потерпілому про закінчення досудового
   слідства.

  4. Протокол оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред’явлення матеріалів справи.

  5. Обвинувальний висновок.

 4. Систематизація матеріалів кримінальної справи.

Наказ Генерального прокурора України №1/3 гн від 26.12.2005 «Про організацію роботи з питань первинного обліку, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду за обліком злочинів». [http://www.gp.gov.ua]

Інструкція Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду №05\1-139. Затверджена спільним наказом Першого заступника Генерального прокурора України, Першого заступника Міністра внутріщніх справ, Першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України, Першого заступника Голови Служби безпеки України, Заступника Голови Верховного Суду України, Заступника Голови Державної судової адміністрації України від 13.05.2004. [http://www.gp.gov.ua]


^ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ


ТЕМА 1. Підготовка проектів постанов про порушення кримінальної справи по учбовим фабулам про скоєння злочину. Складання протоколу «Огляд місця події». Складання плану розслідування кримінальної справи.


 1. Підготовка постанови про порушення кримінальної справи по учбовій фабулі про скоєння злочину.

 2. Заповнення облікової картки: Ф-1.

 3. Складання плану розслідування кримінальної справи.

 4. Час і місце проведення слідчих дій. Учасники слідчих дій і їхнє правове положення.

 5. Дії слідчого по роз'ясненню і дотриманню прав, законних інтересів і обов'язків учасників кримінального процесу на досудовому слідству.

 6. Організація співробітництва слідчого з населенням з метою розкриття і подальшого розслідування злочинів.

 7. Застосування пошукових технічних засобів. Застосування звукозапису, відеозйомки і фотографії. Правовий режим їх використання.

 8. Огляд місця події.

 9. Огляд трупа на місці його виявлення.

 10. Інші види слідчого огляду.

 11. Фіксація ходу і результатів слідчого огляду і його процесуальне оформлення.

 12. Психологічні основи проведення слідчого огляду.ТЕМА 2. Особливості складання протоколів слідчої дії та винесення слідчим постанов під час досудового слідства.


 1. Складання протоколів процесуально-слідчих дій та винесення постанов по учбовій кримінальній справі з використанням типових зразків процесуальних документів, які розміщені в базі комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого»:

- Допит свідка. Допит підозрюваного.

- Допит потерпілого.

- Проведення очної ставки.

- Особливості складання протоколу огляду речових доказів та винесення постанови про приєднання їх до матеріалів кримінальної справи.

- Пред'явлення речових доказів для впізнання.

- Постанови про проведення обшуку і виїмки.

- Протоколи проведення виїмки та обшуку.

- Протокол відтворення обстановки та обставин події. Учасники, їх права та обов’язки.

^ ТЕМА 3. Постанова слідчого про притягнення особи як обвинуваченого.

 1. Винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого з використанням типових зразків та методичних рекомендацій наявних в базі програми „Автоматизоване робоче місце слідчого".

 2. Поняття, суть, зміст і форма акта притягнення особи як обвинуваченого.

 3. Права обвинуваченого. Строки пред’явлення обвинувачення.

 4. Протокол пред’явлення обвинувачення.

 5. Допит обвинуваченого. Роз’яснення обвинуваченому його прав. Складання протоколу допиту обвинуваченого з застосуванням технічних засобів та участю захисника.

 6. Винесення постанови про оголошення обвинуваченого в розшук.ТЕМА 4. Винесення постанов про застосування заходів кримінально-процесуального примусу.


 1. Постанова про привід. Протокол затримання.

 2. Види запобіжних заходів.

 3. Підготовка подання в суд про обрання запобіжного заходу взяття під варту з використанням можливостей комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого».

 4. Строки тримання під вартою. Складання подання про продовження строків тримання під вартою.

 5. Постанова про відсторонення обвинуваченого від посади.

 6. Постанова про скасування чи зміну запобіжного заходу.


ТЕМА 5. Призначення судових експертиз.


 1. Складання постанови про призначення судової експертизи з використанням бази комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого»:

 1. Призначення судово-медичної експертизи.

 2. Постанова про призначення імунологічної експертизи.

 3. Постанова про призначення біологічної експертизи.

 4. Постанова про призначення цитологічної експертизи.

 5. Постанова про призначення молекулярно-генетичної (ДНК) експертизи.

 6. Постанова про вилучення зразків для експертного дослідження.

 7. Протокол відбирання зразків для експертного дослідження.

 8. Протокол ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи.

 9. Протокол пред’явлення обвинуваченому матеріалів експертизи.

 10. Підготовка слідчим подання в суд про призначення обвинуваченому стаціонарної судово-психіатричної експертизи.


ТЕМА 6. Підстави та порядок зупинення слідства.


 1. Винесення постанови про зупинення досудового слідства коли не виявлена особа, яка вчинила злочин та з інших підстав.

 2. Винесення постанови про відновлення досудового слідства.

 3. Підготовка проектів постанови про закриття кримінальної справи за підставами ст. 213 КПК України.

 4. Складання облікових карток про рух справи. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами досудового слідства (ст.. 227 КПК України)

 5. Винесення проекту постанови про зупинення досудового слідства та оголошення обвинуваченого у розшук.

Інструкція про єдиний облік злочинів. Затверджена спільним Наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної податкової Адміністрації України, Міністерства юстиції України від 26.03.2002 № 20. [http://www.gp.gov.ua]


ТЕМА 7. Закінчення досудового слідства.


 1. Закінчення досудового слідства. Права захисника. Розв'язання клопотань обвинуваченого і захисника.

 2. Виявлення умов і причин, що сприяли злочину. Внесення подання слідчим в порядку ст. 23 КПК України.

 3. Виконання умов ст. 217 КПК, ознайомлення потерпілого з матеріалами справи. (Складання протоколу)

 4. Складання протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому матеріалів справи, (ст. 218 КПК України).

 5. Складання обвинувального висновку (ст. 223-224 КПК України). Додаток до обвинувального висновку.

 6. Направлення справи прокурору.^ 6. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Основні принципи функціонування комп'ютерної програми
  «Автоматизоване робоче місце слідчого» з текстовим редактором «Word»
  при проведенні досудового слідства.

 2. Процесуальні документи які складаються у стадії порушення
  кримінальної справи.

 3. Підстави винесення постанови про порушення кримінальної справи по заяві про скоєння злочину.

 4. Особливості складання протоколу «Огляд місця події». Правові підстави використання відео та фотоапаратури.

 5. Основні принципи організації розкриття та розслідування кримінальних справ, порушених за фактом скоєння злочину проти життя..

 6. Види процесуальних документів досудового слідства.

 7. Основні положення досудового слідства.

 8. Особливості складання протоколу допиту з використанням можливостей комп'ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого» (допит свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого).

 9. Вимоги закону до постанови про притягнення особи в якості
  обвинуваченого.

 10. Порядок та строки пред'явлення обвинувачення.

 11. Повноваження захисника. Умови обов'язкової участі захисника при проведенні досудового слідства.

 12. Порядок та строки проведення допиту обвинуваченого після пред’явлення обвинувачення (з використанням комп'ютерної техніки та відео-аудіо техніки).

 1. Підстави застосування заходів процесуального примусу.

 2. Правові підстави обрання запобіжного заходу: взяття під варту, підписка про невиїзд, застава, особиста та громадська порука.

 3. Строки тримання обвинуваченого під вартою на період досудового слідства.

 4. Органи які забезпечують виконання постанови про застосування
  запобіжного заходу.

 5. Підстави проведення обшуку і виїмки по кримінальній справі. Процесуальне оформлення вказаних слідчих дій.

 6. Речові докази. Процесуальний порядок оформлення їх огляду та долучення до справи.

 7. Підстави освідування та правила його оформлення.

 8. Мета відтворення обстановки та обставин події (Процесуальне оформлення вказаної слідчої дії).

 9. Підстави проведення очної ставки (Порядок складання протоколу).

 10. Особливості призначення судових експертиз на стадії досудового слідства.

 11. Процесуальні акти зупинення та відновлення досудового слідства.

 12. Процесуальні документи, які складаються при закінченні досудового слідства.

 13. Правила заповнення облікових карток: Ф-1 - Ф-6. по кримінальним справам.

 14. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства.

 15. Особливості пред'явлення особи для впізнання (Порядок складання
  протоколу).

 1. Підстави складання протоколу затримання підозрюваного.

 2. Підстави для винесення постанови про привід.

 3. Види запобіжних заходів.

 4. Умови за яких слідчий готує подання про порушення клопотання про продовження строку тримання під вартою.

 5. Правові підстави для винесення постанови про скасування запобіжного заходу.

 6. Правові підстави для винесення постанови про відсторонення
  обвинуваченого від посади.

 7. Захід для забезпечення відшкодування збитків та застосування додаткової міри покарання. Які процесуальні документи повинен скласти слідчий?

 8. Які підстави винесення проекту постанови про зупинення досудового слідства, та оголошення розшуку обвинуваченого?

 9. Особливості винесення постанови про призначення судово-медичної, імунологічної, біологічної, цитологічної експертиз, та експертизи ДНК.

 10. Винесення постанови про призначення додаткової або повторної
  експертизи.

 11. Правові підстави допиту експерта.

 12. Правовий порядок одержання зразків для експертного дослідження.

 13. Ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертиз та пред'явлення обвинуваченому матеріалів
  експертизи. Порядок оформлення відповідних процесуальних документів.

 14. Підстави винесення слідчим подання про призначення обвинуваченому стаціонарної судово-психіатричної експертизи.

 15. Правові підстави винесення постанови про зупинення досудового
  слідства.

 16. Підстави винесення постанови про відновлення слідства.

 17. Заходи реагування слідчого за результатами виявлення умов і причин, що сприяли злочину.

 18. Правові підстави підготовки постанови про закриття
  кримінальної справи.

 19. Особливості складання протоколу оголошення потерпілому та
  обвинуваченому про закінчення досудового слідства по кримінальній
  справі і пред'явлення їм матеріалів справи.

 20. Складання обвинувального висновку. Склад обвинувального висновку та додатки.

 21. Особливості закінчення досудового слідства у справах осіб, визнаними неосудними.^ 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Підготовка проектів постанов про порушення кримінальної справи по учбовим фабулам про скоєння злочину. Складання протоколу «Огляд місця події». Складання плану розслідування кримінальної справи.

Тема 2. Особливості складання протоколів слідчої дії та винесення слідчим постанов під час досудового слідства.

Тема 3. Постанова слідчого про притягнення особи як обвинуваченого.

Тема 4. Винесення постанов про застосування заходів кримінально-процесуального примусу.

Тема 5. Призначення судових експертиз.

Тема 6. Підстави та порядок зупинення слідства.

Тема 7. Закінчення досудового слідства.


8. ЗАДАЧІ


До теми 1:


Задача 1. За повідомленням про виявлення трупа з ознаками насильної смерті слідчий виїхав на місце події і здійснив огляд місця злочину, склавши про це протокол. Особи які виявили труп, були допитані як свідки. Повернувши в районний відділ міліції, слідчий виніс постанову про порушення кримінальної справи.

У ході розслідування слідчим були проведені такі дії: призначена судово-медична експертиза; допитані свідки; затриманий і допитаний підозрюваний; проведений особистий огляд підозрюваного; підозрюваний був пред'явлений для впізнання свідкам; у нього в будинку проведено обшук. Маючи свідчення про те, що потерпілий за кілька днів до убивства одержав за місцем своєї роботи декілька листів з позначкою "особисто" і зберігав їх у своєму робочому сейфі, слідчий виніс постанову про виїмку цих листів.

Оцінити правильність дій слідчого до порушення кримінальної справи. Проведення яких з перерахованих дій вимагає участі понятих, спеціаліста, захисника? Чи потрібно одержання санкції прокурора або дозволу суду для проведення будь-яких із зазначених дій? Рішення про проведення яких слідчих дій потрібно оформити постановою слідчого?


Задача 2. До чергової частини Малиновського райвідділу міліції міста Одеси звернувся Смірнов В.К. з заявою про те, що дві години по тому невідомими йому особами з застосуванням фізичної сили (три-чотири удари кулаком в обличчя) у нього було відкрито відібрано особисте майно: дублянка, хутрова шапка та 650 гривен. Слідчим було порушено кримінальну справу, визнано Смірнова В.К. потерпілим, допитано у якості потерпілого та визначено вартість викраденого майна. Проведено впізнання осіб, які скоїли злочин, обрано запобіжний захід.

Оцінити правильність дій слідчого та повноту проведених слідчих дій після порушення кримінальної справи?


До теми 2:


Задача 1. При розслідуванні кримінальної справи слідчий затримав підозрюваного К., про що склав протокол від 07.03.2010, а потім допитав його по обставинам скоєного злочину 09.03.2010 про що склав протокол допиту. Оцінити повноту виконання слідчим вимог кримінально-процесуального закону?


Задача 2. Під час проведення впізнання речей слідчим було пред’явлено чотири хутрові шапки: дві чорного та дві коричневого кольору. Потерпілий впізнав свою шапку чорного кольору. Даний факт було зафіксовано в протоколі пред’явлення для впізнання.

Оцініть законність проведення слідчої дії?


Задача 3. Слідчим була проведена очна ставка між потерпілим і обвинувачуваним у присутності понятих про що складено протокол.

Оцініть законність проведення слідчої дії?


Задача 4. При проведені відтворення обставин події слідчим було застосовано відео зйомку, але даний факт не було вказано у протоколі.

При виконанні вимог ст.. 218 КПК України слідчий вказав у протоколі про долучення до справи електронного носія з записом слідчої дії.

Оцініть законність слідчої дії та можливість використання відеозапису відтворення обставин події при розгляді справи у суді.


Задача 5. Трифонов неодноразово скоював розкрадання трикотажних виробів з фабрики, де він працював електриком. Затриманий у якості підозрюваного Трифонов розповів про обставини скоєного злочину. Бажаючи закріпити і перевірити показання підозрюваного, слідчий вирішив разом з ним виїхати на трикотажну фабрику для того, щоб Трифонов показав де він ховав винесені їм з цеху вироби і у якому місці перекидав через стіну. Трифонова, що вказує місця зберігання і перекидання через огорожу викраденого, слідчий вирішив сфотографувати.

Як слідчий повинний процесуально оформити ці дії?


Задача 6. 8 березня в 18.30 співробітниками міліції у міському парку був затриманий громадянин Суриков по підозрі в зберіганні наркотичних засобів. При особистому огляді наркотиків у нього виявлено не було, однак під лавкою, на якій він сидів, було знайдено 2 пакети героїну. Суриков був доставлений у Приморський райвідділ міліції для складання протоколу затримання і вирішення питання про порушення кримінальної справи.

Слідчий райвідділу внутрішніх справ, у провадженні якого знаходилася кримінальна справа, по якій раніше був затриманий Рубинштейн також по підозрі в зберіганні і торгівлі героїном, довідавшись про затримання Сурикова, виніс постанову про проведення обшуку в його квартирі, в описово-мотивувальній і резолютивній частинах якого вказав: «7 березня був затриманий Рубинштейн, що здійснив збут 3-х пакетів героїну, загальною вагою 410 г. З огляду на те, що за місцем проживання Сурикова можуть знаходитися наркотичні засоби, керуючись ст. 177 УПК, постановив провести обшук у квартирі Сурикова».

У той же вечір у 22.00 оперуповноваженими ОБНОН Приморського райвідділу ВС м. Одеси був проведений обшук у квартирі Сурикова, розташованої на вул. Светличной, 15. Під час обшуку були виявлені і вилучені 3 пакети героїну, вагою 250 р. Про проведення обшуку був складений протокол, копія якого була відправлена прокуророві.

Дайте оцінку, чи були у слідчого підстави (юридичні і фактичні) для
проведення обшуку? Чи дотримана слідчим і співробітниками ОБНОН
процедура проведення обшуку?

У випадку, якщо Вами будуть установлені порушення карно-процесуального законодавства, відповідь сформулюйте у формі «Клопотання захисника - Про визнання обшуку незаконним, а отримані докази як такі що не мають встановленої законом сили».


Задача 7. Гр. Кузнєцов був затриманий за підозрою в здійсненні розкрадань радіодеталей із заводу, де він працював. Допитаний у якості підозрюваного Кузнєцов показав, що він дійсно скоїв розкрадання, а украдені радіодеталі склавши у валізу, сховав у портфелі своєї сестри. Своїй сестрі Кузнєцов сказав, що його товариш по роботі поїхав у відпустку і просив зберегти валізу з деякими речами. Не відкриваючи валізу, сестра віднесла її в підвал, де зберігала деякі свої речі. Слідчий виніс постанову про проведення виїмки валізи з викраденими радіодеталями. З'явившись з понятими в будинок, де проживав Кузнєцов, слідчий пред'явив сестрі підозрюваного Грибовой постанову про виїмку і запропонував видати валізу з речами, залишеними Кузнєцовим. Грибова заявила, що Кузнєцов не приносив до неї в будинок ніякої валізи. Слідчий запропонував Грибовой подивитися чи немає валізи в підвалі будинку. Грибова відповіла, що добре знає, які речі є в будинку, а яких ні, вона упевнена, що в підвалі немає валізи з чужими речами. У слідчого виникла підозра, що Грибова навмисне не хоче видати викрадене.

Як повинен діяти слідчий у даній ситуації?

Задача 8. Розслідуючи кримінальну справу за обвинуваченням Чибисова в злочині, передбаченому ч. 2 ст. 369 КК України, слідчий викликав для допиту як свідка Драгуненко і роз'яснив йому, що при допиті буде застосований звукозапис. Драгуненко заявив, що він не зможе давати показання, знаючи, що вони будуть записуватися на магнітну стрічку, тому що це буде його сковувати. Слідчий роз'яснив Драгуненко, що застосування звукозапису передбачене законом, і що в даному випадку є необхідність у застосуванні таких додаткових заходів фіксації показань, однак Драгуненко відмовився давати показання, якщо буде застосований звукозапис.

Слідчий нагадав йому про кримінальну відповідальність по ст. 385 КК України, але і після цього свідок наполягав на допиті без застосування звукозапису.

Як повинен діяти слідчий у даному випадку? Чи потрібна згода допитуваного на застосування звукозапису?


До теми 3:


Задача 1: У постанові про притягнення у якості обвинуваченого слідчим не вказаний кваліфікуючий ознак «за попередньою змовою групою осіб».

Оцініть законність винесеної постанови та які дії повинен виконати слідчий для виправлення помилки?


Задача 2: Під час проведення допиту обвинуваченого було застосовано відео зйомку. У протоколі допиту даний факт не вказано.

Оцінить законність проведення слідчої дії та надайте правову оцінку можливості використання відеозапису у судовому засіданні при розгляді справи по суті.


До теми 4:


Задача 1. Після допиту підозрюваного І., слідчим винесено постанову про відсторонення обвинуваченого від посади.

Надайте правову оцінку діям слідчого?


До теми 5:


Задача 1. По кримінальній справі про зґвалтування Г. слідчий призначив молекулярно-генетичну експертизу. В розпорядження експертів передано одежу потерпілої та одежу підозрюваного Н.

Оцініть правомірність призначення експертизи та вкажіть які додаткові слідчі дії необхідно провести слідчому для призначення цього виду експертизи?


Задача 2. Слідчий ознайомив обвинуваченого і його захисника з постановою про призначення експертизи та висновками експерта про що склав один протокол.

Оцініть законність проведеної слідчої дії?


До теми 6:


Задача 1. Слідчим винесена постанова про зупинення досудового слідства за п. 3 ст. 206 КПК України. Під час перевірки прийнятого рішення прокурором встановлено, що слідчим не допитано свідка З. та не призначена судово-медична експертиза.

Оцініть законність прийнятого слідчим рішення та дайте відповідь які документи реагування повинен скласти прокурор?


До теми 7:


Задача 1. При перевірці кримінальної справи з обвинувальним висновком прокурором встановлено, що слідчим не винесено подання у порядку ст.

23-1 КПК України та невиконані вимоги ст. 217 КПК України.

Надайте правову оцінку діям слідчого. Яке рішення по справі повинен прийняти прокурор?


Задача 2. Після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи обвинуваченого Л. слідчий склав протокол про ознайомлення з матеріалами справи потерпілого і після складання обвинувального висновку направив справу прокурору району.

Оцініть законність проведеної слідчої дії. Як повинен реагувати прокурор по даній справі?


^ 9. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


До теми 1:

Класифікувати слідчі дії не менш як по п'ятьох підставах. Вказати всі передбачені КПК України способи фіксації (закріплення) доказів.


До теми 2:

Складіть проект подання про проведення обшуку житла особи.


До теми 3:

Складіть протокол слідчої дії – огляд місця події – по фабулі запропонованої задачі.


До теми 4:

Складіть порівняльну таблицю юридичних ознак обшуку і виїмки (спочатку подібних, потім - розпізнавальних).


До теми 5:

Складіть проекти процесуальних документів, зв'язаних з проведенням слідчої дії - зняття інформації з каналів зв'язку.


До теми 6:

Скласти пам'ятку по правах і обов'язках для допитуваної особи.


^ 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


10.1 Основна література


 1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України: Із змін. та допов. станом на 23 березня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – К. : Прав. єдність, 2011. – 174 с.

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 20 квітня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 232 с. – (Закони України).

 4. Збірник діючих наказів Генерального прокурора України. [http://www.gp.gov.ua]

 5. Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова ; ОНЮА. – 2-е изд., перераб. и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

 6. Аракелян М. Р. Сравнительная адвокатура : курс лекций. – О. : Юрид. л ра, 2009. – 240 с.

 7. Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: Криминалистический аналіз : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 360 с.

 8. Загородній В. Є. Застосування сучасних технологій у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – № 6. – С. 116-120.

 9. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий : монография. – О. : Центрально-Украинское изд-во, 2002. – 264 с.

 10. Зразки кримінально-процесуальних документів / М. П. Стрельбицький (ред.). – К. : Істина, 2006. – 176 с.

 11. Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х. : Вид. ФО-ЕТ Вапнярчук Н.М., 2007. – 560 с.

 12. Загородній В. Є. Удосконалення роботи з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання кадрів – ефективний засіб успішного виконання покладених на органи прокуратури завдань // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С. 71-73.

 13. Загородній В. Є. Деякі особливості розподілу функціональних обов'язків між працівниками районної (міської) прокуратури // Вісник прокуратури. – 2009. – № 1. – С. 27-30.

 14. Використання, аналізу ДНК у судово-медичних експертизах / Н. Є. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда [та ін.] ; за ред. Ю. М. Сиволапа, Г. Ф. Кривди. – О. : Одес. держ. мед. ун-т, 2001. – 92 с.

 15. Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів / голов. редкол. А. П. Заєць. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2003. – 908 c.

 16. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинності, що вчинюються у сфері нових інформаційних технологій : монографія / І. Ф. Хараберюш, В. Я. Мацюк, В. А. Некрасов, О. І. Хараберюш. – К. : КНТ, 2007. – 195 с.

 17. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленіна. – Х. : Одіссей, 2007. – 944 с.

 18. Каркач П. М. Організація роботи прокуратури міста, району : метод. посіб. з організації роботи у міських, районних прокуратур. – Х. : Право, 2008. – 352 с.

 19. Старовойтова Р. О., Мішалов В. Д., Кривда Г. Ф. Судово-медична цитологія : навч.-метод. посіб. – О. : Астропринт, 2007. – 200 с.

 20. Збірник методичних листів відділу криміналістики та методичної роботи Генеральної прокуратури України. – К., 2004. [http://www.gp.gov.ua]

 21. Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів : монографія / В. О. Комаха, Г. Ф. Кривда, В. В. Антонюк [та ін.] ; заг. ред. В. О. Комахи. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 338 с.

 22. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів спеціальних знань / В. О. Комаха, Г. А. Каплан, О. В. Бадов [та ін.] ; заг. ред. В. О. Комахи. – Д. : ІМА-прес, 2004. – 396 с.

 23. Керівництво з розслідування злочинів : наук.-практ. посіб. / за ред. В. Ю. Шепітько. – Х. : Одіссей, 2009. – 960 с.

 24. Настільна книга слідчого / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова [та ін.] ; В. Я. Тацій (голов. ред.). – К. : Ін Юре, 2007. – 726 с.10.2 Інтернет-ресурси


http:// portal.rada.gov.ua


Офіційний веб-сайт Верховної Ради України

http:// www.kmu.gov.ua


Урядовий портал України

http://www.gp.gov.ua

Офіційний веб-сайт Генеральної Прокуратури України

http:// tarasei.narod.ru/uchtgp/html


Правова бібліотека: література з теорії держави та права

http:// pravoznavec.com.ua


Правознавець: Електронна бібліотека юридичної літератури

http:// law.edu.ru


Юридична Росія: федеральний правовий портал

http:// www.lib.ua-ru.net


Студентська електрона бібліотека^ 10.3 Додаткова література


До теми 1:

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова ; ОНЮА. – 2-е изд., перераб. и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

Аракелян М. Р. Сравнительная адвокатура : курс лекций. – О. : Юрид. л ра, 2009. – 240 с.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: Криминалистический аналіз : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 360 с.

Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий : монография. - О. : Центрально-Украинское изд-во, 2002. – 264 с.

Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів спеціальних знань / В. О. Комаха, Г. А. Каплан, О. В. Бадов [та ін.] ; заг. ред. В. О. Комахи. – Д. : ІМА-прес, 2004. – 396 с.

Кримінальний кодекс України: Із змін. та допов. станом на 23 березня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – К. : Прав. єдність, 2011. – 174 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 20 квітня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 232 с. – (Закони України).

Збірник діючих наказів Генерального прокурора України. [http://www.gp.gov.ua]

Наказ Генерального прокурора України № 1 від 19 вересня 2005 року «Про організацію роботи управління в органах прокуратури України».

Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19 вересня 2005 року Про організацію прокурорського нагляду за додержанням, законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

Наказ Генерального прокурора України №5 гн від 19 вересня 2005 року Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримані державного обвинувачення.

№ 1 Інструкція про єдиний облік злочинів затверджена 26.03.2002 р.


До теми 2:

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды. – О. : Юрид. л-ра, 2010. – 273 с.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: Криминалистический аналіз : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 360 с.

Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий : монография. – О. : Центрально-Украинское изд-во, 2002. – 264 с.

Кримінальний кодекс України: Із змін. та допов. станом на 23 березня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – К. : Прав. єдність, 2011. – 174 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 20 квітня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 232 с. – (Закони України).

Збірник діючих наказів Генерального прокурора України. [http://www.gp.gov.ua]

Зразки кримінально-процесуальних документів / М. П. Стрельбицький (ред.). – К. : Істина, 2006. – 176 с.

Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х. : Вид. ФО-ЕТ Вапнярчук Н.М., 2007. – 560 с.

Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів спеціальних знань / В. О. Комаха, Г. А. Каплан, О. В. Бадов [та ін.] ; заг. ред. В. О. Комахи. – Д. : ІМА-прес, 2004. – 396 с.


До теми 3:

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова ; ОНЮА. – 2-е изд., перераб. и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: Криминалистический аналіз : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 360 с.

Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий : монография. – О. : Центрально-Украинское изд-во, 2002. – 264 с.

Кримінальний кодекс України: Із змін. та допов. станом на 23 березня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – К. : Прав. єдність, 2011. – 174 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 20 квітня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 232 с. – (Закони України).

Збірник діючих наказів Генерального прокурора України. [http://www.gp.gov.ua]

Зразки кримінально-процесуальних документів / М. П. Стрельбицький (ред.). – К. : Істина, 2006. – 176 с.

Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х. : Вид. ФО-ЕТ Вапнярчук Н.М., 2007. – 560 с.

Загородній В. Є. Застосування сучасних технологій у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – № 6. – С. 116-120.


До теми 4:

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Аракелян М. Р. Сравнительная адвокатура : курс лекций. – О. : Юрид. л ра, 2009. – 240 с.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: Криминалистический аналіз : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 360 с.

Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий : монография. – О. : Центрально-Украинское изд-во, 2002. – 264 с.

Кримінальний кодекс України: Із змін. та допов. станом на 23 березня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – К. : Прав. єдність, 2011. – 174 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 20 квітня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 232 с. – (Закони України).

Збірник діючих наказів Генерального прокурора України. [http://www.gp.gov.ua]

Зразки кримінально-процесуальних документів / М. П. Стрельбицький (ред.). – К. : Істина, 2006. – 176 с.

Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х. : Вид. ФО-ЕТ Вапнярчук Н.М., 2007. – 560 с.

Загородній В. Є. Удосконалення роботи з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання кадрів – ефективний засіб успішного виконання покладених на органи прокуратури завдань // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С. 71-73.


До теми 5:

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: Криминалистический аналіз : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 360 с.

Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів : монографія / В. О. Комаха, Г. Ф. Кривда, В. В Антонюк [та ін.] ; заг. ред. В. О. Комахи. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 338 с.

Кримінальний кодекс України: Із змін. та допов. станом на 23 березня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – К. : Прав. єдність, 2011. – 174 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 20 квітня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 232 с. – (Закони України).

Збірник діючих наказів Генерального прокурора України. [http://www.gp.gov.ua]

Зразки кримінально-процесуальних документів / М. П. Стрельбицький (ред.). – К. : Істина, 2006. – 176 с.

Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х. : Вид. ФО-ЕТ Вапнярчук Н.М., 2007. – 560 с.

Загородній В. Є. Деякі особливості розподілу функціональних обов'язків між працівниками районної (міської) прокуратури // Вісник прокуратури. – 2009. – № 1. – С. 27-30.

Старовойтова Р. О., Мішалов В. Д., Кривда Г. Ф. Судово-медична цитологія : навч.-метод. посіб. – О. : Астропринт, 2007. – 200 с.


До теми 6:

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: Криминалистический аналіз : монография. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 360 с.

Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів : монографія / В. О. Комаха, Г. Ф. Кривда, В. В Антонюк [та ін.] ; заг. ред. В. О. Комахи. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 338 с.

Кримінальний кодекс України: Із змін. та допов. станом на 23 березня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – К. : Прав. єдність, 2011. – 174 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 20 квітня 2011 р.: Відпов. офіц. текстові. – Х. : Одіссей, 2011. – 232 с. – (Закони України).

Збірник діючих наказів Генерального прокурора України. [http://www.gp.gov.ua]

Зразки кримінально-процесуальних документів / М. П. Стрельбицький (ред.). – К. : Істина, 2006. – 176 с.

Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х. : Вид. ФО-ЕТ Вапнярчук Н.М., 2007. – 560 с.

Загородній B. Є. Застосування сучасних технологій у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – № 6. – С. 116-120.


Схожі:

Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна
...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний внз «Національний гірничий університет»
Робота виконана на кафедрі будівництва І геомеханіки Державного внз «Національний гірничий університет» Міністерства освіти І науки,...
Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи