Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни icon

Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни
Скачати 160.19 Kb.
НазваПерспективи вдосконалення кримінального кодексу україни
Дата11.09.2012
Розмір160.19 Kb.
ТипКодекс

Актуальні проблеми держави та права

// Зб. наук. праць. – О., 2009. – № 55. – с. 17-20


Мирошниченко Н.А.

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Після прийняття Кримінального кодексу України 2001 року пройшло більше восьми років і його вживання виявило певні прогалини, які вимагають законодавчого вирішення. Закон закріпив загальне поняття злочину, проте не вказав різновидів одиничного злочину (простий, складний, триваючий, продовжуваний).

Пропонуємо заповнити цю прогалину шляхом визначення видів одиничного злочину.

Так, простий злочин характеризується однією дією (бездіяльністю) і одним злочинним результатом ( наслідком, передбаченим кримінальним законом). Складний (складений) — це злочин, що складається з двох або більше злочинних діянь, які через їх органічну єдність утворюють один одиничний злочин, що охоплюється однією статтею КК. У складному злочині можливі декілька об'єктів, декілька наслідків або дві форми вини. Триваючий — це одиничний злочин, який, виконуючись шляхом дії або бездіяльності, безперервно здійснюється в перебіг більш-менш довгого часу. Наприклад, незаконне носіння або зберігання вогнепальної зброї. Злочин, що продовжується, складається з ряду тотожних злочинних діянь, що охоплюються єдиним наміром, направлених до загальної мети і становлять в цілому єдиний злочин.

Кримінальній відповідальності підлягають не лише осудні, але і обмежено осудні особи (ст. 20 КК), проте ця ознака не вказана в ст. 18 КК, яка визначає поняття суб'єкта злочину. Вважаємо за доцільне доповнити ч. 1 ст. 18 КК вказівкою на цю ознаку, виклавши цю частину статті в такій редакції: «суб'єктом злочину може бути фізична осудна або обмежено осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність». Крім того, вважаємо, що у визначенні обмеженої осудності необхідно замінити «психічні розлади» на «патологію психіки», оскільки психічні розлади є медичним критерієм неосудності.

Поряд з осудністю, обмеженою осудністю доцільно передбачити в КК України таке поняття, як вікова осудність. Під віковою осудністю слід розуміти відставання в розумовому розвитку неповнолітнього суб'єкта, не пов'язане з психічним розладом. КК РФ виключає кримінальну відповідальність осіб, які в результаті відставання в розумовому розвитку не мали можливості в повному обсязі усвідомлювати свої дії або керувати ними. Вважаємо, що в КК України вікову осудність необхідно враховувати при індивідуалізації кримінальної відповідальності і призначенні покарання.

Вимагає уточнення ст. 21 КК, де закріплено положення про кримінальну відповідальність за злочини, здійснені в стані сп'яніння, внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. Необхідно уточнити, що йдеться про фізіологічне сп'яніння, яке може бути визнане обставиною, обтяжуючою покарання. Якщо ж під час скоєння злочину особа знаходилася в стані патологічного сп'яніння і не могла керувати своїми діями, то в таких випадках потрібно вирішувати питання про визнання особи неосудною.

Визначаючи умисел і його види (ст. 24 КК), вважаємо за необхідне закріпити не лише поняття прямого і непрямого умислу, але й інші види умислу, які мають значення і впливають на кваліфікацію злочинів.

Так, за часом виникнення і формування виділяють заздалегідь обдуманий, раптово виниклий і афектований умисел. При заздалегідь обдуманому умислі є певний проміжок часу між виникненням умислу і його реалізацією. Раптово виниклий умисел передбачає раптова його поява, сполучена з негайною реалізацією зовні. Різновидом раптово виниклого умислу є афектований умисел, який виникає раптово і є реакцією на протиправні дії самого потерпілого.

Відповідно від спрямованості і міри конкретизації бажаних наслідків умисел буває: визначений і невизначений. Визначений умисел характеризується конкретизацією наслідків діяння, цей вид умислу має два різновиди: простий і альтернативний. При простому умислі винна особа передбачає і бажає настання одного наслідку, а при альтернативному — особа передбачає і однаково бажає настання одного з декількох можливих наслідків. При невизначеному умислі відсутня індивідуальна визначеність настання наслідків. При альтернативному і невизначеному умислі скоєне кваліфікується по результату, що фактично настав.

Потребує законодавчого закріплення поняття змішаної форми вини, де відношення суб'єкта до дії або бездіяльності — умисне, а до наслідків — необережне. Наприклад, у такому складі, як умисне тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК), має місце змішана форма вини (до спричинення тілесного ушкодження — намір, а до смерті — необережна форма вини). Така форма вини можлива в складних злочинах.

У ст. 25 КК, поряд з визначенням необережної форми вини, необхідно передбачити поняття казусу (випадку) — невинного спричинення шкоди, коли особа не передбачає можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння і не могла або не повинна їх передбачати. При невинному спричиненні шкоди кримінальна відповідальність виключається.

Вважаємо, що ч. 6, 7 ст. 27 КК необхідно виділити в самостійну статтю КК, де визначити поняття причетності до злочину і вказати на її види. Відомі чотири види причетності:

  • Заздалегідь не обіцяне приховування — це активна діяльність особи по захованню злочинця, засобів і знарядь скоєння злочину, його слідів або предметів, здобутих злочинним шляхом. Приховування як вид причетності є кримінально караним при здійсненні тяжких і особливо тяжких злочинів (ст. 396 КК).

  • Придбання або збут майна, свідомо здобутого злочинним шляхом. Це активна діяльність особи, що реалізується у придбанні або іншій оплатній передачі, зберіганні або збуті майна, здобутого злочинним шляхом. Якщо ці дії не були заздалегідь обіцяні, то вони є одним з різновидів причетності до злочину і відповідальність настає за ст. 198.

  • Потурання полягає в тому, що особа, яка зобов'язана була і могло перешкодити скоєнню злочину, цьому не перешкоджає і злочин скоюється. Наприклад, посадова халатність (ст. 367 КК).

  • Четвертим виглядом причетності є недонесення про злочин, тобто не повідомлення органів влади про підготовлюваний або вже здійснений злочин. За КК 2001 року недонесення не є кримінально караним діянням.

Поряд з визначенням форм множинності (повторність, сукупність, рецидив), необхідно також закріпити види повторності (загальна, спеціальна), сукупності (ідеальна, реальна), рецидиву (загальний, спеціальний, пенітенціарний). Фактична повторність має два різновиди: повторність тотожних і повторність однорідних злочинів. Ідеальна сукупність буде тоді, коли однією дією особи здійснюється два або більше злочини. Реальна сукупність передбачає, що винний різними, самостійними діями здійснює два і більш злочини. Під загальним рецидивом розуміється такий рецидив, в який входять різнорідні злочини, тобто не збіжні за родовим або безпосереднім об'єктом. До поняття спеціального рецидиву входять тотожні або однорідні злочини, тобто однакові за складом або такі, що мають тотожні або схожі безпосередні об'єкти і досконалі при одній і тій же формі вини. Простий рецидив матиме місце за наявності в особи двох судимостей, складний або багатократний характеризується наявністю трьох і більше судимостей. При пенітенціарному рецидиві особа раніше засуджувалася до позбавлення волі і знов скоїла в перебігу терміну судимості новий злочин, за який засуджується до позбавлення волі.

Відповідно до ст. 96 КК примусове лікування може бути застосоване судом лише до осіб, які скоїли злочин і страждають на захворювання, що являє небезпеку для здоров'я інших осіб. Наркоманія і алкоголізм також є хворобливими станами психіки, викликаними хронічною інтоксикацією. В результаті зловживання алкоголем, наркотичними або токсичними речовинами настає інтелектуальна, фізична, психічна і моральна деградація особи. Особи, що зловживають алкоголем і наркотичними засобами, здійснюють суспільно небезпечні діяння. Тому ст. 96 КК потребує доповнення: «примусове лікування може бути застосоване також до осіб, які визнані хронічними алкоголіками, наркоманами, токсикоманами», оскільки ці категорії осіб також потребують лікування.

Деякі норми розділу XV «Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх» потребують вдосконалення. Згідно з ч. 1 ст. 100 КК суспільні роботи можуть бути призначені неповнолітнім у віці від 16 до 18 років, але ст. 56 КК не вказує на обмеження віку при вживанні суспільних робіт, тому необхідно погоджувати зміст ст. 56 КК із ст. 100 КК, відносно обмеження віку, тобто доповнити ч. З ст. 56 КК вказівкою на те, що суспільні роботи не призначаються особам, які не досягли 16 років.

Важко погодитися з обмеженням кола осіб відносно неповнолітніх у віці від 16 до 18 років і жінок, що мають дітей у віці до 14 років, при призначенні їм такого виду покарання, як обмеження волі. Вважаємо, що жінкам, які мають дітей у віці до 14 років, доцільніше відбувати покарання в установах відкритого типу без ізоляції від суспільства, де вони повинні мати можливість спілкуватися зі своїми дітьми; для неповнолітніх також є такий вид покарання, як обмеження волі. Тому пропонуємо змінити редакцію ч. З ст. 61 КК, вилучивши з неї обмеження відносно вказаного кола осіб.

У ст. 97 КК «Звільнення від кримінальної відповідальності» необхідно внести уточнення відносно осіб, які звільняються від кримінальної відповідальності. Частина 2 ст. 97 КК суперечить положенням ст. ст. 18, 22 КК, в яких встановлено, що кримінальна відповідальність настає з 16 років, а в окремих випадках — з 14 років. На підставі ч. 2 ст. 97 КК звільняються від кримінальної відповідальності особи, які не досягли віку кримінальної відповідальності; до цих осіб застосовуються примусові заходи виховного характеру. Доцільно виключити із ст. 97 КК частину другу, де йдеться про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що не досягли віку кримінальної відповідальності. Вважаємо, що відносно цієї категорії осіб необхідно встановити заходи соціального захисту або заходу безпеки.

Пропонуємо внести зміни до ст. 98 КК, яка закріплює перелік видів покарань, вживаних до неповнолітніх: по-перше, доповнити цей перелік обмеженням свободи, яке може бути застосоване до неповнолітніх осіб у віці від 16 до 18 років; по-друге, з ч. 2 ст. 98 КК виключити такий вид додаткового покарання, як «позбавлення права обіймати певні посади», залишивши лише можливість «позбавлення права займатися певною діяльністю».

Необхідно усунути суперечності в редакціях ст. ст. 61 і 79 КК. У ст. 61 КК вказано, що обмеження свободи не застосовується до вагітних жінок і жінок, що мають дітей у віці до 14 років, а в ст. 79 КК йде мова про можливість звільнення від відбуття покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, що мають дітей у віці до 7 років, при призначенні покарання у вигляді обмеження свободи. Цю невідповідність можна усунути шляхом зміни редакції ч. З ст. 61 КК (див. вище).

Крім того, необхідно погоджувати санкції статей Особливої частини КК України з типовими санкціями, які закріплені в класифікації злочинів (ст. 12 КК). Вважаємо, що викладені уточнення і доповнення сприятимуть удосконаленню деяких положень Загальної частини Кримінального кодексу України.

Анотація

У статті мова йде про системні недоліки інститутів Загальної частини Кримінального кодексу України та основні шляхи їх розв'язання. Зроблено висновок про необхідність послідовного та системного доповнення та уточнення деяких норм Загальної частини КК, які регламентують питання кримінальної відповідальності, множинності злочинів, суб'єкта злочину тощо.

Ключові слова: Кримінальний кодекс, злочин.

Summary

The article is devoted to questions of Ukrainian criminal legislation complexity, that connected with the need to clear up some questions on criminal responsibility, characteristics of minors and elderly, solving questions on recidivism in criminal legislation in force.

Keywords: Criminal code, crime.


^ Актуальні проблеми держави та права

// Зб. наук. праць. – О., 2010. – № 54. – с. 266-270


Мирошниченко Н.А.


Уголовно-правовая ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров


Наркобизнес является одной из форм организованной преступности, который не ограничивается территориальными границами одного государства. Наркоторговцы находятся в постоянном поиске новых территорий для создания рынка сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Социальная незащищенность в государстве, политическая и экономическая нестабильность, падение моральных ценностей, все это порождает преступность. Кроме того, геополитическое расположение Украины способствует тому, что через ее территорию проходят пути по доставке наркотиков из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Наркотические средства и психотропные вещества контрабандным путем пересекают границы Украины.

Украина ратифицировала Конвенции 1961, 1971 и 1988 годов [1], таким образом, присоединились к международному сообществу государств по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Национальное законодательство Украины усилило уголовную ответственность за незаконные действия с наркотическими и психотропными веществами (Закон 1995 года) [2], уголовный кодекс Украины 2001 года также предусмотрел уголовную ответственность за ряд преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами (ст.ст.305-324 УК Украины) [3].

В 2003 году Кабинет Министров Украины утвердил «Программу реализации государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров на 2003-2010 годы» [4].

Увеличение транзита наркотиков из Афганистана, через среднюю Азию, Россию, Кавказ на Запад, стало причиной распространения наркомании в Украине; через территорию Украины проходят международные наркотрафики. Наличие портов на Черном и Азовском морях, маршрутов нелегальной перевозки наркотиков различными видами транспорта, большая площадь государственной границы, превратили Украину в регион, поражены контрабандой наркотиков и психотропных веществ.

Значительное количество наркотиков оседают на территории Украины и попадают на внутренний наркорынок. Так, на протяжении 2006-2008 годов таможенными органами было выявлено 2228 случаев незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ, по этим фактам было возбуждено 330 уголовных дел.

Представители международной наркомафии пытаются наладить в Украине сбыт наркотиков путем организации совместных иностранных фирм через этнические преступные группировки.

Уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, из аналогов и прекурсоров предусмотрена ст.305 УК Украины. Эта норма является специальной по отношению к норме ст.201 УК Украины (контрабанда). Основные отличия этих норм заключаются в объекте и предмете преступления. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, посягает на установленный в целях охраны здоровья населения порядок перемещения наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу Украины. Предметом данного преступления могут быть наркотические средства, психотропные вещества их аналоги и прекурсоры. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров периодически пересматривается Комитетом по контролю за наркотиками при Министерстве охраны здоровья Украины, и утверждается Кабинетом Министров Украины [5]. Пленум Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002 года «О судебной практике по делам о преступлениях в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» обращает внимание на необходимость экспертного заключения о виде, наименовании и свойствах изъятых средств [6].

Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ является по своей конструкции формальным составом, не требующим наступления последствий. Объективная сторона контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров выражается в активных действиях, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу Украины наркотиков или психотропных веществ. Это может быть перемещение вне таможенного контроля, либо с сокрытием от таможенного контроля. Для квалификации по ст.305 УК существенное значение имеет место совершения преступления. Таможенная граница Украины это пределы таможенной территории Украины; таможенная граница совпадает с государственной границей Украины, за исключением пределов территории специальных таможенных зон. Специальные таможенные зоны являются частью территории Украины, на которую распространяется таможенный режим специальной таможенной зоны (ст.218 ТКУ). Способ сокрытия наркотиков и психотропных веществ не имеет квалифицированного значения, однако применительно к контрабанде это могут быть специальные тайники, а также приспособленные с целью сокрытия конструктивные емкости и предметы, которые предварительно были подвержены разборки и монтажу. Импорт, экспорт, транзит наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, которые ввозятся в Украину без сертификата, образуют нарушения таможенных правил.

В теории уголовного права спорным является вопрос о моменте окончания контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Одни считают преступление оконченным с момента, когда наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры выявлены во время таможенного осмотра, другие полагают, что преступление будет окончено лишь, тогда, когда наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры будут фактически перемещены через границу.

Представляется, если предметы контрабанды выявлены во время осмотра вещей, либо личного досмотра, при выезде за пределы Украины, содеянное должно быть квалифицировано как покушение на преступление (ст.15, 305 УК Украины). Незаконное перемещение (пересылка, перевозка) на территорию Украины либо за ее переделы предметов контрабанды, которые были выявлены во время таможенного контроля образуют оконченное преступление.

С моментом окончания преступления связан вопрос о возможности добровольного отказа. Если во время заполнения декларации и опросе граждан о наличии у них не задекларированных предметов, гражданин сообщит о том, что у него имеются наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, до окончания преступления (до пересечения таможенной границы), то в этом случае возможен добровольный отказ.

Субъектами преступления могут быть физические вменяемые или ограничено вменяемые лица, достигшие 16 летнего возраста на момент совершения преступления, граждане Украины, иностранцы либо лица без гражданства. Совершение контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения, подлежит дополнительной квалификации по статьям УК, предусматривающим ответственность за должностные преступления. Действия должностных лиц, которые способствовали перемещению наркотических средств через таможенную границу, судебная практика рассматривает, как пособничество в контрабанде, совершенное путем сокрытия от таможенного контроля и соответствующее должностное преступление. Контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц должна быть квалифицирована по ч.2 ст.305 УК, если же контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров совершила организованная группа лиц, содеянное квалифицируется по ч.3 ст.305 УК. Организованная группа может распределить роли таким образом, что один из субъектов ввозит на территорию Украины наркотические средства, другой – занимается перевозкой (транспортировкой), хранением на территории Украины, а третий – сбывает наркотические средства иным лицам. В этом случае будет иметь место совокупность преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 и ч.3 ст.307 УК.

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров предполагает наличие умышленной формы вины в виде прямого умысла. В формальном составе преступления, к которым относится контрабанда, умысел определятся лишь отношением к самому общественно опасному деянию, то есть лицо осознает общественную опасность своих действий и желает их совершить. Мотив и цель в контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров являются факультативными признаками субъективной стороны, однако, их установление может прояснить развитие дальнейшей преступной деятельности лиц, занимающихся контрабандой этих веществ.

Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров с последующей перевозкой или пересылкой их за пределы Украины, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.307 или ст.309 УК и по ст.305 УК Украины.

На квалификацию контрабанды влияет размер наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (по ч.2 ст.305 УК – это крупный размер, по ч. 3 ст. 305 УК – особо крупный), кроме того, законодатель указывает на контрабанду особо опасных наркотических средств или психотропных веществ. Определение небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, содержится в приказе Министра Охраны здоровья Украины от 1 августа 2000 года №188. Этим приказом утверждены таблицы 1, 2, 3, 4, где перечислены виды наркотических, психотропных веществ, прекурсоров и критерии определения их размеров. Желательно уточнить размеры, дополнив их виды значительным размером, который будет определять квалификацию основных составов (ч.1 ст.305 УК).

Представляется целесообразным дополнить ст.305 УК некоторыми квалифицирующими признаками, согласовав их с общей нормой ст.201 УК. Так, в ст.201 УК идет речь о судимости, тогда как в ст.305 УК указана повторность. Полагаем, что и в специальной норме ст.305 УК следует указать на судимость, при этом учитывать судимость как по ст.201, так и по ст.305 УК, соответственно судимость будет влиять на квалификацию контрабанды, как по общей, так и по специальной норме указанных статей. Лица, занимающиеся контрабандой наркотических средств, часто перевозят и ядовитые, и сильнодействующие вещества, являющиеся предметом общего состава контрабанды (ст.201 УК).

Наряду с судимостью, которая должна быть указана в качестве квалифицирующего признака в ч.3 ст.305 УК, предлагается во вторую часть этой статьи включить такой квалифицирующий признак, как совершение контрабанды «лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных ст.ст.307, 309, 311 УК», а также совершение контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров должностным лицом. Эти квалифицирующие обстоятельства повышают общественную опасность контрабанды, поэтому требуют более сурового наказания. Кроме того, включение их в качестве квалифицирующих признаков исключит необходимость квалифицировать деяние по совокупности преступлений.

Представляется, что высказанные предложения будут способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства по борьбе с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.


Литература:

  1. Международные конвенции 1961, 1971, 1988 гг. – Україна в міжнародно-правових відносинах, кн.1. – К.: Юрінком, 1996. – с.155-284.

  2. Законы Украины 1995 г.: «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» (в редакции Закона от 22 декабря 2006 г.), «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ними» // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1999. - №36 – ст.317.

  3. Кримінальний Кодекс України (Із змінами та доповненнями станом на 15 січня 2009 року). – Х.: Одіссей, 2009. – 287 с.

  4. Программа реализации государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров на 2003-2010 годы.

  5. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины 6 мая 2000 г. №770 // Офіційний вісник України. – 2000. - №19. – ст.789 // с изменениями и дополнениями от 12.12.2002 г. (Офіційний вісник України. – 2002-2003. - №51. – ст.2316).

  6. О судебной практике по делам о преступлениях в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, из аналогов и прекурсоров: Постановление Пленума Верховного суда Украины от 26 апреля 2002 г. // Вестник Верховного Суда Украины. – 2002. - №4 (32).


Анотація

У статті досліджується склад контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Звертається увага на спірні питання кваліфікації, викладені пропозиції з удосконалення кримінального законодавства.

Ключові слова: контрабанада, наркотик


Summary

Narcotics smuggling corpus delicti is investigated in the article. Special emphasis is laid upon the controversial issues of qualification, expressed suggestions on improvement of criminal legislation.

Key words: drugs trafficking

Схожі:

Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconПерелік питань на усну частину іспиту з «Кримінального права України (Особлива частина)»
Поняття Особливої частини кримінального права (як частини галузі права, частини кримінального закону, навчальної дисципліни та галузі...
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconІнститут прокуратури та слідства Кафедра кримінального права. У межах загальної теми кафедри кримінального права «Тенденції та перспективи розвитку кримінального права України»
У межах загальної теми кафедри кримінального права «Тенденції та перспективи розвитку кримінального права України», професорсько-викладацький...
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconН. Л. Поняття системи покарань неповнолітніх актуальність теми обумовлена такими чинниками. В ст ст. 51, 98 Кримінального кодекс
В ст ст. 51, 98 Кримінального кодексу (далі — кк) України закріплені «Види покарань», що, на нашу думку, не відповідає змісту даних...
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconЧугуников І.І. Об’єкт злочину як підстава для побудови системної особливої частини кримінального кодексу України
Об’єкт злочину як підстава для побудови системної особливої частини кримінального кодексу України
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни icon1. Вступне слово
Курс “Кваліфікація злочинів проти власності” становить собою поглиблене вивчення проблем застосування статей розділу 6 Особливої...
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconБюджетного кодексу україни
Н 12 Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол авторів [заг редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. Зовнішня...
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconЗакон україни про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconГолові Одеського апеляційного господарського суду Балуху В. С. Шановний Валерій Сергійович!
Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України, виявлення неоднакового застосування норм матеріального та процесуального...
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconВитяг з Кримінального кодексу України Стаття 368. Одержання хабара
Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах...
Перспективи вдосконалення кримінального кодексу україни iconТематичний план
Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи