Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с icon

Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с
Скачати 179.62 Kb.
НазваТема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с
Дата11.09.2012
Розмір179.62 Kb.
ТипКурс лекций

V.Список літератури за темами

(загальна частина)


Тема 1. Господарське право в системі права


 1. Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н.И.Клейн. – М.: Юрид лит., 1993. - 480 с.

 2. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 3. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 4. Булгакова І.В. Господарське право України. – К.: Прецедент. – 2006. – 346 с.

 5. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с.

 6. Вихров А. Хозяйственное право как учебная дисциплина // Право України. – 2006. - № 12. – С. 34-38.

 7. Знаменський Г.Л. Співвідношення загального і спеціального законодавства: методологічний аспект // ВісникАкадемії правових наук України. – 2003. - № 1. – С. 22-25.

 8. Мамутов В.Н. Кодификация хозяйственного законодательства Украины в новых экономических условиях // Государство и право. - 1994. - № 6. - С.77-87.

 9. Розовський Б. Про одну велику „неправду”, або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. – С. 127-129.

 10. Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – С. 6-8.

 11. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

 12. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

 13. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

 14. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні


 1. Про спрощену систему оподатковування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03 липня 98 р. № 727/98 в редакції від 30 липня 2005 р. // Урядовий кур′єр. – 1988. - № 128.

 2. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподатковування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”: Указ Президента України від 28 липня 1999 р. № 746 /99 // Офіційний вісник України. – 1999. - №26. – С. 27.

 3. Рекомендації парламентських слухань „Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу”: Схвалено Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 1. - Ст. 2.

 4. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 2005 р. № 779/2005 // Урядовий кур’єр. - 20.05.2005 р. - № 92.

 5. Аузан А., Крючкова П. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования // Вопросы экономики. - 2001. - № 5. - С.73-88.

 6. Державне управління. Теорія і практика. За ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К., 1998.

 7. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки /За ред. І.Р. Михасюка. - Підручник. Друге вид. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. - 592 с.

 8. Талапина Э.В. Вопросы правового регулирования экономической функции государства // Государство и право. - 1999. - № 11. - С.73-79.

 9. Подцерковний О.П., Ломакіна О.А. Проблеми визначення методів та форм державного регулювання господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. – С. 3 - 6.

 10. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

 11. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник. - Київ: Ділова України, 1996. - 352 с.

 12. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

 13. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.


Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності


 1. Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей: Закон України від 2 червня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 25. – Стор. 51.

 2. Про внесення змін до переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню: постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 659 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 20. - Стор. 89.

 3. Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1077 в редакції від 01 жовтня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 28. - Стор. 53.

 4. Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань та їх зміст // Право України. – 1998. – 3 1. – С. 92-95.

 5. Калюжний Р.А., Ластовецький А.С. Вдосконалення дозвільно-реєстраційних процедур щодо підприємництва у ракурсі адміністративної реформи //Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2003. - № 5. - С. 58-77.

 6. Квасницкая О. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4. – С. 64-67.

 7. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

 8. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.

 9. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України. – 2000. - № 5. – С. 45-47.


Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права


 1. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 11. - Ст. 94.

 2. Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: Постанова Кабінету міністрів України від 22 січня 1996 р. // ДІБП. – 1996. - № 3. – С. 33-37.

 3. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово- фінансових груп: Постанова Кабінету міністрів України від 20 липня 1996 р. // УК. – 1996. – 1 серпня.

 4. Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Підприємництво, господарство і право. – 1997. - № 1. – С. 12-15.

 5. Винник О.М. Общество с ограниченной ответственностью: преимущества и недостатки // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 7. – С. 7-11.

 6. Вінник О.М. Правове становище дочірних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 1. – С. 3-7.

 7. Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище: Монографія. – К., 1998.

 8. Грудницька С. Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств // Право України. – 1994. - № 9. – С. 5-9.

 9. Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с анг. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 306 с.

 10. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

 11. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.

 12. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 13. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 14. Кошубіна Н. П., Якубович Б.К. Господарське право . – Алчевск.ДГМІ, 2002. – 293 с.

Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання


 1. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 2. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 3. Кошубіна Н. П., Якубович Б.К. Господарське право . – Алчевск.ДГМІ, 2002. – 293 с.

 4. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

 5. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.

 6. Нецька Л.С. Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю // ВВАС України. - 2000. - № 1.

 7. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйственного ведения и праву оперативного управления? // Єкономіка та право. – 2002. – 3 2. – С. 86-93.

 8. Право власності в Україні: Навч. посіб. / За ред О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 9. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юрид. лит. 1991. – 238 с.

 10. Спасибо-Фатеева И. Метаморфозы собственности или доморощенные холдинги // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 4. – С. 26-31.

 11. Спасибо-Фатеева И. Общая характеристика права собственности акционеров акционерного общества // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 2. – С. 15-19.

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

 1. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 9.

 2. Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 221.

 3. Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України: Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 16.

 4. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р // Офіційний вісник України. – 2001. - № 14.

 5. Александрова О. Новая редакция закона „О рекламе”: что интересного? // Бухгалтерская неделя, № 41/03, 13.10.2003, с. 18.

 6. Бакалінська О. Актуальні проблеми захисту ділової репутації суб’єктів господарювання у конкурентному праві України // Підприємництво, господарство та право. – 2008. - № 7. – С. 8-12.

 7. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с. 65. - Вихров А. Хозяйственное право как учебная дисциплина // Право України. – 2006. - № 12. – С. 34-38.

 8. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 9. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 10. Журик Ю. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Підприємництво, господарство та право. – 2000. - № 4. – С. 17-20.

 11. Корчак Н. Конкурентне законодавство: формування та перспективи розвитку в Україні // Підприємництво, господарство та право. – 1999. - № 10. – С. 16-19.

 12. Костусєв О. Інституціональні фактори, що обмежують конкуренцію в Україні // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. - № 3. – С. 4 – 9.

 13. Кузьміна С. Правове регулювання запобігання недобросовісної конкуренції: окремі питання // Право України. – 2000. - № 3. – С. 44- 47.

 14. Морос С. Антимонопольний комітет України // ЗіБ. – 1995. – 20 вересня

 15. Шуміло І. Щодо визначення поняття „монопольного (домінуючого) становища” суб'єктів господарювання // Право України. – 2000. - № 4.

 16. Портер, Майкл Э. Конкуренция. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 495 с.Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання


 1. Про заходи підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // ВВАС України. – 1998. – № 3. – С. 16-19.

 2. Про заходи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // УК. – 2000. – 20 вересня.

 3. Про тимчасове призупинення діяльності підприємств в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі і надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів: Постанова Верховної Ради України від 25 січня 1995 р. // УК. – 1995. – № 25-26.

 4. Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про електроенергетику: Постанова Кабінету України від 21 липня 1999 р. // УК. – 1999. – 9 вересня.

 5. Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 4 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 42.

 6. Про деякі питання застосування майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 р. // ЗРАПВАС України. – 1994. - № 1.

 7. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с. 65. - Вихров А. Хозяйственное право как учебная дисциплина // Право України. – 2006. - № 12. – С. 34-38.

 8. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 9. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 10. Вінник О.М. Проблеми відповідальності суб’єктів господарювання, їх учасників і власників майна // ВВАС України. – 1998. - № 3. – С. 130-136.

 11. Крутовський В.І. Розрахункова дисципліна: відповідальність за її порушення // ВВАС України. – 1998. - № 1. – С. 187-189.

 12. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М., 1968.

 13. Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. – К., 1976.

 14. Поляков Б. М. Ответственность и защита хозяйственных прав // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украъны. – Донецк, 1993. – С. 137-141.

 15. Саниахметова Н.А. Санкции, применяемые к предприятиям при осуществлении лицензирования предпринимательской деятельности, и правовые средства защиты от их необоснованного применения. – Підприємництво, господарство і право. – 1998. - № 10. – С. 6-9.

 16. Щербина В.С. До питання про господарську деліктологію // вісник Київського університету. Вип. 31, Юридичні науки. – К., 1990.Спеціальна частина


Тема 1. Господарські зобов’язання і договори


 1. Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

 2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. – С. 92-101.

 3. - Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань   // Підприємництво, господарство і право. – 2007. -   № 9. – С. 87 - 91.

 4. Танчук И.Е., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства. – М.: Юрид. лит., 1970. – 456 с.       

 5. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

 6. Хозяйственное право / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.

 7. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

 8. Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.Тема 2. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності


 1. Про затвердження Порядку провадження торгівельною діяльністю та правил торгівельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. // Урядовий кур'єр. – 2006. - № 122.

 2. Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96р. // Урядовий кур'єр. – 1996. - № 84-85.

 3. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 р. в редакції від 17.08.2002 р. // Урядовий кур'єр. – 1998. - № 129-130.

 4. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 26.02.2002 р. // Офіційний вісник. – 2002. - № 13.

 5. Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.07.2003 р. // Офіційний вісник. – 2003. - № 30.

 6. 51. Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.03.2004 р. // Офіційний вісник. – 2004. - № 13.

 7. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 29.03.99р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 97-98.

 8. Про затвердження Правил продажу товарів поштою: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 17.03.99 р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 13.

 9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.11.1993 р. // www. kiev.rada.gov.ua

 10. Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 44-47.

 11. Белоусов И.К. К вопросу о правовом регулировании отношений по договору поставки // Хозяйство и право. – 1995. - № 3. – С. 37-39.

 12. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).


Тема 3. Господарсько-правове регулювання надання послуг та виконання робіт


 1. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в аренду яких не допускається: Декрет кабінету міністрів України від 31 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. - № 11. – Ст. 96.

 2. Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. в редакції постанови від 3 січня 2003 р. // ЗП України. – 1995. - № 12. – ст. 276.

 3. Про порядок оценки арендованного недвижимого имущества, включающего неотъемлемые улучшеня, осуществленные за время его аренды, во время приватизации: приказ Фонда государственного имущества Украины от 27 февраля 2004 г. // Офіційний вісник України . – 2004. - № 12. – Ст. 773.

 4. Типовій договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затверджений наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52. – Ст. 2281.

 5. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з перевезенням вантажів морським транспортом” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 87 - 90.

 6. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з виконанням зобов’язань за договорами підряду” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 79-80.

 7. Про реєстр концесійних договорів: Постанова КМУ від 18 січня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 3.

 8. Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів // УК. – 2000. – 17 травня.

 9. Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу на укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.

 10. Типовій концесійний договір, затверджений постановою КМУ від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.

 11. Быков А.Г. План и хозяйственный договор. – М., Изд-во Московского университета, 1975. – 158 с.

 12. Вердников В.Г. Хозяйственные договоры. – М.: ВЮЗИ, 1965. – 118 с.

 13. Веретельник Л.К. Систематизація договорів у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Х., 2007. – 22 с.

 14. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 15. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

 16. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 17. Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

 18. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

 19. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – 578 с.

 20. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 37.

 21. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. – Харків, 2007. – 456 с.

 22. Мережко А.А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003. – 389 с.

 23. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.

 24. Апанасенко К. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 102-105.

 25. Косик С. Чи можливо укласти договір оренди з фізичною особою? // Економіка, фінанси, право. – 2002. - № 3. – С. 13-15.

 26. Смитюх А.В. Договор аренды: момент истины // Юридическая практика. – 15 ноября 2005. - № 46 (412). – С. 1, 20-21.

 27. Судовий розгляд спорів, пов'язаних з договорами оренди // Вісник господарського судочинства. – 2001. – 3 4. – С. 144-146.

 28. Ващенко Н., Кублій А. Структурні особливості розвитку транспортної ситеми України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 148-151.

 29. Квасницька О. Містобудівне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 12-16.

 30. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: организационные формы, поиск и выбор партнеров // Бизнес - Информ. 1997. - № 10. – с. 34.

 31. Андрощук Г., Денисюк В. Типовые условия франчайзингового договора // ПХ и П. – 1997. - № 4. – с. 40.

 32. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: права и обязанности партнеров // Бизнес Информ – 1997. - № 11. – с. 47.

 33. Бедринец Н. Д. Франчайзинг: мировой опыт и перспективы развития на Украине // Финансы предприятий. – 2001. - № 2. – с. 96.

 34. Величко О. Л. Договір франчайзингу // Юридичний журнал. – 2003. - № 1. – с. 75.Тема 4. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання


 1. Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

 2. Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню: наказ Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 3 грудня 2001 р. № 480/294 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. – Ст.2323.

 3. Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку: постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 в редакції 13 квітня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 24. - Т.1. - Ст.1161.

 4. Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 в редакції від 13 червня 2002 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 5. – С. 12.

 5. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд. – К.: МАУП, 2003. - 108 с.

 6. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і допов. – К.: МАУП, 2003. - 240 с.

 7. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000. - 224 с.

 8. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. 2-ге вид., виправл. - К.: Кондор, 2004. - 214 с.

 9. Иваниенко В.В. Ценообразование: Учебное пособие. – изд.2-е, перераб. и доп. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. - 152 с.

 10. Джумагельдієва Г.Д. Правове регулювання цін і ціноутворення. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2004. – 18 с.

 11. Чувпилин Е.Д., Дмитриев В.Г. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 323 c.Тема 5. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності


 1. Кибенко Е. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 5. – С. 3-10.

 2. Кудрявцева В. Проект Інвестиційного кодексу України: місце в системі господарського законодавства // Підприємництво. господарсьво і право. – 2005. - № 6. – С. 81-84.

 3. -Грищенко Г. Законодавчі гарантії захисту іноземних інвестицій // Право України - 1996. - №7 - С. 28-31.

 4. Веселкова Е.Е. Некоторые правовые аспекты соглашений по защите инвестиций // Закон и право – 2002. - № 10. - С. 51-53.

 5. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атака.-1999. - 165 с.

 6. Симсон О. Критерии квалификации инвестиционных договоров // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 1. - С. 30-33.

 7. Семерак О. Дочірні підприємства - як форма здійснення іноземних інвестицій // Право України. - 1998. - № 3. - С. 27-30.


Тема 6. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання


 1. Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // www. kiev.rada.gov.ua

 2. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. // www. kiev.rada.gov.ua

 3. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 в редакції від 19 квітня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 19. - Ст. 801.

 4. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяільності // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 21-24.

 5. Богун В. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Юридичний журнал. – 2004. - № 2.

 6. Внешнеэкономическая деятельность. Сб. научных трудов / Под общей ред. д-ра экон. наук, проф. академика АЕН Украины Ю.В. Макогона. – Донецк, 1998. – 292 с.

 7. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 8. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 9. Малиновська В. Поняття та місце захисного застереження у структурі зовнішньоекономічного контракту// Підприємництво, господарство і право. - 2001. -№ 4. - С. 61-63.

 10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.

 11. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 234 с.

 12. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

 13. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов. – М. – 1994. – 234 с.Тема 7. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання


 1. ДолгополовА.М. Організація юридичної служби на пыдприэмствах.: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 2. Замойский И.Е. Эффективность хозяйственно-правовой работы. К.: Наук. думка, 1982.

 3. Смітюх А.В. Стратагематика господарського процесу // Вісник господарського судочинства. - 2005. - №5. - С. 133-137.

 4. Смітюх А.В. Створення та використання однорідних процесуальних ситуацій в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 97-99.

 5. Смітюх А.В. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 100-102.

 6. Смітюх А.В. Щодо змісту поняття “процесуальна диверсія” // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 103-105.

Схожі:

Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconТема Господарське право в системі права України
Право власності. Право повного господарського відання, право оперативного управління
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconНавчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Предмет господарського права, його сутність та зміст. Господарські правовідносини. Господарське право, як самостійна навчальна дисципліна,...
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconЦивільне та господарське право
С. В. Мирославський, канд юрид наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права двнз “Українська академія банківської...
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconЦивільне та господарське право
С. В. Мирославський, канд юрид наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права двнз “Українська академія банківської...
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconДокументи
1. /3 курс/_нформац_йне право.doc
2. /3...

Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconУчебник для вузов. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 3-20 Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. М.: Юристъ, 1998. С. 4-1
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид вищ навч закладів / А. П. Гетьман В. К. Попов, М. В. Шульга та ін.; за ред....
Тема Господарське право в системі права Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид лит., 1993. 480 с iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи