Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 icon

Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141
НазваТема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141
Сторінка1/6
Дата11.09.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

VI. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМАМИ

(загальна частина)


Тема 1. Господарське право в системі права


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 4. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 5. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2008. – 488 с.

 6. Мамутов В.К., Дутов М.М. Господарський кодекс: процес освоєння// Вісник господарського судочинства . – 2005. - №5. – С. 119.

 7. Гражданское и торговое право капиталистических стран. учебн. пособие / Под ред. В. П. Мозолина и М. И. Кулагина. – М., 1980 – глави I, II.

 8. Знаменский Г. Л. Общественный хозяйственный порядок // Гос-во и право. – 1994. - № 4. – С. 61-69.

 9. Абрамов Н., Подцерковный О., Сидоренко М., Фурсин И. Хозяйственный кодекс – два шага к порядку // Юридическая практика. –2002. - № 7. – с. 7.

 10. Ющик О.І. Господарський кодекс у правовій системі України//Вісник господарського судочинства .- 2001. -№1. –С. 135 .

 11. Смітюх А.В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами)” // Вісник господарського судочинства . – 2004. - №1. – С. 344

 12. Кравець І.М. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів організаційно-господарських повноважень.// Вісник господарського судочинства . – 2006. - №3. – С. 201

 13. Подцерковний О.П., Ломакіна О.А. Проблеми визначення методів та форм державного регулювання господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2002 – № 8. – С. 3-6.

 14. Загнітко О., Малига В., Подцерковний О. Цивільний і Господарський кодекси не можна “вимірювати” за коефіцієнтами // Закон & Бізнес. - № 26 від 28 червня 2003 р. – С. 12-13.

 15. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Юридичний вісник України. – № 10 від 12-18 березня 2005 – С. 8-10. Подцерковный О.П.

 16. Подцерковний О.П. Савук І.П. Правові принципи планування господарської діяльності // Правова держава. – 2005. – № 8. – С. 72-77 ..

 17. Подцерковний О.П. До питання про співвідношення положень Цивільного та Господарського кодексів (на прикладі регулювання грошових зобов’язань) // Економіка та право. – 2005. - № 3. – С. 65-68 (0,3 д.а.).

 18. Подцерковный О. Хозяйственная компактизация // Юридическая практика. – № 1-2 от 8 янв. 2008. – С. 1, 22-23.

 19. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. // Право України. – 2010. – № 4. – С. 265-274.

 20. Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 6. – С. 34-43

 21. Подцерковний О.П. Від торгового права до господарського: періодизація галузевого розвитку // Актуальні проблеми держави і права: Збірник науковий праць. 2009. – № 48. – с. 295-303

 22. Мілаш В. До питання про шляхи вдосконалення господарсько-правового регулювання відносин, що виникають у сфері ринкового обміну.// Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 8 – С 73.

 23. Кравець І. Ретроспектива інституту суб’єктів організаційно-господарських повноважень в Україні. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 10 – С 35

 24. Пашков В. Ознаки господарських правовідносин у контексті забезпечення вітальної безпеки. //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4 – С 16

 25. Віхров О., Віхров С. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень як учасники відносин у сфері господарювання. //Підприємництво, господарство і право. -2008. - № 12 – С 120

 26. Коростей В. Господарське законодавство-основа ефективної економіки.// Право України. – 2005. № 8 – С. 48

 27. В.Коростей. Господарське право України як галузь права: проблеми та їх реалізація.// Право України. – 2005. - № 12 – С 72

 28. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.

 29. Богатых Е. А. Гражданское и торговое право. Учебное пособие. – М.: Контакт, 2000. – 532 с.

 30. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 31. Знаменський Г. Співвідношення загального і спеціального законодавства: методологічний аспект // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - № 1. - С. 22-25.

 32. Мамутов В. К. Конституция и развитие хозяйственного законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 1. – С. 3-6.

 33. Мамутов В. К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности // Гос-во и право. - 1994. - № 6. – С. 83-86.

 34. Мамутов В. І знову про загально цивілістичний підхід // Право України. – 2000. - № 4. – с. 93-94.

 35. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 36. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.

 37. Розовський Б. Про одну велику "неправду", або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.

 38. Опришко В. В законі повинен превалювати державний інтерес та інтереси суспільства. // Закон і бізнес - 29 квітня 1998 р.

 39. Вінник О. Пам'ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. – с. 3-5.

 40. Саниахметова Н.А. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – с. 6-8.Тема 2. Державний вплив на господарську діяльність


 1. Конституція України, статті 1, 42, 85, 92, 116.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

 3. Про економічну самостійність Української РСР: Закон УРСР від 03.08.1990 // ВВР УРСР. – 1990. - № 34. – ст. 499.

 4. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки: Схвалена Верховною Радою УРСР 01.11.1990 // ВВР УРСР.- 1990. - № 48. - ст. 631

 5. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // ВВР. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

 6. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // ВВР. - 2001. - N 37-38. - Ст. 189.

 7. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. – 1996. - № 3. - Ст. 9.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 9. Про державну підтримку малого підприємництва від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.. - N 51-52. - ст. 447.

 10. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993// Відомості Верховної Ради України 1993. - № 13.

 11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:Закон України від 05.04.2007// Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Ст. 1771

 12. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993р. № 3659-XII//Відомості Верховної Ради України 1993, N50 від 14.12.1993

 13. Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента від 12.05.1998 р. //Офіційний Вісник України 1998. - N 24.

 14. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладов: Наказ Міністерства освіти і науки від 25.01.2008 р. //Офіційний Вісник України 2008, 9 від 15.02.2008, ст. 231

 15. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента від 03.07.1998 р. //Офіційний Вісник України 1998.

 16. Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності: Указ Президента України від 03.09.2007 № 816/2007// Офіційний Вісник України 2007. № 66 . - Ст. 2540.

 17. Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності: Указ Президента України від 09.08.2008р. № 698/2008//Офіційний вісник Президента 2008. -№ 31. - Ст. 955

 18. Щодо здійснення податковими органами контролю за додержанням податкового законодавства: Лист Вищого адміністративного суду України від 31.07.2008 № 1331/100/13-08 //www.rada.gov.ua.

 19. Щодо нерозповсюдження сфери дії Закону N 877 "Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності" на органи державної податкової служби: Лист Комітети Верховної Ради України від 15.07.2008р. № 04-27/699//www.rada.gov.ua.

 20. Подцерковный О.П. О статистике как инструменте государственного воздействия на экономику // Підприємництво, господарство і право. – 2001 - № 11 – С. 41-43.

 21. Добровольская В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие и основание // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 6. – С. 97-100.

 22. Добровольская В. Правовое обеспечение государственного регулирования предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. – С. 54-57.

 23. Добровольська В.В. Державне регулювання та саморегулювання у сфері підприємництва // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська нац. юрид. академія МОН України, 2005. - № 25. – С. 302-305.

 24. Добровольська В. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 2.- С. 89-91.

 25. Добровольська В. Окремі засоби державного регулювання підприємництва та їх правова регламентація // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4.- С. 82-85.

 26. Добровольська В.В. Особливості правових засад державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська нац. юрид. академія МОН України, 2006. - № 28. – С. 144-148.

 27. Добровольська В.В. Державне замовлення як засіб державного регулювання підприємництва // Часопис цивілістики. – 2007. - № 3. – С. 41-45.

 28. Добровольська В.В. Правові засади стандартизації та сертифікації в Україні // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Одеська нац. юрид. академія МОН України, 2007. - № 32. – С. 88-93.

 29. Т.Некрасова. Поняття та правові ознаки субсидій як одного з видів державної допомоги суб’єктам господарювання.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7 – С 23.

 30. Т.Кравцова. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності. // Право України. – 2004. -№ 6 – С 31.

 31. А.Ластовецький. Оподаткування як інструмент організаційно-правового регулювання підприємств. //Право України. – 2004. -№ 9 – С 76Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. //Офіційний вісник України. – 2003. - № 25. - Ст. 1172.

 5. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від от 23.03.96 г. // Відомості Верховної Ради України. - 1996 р. - N 20. - ст. 82.

 6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р.//Відомості Верховної Ради України. - 2000 р. - № 36. - ст. 299.

 7. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.092005 р.//Відомості Верховної Ради України. - 2005 р. - N 48. - ст. 483.

 8. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.05.2001 р.//Відомості Верховної Ради України. - 2001 р.. - N 32. - ст. 169

 9. Про деякі питання практики вирішення спорів, повязанних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз’яснення Вищого господарського суду України від 12.09.1996 р.//Вісник господарського судочинства 2001. - №3.

 10. Титов. Е.В. Основания ликвидации субєктов хозяйственной деятельности//Экономика и право. – 2003. - №3.- С. 84-88.

 11. Титов Е.В. Развитие законодательства о ликвидации субъектов хозяйственной деятельности. - Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. Тр. / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины/Редкол.: В.К. Мамутов В.К. (отв. Ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток» Лтд. - 2005. – С. 206-209.

 12. Домбругова А. Деякі підстави примусової ліквідації юридичних осіб, що не пов’язані з їх банкрутством//Юридичний вісник України. - 2005. - № 36. – Ст. 14.

 13. Дорошенко Л.М. Деякі аспекти державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання. - Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. Тр. / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины/Редкол.: В.К. Мамутов В.К. (отв. Ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток» Лтд. - 2005. – С. 244 – 247.

 14. Драюк. М. Относительно возможностей осуществления хозяйственной деятельности юридическим лицом, находящимся в процессе прекращения. // Адвокат. Бухгалтерия. – 14.11.2005. - №21.

 15. Кирилов С. Принудительная, самостоятельная ликвидация: когда и как?// Налоги и бухгалтерский учет от 20.01.05. - №6. – С.22.

 16. Корольова. А. Про припинення діяльності.// Адвокат. Бухгалтерия. 14.06.2005р. - №10. – Ст. 25.

 17. Крысенко Т. Ликвидация предприятия // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 08.04.2004. - №14. – С. 42.

 18. Крупчан О.Д. Публічні і приватні засади у сфері корпоративних відносин// корпоративне право в Україні: становлення та розвиток. Зб.наук.праць за матеріалами міжрегіон. Наук. Практ. Конф., м. Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2003 р. –К., 2004. -428 с.

 19. КрутороговаС.І. Процедура ліквідації акціонерного товариств//Юридичний радник. – 2007. - №15.

 20. Кучеренко І. Підстави для ліквідації юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності // Предпринимательство, хазяйство и право. – 2001 .- №2. – С. 4.

 21. Коваль А. Оскарження реорганізації акціонерного товариства// Юридична практика. – 2005. №6. – С.27-28.

 22. Левандовський О.В. Проблеми створення та ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності// Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: Тези виступів учасників круглого столу, 17-18 квітня 2001 р. -м. Київ. – С. 56.

 23. О.Вінник. Державна реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності. Вісник господарського судочинства. – 1998. – №2. – С. 242

 24. Теньков С.О. Ліквідація підприємств: деякі юридичні та податкові аспекти//Вісник господарського судочинства .- 2000. -№3. –С. 153

 25. Лаврів З.М. Деякі аспекти укладення установчих договорів// Вісник господарського судочинства . – 2002. - №4. – С. 218 .

 26. Подцерковный О. Перерегистрация юридического лица // Бухгалтерия. – 2004. – № 49. – С. 74-76.

 27. Квасніцька О.О. Державна реєстрація суб’єктів господарювання як інститут господарського права // Юридический весник. - № 3. – 2007 р. – С.34-38.

 28. Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ. - 2004. – Вип. 22. - С.663-669.

 29. Квасницкая О. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 4. – С. 64-67.

 30. Квасницкая О. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5. – С. 68-71.

 31. Квасницкая О.А. Понятие государственной регистрации как условия осуществления предпринимательства //Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины. - 2005. – С.247-252.

 32. Квасницкая О.А. Вопрос 14. Государственная регистрация как элемент легитимации предпринимательства // Хозяйственное право: Учебное пособие / Под общей ред. проф. Н.А.Саниахметовой. - Х.: “Одиссей”, 2004. - С.37-38.

 33. Квасніцька О. Інститут державної реєстрації суб’єктів підприємництва //Університетські наукові записки. Вісник Хмельницького університету управління та права. – 2005. – Вип. 1-2. – С.146-150.

 34. Квасніцька О.О. Питання 22. Державна реєстрація як елемент легітимації підприємництва. Питання 24. Система державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Питання 25. Державна реєстрація юридичних осіб. Питання 26. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем // Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. – Х.: „Одіссей”, 2005. – С.50-52, 54-61.

 35. Квасніцька О.О. Єдиний державний реєстр як гарантія публічності і прозорості підприємництва // Збірник наукових статей за матеріалами II міжвузівської науково-практичної конференції ”Актуальні питання реформування правової системи України”. - Луцьк, 2005. - Ч. II. - С. 187-190.

 36. Труш І. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»: проблеми його запровадження//Право України – 2006. - №12. – С. 75

 37. Мошковская О. Оптимизация разрешительной системы на Украине//Юридическая практика. – 2006. -13 июня. -№24. – С.5

 38. Бекірова Е. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності.//Підприємництво, господарство і право. – 2005.- № 6 – С. 85.

 39. Пальчук П. Проблеми визначення поняття «ліцензія» на здійснення господарської діяльності. // Підприємництво, господарство і право. – 2005. -№ 1 – С. 83.

 40. Л.Шестак. Окремі проблеми чинності ліцензій у часі.// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 1 – С. 87.

 41. Рєпкіна Ю. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.// Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 8 – С 83.

 42. Дешко Л. Органи ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров’я. // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12 – С 129

 43. Братасюк В. Окремі аспекти правових упущень щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями. // Право України. – 2006. - № 7 – С. 94Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права


1. Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Рекомендації парламентських слухань „Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу”: Схвалено Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. № 990-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 1. - Ст.2.

3. План дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році: затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 111-р // www.rada.gov.ua

4. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 2005 р. № 779/2005 // Урядовий кур’єр. - 20.05.2005. - № 92.

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст.144.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст.356.

7. . О.Беляневич. Відокремлені підрозділи підприємств як учасники господарського обороту//Вісник господарського судочинства . – 1998. - №2. – С. 248

8. Петриченко О.П. Організаційно-правові форми державних підприємств за законодавством України//Вісник господарського судочинства .- 1999. -№4. –С. . 217

9. Самойленко А.В. Приватний підприємець як одна з форм участі фізичних осіб у господарській діяльності//Вісник господарського судочинства .- 2000. -№2. –С. 197

10. Фролов В.Д. Правові аспекти реалізації правосуб’єктності юридичної особи// Вісник господарського судочинства . – 2004. - №2. – С. 219 .

11. Самойленко А.В. Сутність підприємства як економіко-правової категорії// Вісник господарського судочинства . – 2006. - №1. – С. 137 .

12. Похиленко І.С. Поняття та критерії класифікації суб’єктів малого підприємництва// Вісник господарського судочинства . – 2006. - №2. – С. 219.

13. Ю.Алексеева. Частное предприятие как субект корпоративных отношений. //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12 – С 125

14. О.Загнітко, В.Малига. Правовий статус підприємств колективної власності. // Право України. – 2005. № 2 – С 43.

15. В.Жушман, В.Уркевич. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми.//Право України. – 2004. - № 6 – С. 46.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 133
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconРекомендована література
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. №30. – Ст. 141
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconР в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України....
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №3018-ш // Офіційний вісник України. 2002. №10. Ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № зо
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconСписок літератури
Конституция Украины: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №30!8~ III // Офіційний вісник України 2002. №10,- ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня !996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996.— № зо
Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 iconЗакон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р //Відомості Верховної Ради України.— 19%.— № зо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи