Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні icon

Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні
Скачати 42.99 Kb.
НазваРецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні
Дата11.09.2012
Розмір42.99 Kb.
ТипДокументи


РЕЦЕНЗІЯ

на цикл наукових праць

Мілаш Вікторії Сергіївни,

присвячених актуальним проблемам

господарського договірного права в Україні


Протягом тривалого часу господарський договір залишається в центрі наукових дискусій. Становлення та розвиток заначеного правового засобу відбувалися під впливом соціально-економічних чинників і політичної ідеології. Безсумнівно, науковці дореволюційної та радянської доби зробили значний внесок у розвиток теорії господарського договору. Утім, перехід до сучасної соціально орієнтованої ринкової економіки зумовив потребу у переосмисленні значення та місця договору в механізмі правового регулювання господарських відносин, створення адекватного сучасним економічним реаліям договірного підґрунтя господарської діяльності.

Сучасні тенденції розвитку господарського обороту потребують пристосування договірних форм наявним та прогресивним економічним формам взаємин суб’єктів господарювання. Багато з цих питань вирішено при проведенні кодифікації господарського законодавства. Проте на цьому не завершився процес удосконалення господарсько-правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з договірним забезпеченням господарської діяльності. Без сумніву розвиток положень чинного Господарського кодексу України, особливо норми про господарські договори, має ґрунтуватися на проведенні глибоких теоретичних досліджень. Тому монографії Мілаш В.С. («Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі», «Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості», «Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності», Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов») стали цінним внеском в юридичну літературу, вони є цікавими та корисними для науковців, практичних працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться договірною проблематикою.

Теоретично обґрунтованими є положення, що червоною ниттю проходять крізь всі праці В.С. Мілаш, про неможливість забезпечення повною мірою за рахунок виключно традиційної системи цивільно-правових засобів (принципів цивільно-правового регулювання; диспозитивних норм цивільного законодавства; цивільних прав та обов’язків; цивільного договору тощо) різноманітних інтересів, сформованих на ґрунті сучасних економічних потреб (як приватних, так і загальносуспільних); про те, що механізм ринкового саморегулювання не має власних засобів захисту суспільних інтересів, тому повне невтручання держави в ринкові відносини є явищем несумісним з соціально орієнтованою економікою.

Логічне і послідовне викладення монографічного матеріалу дало змогу автору в органічному поєднанні дослідити і висвітлити питання щодо доктринальних уявлень про договір у господарському обороті, поняття комерційного договору та його місця в системі господарських договорів, розглянути роль комерційного договору в системі господарських договорів, а також висвітлити цілу низку питань, що виникають під час укладання та виконання таких договорів.

Мілаш В.С. дійшла до обґрунтованого висновку, що комерційний договір входить до механізму господарсько-правового регулювання і як субінститут інституту господарського договору, і як самостійний елемент механізму правового регулювання – акт згоди сторін стосовно встановлення взаємних прав і обов’язків, і як об’єкт застосування щодо них висунутих законодавцем імперативних вимог. Тематикою робіт Мілаш В.С. охоплюються всі вищенаведені правові аспекти комерційного договору.

Важливою позитивною рисою монографій Мілаш В.С., що входять до циклу наукових праць, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні, є ґрунтовний аналіз усього комплексу правових та економічних чинників, під впливом яких відбувається становлення системи господарських договорів та виокремлення в її межах комерційного договору як одного з найпоширеніших видів господарського. Авторка справедливо звертає увагу на ускладнення господарсько-виробничих відносин, яке окрім позитивних виявів має й негативні. Останні мають бути нейтралізовані господарсько-правовими засобами, які об’єктивно впливають на договірну конструкцію. У зв’язку із цим особливу увагу приділено питанням взаємозв’язку комерційного договору із засобами державного регулювання господарської діяльності, що трансформується через особливості правового регулювання господарсько-виробничих відносин договірного характеру. У монографіях Мілаш В.С. господарський договір (усі його види та різновиди) вперше розглянуто як засіб реалізації правової політики у сфері господарювання, що тісно взаємодіє з іншими правовими засобами для реалізації основної мети господарського права – підтримки правового господарського порядку в економічній системі України. Визнання за договором у господарському обороті саме такого значення є необхідною умовою подолання декларативного характеру «врахування» нової природи господарського договірного права у межах вітчизняної правової науки.

Зосередження проблематики реалізації всього спектра інтересів, що виникають у сфері господарювання, за допомогою комерційного договору зумовило необхідність розгляду їхньої природи та змісту та зрештою дало змогу авторові дійти висновку про особливе функціональне призначення договору в комерційному обороті, та запропонувати розгорнуту систему засобів захисту як публічних, так і приватних (комерційних) інтересів сторін (серед яких особливу увагу приділено захисним застереженням).

У циклі наукових праць Мілаш В.С., присвяченому актуальним проблемам господарського договірного права України (що складається з монографій «Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі», «Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості», «Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності», «Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов»), представлене сучасне вчення про господарський договір та запропоновано цілу низку пропозицій щодо модернізації господарського законодавства в частині нормування договірних відносин, що на практиці здатні вирішити багато з існуючих проблем господарсько-правового регулювання.

Таким чином можна зробити висновок, що цикл праць Мілаш В.С. з актуальних проблем господарського договірного права заслуговує на те, аби бути рекомендованим на здобуття премії Президента України для молодих вчених за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук.


Доктор юридичних наук,

завідувач кафедри

господарського права і процесу

Одеської національної

юридичної академії О.П. Подцерковний

Схожі:

Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconКонкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua" повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки, суспільно-політичного життя та економіки
Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua" повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним...
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconВступної частини, основної частини
Роботи, що подаються на конкурс, повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях...
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconЗапитання для складання іспиту
Загальна характеристика та правова природа принципів господарського договірного права України
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconТеоретичні проблеми господарського договірного права
Анохіна Інесса Олександрівна Правове регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 12. 00. 04 к 05
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconВимоги до конкурсних робіт Стипендіальної програми "Завтра. Ua"
Роботи, що подаються на конкурс Стипендіальної програми "Завтра. Ua" повинні мати характер самостійних досліджень, присвячених актуальним...
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні icon4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України
Класифікації договорів за універсальним критерієм поділу. Одноступенева та багатоступенева класифікації господарських договорів
Рецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні iconViii. Запитання для складання заліку (загальна частина)
Поняття господарського права. Співвідношення господарського з іншими галузями права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи