Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" icon

Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова "Організаційно-господарські правовідносини"
Скачати 55.39 Kb.
НазваРецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова "Організаційно-господарські правовідносини"
Дата11.09.2012
Розмір55.39 Kb.
ТипДокументи


РЕЦЕНЗІЯ

на монографію Олександра Петровича Віхрова

"Організаційно-господарські правовідносини"


Розвиток сучасної юридичної науки відбувається в умовах стрімкого переосмислення багатьох юридичних категорій та інститутів. Увага дослідників прикута до багатьох проблем товарно-грошових правовідносин. Проте, увага дослідників здебільшого прикута до майнових складових цих відносин, хоча організаційний вимір відповідної сфери є не менш значимим. Питаннями, тісно пов'язаними за організаційними правовідносинами, широко переймаються представники наук адміністративного, цивільного, господарського та фінансового права, але цілісні та ґрунтовні наукові роботи в цій царині відсутні.

Автор послідовно звертається до цієї проблематики, зокрема це відбувалося на рівні його наукових статей, науково-практичного коментарю до положень Господарського кодексу. Але вперше це зроблено на рівні наукової монографії, яка вже за переліком питань, що обговорюються, є надзвичайно актуальною та такою, що здатна вивести на новий рівень наукову дискусію із приводу організаційних відносин загалом, та організаційно-господарських відносин, зокрема.

Автор монографії не лише всебічно розкрив поняття та систему організаційно-господарських правовідносин відносин, але й запропонував сучасні підходи до утвердження суспільного господарського порядку в сфері їх функціонування. Аналізу піддані економічний зміст, правова природа, основні поняття, цілі і задачі, об'єкт і суб'єкти організаційно-господарських відносин, підстави їх виникнення і передумови, проблеми поєднання економічних та юридичних відносин у цій сфері. Прикрашає роботу вихід за межі традиційного сприйняття організаційних правовідносин як предмету регулювання адміністративного права, та відповідний розгляд організаційних правовідносин з точки зору таких нових інститутів, як, наприклад, адміністративно-господарські санкції. Причому, автор чітко показує пограничні зони фінансово-правового та господарсько-правового регулювання відповідних питань, що попереджає вузькогалузеве сприйняття досліджуваних відносин.

Зв’язок організаційно-господарських правовідносин з управлінням господарською діяльністю обумовив розгляд питань такого управління в умовах сучасного ринку і його визначення у роботі. Автором обґрунтовано, що поняття “управління господарською діяльністю” у ГК України слід трактувати в поєднанні управління господарськими системами (підсистемами) та автономними суб’єктами господарювання, з управлінням єдиною господарською системою держави (національною економікою). В такому трактуванні підкреслюється єдність і спрямованість управління на організацію і забезпечення господарської діяльності на всіх її рівнях у межах усієї держави, зв’язок управління з регулюванням економічних процесів.

Теоретичний аналіз організаційно-господарських правовідносин в роботі розвинутий і доповнений характеристикою цих правовідносин в окремих сферах і галузях економіки. В роботі проаналізовані організаційно-господарські правовідносини, пов’язані з утворенням і легалізацією суб’єктів господарювання, із здійсненням державного контролю і застосуванням адміністративно-господарських санкцій, у сферах господарського планування, приватизації, оренди, концесії державного та комунального майна, обмеження монополізму і захисту конкуренції, а також у галузях використання надр, будівельної діяльності, телекомунікацій, обґрунтовані пропозиції по вдосконаленню господарського законодавства, що регулює відносини у названих сферах і галузях.

Робота написана зрозумілою і доступною мовою. Монографія містить вдалу структур, що охоплює розгляд питань від загальних до спеціальних, зачіпають проблематику організаційно-господарських відносин у таких базових галузях економіки, як використання надр, будівельна діяльність та телекомунікації (розділ 6).

Не можна не погодитися з намаганням автора розширити традиційне поняття зобов’язання, зокрема шляхом виділення організаційно-господарських зобов’язань, що виникають між суб’єктом господарювання та державним органом у процесі ліцензування, патентування тощо (с. 213-214 і т.ін.).

Слід привітати дослідження автором організаційно-господарських правовідносин, що виникають при планування господарської діяльності (підрозділ 5.2), адже в більшості випадків планування відображається лише як економічна категорія, позбавлена юридичного забезпечення.

Автор неодноразово критикує положення чинного цивільного, господарського та фінансового законодавства, дискутує із приводу наукових думок, проте ця критика та дискусія носить конструктивний характер, дозволяє угледіти тенденції розвитку законодавства та юридичної науки, глибше проникнути в суть досліджуваних категорій. Така форма критики робить роботу серйозним аналітичним твором, який може бути корисним не тільки в прикладних цілях, але і при наукових дослідженнях, в нормотворческой діяльності державних органів.

Слабким місцем роботи, як уявляється, можна вважати виділення майнового елементу організаційно-господарських зобов’язань (розділ 4). Адже чітко не визначено, де закінчуються організаційно-господарські зобов’язання та починаються майново-господарські зобов’язання. Принаймні це на практиці вже викликало складнощі у тому розумінні, що адміністративні суду почали розглядати спори, що витікають з договорів приватизації, зазіхаючи на юрисдикцію господарських судів. Отже, господарники вимушені підтримувати легальний поділ (майново-господарські як специфічні цивільно-правові – це не організаційно-господарські зобов’язання) відповідно до ст.ст. 175, 176 ГК. Натомість в теоретичному плані можна продовжувати виявляти організаційні чи майнові «елементи» одних чи інших, поза впливу на легальну класифікацію господарських зобов’язань. Це має, зокрема практичний сенс субсидіарного застосування ЦК до неврегульованих ГК питань майнового-господарських зобов’язань, чого не заперечує сам автор.

Окремі висловлювання, що застосовує автор, слід було б пом’якшити задля того, аби у читачів не виникало враження щодо заангажованості автора. Наприклад, автор на с. 22 не варто «розкрашувати» підручник Мамутова. З цих же причин можна було б рекомендувати автору замінити вираз «на нашу думку» більш м’якими словосполученнями типу, «як уявляється», «доречно було б», «більш обґрунтованим є» тощо. Від цього стиль монографії став би більш толерантним. Зокрема, на с. 22 варто говорити про те, що «цілісних» досліджень організаційно-господарських зобов’язань не було, а не про те, що їх взагалі не було.

Можна передбачити певну дискусію в науці господарського права щодо терміну «абсолютні організаційно-майнові правовідносини з ведення власної господарської діяльності». Виходячи із змісту більш вдалим вдається термін «організаційно-майнові відносини у процесі виконання приписів господарського законодавства». Адже в запропонованому автором вигляді залишається багато запитань – як при здійсненні «власної» діяльності можуть виникати правовідносини (відносини передбачають участь кількох осіб), у речових організаційно-господарських відносинах є також сфера власної діяльності суб’єктів тощо. Взагалі, можна зауважити, що розділ 3 є занадто деталізованим.

Доречно також у подальшій науковій розробці цієї тематики більшої уваги приділити практиці господарських судів та прикладам з іноземного господарського (комерційного) права.

Проте, як видно з наведених зауважень та побажань, вони не можуть вплинути на загальне вельми позитивне враження від монографії О.П. Віхрова, яку підготовлено на високому професійному рівні, з використанням сучасних досягнень правової науки, є завершеною та самостійною господарсько-правовою науковою працею, що робить значний внесок у розбудову правовими засобами вітчизняного господарського середовища.

Викладення матеріалу ґрунтується на глибокому системному аналізі законодавчих та інших нормативних актів, спеціальної наукової літератури. Монографія містить отримані автором нові науково обґрунтовані результати у галузі науки господарського права, які у сукупності розв'язують важливу наукову проблему організаційно-господарських правовідносин, і може бути рекомендована до друку.

Отже, на підставі вищевикладеного слід рекомендувати монографію О.П. Віхрова до друку з впевненістю, що ця робота не лише буде оцінена юристами-господарниками, але й зацікавить широку наукову громадськість, практичних працівників як вдалий приклад комплексного підходу до вирішення складних економіко-правових проблем.


Доктор юридичних наук О.П. Подцерковний


9.01.2008


Схожі:

Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconРецензія на монографію
О. О. Семенець. Синергетика поетичного слова. – Кіровоград: Імекс лтд, 2004. – 338 с
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconЯворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в системі доуніверситетської підготовки (далі Слухач ), або особа, яка є закон
Намн україни, професора Яворовського Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту Університету, та особа, яка навчається в...
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconНавчальна програма курсу з дисципліни “господарське право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
Предмет господарського права, його сутність та зміст. Господарські правовідносини. Господарське право, як самостійна навчальна дисципліна,...
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconТема. Соціально-забезпечувальні правовідносини
Правовідносини по соціальному забезпеченню – це не просто сукупність суспільних відносин, які врегульовуються нормами права, це система,...
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconВітаємо працівників національного університету «львівська політехніка» з присудженням високого наукового ступеня петра Петровича Костробія
Петра Петровича Костробія доктора фізико–математичних наук, завідувача кафедри прикладної математики
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconДержавна премія України в галузі науки І техніки 1981 За монографію “История государства и права Украинской сср
За монографію “История государства и права Украинской сср” (опубл у 1976 р.) присуджено
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconМонографії: Вчені філософського факультету видали одну монографію загальним обсягом 18,8 друк арк. Бібліографічний опис Обсяг, друк арк. Альчук М
Вчені філософського факультету видали одну монографію загальним обсягом 18,8 друк арк
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconШановні автори! Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconШановні автори! Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Рецензія на монографію Олександра Петровича Віхрова \"Організаційно-господарські правовідносини\" iconПоложення про відкритий регіональний фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Мереживо» пам'яті Олександра Степанова Загальні положення
України, композитора, виконавця-баяніста, педагога, аранжувальника й громадського діяча, завідуючого кафедри народних інструментів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи