М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті icon

М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті
Скачати 74.68 Kb.
НазваМ.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті
Дата11.09.2012
Розмір74.68 Kb.
ТипЗакон


Начальнику ВДСБЕЗ

Одеського міського управління

ГУМВС України в Одеській обл.

М.І. Георгінову

65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44


На ваш запит № 31/3-26 від 18.02.2008 р. надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті.


Додаток: Висновок на 4 арк.


З повагою


Ректор академії,

професор В.В. Завальнюк


Вик. проф. О.П. Подцерковний

т.7198796


Висновок

на запит ВДСБЕЗ Одеського міського управління

ГУМВС України в Одеській області від 18.02.228 р.


Виходячи із змісту запиту відповіді потребують три поставлених запитання: 1) чи необхідна легалізація правовстановлюючих документів при укладанні договору при закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти, 2) які вимоги до форми довіреності повноважного представника - нерезидента, 3) який порядок перекладу комерційної документації.


  1. Стосовно першого запитання вважаємо за необхідне зазначити наступне.

Закон України «Про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти» не містить положень про надання замовникам оригіналів належним чином легалізованих документів, що підтверджують повноваження представника чи легітимність статусу учасника торгів, зареєстрованого за межами України (нерезидентів). Зазначеним Законом також не передбачаються особливі вимоги щодо текстових перекладів документації на державну мову.

Відповідно до ч. 10 ст. 17 Закону України «Про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти» для включення підприємства, в тому числі нерезидента, до тематичного каталогу учасників процедур закупівель вимагається надання інформації стосовно документів, що підтверджують реєстрацію юридичної особи – нерезидента. Документи, що надаються до Тендерної платати України для включення у відповідний каталог, подаються у простих копіях, засвідчених печаткою підприємства (http://www.tpu.net.ua/catalog/zayava.doc).

Натомість органи державної влади та місцевого самоврядування можуть за власною ініціативою вимагати від контрагентів при укладанні договорів належним чином легалізовані документи, що підтверджують реєстрацію юридичних осіб в країні місцезнаходження та повноважень її представників. При засвідчені договорів у нотаріальному порядку, що може відбуватися за ініціативою замовників, надання належним чином легалізованих документів, що підтверджують правовий статус юридичної особи-нерезидента та повноважень представників, є обов’язковим (п.п. 41, 42, 318 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 03.03.2004).

Відповідно до статті 13 Закону «Про міжнародне приватне право» документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Безперечно, до таких документів мають бути віднесені свідоцтво про реєстрацію (витяги з торговельного реєстру), статут, ліцензія. Проте комерційні документи, до яких відноситься сертифікат якості, зазвичай не потребують легалізації. Тим паче, що в більшості випадків сертифікація не є обов’язковою. У разі потреби комерційні документи можуть бути засвідчені у Торговельно-промисловій палати країни походження, а згодом – легалізовані у встановленому порядку.

Легалізація документів відбувається відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р., Консульського статуту

України від 02.04.1994, Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні та за кордоном, затвердженої наказом МЗС України затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 4.06.2002 р. №113.

Легалізація може відбутися у 2 способи:

  1. консульська легалізація;

  2. легалізація шляхом проставлення апостилю, запровадженого Гаазькою конвенцією 1961 року.

Консульська легалізація офіційних документів – це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ, з метою використання його за кордоном.

Консульська легалізація здійснюється уповноваженим працівником Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, представництв Міністерства закордонних справ на території України або консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України.

Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав-учасниць Гаазької Конвенції 1961 р. що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Апостиль засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.

Не підлягають легалізації документи, видані уповноваженими органами інших держав, із яким Україною укладено міжнародні договори про правову допомогу у цивільних справах.

На сьогодні це такі держави: Азербайджан, Албанія, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Куба, ^ Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Монголія, Російська Федерація, Румунія, Польща, Таджикистан, Туркменістан, Угорщина, Чехія, країни, що утворилися на території колишньої Югославії (крім Словенії та Хорватії). Серед основних міжнародних договорів можна визначити: Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладена державами-членами Співдружності Незалежних Держав у м.Мінську 22 січня 1993 р.; Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах із Латвійською Республікою (підписано 23 травня 1995 р., ратифіковано Україною 22 листопада 1995 р.

У випадку, якщо документи видані офіційними органами зазначених держав, вони не підлягають легалізації на території України та застосовуються у загальному порядку.

Господарське законодавство України у певних випадках передбачає обов’язок суб’єкта господарювання щодо надання контрагенту правовстановлюючих документів при укладанні договорів. Саме у таких випадках передбачається надання належним чином легалізованих документів юридичних осіб – нерезидентів, що підтверджують його реєстрацію у встановленому порядку. Наприклад, при відкритті банківського рахунку юридичній особі нерезиденту Інструкція НБУ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 № 492 передбачає надання банку належним чином легалізованих документів нерезидентів.

Має бути також враховано, що у випадку, про який йдеться у запиті, не вбачається можливості виконувати роботи у режимі експортно-імпортних операцій стосовно капітального ремонту берегозахісних споруд у вигляді ділянок штучних пляжів Чорноморського узбережжя м. Одеси. Це є господарською діяльністю на території України. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» юридичні особи – нерезиденти стають платниками податку у випадку отримання доходу джерелом їх походження з України.

Таким чином, після укладання договору про виконання відповідних робіт за рахунок державних коштів до початку здійснення відповідної діяльності юридична особа нерезидент має зареєструвати в України власне представництво та стати на облік у податкових органах України відповідно до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, в редакції наказу ДПА від 16.01.1998 та Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затверджена МЗЕЗторгом України 18.01.1996. Відповідно до зазначених нормативно-правових актів передбачається надання належним чином легалізованих документів юридичних осіб нерезидентів.


2. В частині запитання «про довіреність» можна зазначити наступне.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про міжнародне приватне право» порядок видачі, строк дії, припинення та правові наслідки припинення довіреності визначаються правом держави, у якій видана довіреність. Тому для відповіді на запитання, чи має право представник юридичної особи, діяти на підставі довіреності, засвідченої підписом директора та печаткою юридичної особи, має бути з’ясовано положення відповідного законодавства іноземної держави щодо форми довіреності.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про міжнародне приватне право» при застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. З метою встановлення змісту норм права іноземної держави суд чи інший орган може звернутися в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України чи інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити експертів.

Зазвичай, в комерційній практиці відповіді на запити про те чи інше положення іноземного права виконує Торговельна палата України (регіональні палати).

Виходячи з документів, що додані до запиту, йдеться про юрисдикцію Латвійської Республіки, Російської Федерації та Королівства Нідерланди.

Цивільний кодекс Російської Федерації (ч. 5 ст. 185) передбачає, що довіреність від імені юридичної особи видається за підписом його керівника чи іншої особи, уповноваженої на це його установчими документами.

Одеська національна юридична академія не має спеціалістів із права Латвійської Республіки та права Королівства Нідерландів, що можуть бути залучені у якості відповідних експертів із приводу положень щодо форми довіреності юридичної особи.


3. Стосовно запитання про порядок перекладів документації вважаємо за необхідне зазначити наступне:

В Україні застосовуються два основних способи перекладу документації з інших мов на державну мову:

1) Відповідно до Закону України «Про нотаріат» та Інструкцію «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 03.03.2004 нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов (однієї з них), переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

2) Відповідно до звичаїв ділового обігу в Україні переклад комерційних документів засвідчується перекладачами, що мають статус офіційних перекладачів, та скріплюється їх печаткою. Облік таких перекладачів здійснюють нотаріуси на підставі документів, що підтверджують кваліфікацію перекладачів. Відповідні послуги надаються також Торговельно-промисловою палатою України, іншими організаціями, що надають послуги перекладу, яким довіряють учасники зовнішньоекономічних відносин.


На завершення варто зауважити, що депутат О.Л. Казарновський, який ініціював перевірку, без сумніву, у силу отриманої ним професійної підготовки має бути цілком обізнаним із правовою кваліфікацією відносин, про які йдеться у запиті.В.о. завідувача кафедри господарського права і процесу, д.ю.н.


_____________ О.П. Подцерковний

Завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, професор


______________М.Ю. Черкес

Схожі:

М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconВисновок за результатами обговорення та аналізу кафедрою господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії запиту Головного управління мвс україни в Одеській області, оформленого листом від 11.
Оп «Залізничний цех» у тов «Залізничний цех», державна реєстрація якого проведена рішенням Центрального райвиконкому м. Одеси від...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа) (реєстр. №5322 від 06. 11. 2009 року) на Ваш запит...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду) (реєстр. №5253 від 21. 10. 2009 року) на Ваш запит від 10. 11. 2009 №04-30/3-1-481...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутне»
Одеса 11-12 жовтня 2012 року, на базі факультету інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова за адресою:...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconКафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії
України та інтересам територіальної громади Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера з...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон
Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України (реєстр....
М.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті iconЗатверджено наказ Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова від 01. 02. 2011 р. №01-05-30
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи