02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови icon

02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови
Назва02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови
Дата11.09.2012
Розмір51.5 Kb.
ТипДокументи

На № 02-19/26 від 28.05.08. Заступнику голови

Вищого господарського суду України

пану Осетинському А.Й.,

в. о. голови судової палати

Вищого господарського суду України

пану Першикову Є.В.


Шановні Анатолію Йосиповичу та Євгене Володимировичу!


Прийміть мої вибачення із приводу того, що не зможу прийняти участь в засіданні Науково-консультативної ради, призначеному на 23.06.2008 р., у зв’язку з офіційним опонуванням в цей день докторської дисертації в ІЕПД НАН України (м. Донецьк).

Разом із тим, направляю на Вашу адресу свої міркування із приводу питань, що піднімаються у аналітичних матеріалах, надісланих мені.

Додаю також матеріали щодо підготовленого проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення наукових засад правосуддя), із приводу якого є попередня домовленість із суб’єктом законодавчої ініціативи. Буду вдячний за Ваші відгуки стосовно цього проекту.


З очікуванням подальшої співпраці.


З повагою,


Завідувач кафедри господарського

права і процесу ОНЮА, д.ю.н. О.П. Подцерковний

19.06.2008

Відгук О.П. Подцерковного

на аналітичні матеріали, підготовлені для Науково-консультативної ради ВГСУ 23.06.2008 р..


Переважна частина висновків і позицій Вищого господарського суду України та Верховного Суду України із питань, викладених у аналітичних матеріалах, є аргументованими та мають бути підтриманими.

Стосовно зауважень варто зупинитися окремо на аналітичних матеріалів з питань застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища.


1. Можна поділити стурбованість Вищого господарського суду із приводу неясності законодавства із питань дуалізму повноважень місцевих рад та органів державної екологічної інспекції.

Натомість, фактично в аналітичних матеріалах ця суперечливість не вирішена. Це може призводити до того, що одночасно два публічні органи будуть звертатися до винної особи з тотожними вимогами про відшкодування шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.

Це є неприпустимим. Має бути обрана якась чітка позиція, що виключає множинність суб’єктів публічної влади, повноважних здійснювати відповідні стягнення.

Адже відповідно до ст. 13 Конституції України природні ресурси є об’єктами власності Українського народу, а від його імені функції власника здійснюють публічні органі. Відповідно до засад розумності та справедливості цивільного законодавства (ст. 3 ЦК) одні й ті самі функції власника від імені Українського народу не можуть здійснювати різні органи (державні та місцевого самоврядування). Функції може бути розподілено, але не дубльовано. Інакше це утворюватиме невизначеність у цивільному обігу для третіх осіб.

Отже повноваження щодо стягнення шкоди навколишньому середовищу як об’єкту права власності Українського народу належить або державним органам (відповідна екологічна інспекція) або органам місцевого самоврядування.

Наведені в аналітичних матеріалах положення дають достатню підстав стверджувати про наявність повноважень подавати позови про відшкодування шкоди, завданих внаслідок порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, саме у Державної економічної інспекції відповідно до прямої норми ч. 1 ст. 20 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища».

Адже відповідні повноваження місцевих рад обґрунтовуються в аналітичних матеріалах досить побічно, непрямо (ст. 142 Конституції, п. «б» ст. 47 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 33 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» тощо). Але відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції для публічних органів діє принцип «дозволено лише те, що передбачено законом».

А тому повноваження публічних органів мають визначатися прямими вказівками закону. Для висновку про наявність повноважень місцевих рад із розглянутих питань, на моє переконання, законодавчих підстав недостатньо.

Наприклад, звертає на себе увагу, що довід стосовно напрямків бюджетного зарахування коштів від стягнення відповідної шкоди (місцевий бюджет) згідно з п. «б» ст. 47 Закону логічно не пов’язаний із визнанням делегованих повноважень місцевих рад. Адже стягнення за позовами екологічної інспекції зараховують саме на ті бюджетні рахунки, які визначено законодавством, в тому числі місцевих рад.

Такий саме аналогічний зв’язок можна помітити із повноваженнями місцевих рад встановлювати у певному порядку розмірів відшкодування за шкоду довкіллю (п.п. 1 п «а» ч. 1 ст. 33 «Про охорону навколишнього природного середовища»)

Що ж до права інших органів та осіб подавати позови про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавством, передбачене в ст. 21 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», то це не є запереченням необхідності усунення дуалізму повноважень публічних органів. Адже громадські організації діють від власного імені чи імені своїх членів, здійснюючи повноваження приватного (колективного) власника, відшкодовуючи шкоду власному майну. А публічні органи (державні та місцевої громади) діють від єдиного власника природних ресурсів – Українського народу, якому завдана шкода належному йому об’єктові права власності.


2. Доречно зауважити стосовно позиції Вищого господарського суду щодо повного заперечення відповідальності місцевих рад за невжиття заходів стосовно ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ, коли в аналітичних матеріалах зроблена посилка на те, що «із змісту повноважень місцеві Ради не несуть відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища на їх території невстановленими особами… рада не входить до переліку осіб, які згідно до статті 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища та статті 43 України «Про відходи».

Така позиція не враховує множинність правовідносин, що виникають у зв’язку з забрудненням навколишнього середовища.

Дійсно, невстановлена особа може і має нести відповідальність за відповідне забруднення. Відповідні деліктні правовідносини виникають між ним та собою, яка прямо постраждала від забруднення. Потерпілою особою у цьому разі є територіальна громада або держава (залежно від виду порушення). Але з моменту, коли встановлено факт забруднення та зацікавлені особи звернулися до місцевої ради з вимогою про ліквідацію неконтрольованих звалищ, виникають нові правовідносини – між заявником та місцевою радою, яка зобов’язана відповідно до ст. 21 Закону України «Про відходи» забезпечити організацію збирання і видалення побутових відходів.

Відповідно до ст. 1173 Цивільного кодексу України шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Невиконання приписів закону щодо усунення збирання та утилізації відходів є незаконною бездіяльністю, що утворює склад правопорушення в смислі статті 1173.

Місцева рада може у порядку регресу звернутися до осіб, винних у забрудненні відходами навколишнього середовища .

Отже, при визначенні відповідальності місцевої ради за відповідну бездіяльність має бути з’ясовано факт невиконання органами місцевого самоврядування покладених на них законом обов’язків, негативні наслідки для потерпілої особи, прямий причинний зв’язок між першим та другим, поза врахування вини публічного органу (наявність коштів, співробітників, обладнання тощо).


Завідувач кафедри господарського

права і процесу ОНЮА, д.ю.н. О.П. Подцерковний

Схожі:

02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconПротокол надання медичної допомоги хворим із збройними проникаючими пораненнями голови мирного часу
Збройні проникаючі поранення голови (зппг) – поранення, при яких є ушкодження м’яких тканин голови, кісток черепу та твердої мозкової...
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconІнститут післядипломної педагогічної освіти
Головного управління освіти І науки лода, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, міського голови Моршина,...
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconПротокол надання медичної допомоги хворим із збройними непроникаючими пораненнями голови мирного часу
Збройні непроникаючі поранення голови (знпг) – поранення черепу, при якому є ушкодження м’яких тканин голови, кісток черепу із збереженням...
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови icon“Затверджено”
Фасції голови. Кістково-фасціальні І м’язові простори голови, їх положення, стінки, вміст, сполучення. Практичне значення просторів...
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови icon“Затверджено”
Фасції голови. Кістково-фасціальні І м’язові простори голови, їх положення, стінки, вміст, сполучення. Практичне значення просторів...
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconЗасідання Вченої ради та приймальної комісії тнеу 12 лютого 2014 р. 0 12. 00 год. Порядок денний
Про присвоєння звання «Почесний працівник університету» заступнику головного бухгалтера Голоднюк Ользі Федорівні
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconІнформація голови представницького органу профспілок СумДУ, голови первинної профспілкової організації профспілки працівників науки та освіти України Боровик В. О. на конференції трудового колективу Сумду 25. 01. 12 р
А це перш за все фінансове забезпечення і, як наслідок, морально-психологічний клімат в колективі
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconІнформація голови представницького органу профспілок СумДУ, голови первинної профспілкової організації профспілки працівників науки та освіти України Боровик В. О. на конференції трудового колективу Сумду 26. 01. 11 р
А це перш за все фінансове забезпечення і, як наслідок, морально-психологічний клімат в колективі
02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconДодаток 1 до подання голови Західного наукового центру нан україни та монмолодьспорту України №46-1 від «22» жовтня 2012 р. Список

02-19/26 від 28. 05. 08. Заступнику голови iconІнформація голови представницького органу профспілок Сумду на конференції трудового колективу Сумду про виконання колективного договору
Звіт голови первинної профспілкової організації профспілки працівників науки та освіти України В. О. Боровик про роботу профкому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи