План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» icon

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права»
НазваПлан науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права»
Сторінка1/34
Дата29.08.2012
Розмір9.51 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

ПЛАН

науково-дослідницької роботи

Національного університету «Одеська юридична академія»

на 2011-2015 роки

за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (реєстраційний номер 011U0006H)


Інститут прокуратури та слідства


Кафедра криміналістики


Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр № теми

^ Виконувач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок (рік, ке-рівник)

Закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: «СУЧАСНІ НАУКОВІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення кафедри (протокол №14 від 04. 07. 2011 р.

д.ю.н., професор Тіщенко В.В.;

к.ю.н., доцент Аркуша Л.І.;

к.ю.н., доцент Комаха В.О.;

к.ю.н., доцент Комісарчук Р.В.;

к.м.н., доцент Сушко В.В.;

к.ю.н., доцент Шульга М.М.;

асистент Баланюк О.В.

асистент Плахотіна В.М.;

асистент Чумак С.П.;

асистент Баркар О.А.

аспірантка Барцицька А.А.

Січ.

2011

Груд.

2015

НУ «ОЮА»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

^ Розділ 1. Криміналістична методика розслідування злочинів: теорія і практика
Проф. Тіщенко В.В.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 2. Особливості використання речових доказів у доказуванні по кримінальним справам
Доц. Шульга М.М.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 3. Виявлення та розслідування економічних злочинів, пов’язаних з організованою злочинною діяльністю
Доц. Аркуша Л.І.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 4. Окремі аспекти попереднього дослідження криміналістичних об’єктів
Доц. Комаха В.О.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 5. Наукові основи комплексної методики розслідування злочинів, які посягають на (авторські) права (та права) інтелектуальної власності в Україні
Доц.Комісарчук Р.В.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 6. Криміналістичні, судово-психіатричні та судово-медичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями
Доц. Сушко В.В.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 7. Криміналістичний аналіз діяльності з підготовки злочину
Ас. Баланюк О.В.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 8. Загальнотеоретичні положення виявлення та розслідування хабарництва у податкових органах
Ас. Плахотіна В.М.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 9. Технології фальсифікації виборів: способи, виявлення, розслідування
Ас. Чумак С.П.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 10. Методика розслідування розбійних нападів на автотранспорті
Ас. Баркар О.А.

Січ.

2011

Груд.

2015^ Розділ 11. Криміналістичні технології у системі діяльності з розслідування злочинів
Асп.Барцицька А.А.

Січ.

2011

Груд.

2015Етап 1. Методологічні основи розробки засобів і методів розслідування злочинів2011

січ

2011

груд.1.1. Методика розслідування злочинів у системі криміналістики
Проф. Тіщенко В.В.

2011

січ

2011

груд.2.1. Ефективність участі спеціаліста криміналіста в огляді місця події з вилучення речових доказів
Доц. Шульга М.М.

2011

січ

2011

груд.3.1. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності
Доц. Аркуша Л.І.

2011

січ

2011

груд.4.1. Попереднє дослідження криміналістичних об’єктів при проведенні слідчого огляду
Доц. Комаха В.О.

2011

січ

2011

груд.5.1. Криміналістична класифікація злочинів, як основа побудови методики розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні
Доц. Комісарчук Р.В.

2011

січ

2011

груд.6.1. Судово-психіатричні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями
Доц. Сушко В.В.

2011

січ

2011

груд.7.1. Криміналістична діяльність на стадії підготовки до учинення злочину
Ас. Баланюк О.В.

2011

січ

2011

груд.8.1. Особливості криміналістичної характеристики проявів наявності корумпованих зв’язків в правоохоронних органах
Ас. Плахотіна В.М.

2011

січ

2011

груд.9.1. Криміналістична характеристика фальсифікації виборів
Ас. Чумак С.П.

2011

січ

2011

груд.10.1. Класифікація та криміналістична характеристика розбійних нападів на автотранспорті
Ас. Баркар О.А.

2011

січ

2011

груд.11.1. Дослідження теоретичних основ формування технологічного підходу в системі криміналістичної науки
Асп.Барцицька А.А.

2011

січ

2011

груд.Етап 2. Техніко-криміналістичні і тактичні засоби і прийоми у розслідуванні злочинів2012

січ

2012

груд1.2. Структура криміналістичної методики розслідування
Проф. Тіщенко В.В.

2012

січ

2012

груд2.2. Використання речових доказів як носіїв відомостей, що мають значення для встановлення істини у справі
Доц. Шульга М.М.

2012

січ

2012

груд3.2. Виявлення та розслідування корпоративного шахрайства
Доц. Аркуша Л.І.

2012

січ

2012

груд4.2. Попереднє дослідження документів
Доц. Комаха В.О.

2012

січ

2012

груд5.2. Криміналістична характеристика злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні
Доц. Комісарчук Р.В.

2012

січ

2012

груд6.2. Судово-психологічні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями
Доц. Сушко В.В.

2012

січ

2012

груд7.2. Спосіб вчинення злочину як елемент злочинної діяльності
Ас. Баланюк О.В.

2012

січ

2012

груд8.2. Особливості виявлення ознак хабарництва в правоохоронних органах
Ас. Плахотіна В.М.

2012

січ

2012

груд9.2. Криміналістична характеристика фальсифікації виборів
Ас. Чумак С.П.

2012

січ

2012

груд10.2. Планування та версійна робота зі справ про розбійні напади на автотранспорті
Ас. Баркар О.А.

2012

січ

2012

груд11.2. Наукове обґрунтування технологічного підходу у системі загальнотеоретичних положень криміналістики
Асп.Барцицька А.А.

2012

січ

2012

грудЕтап 3. Використання криміналістичних технологій у розслідуванні злочинів2013

січ

2013

груд1.3. Технологічний підхід у методиці розслідування злочинів
Проф. Тіщенко В.В.

2013

січ

2013

груд2.3. Аналіз висновку папіляроскопічної експертизи з метою встановлення застосування усіх методик ідентифікаційних досліджень
Доц. Шульга М.М.

2013

січ

2013

груд3.3. Виявлення та розслідування рейдерських захоплень підприємств
Доц. Аркуша Л.І.

2013

січ

2013

груд4.3. Попереднє дослідження документів
Доц. Комаха В.О.

2013

січ

2013

груд5.3. Типові слідчі ситуації і особливості планування дій слідчого на початковому та наступних етапах розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні
Доц. Комісарчук Р.В.

2013

січ

2013

груд6.3. Судово-медичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями
Доц. Сушко В.В.

2013

січ

2013

груд7.3. Типові моделі злочинної діяльності по підготовці злочину
Ас. Баланюк О.В.

2013

січ

2013

груд8.3. Організація початкового етапу розслідування хабарництва в податкових органах
Ас. Плахотіна В.М.

2013

січ

2013

груд9.3. Організація початкового етапу розслідування фальсифікації виборів
Ас. Чумак С.П.

2013

січ

2013

груд10.3. Планування та версійна робота зі справ про розбійні напади на автотранспорті
Ас. Баркар О.А.

2013

січ

2013

груд11.3. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної техніки та експертних досліджень
Асп.Барцицька А.А.

2013

січ

2013

грудЕтап 4. Концептуальні засади розробки окремих методик розслідування2014

січ

2014

груд1.4. Стратегія і тактика у методиці розслідування злочинів
Проф. Тіщенко В.В.

2014

січ

2014

груд2.4. Перевірка висновків експертів, які досліджували речові докази для визначення обсягу використаних методик дослідження
Доц. Шульга М.М.

2014

січ

2014

груд3.4. Джерела та умови економічної злочинності
Доц. Аркуша Л.І.

2014

січ

2014

груд4.4. Попереднє дослідження слідів при проведенні слідчого огляду
Доц. Комаха В.О.

2014

січ

2014

груд5.4. Тактика першочергових слідчих дій і супутніх оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні
Доц. Комісарчук Р.В.

2014

січ

2014

груд6.4. Предикатори ауто агресивної поведінки осіб з психічними аномаліями. Евтаназія.
Доц. Сушко В.В.

2014

січ

2014

груд7.4. Можливості виявлення ознак способу підготовки та учинення злочину і використання цих даних у розкритті і розслідуванні злочинів
Ас. Баланюк О.В.

2014

січ

2014

груд8.4. Використання спеціальних знань в процесі розслідування
Ас. Плахотіна В.М.

2014

січ

2014

груд9.4. Організація подальшого етапу розслідування фальсифікації виборів
Ас. Чумак С.П.

2014

січ

2014

груд10.4. Організація подальшого етапу розслідування розбійних нападів на автотранспорті
Ас. Баркар О.А.

2014

січ

2014

груд11.4. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної тактики
Асп.Барцицька А.А.

2014

січ

2014

грудЕтап 5. Комплексні методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими формуваннями2015

січ

2015

груд.1.5. Принципи побудови методики розслідування злочинів
Проф. Тіщенко В.В.

2015

січ

2015

груд.2.5. Аналіз висновків експертів НДЕКЦ при ГУМ МВС України в Одеській області щодо питань, які виходять за межі поставлених у постанові про призначення експертизи
Доц. Шульга М.М.

2015

січ

2015

груд.3.5. Криміналістичні основи розробки теорії протидії організованій злочинній діяльності економічної спрямованості
Доц. Аркуша Л.І.

2015

січ

2015

груд.4.5. Попереднє дослідження одорологічної інформації
Доц. Комаха В.О.

2015

січ

2015

груд.5.5. Особливості тактики послідуючих дій при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні
Доц. Комісарчук Р.В.

2015

січ

2015

груд.6.5. Криміналістичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями
Доц. Сушко В.В.

2015

січ

2015

груд.7.5. Деякі проблеми протидії проявам організованої злочинної діяльності
Ас. Баланюк О.В.

2015

січ

2015

груд.8.5. Проблеми взаємодії та оперативно-розшукового забезпечення в умовах протидії розслідуванню хабарництва
Ас. Плахотіна В.М.

2015

січ

2015

груд.9.5. Проблеми взаємодії в умовах протидії розслідуванню фальсифікації виборів
Ас. Чумак С.П.

2015

січ

2015

груд.10.5. Проблеми взаємодії та оперативно-розшукового забезпечення в умовах протидії розслідуванню грабежів та розбоїв
Ас. Баркар О.А.

2015

січ

2015

груд.11.5. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної методики
Асп.Барцицька А.А.

2015

січ

2015

груд.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Південний регіональний центр Національної академії правових наук України запрошує
Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права»
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconПлан роботи обласної науково-технічної ради на 2012 рік
Забезпечення реалізації Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconСучасна теорія кримінального права
Затверджено рішенням кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія». Протокол №09 від 26. 12....
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconПлан наукових заходів Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2012 навчальний рік
Круглий стіл «Актуальні проблеми філософії України», присвячений 75-річчю доктора філософських наук, професора Олексія Аркадійовича...
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconПлан наукових заходів Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2012 навчальний рік
Круглий стіл «Актуальні проблеми філософії України», присвячений 75-річчю доктора філософських наук, професора Олексія Аркадійовича...
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconПлан проведення круглих столів національного університету «Одеська юридична академія» на 2011 – 2012 навчальний рік
Круглий стіл «Актуальні проблеми філософії України», присвячений 75-річчю доктора філософських наук, професора Олексія Аркадійовича...
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconПлан конференцій національного університету «Одеська юридична академія» на 2011 – 2012 рік
Міжнародна конференція пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського
План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» iconПлан конференцій національного університету «Одеська юридична академія» на 2011 2012 рік
Міжнародна конференція пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи