Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Сторінка1/9
Дата20.11.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кам'янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Наукова бібліотека


Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік

Довідково-бібліографічне видання

Випуск 5


Кам'янець-Подільський

2009

УДК 059.3:378(477.43)

ББК 92.5+74.58 (4Хме)

К 17


Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня 2009 року


Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук


Упорядники:

Т. М. Опря

Л. П. Савченко


Комп'ютерний набір: О. В. Веселовська


К17 ^ Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека ; упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам'янець- Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 5. – ?? с.


Довідково-бібліографічне видання ставить мету привернути увагу до визначних подій та ювілеїв працівників Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що відзначатимуться 2010 року, їх наукового доробку.


^ ЗНАМЕННІ І ПАМ'ЯТНІ ДАТИ

Січень

 1. 65 років від дня народження Анатолія Васильовича Поповича, старшого викладача кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах

60 років від дня народження Валерія Андрійовича Смолія, доктора історичних наук, академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України, почесного професора кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 1. 70 років від дня народження Ніли Йосипівни Волошиної, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України, почесного професора кафедри педагогіки та методики початкового навчання та дошкільного виховання Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  1. 90 років тому правління Кам'янець-Подільського державного університету схвалило “Статут бібліотечної ради”

   1. 60 років від дня народження Валерія Устиновича Дороша, старшого викладача, завідувача кафедри фізичного виховання

   2. 75 років від дня народження Євгенії Пилипівни Сільвеструк, провідного бібліографа наукової бібліотеки

    1. 90 років тому Професорська Рада Кам'янець-Подільського державного українського університету ухвалила “Правила бібліотеки К-ПДУУ”

Лютий

 1. 70 років від дня народження Василя Івановича Якубовського, кандидата історичних наук, професора кафедри історії України

  1. 75 років від дня народження Івана Петровича Юришинця, кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських дисциплін

   1. 5 років тому вийшов перший номер газети профкому студентів “Профвісник студентів К-ПДУ”

    1. 85 років від дня народження Бориса Романовича Ліпмана, доцента кафедри методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування

5 років тому створено навчально-методичний відділ університету, який очолила кандидат філологічних наук, доцент А. С. Попович

    1. 100 років від дня народження Петра Федоровича Щербини (1910–2001), доктора юридичних наук, професора

Березень

 1. 55 років від дня народження Олександри Іванівни Мельник, доцента кафедри іноземних мов

  1. 60 років від дня народження Тетяни Пилипівни Карпенко, старшого викладача кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах

65 років від дня народження Михайла Григоровича Кудрявцева, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри історії української літератури та компаративістики

    1. 60 років від дня народження Юрія Володимировича Теплінського, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики

     1. 80 років від дня народження Юрія Нестеровича Скринника (1930–2008), кандидата історичних наук, доцента

Квітень

 1. 65 років від дня народження Анатолія Павловича Іотка, старшого викладача кафедри фізичного виховання

  1. 60 років від дня народження Валерія Олександровича Мельника, начальника юридичного відділу університету

   1. 65 років від дня народження Людмили Володимирівни Огороднікової, бібліотекаря першої категорії

    1. 65 років від дня народження Ольги Пилипівни Бодян, кандидата біологічних наук, доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації

Травень

 1. 85 років від дня народження Луки Григоровича Ништи (1925-1992), кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки, декана філологічного факультету (1973–1977)

  1. 90 років тому відбулися вибори, на яких ректором К-ПДУУ був обраний І. І. Огієнко

– 90 років тому на історико-філологічному факультеті Кам'янець- Подільського державного українського університету відкрито кафедру педагогіки

– 90 років тому створено студентське наукове товариство К-ПДУУ.й було видано перший номер його літературно- наукового журналу “Нова думка” (головний редактор В. Поліщук)

Червень

 1. 15 років тому відкрито Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України

  1. 65 років від дня народження Семена Дмитровича Абрамовича, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри слов'янської філології

   1. 65 років від дня народження Лічкевич Вікторії Романівни, доцента кафедри іноземних мов

– 85 років тому на базі ІНО створено Кам'янець-Подільське краєзнавче товариство на чолі з В. О. Гериновичем

Липень

 1. 90 років від дня народження Івана Юхимовича Гнатенка (1920–1997), кандидата педагогічних наук, доцента, декана історичного, загальнонаукового, філологічного факультетів, завідувача кафедри педагогіки та психології в 1970–1981 рр.

80 років від дня народження Іона Срулевича Винокура (1930–2006), доктора історичних наук, професора, академіка АН ВШ України, протягом 1969–2006 рр. завідувача кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін

  1. 90 років тому радянською владою закрито богословський факультет, а історико-філологічний і правничий реорганізовано у факультет соціальних наук

  2. 95 років від дня народження Петра Тимофійовича Тронька, доктора історичних наук, професора, академіка НАН України

   1. 55 років від дня народження Філінюк Любові Феодосіївни, вченого секретаря наукової бібліотеки університету

    1. 90 років тому рішенням Кам'янець-Подільського ревкому запроваджено посаду комісара, офіційного представника влади у навчальному закладі

липень?? 90 років від дня народження Валентина Мусійовича Сапуна (1920–1981), викладача української літератури Кам'янець- Подільського педагогічного інституту протягом 1952–1976 рр.

Серпень

 1. 60 років від дня народження Миколи Сергійовича Солопчука, кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання, декана факультету фізичної культури

  1. 65 років від дня народження Вільяма Івановича Білоуса (1945–1999), доцента кафедри спорту та спортивних ігор протягом 1971–1999 рр.

  2. 90 років від дня народження Миколи Андрійовича Скорського, почесного професора кафедри української літератури

    1. 55 років від дня народження Марії Павлівни Чопик, асистента кафедри української мови

     1. 90 років від дня народження Олександра Семеновича Маруняка (1920–1980 рр.), старшого викладача кафедри філософії і наукового комунізму

      1. 85 років від дня народження Галини Мефодіївни Краєвської, кандидата філологічних наук, викладача російської літератури

       1. 90 років тому за розпорядженням більшовицької влади університет реорганізовано в Академію теоретичних знань у складі двох інститутів – соціального та фізико-математичних наук

5 років тому факультет української філології переіменовано на факультет української філології та журналістики

5 років тому на базі кафедри української літератури та компаративістики створено нову кафедру історії української літератури та компаративістики

5 років тому створено нову кафедру – історії журналістики й української літератури

Вересень

 1. 80 років від дня народження Георгія Васильовича Панькова, викладача кафедри геометрії фізико-математичного факультету

  1. 80 років тому ІНО реорганізовано в інститут соціального виховання (ІСВ) з трирічним терміном навчання

   1. 80 років від дня народження Івана Степановича Чайки (1930–1998), кандидата економічних наук, доцента, працював у вузі протягом 1972–1998 рр.

70 років тому у Кам'янець-Подільському державному педагогічному (учительському) інституті було створено деканати і кафедри: марксизму-ленінізму, української і російської мов та літератур, історії, педагогіки

Жовтень

 1. 80 років від дня народження Тамари Дмитрівни Кидалової, завідувача кафедри фізичної культури (1965–1993 рр.)

  1. 55 років від дня народження Тетяни Сергіївни Хохель, методиста вищої категорії навчального відділу

   1. 70 років від дня народження Івана Дмитровича Беха, доктора психологічних наук, професора, академіка АПН України, почесного професора кафедри загальної та практичної психології університету

    1. 60 років від дня народження Валентини Семенівни Карпалюк, кандидата філологічних наук, професора, завідувача кафедри мовознавчих дисциплін

     1. 65 років від дня народження Лариси Борисівни Іотко, доцента кафедри німецької мови

– 90 років тому РНМ УНР ухвалила закон “Про відкриття з 1-го жовтня 1920 р. політехнічного факультету при К-ПДУУ”.

– 45 років тому в інституті відбулася Перша Подільська історико-краєзнавча конференція, в роботі якої взяли участь краєзнавці України, РРФСР, Молдови, Румунії

Листопад

 1. 60 років від дня народження Любові Галинівни Яропуд, кандидата філологічних наук, доцента, вченого секретаря університету

Грудень

 1. 55 років від дня народження Тетяни Григорівни Ленської, викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання

 2. 65 років від дня народження Зінаїди Петрівни Криловської, методиста заочного відділення

  1. 80 років від дня народження Анатолія Антоновича Грицюка (1930–1994), кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських дисциплін, працював у вузі протягом 1953–1994 рр.

70 років від дня народження Георгія Дмитровича Мітіна (1940–2001), кандидата педагогічних наук, доцента, працював увузі протягом 1975–2001 рр.

   1. 95 років від дня народження Степана Степановича Шестакевича (1915–2004), викладача фізичного вихованя, працював у вузі протягом 1960–1983 рр.

    1. 90 років від дня народження Зої Яківни Маслової, старшого лаборанта кафедри всесвітньої історії, викладача історії, завідувача читального залу історичного факультету

     1. 15 років тому відкрито центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України

2010 року:

90 років тому створено “Студентську трудову артіль” при Кам'янець-Подільському державному українському університеті

^ 80 років тому ІНО перейменовано в інститут соціального виховання (ІСВ) з трирічним терміном навчання

50 років тому Інститут поповнився четвертим факультетом – педагогіки і методики початкового навчання

15 років тому створено студентський клуб “ОСН-Сапсан”, який надає вагому підтримку в наведенні правопорядку в гуртожитках, на вечорах відпочинку студентства

5 років тому розпочато педагогічний експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на перших курсах фізико-математичного та педагогічного факультетів

5 років тому укладено угоду з “Укр-телекомом” про надання ADSL-доступу до мережі Internet

^ 5 років тому створено локальну комп'ютерну мережу історичного і педагогічного факультетів

5 років тому введено в дію поштовий сервер університету

^ 5 років тому започатковано проведення конкурсу “Молодий викладач року”

5 років тому вченою радою університету затверджено “Положення про кращого наставника студентської академгрупи К-ПДУ”

5 років тому розпочала роботу бібліотека природничо-економічного (нині економічного) факультету


^ НАШІ ЮВІЛЯРИ. БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ


1 січня

65 років від дня народження


Анатолія Васильовича Поповича,


старшого викладача кафедри теорії, історії музики і

гри на музичних інструментах


Народився 1 січня 1945 року в с. Коновка Кельменецького району Чернівецької області у селянській сім'ї. Трудову діяльність розпочав з малих років. Під час літніх канікул у школі працював погоничем коней, заробляючи зерно. За старанну працю батьки подарували йому баян, бо помітили його тягу до музики.

1965 року Анатолій Попович пішов працювати вчителем музики і креслення Кононівської восьмирічної школи. Створив жіночий квартет, сільський хор. За третє місце в районному огляді художньої самодіяльності колектив був нагороджений комплектом українських народних інструментів.

1966 року вступив на народний відділ Чернівецького культурно-освітнього училища, після закінчення якого працював за направленням художнім керівником у будинку культури с. Росошани Кельменецького району. 1970 року Анатолій Васильович став студентом музично-педагогічного факультету Кам'янець-Подільського державного педінституту. Після закінчення навчання йому запропонували роботу на кафедрі музики. Маючи педагогічний досвід зі школи, досвід роботи з художніми колективами, він успішно працює в інституті, вдосконалює виконавську майстерність, бере активну участь у концертній діяльності. У складі ансамблю народної музики під керівництвом О. Беца виступав у містах України, Прибалтики, Росії, Болгарії, п'яти країнах Західної Африки та в Іспанії. Понад 30 років працює викладачем університету і понад 20 – викладачем музики в дитячому закладі № 30.

2003 року відбувся творчий звіт Анатолія Поповича, присвячений 25-річчю його творчої діяльності, а також презентація репертуарного збірника його авторських творів для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку “Кольорова веселочка”.

2004 року закінчив магістратуру Кам'янець-Подільського державного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика” та здобув кваліфікацію викладача музики.

За успіхи у педагогічно-творчій роботі, за багаторічну сумлінну працю і особистий внесок у справу навчання та виховання молоді Анатолія Васильовича 1993 року нагороджено почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Член Національної всеукраїнської музичної спілки. На першому міжнародному дитячому фольклорному фестивалі, який проходив у травні місяці 2008 року у м. Кам'янці-Подільському, пісня А. Поповича “Веселкове пташеня” стала гімном цього фестивалю. З метою пропаганди українського національного мистецтва бере активну участь у творчій концертній діяльності університету.

^ Основні праці:

Кольорова веселочка. Пісні для дітей дошкільного та шкільного віку : репертуар. зб. / А. Попович. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк, 2003. – 38 с.; Психолого-педагогічні передумови навчання гри на дитячих музичних інструментах / А. Попович // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7–8 квіт. 2004 року : вип. 3, у 3 т. – Камянець-Подільський, 2004. – Т. 1. – С. 271–273; Організація колективної музично-інструментальної діяльності молодших школярів / А. Попович // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 6–7 квіт. 2005 року : вип. 4, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 1. –С. 158–160; Музично-творча діяльність молодших школярів у процесі навчання музики ( з досвіду роботи ) / А. Попович // Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Вип. 9. – С. 175–178; Падолист. Вокальні твори : [репертуар. зб.] / А. Попович . – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк., 2006. – 12 с; Сонечко. Пісні для дітей дошкільного та шкільного віку : репертуар. зб. – Вид. 2–ге, виправл. і допов. / А. Попович. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк., 2006. – 48 с.; Народний оркестр народних інструментів Кам'янець-Подільського національного університету / А. Попович, О. Бец // Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. – Кіровоград, 2008. – С. 92–96; Вивчення творчості М. Леонтовича в курсі “Інструментування та оранжування дитячого оркестру” / А. Попович // Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 44–46; Формування навичок читання нот з аркуша в процесі колективного музикування на дитячих інструментах / А. Попович // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 18–19 квіт. 2007 р. : вип. 6, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 186–187; Педагогічні особливості формування естетичної культури молодших школярів / А. Попович // Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 15. – С. 233–236.; Дитячі оркестрові твори Миколи Леонтовича у початковій школі (Присвячується 130-річчю М. Д. Леонтовича) : навч.-репертуар. посіб. для уч. 1–4 кл. загальноосвіт. шк. / А. В. Попович. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк., 2007. – 32 с.; Методика роботи з дитячим оркестром у початковій школі : [метод. посіб.] / В. Ф. Олійник, А. В. Попович. – Кам'янець-Подільський : Абетка Світ, 2009. – 124 с.

Про Поповича А. В.:

Гаврищук А. П. Чародій дитячих душ / А. Гаврищук, В. Лабунець // Студентський меридіан. – 2005. – 7 лют. (№ 1517–1518). – С. 2; Печенюк М. А. Попович Анатолій Васильович / М. А. Печенюк // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 386–390.

Печенюк М. А.


1 січня

60 років від дня народження


Валерія Андрійовича Смолія,


доктора історичних наук, академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України, почесного професора кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


Народився 1 січня 1950 року в с. Авратин Волочиського району Хмельницької області у родині службовців. Середню школу закінчив у 1966 році з золотою медаллю, цього ж року вступив на історичний факультет Кам'янець-Подільського педінституту, в червні 1970 року захистив дипломну роботу й отримав диплом з відзнакою.

За призначенням молодий фахівець поїхав на роботу у восьмирічну школу с. Волосів Андрущівського району Житомирської області, а у вересні 1971 року був переведений у Богданівську середню школу Підволочиського району Тернопільської області. Тяга до науки спонукала прийняти запрошення ректорату Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя і перейти на посаду асистента кафедри загальної історії. Попрацювавши тут рік, у жовтні 1972 року успішно склав іспити до аспірантури Інституту історії АН УРСР. Інтенсивна праця в архівах і рукописних відділах наукових бібліотек дозволила достроково завершити написання дисертації і захистити її наприкінці 1974 року. На його наукові здібності звернула увагу дирекція Інституту історії АН УРСР і запропонувала залишитися на роботі на посаді молодшого наукового співробітника відділу феодалізму (тепер відділ історії середніх віків та раннього нового часу), на початку 1979 р. його переведено на посаду старшого наукового співробітника. За цикл наукових праць з історії Правобережжя XVIII ст. Президія АН нагородила Валерія Смолія Медаллю АН УРСР та премією для молодих вчених, а в 1981 році – Почесною грамотою АН УРСР.

80-ті роки стали важливою віхою на творчому шляху вченого. Він започаткував вивчення фундаментальної проблеми свідомості різних прошарків українського суспільства доби пізнього феодалізму. На основі аналізу архівних та рукописних джерел дослідив формування соціальної свідомості народних мас: селян, козаків і міщан. Результатом копіткої праці стала опублікована у 1985 р. монографія та захист того ж року докторської дисертації на тему “Соціальна свідомість учасників народних рухів на Україні. Друга половина ХУІІ – ХУШ ст.” Новою гранню в його діяльності стає участь у підготовці базових підручників з історіїї України для середньої школи (7–8 кл.), а також написання статей до “Української Радянської Енциклопедії”. В цей час у Валерія Смолія почав виразно проявлятися талант у сфері науково-організаційної діяльності, внаслідок чого влітку 1985 року йому доручається керівництво відділом історії середніх віків (в наступному році обирається на цю посаду). Очоливши цей відділ, проявив велике піклування про підготовку молодих наукових кадрів, подаючи приклад своєю самовідданою працею. Створена атмосфера вимогливості у поєднанні з повагою до наукових інтересів кожного з членів колективу принесла позитивні результати: до початку 90-х рр. сформувалася Київська школа української медієвистики.

90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст. стали часом розквіту наукового і організаційного талантів Валерія Андрійовича. Саме на них припав найбільший творчий доробок у розробці теоретичних проблем середньовічної та нової історії України, багатьох важливих аспектів історіографії та джерелознавства, військової історії та історії міжнародних відносин. У центрі досліджень опинилися чотири взаємозв'язані фундаментальні проблеми: роль козацтва в історії України; зміст, характер, перебіг й хронологічні межі Української революції XVII ст.; утворення, функціонування й боротьба за незалежність Української держави; українська державна ідея XVII-XVIIІ ст. Велике значення, особливо для учнів, студентів, вчительства й викладачів вузів має започаткована ним серія “Історія України в прозових творах і документах”.

За визначні досягнення Валерія Смолія у вивченні історії України, які знайшли високу оцінку вітчизняної і зарубіжної наукової громадськості, він обирається у 1992 році членом-кореспондентом, а в 1995 році – дійсним членом (академіком) Національної академії наук України із спеціальності “Історія України”. Звертає увагу на себе факт органічного поєднання вченим дослідницької роботи з науково-організаційною діяльністю. У липні 1991 р. призначається заступником директора з наукової роботи Інституту історії НАН України, а в грудні 1993 р. обирається колективом директором провідної наукової історичної установи України.

Валерій Андрійович очолює координаційну раду з питань історичної науки НАН України, є президентом Національного комітету по вивченню країн Південно-Східної Європи, віце-президентом Національного комітету істориків України, головою спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаціїй в Інституті історії України НАН України, членом спеціалізованих рад Київського університету. Він головний редактор часопису “Український історичний журнал” (з початку 1994 року).

До перелічених громадських посадових обов'язків у сфері організації історичної науки додались нові: виконував функції члена комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, а також члена Президії НАН України.

Важко переоцінити значимість для розвитку історичної науки втіленого в життя розробленого ним унікального проекту багатотомного видання “Україна крізь віки”.Залучивши до його виконання провідних учених України, Валерій Андрійович спромігся за короткий термін (впродовж 1998–2000 рр.) організувати підготовку й опублікувати 15 томів цієї серії. Науковий загал і громадськість високо оцінили дану працю і Валерію Смолію та групі авторів у грудні 2001 року Указом Президента України було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Валерій Андрійович ініціював також підготовку і видання “Енциклопедії історії України”.

Продовжував талановитий вчений працювати і в сфері підготовки посібників і підручників для вузів і школи. Так, у 2000 і 2002 рр. побачили світ друге і третє перевидання “Історії України: нове бачення”. На ІІІ Київській міжнародній виставці-ярмарку “Книжковий сад – 2001”, присвяченій 10-й річниці Незалежності України, він відзначений Дипломом у номінації “Кращий підручник”. У співавторстві з професором В. С. Степанковим опублікував підручник для учнів 7-го класу “Історія України” (2000, 2007 рр.).

Нові якості таланту Валерія Смолія проявилися під час його діяльності на посаді віце-прем'єр-міністра України з питань гуманітарної політики (1997–1999 рр.). Водночас продовжував активно займатися науковою працею. Він – автор і співавтор понад 800 наукових праць, в т. ч. більш ніж 70 індивідуальних і колективних монографій, підручників і посібників.

Держава високо оцінила доробок Валерія Андрійовича Смолія в розвитку історичної науки, а також заслуги у громадській і державній діяльності. У 1998 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Нагороджено Валерія Андрійовича високою державною нагородою – орденом Ярослава Мудрого (V ступеня), церковним орденом Святого Володимира, а також присуджено звання Кавалера ордену “За заслуги” (І-ІІІ ступенів).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи