Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка11/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

2006 рік


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17–18 жовт. 2006 р. : вип. 5, у 3 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк (заст. голови), П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2006. – Т. 1. – 210 с. ; Т. 2. – 210 с. ; Т. 3. – 198 с.


Т. 1


Секція історії


 1. Гуцал А. Ф. Бронзові дзеркала із ранньоскіфських курганів Поділля. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (9 назв).

 2. Гуцал В. А. Малинівецький курган – перехідна пам'ятка від передскіфського до ранньоскіфського часу. – С. 4–6. – Бібліогр.: с. 6 (12 назв).

 3. Винокур I. C. Про методику археологічного вивчення дитинця літописного міста Губин XII–ХІІІ ст. (з приводу замітки В. І. Якубовського, А. В. Шабаліної, опублікованої у збірнику наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. – Вип. 4. – Том 1. – Кам'янець-Подільський, 2005. – С. 6–8.). – С. 6–7. – Бібліогр.: с. 7 (5 назв).

 4. Степанков В. С. Браїлівська битва 1666 року: причини, хід, наслідки. – С. 7–9. – Бібліогр.: с. 9 (17 назв).

 5. Юга О. А. Позиція еліти Речі Посполитої щодо ідеї козацького автономізму в 1648 році. – С. 9–12. – Бібліогр.: с. 11–12 (17 назв).

 6. Газін В. В. Боротьба навколо утвердження нових царських титулів в середині 50-х рр. XVII ст. як прояв становлення імперської ідеї в Московській державі. – С. 12–14. – Бібліогр.: с. 13–14 (8 назв).

 7. Блажевич Ю. І. Релігійно-церковні трансформації на Поділлі в умовах інкорпорації краю в систему Російської імперії (кінець XVIII — перша половина XIX ст.). – С. 14–17. – Бібліогр.: с. 16–17 (21 назва).

 8. Дубінський В. А. Аграрне питання в українській соціал-демократичній думці на початку ХХ ст. (на матеріалах преси). – С. 17–19. – Бібліогр.: с. 19 (20 назв).

 9. Глушковецький А. Л. Подільський депутат І Державної Думи Іван Кирилович Заболотний. – С. 20–22. – Бібліогр.: с. 21–22 (27 назв).

 10. Стецюк В. Б. Земства Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.). – С. 22–25. – Бібліогр.: с. 25 (16 назв).

 11. Коваль В. В. Педагогічний двотижневик "Освіта" про матеріальне становище вчительства в кінці 1918 – початку 1919 рр. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 26 (6 назв).

 12. Циганюк М. А. Селянський депутат І Державної Думи від Поділля – Іван Кирилович Заболотний. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (16 назв).

 13. Телячий Ю. В. П. І. Холодний (1876–1930 рр.) у спогадах сучасників. – С. 27–31. – Бібліогр.: с. 30–31 (27 назв).

 14. Данілова І. Ю. Документи Державного архіву Вінницької області про культурно-освітній рівень віруючих протестантських релігійних конфесій (1945–1955 рр.). – С. 31–32. – Бібліогр.: с. 32 (7 назв).

 15. Комарніцький О. Б. Просвітницький рух за часів Української держави гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах містечок Правобережної України). – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (20 назв).

 16. Завальнюк О. М. Й. Ф. Оксіюк — приват-доцент Кам'янець-Подільського державного українського університету (1919–1921 рр.). – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (12 назв).

 17. Олійник С. В. Бактеріологічна війна на українському театрі військових дій в 1919 році: міф чи реальність? – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (19 назв).

 18. Суровий А. Ф. Профспілки і боротьба з безробіттям в Україні (1920-ті роки). – С. 36–38. – Бібліогр.: с. 38 (20 назв).

 19. Лубчинський А. А. Політичне протистояння і аграрне питання в Україні у 1917–1920 рр. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (16 назв).

 20. Малий В. В. Дані всесоюзного міського перепису населення 1923 року як джерело вивчення демографічних процесів в містах України. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 42 (9 назв).

 21. Хоптяр Ю. А. Розвиток Ярмолинецького району у другій половині ХХ — початку ХХІ століття. – С. 42–44. – Бібліогр.: с. 44 (16 назв).

 22. Радіоненко В. А. Сесійна діяльність місцевих органів управління України у 60-х рр. ХХ ст. – С. 44–46. – Бібліогр.: с. 46 (15 назв).

 23. Петров М. Б. Квартали польської громади Кам'янця-Подільського ХV–ХVIII ст. в історико-топографічній структурі міста. – С. 46–50. – Бібліогр.: с. 49–50 (51 назва).

 24. Кенц О. А. Статус росіян на Правобережжі і українсько-російські відносини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. – С. 50–53. – Бібліогр.: с. 52–53 (26 назв).

 25. Задорожнюк А. Б. Питома вага міського фабрично-заводського виробництва в економічному житті Подільської губернії наприкінці XVIII – на початку XX ст. – С. 53–55. – Бібліогр.: с. 55 (17 назв).

 26. Щур О. Т. Початковий період боротьби підпільників та партизанів проти німецько-фашистських загарбників в північних районах Поділля у 1941–1942 рр. – С. 55–57. – Бібліогр.: с. 57 (29 назв).

 27. Баженов Л. В. Польське повстання 1830–1831 рр. у художній літературі (30-ті рр. ХІХ – 70-ті рр. ХХ ст.). – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 60 (11 назв).

 28. Опря І. А. Діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України на початку ХХ ст.: історіографія питання. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (24 назви).

 29. Рибак І. В., Красносілецький Д. П. Козача рада 1921-1922 рр. і антибільшовицький рух опору селян Правобережної України 1921-1922 рр. – С. 62–64. – Бібліогр.: с. 63–64 (38 назв).

 30. Адамовський В. І. Пенітенціарна система України на шляху до європейських стандартів. – С. 64–66. – Бібліогр.: с. 65–66 (15 назв).

 31. Газін В. П. Символіка і політика. – С. 66–67. – Бібліогр.: с. 67 (1 назва).

 32. Трембіцький А. М. До історії життя і творчості української художниці Софії Левицької (до 70-річчя від дня смерті). – С. 67–69. – Бібліогр.: с. 69 (15 назв).

 33. Сидорук С. А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в дореволюційній літературі. – С. 69–70. – Бібліогр.: с. 70 (9 назв).


Секція політології та соціології


 1. Найчук А. В. Філософсько-педагогічна думка Візантії в контексті цивілізаційного розвитку. – С. 71–72. – Бібліогр.: с. 72 (10 назв).

 2. Кобильник В. В. Вплив натовпу на функціонування політичної системи у концепції психології мас Г. Лебона. – С. 73–76. – Бібліогр.: с. 76 (6 назв).

 3. Вонсович Г. Б. Ідеології крізь призму екстремізму. – С. 76–77. – Бібліогр.: с. 77 (2 назви).

 4. Вонсович С. Г. Теоретичні аспекти еволюції тоталітаризму. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (7 назв).

 5. Олійник О. В. Вплив феномену «холодної війни» на процес еволюції американо-британського «особливого» партнерства. – С. 79–80. – Бібліогр.: с. 80 (14 назв).


Секція філософських дисциплін


 1. Ганаба С. О. Ідея суспільного поступу і міра людської свободи у філософських поглядах І. Франка. – С. 81–82. – Бібліогр.: с. 82 (9 назв).

 2. Дудченко В. С. Філософсько-етичні погляди Г. Сковороди. – С. 82–83. – Бібліогр.: с. 83 (5 назв).

 3. Великий Є. М. Соціальна етика в постідеологічну епоху. – С. 83–85. – Бібліогр.: с. 85 (11 назв).


Секція фізико-математичних наук


 1. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гудима У. В. Деякі загальні властивості задачі найкращої рівномірної раціональної апроксимації неперервного компактнозначного дійснозначного відображення. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (2 назви).

 2. Гнатюк Ю. В., Гудима У. В., Гнатюк В. О. Необхідні, достатні умови та критерії елемента найкращого рівномірного раціонального наближення неперервного компактно значного дійснозначного відображення. – С. 87–89. – Бібліогр.: с. 89 (2 назви).

 3. Гудима У. В., Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В. Питання існування елемента найкращого рівномірного раціонального наближення неперервного дійснозначного компактнозначного відображення. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (1 назва).

 4. Сорич В. А., Сорич Н. М. Сумісне наближення класів -інтегралів в метриці L. – С. 91–93. – Бібліогр.: с. 93 (7 назв).

 5. Громик А. П., Конет І. М. Крайові задачі теплопровідності в необмежених тришарових просторових областях. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (14 назв).

 6. Кріль С. О. Розв'язування інтегро-функціональних рівнянь з додатковими умовами. – С. 96–98. – Бібліогр.: с. 98 (4 назви).

 7. Михацький М. А. Випадкові коливання прямокутної мембрани з частково закріпленим контуром. – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 99 (3 назви).

 8. Водяник І. І. Моделювання кочення. – С. 99–100.

 9. Конет І. М., Мойко В. В. Про одне узагальнення теорем Рауза, Чеви та Менелая. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (24 назви).

 10. Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Про методику розробки дидактичних матеріалів для рівневого вивчення теми "Чотирикутники" в шкільному курсі планіметрії. – С. 101–102. – Бібліогр.: с. 102 (2 назви).

 11. Сморжевський Ю. Л. Про один з принципів відбору завдань для диференційованого формування прийомів евристичної діяльності учнів на уроках стереометрії. – С. 103. – Бібліогр.: с. 103 (4 назви).

 12. Криськов А. А. Характеристики і параметри лавинного підсилювача. – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (6 назв).

 13. Криськов Ц. А., Лисий І. І. Вплив умов синтезу на числові значення показника заломлення у халькогенідах арсену. – С. 105–107. – Бібліогр.: с. 107 (12 назв).

 14. Бойко М. І., Киселюк М. П., Криськов Ц. А. Оптимізація експлуатаційних характеристик шаруватих напівпровідникових сполук GеTе та GеSе. – С. 107–108. – Бібліогр.: с. 108 (3 назви).

 15. Атаманчук П. С., Оленюк І. В. Управління результативним навчанням студентів фізиці. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (10 назв).

 16. Мендерецький В. В. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізики. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (4 назви).

 17. Мозолюк Ж. А. Тестовий підхід в модульно-рейтинговій системі оцінювання студентів з фізики за кредитно-модульною системою навчання. – С. 110–112. – Бібліогр.: с. 112 (4 назви).

 18. Панчук О. П. Експериментальна перевірка готовності учнів до засвоєння пізнавальної задачі з трудового навчання. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (4 назви).

 19. Ніколаєв О. М. Реалізація еталонних вимог в ході лабораторного практикуму з фізики. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (5 назв).

 20. Поведа Т. П. Основні передумови результативного навчання фізиці. – С. 114–116. – Бібліогр.: с. 116 (6 назв).

 21. Роздобудько М. О. Методичні підходи до розробки та використання електронних підручників з фізики. – С. 116–118. – Бібліогр.: с. 118 (5 назв).

 22. Волошин М. М. Формування навчально-пізнавальних умінь студентів при вивченні "Машинознавства" з використанням модульно-тьюторсько-рейтингової системи навчання. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (6 назв).

 23. Романюк В. М. Використання домашнього фізичного експерименту для формування дієвих знань учнів з фізики. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 (6 назв).

 24. Глевич О. І. Особистісно-орієнтований підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики. – С. 120–122. – Бібліогр.: с. 121–122 (5 назв).

 25. Рачковський О. М. Результати використання кредитно-модульної системи при вивченні курсу загальної фізики. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (3 назви).

 26. Семерня О. М. Вплив організаційної діяльності на зміст навчального процесу з фізики. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 124–125 (6 назв).

 27. Збаравська Л. Ю. Сучасні підходи до організації навчального експерименту з фізики. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (5 назв).

 28. Щирба В. С. Аналіз міжгалузевих зв'язків за методом Леонтьева. – С. 126–127. – Бібліогр.: с. 127 (2 назви).

 29. Власов В. А. Ділові ігри в курсі "Методика викладання інформатики". – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (2 назви).

 30. Смалько О. А. Особливості стандартизації та сертифікації навчальних електронних видань і ресурсів. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 128–129 (2 назви).

 31. Іванюк В. А. Апроксимація передатних функцій ланцюговими дробами в середовищі Matlab. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (3 назви).

 32. Мястковська М. О. Історія автоматизації статистичного прогнозування. – С. 131. – Бібліогр.: с. 131 (1 назва).

 33. Гаєвська А. В. Освоєння технологій моделювання економічних задач. – С. 132. – Бібліогр.: с. 132 (2 назви).

 34. Фасолько Т. М. Мотивація інноваційної діяльності. – С. 132–133. – Бібліогр.: с. 133 (5 назв).

 35. Федорчук В. А., Петров М. М. Моделювання електропривода ножиців заготовочного стану засобами MatLab. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (2 назви).


Секція теорії, методики

дошкільної освіти та початкового навчання


 1. Дмитрієв С. М., Гудима О. В. Національна школа у творчій спадщині Івана Франка. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (6 назв).

 2. Сурова Т. І., Крецька Ю. А. Дві системи навчання — дві стратегії навчання. – С. 137–141. – Бібліогр.: с. 141 (14 назв).

 3. Тришневська Г. Б. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як концептуальна основа виховання особистості школяра. – С. 141–142. – Бібліогр.: с. 142 (5 назв).

 4. Федорчук В. В. Організація взаємодії з батьками в сучасній школі. – С. 143. – Бібліогр.: с. 143 (3 назви).

 5. Ткачук Г. П. Етапи структурно-змістового аналізу художнього твору на уроках читання. – С. 144–145. – Бібліогр.: с. 145 (2 назви).

 6. Попова Л. Б. Особливості уроків узагальнення й систематизації знань з читання в початкових класах. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (3 назви).

 7. Попова О. Ю. Тренінги у початковому навчанні. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (3 назви).

 8. Лебідь І. Ю. Генезис класифікацій методів, засобів і форм організації навчання у початковій школі в Україні (1917–1933 рр.). – С. 147–149. – Бібліогр.: с. 149 (11 назв).

 9. Газіна І. О. Роль народної педагогіки в процесі формування першооснов української національної самосвідомості в дітей дошкільного віку. – С. 149–150. – Бібліогр.: с. 150 (5 назв).

 10. Бабюк Т. Й. Формування позитивного ставлення до власного здоров'я у дітей 6–7 років. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (7 назв).

 11. Моцик Н. Д., Моцик Р. В. Естетичний елемент у математиці. – С. 152. – Бібліогр.: с. 152 (3 назви).

 12. Шустер Л. І. Вивчення письмових прийомів додавання і віднімання трицифрових чисел. – С. 153–154. – Бібліогр.: с. 154 (6 назв).

 13. Ковальчук А. Ф. Урок трудового навчання, як втілення методу проектів. – С. 154–156. – Бібліогр.: с. 156 (6 назв).

 14. Бацей С. І. Навчально-дослідна ділянка школи – важлива ланка екологічного виховання молодших школярів. – С. 156–157. – Бібліогр.: с. 157 (6 назв).

 15. Запорожан З. Є. Патріотичне виховання школярів у сучасних умовах навчально-виховного процесу. – С. 157–159. – Бібліогр.: с. 158–159 (4 назви).

 16. Горох Г. В. Сокральне слово біблії на уроках рідної мови. – С. 159–161. – Бібліогр.: с. 161 (3 назви).

 17. Бурдаківська Н. М. Українське народознавство на уроках рідної мови при вивченні теми "Іменник" в початкових класах. – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (6 назв).

 18. Каньоса П. С. Односкладні особові речення в українській літературній мові. – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (9 назв).

 19. Карпалюк В. С. Робота над словом на початковому етапі вивчення мови. – С. 164–165. – Бібліогр.: с. 165 (3 назви).

 20. Богуш С. В. Термін — основна форма існування понять. – С. 166–167. – Бібліогр.: с. 167 (8 назв).

 21. Третяк Н. В. Номінативно-експресивна функція жаргонної лексики в публіцистичному дискурсі. – С. 167–168. – Бібліогр.: с. 168 (4 назви).

 22. Мартіна О. В. Функціональна характеристика інтерперсональних дієслівних предикатів. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (4 назви).

 23. Каденко В. О. Сучасні концепції виховання студентів. – С. 170–172. – Бібліогр.: с. 171 (9 назв).

 24. Бойко Н. В. Розвиток позитивного ставлення учнів до німецької мови як навчального предмета у початковій школі. – С. 172–173. – Бібліогр.: с. 173 (4 назви).

 25. Торчинська З. К. До питання образу матері в українській поезії для дітей. – С. 173–174. – Бібліогр.: с. 174 (3 назви).

 26. Кріль Т. І. Роль учителя, контроль та оцінювання знань учнів з англійської мови на комп'ютеризованому уроці. – С. 175–176. – Бібліогр.: с. 176 (3 назви).

 27. Андрієвська Г. А. Взаимопосещение уроков как одно из форм повышения квалификации учителя. – С. 176–177.


Секція теорії, історії та методики

викладання мистецьких дисциплін


 1. Яропуд З. П. Диригування речитативів у творах немензурованого безрозмірного письма. – С. 178–179. – Бібліогр.: с. 179 (4 назви).

 2. Печенюк М. А. Лео Сирота — піаніст і педагог. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (2 назви).

 3. Аліксійчук А. О. Використання тестових завдань на уроках "Світової художньої культури" у загальноосвітній школі. – С. 180–181. – Бібліогр.: с. 181 (3 назви).

 4. Кузів М. В. Музично-просвітницькі діячі на Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ ст. – С. 181–182. – Бібліогр.: с. 182 (10 назв).

 5. Чайка С. В., Чайка М. М. Використання бандури як акомпонуючого інструмента у класi вокалу. – С. 183–184. – Бібліогр.: с. 184 (8 назв).

 6. Мартинюк Л. В. Етапи становлення слухових уявлень учнів в процесі музично-виконавської діяльності. – С. 184–186. – Бібліогр.: с. 186 (5 назв).

 7. Воєвідко Л. М. Українські виконавські традиції у фаховій підготовці майбутніх вчителів музики: технічний аспект. – С. 186–187. – Бібліогр.: с. 187 (7 назв).

 8. Прядко О. М. Вокально-педагогічна діяльність видатних українських співаків. – С. 188–189. – Бібліогр.: с. 189 (4 назви).

 9. Лабунець В. М. Формування ансамблевих музично-виконавських умінь та навиків студентів-гітаристів. – С. 189–190. – Бібліогр.: с. 190 (4 назви).

 10. Попович А. В. Специфіка педагогічного керівництва музичною творчістю молодших школярів. – С. 190–191. – Бібліогр.: с. 191 (5 назв).

 11. Барановська С. А. Теоретичний аспект виконавської творчості вчителя. – С. 191–192. – Бібліогр.: с. 192 (3 назви).

 12. Маринін І. Г. Первинна музично-ритмічна здібність та її формування в дітей молодшого віку на уроках музики. – С. 192–193. – Бібліогр.: с. 193 (2 назви).

 13. Чайка С. В., Чайка М. М. Український музичний фольклор в системі виховання студентів – майбутніх педагогів. – С. 194–195. – Бібліогр.: с. 195 (5 назв).

 14. Карташова Ж. Ю. Готовність до інструментально-виконавської діяльності як властивість особистості музиканта. – С. 195–196. – Бібліогр.: с. 196 (5 назв).

 15. Карпенко Т. П. Формування почуття ансамблю у майбутніх вчителів музики. – С. 196–197. – Бібліогр.: с. 197 (3 назви).

 16. Бец О. Д. Микола Різоль – педагог, композитор, виконавець. – С. 197–198. – Бібліогр.: с. 198 (5 назв).

 17. Березіна І. В. Архітектура Прикарпаття у творчості Наполеона Орди. – С. 199–200. – Бібліогр.: с. 200 (4 назви).

 18. Негода Б. М. Витоки і становлення національної української мистецької школи. – С. 200–201. – Бібліогр.: с. 201 (5 назв).

 19. Урсу Н. О. Архітектура домініканського ордену у творчості Яна де Вітте. – С. 201–202. – Бібліогр.: с. 202 (15 назв).

 20. Штогрин А. М. Національні риси авангардного іконопису Юрія Новосільського. – С. 202–203. – Бібліогр.: с. 203 (13 назв).

 21. Штогрин А. О. Тематична мотивація в українському портретному малярстві на зламі XIX–XX століть. – С. 204–205. – Бібліогр.: с. 205 (11 назв).

 22. Майгур Т. В. Стилістичні прояви модерну в металопластиці архітектури Кам'янця-Подільського. – С. 205–206. – Бібліогр.: с. 206 (7 назв).


Т. 2


Секція української філології


 1. Коваленко Н. Д. Засади побудови словника обрядової фраземіки західноподільських говірок. – С. 3–4.

 2. Ткачук П. Є. До характеристики інтерферентних явищ у подільсько-буковинському суміжному ареалі. – С. 4–6. – Бібліогр.: с. 6 (9 назв).

 3. Шеремета Н. П. Іван Огієнко як дослідник поліваріантності української літературної мови. – С. 7–8. – Бібліогр.: с. 8 (5 назв).

 4. Мозолюк О. М. Словосполучення зі значенням кінцевого пункту руху у діалектному мовленні. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (8 назв).

 5. Мужеловська Л. В. Іван Огієнко як дослідник українського правопису в Галичині й на Буковині. – С. 9–11. – Бібліогр.: с. 11 (6 назв).

 6. Марчук Л. М. Функціонально-семантичне поле градації. – С. 11–12. – Бібліогр.: с. 12 (5 назв).

 7. Польова С. В. Понятійна основа концепту життя (на матеріалі української фразеології). – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (9 назв).

 8. Свідрук О. О. Гендерні засади вивчення лексико-семантичних явищ у сучасній українській мові. – С. 13–14. – Бібліогр.: с. 14 (5 назв).

 9. Муляр О. М. Структура лексико-семантичного поля "Назви осіб чоловічої/жіночої статі" в українській мові. – С. 15. – Бібліогр.: с. 15 (4 назви).

 10. Ладиняк Н. Б., Товкайло С. Р. Робота над формуванням професійно-комунікативної компетенції студентів факультету іноземної філології під час навчання української мови. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв).

 11. Козак Р. В. Експресивність порядку слів у поетичному мовленні Лесі Українки. – С. 17–19. – Бібліогр.: с. 19 (7 назв).

 12. Коваленко Б. О. Функціонування діалектизмів у мові газет. – С. 19–20. – Бібліогр.: с. 20 (5 назв).

 13. Ладиняк Н. Б. Синтаксис зачинів у художніх творах Івана Багряного. – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 21 (8 назв).

 14. Галайбіда О. В. Вставлені конструкції і просторово-часова організація художнього тексту. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (6 назв).

 15. Попович А. С. Нетрадиційні форми проведення уроків української мови в загальноосвітній школі. – С. 23–24. – Бібліогр.: с. 24 (6 назв).

 16. Яворська А. М. Емотивність як засіб створення експресивності (на матеріалі збірки поезій І. Римарука "Діва обида"). – С. 25. – Бібліогр.: с. 25 (10 назв).

 17. Починок Л. І. Морально-етичні засади життєвої філософії Івана Франка: до питання витоків. – С. 26. – Бібліогр.: с. 26 (3 назви).

 18. Насмінчук Г. Й. Історія і її міфологічне відлуння в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (5 назв).

 19. Кудрявцев М. Г. Трагедія Миколи Руденка "На дні морському": антитоталітарний дискурс. – С. 28–30. – Бібліогр.: с. 30 (6 назв).

 20. Сивак Л. М. Роман Михайла Стельмаха "Чотири броди" та односюжетна драма "На Івана Купала": транспозиція змісту. – С. 30–32. – Бібліогр.: с. 32 (7 назв).

 21. Павлішена Л. В. Традиції естетики М. В. Гоголя у драматургії І. Карпенка-Карого. – С. 33–34. – Бібліогр.: с. 34 (3 назви).

 22. Васьків М. С. Прибуток від творчості як спосіб існування митця й українське письменство ХІХ–ХХІ століть. – С. 34–36. – Бібліогр.: с. 36 (8 назв).

 23. Сохацька Є. І. Ювілейна франкіана Сергія Єфремова. До 40-річчя літературної діяльності І. Я. Франка (за сторінками "Ради" 1913 р.). – С. 36–38. – Бібліогр.: с. 38 (25 назв).

 24. Лаврусевич Н. О. Творчий пошук та пізнавальна активність п’ятикласників під час текстуального вивчення української народної казки "Мудра дівчина". – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (3 назви).

 25. Рарицький О. А. Віра Вовк у контексті українського шістдесятництва. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (3 назви).

 26. Боднар І. Є. Методологічні засади управлінської діяльності (історичний аспект). – С. 41–43. – Бібліогр.: с. 42–43 (8 назв).

 27. Ковальчук Г. П. Народно-педагогічні традиції трудового виховання на Поділлі. – С. 43–45. – Бібліогр.: с. 45 (8 назв).

 28. Федорчук Е. І. Портфоліо студента як засіб моніторингу його навчальних досягнень. – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (3 назви).

 29. Конькова Т. І., Третяк Л. В. Проблема шкільництва очима І. Я. Франка. – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (7 назв).

 30. Франчук Т. Й., Желізник М. Д. Педагогічна преса як суб’єкт формування особистісно орієнтованого освітнього простору в державі. – С. 49–51.

 31. Вонсович В. П. Концептуальні принципи народної дидактики. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (5 назв).

 32. Присакар В. В. Формування у школярів громадянської ідентичності у контексті міжетнічних відносин в умовах української державності. – С. 52–55. – Бібліогр.: с. 54–55 (6 назв).

 33. Сесак І. В. Жіноча духовна освіта на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (11 назв).

 34. Заремба В. О. З історії підготовки вчителя-вихователя. – С. 56–58.

 35. Щегельська Л. А. Впровадження інноваційних підходів у моральному вихованні студентів. – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 59–60 (5 назв).

 36. Прокопова О. П. Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів. – С. 60–61. – Бібліогр.: с. 61 (4 назви).

 37. Гурман Т. Л. Профільне навчання школярів США як фактор їх професійного самовизначення. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (6 назв).

 38. Сокур-Фарина Т. М. Постанови ЦК ВКП(б) 1946–1948 років та їх вплив на розвиток української літературної освіти. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (5 назв).

 39. Франчук Т. Й. Система організаційних форм навчання в ВНЗ як цілісність в умовах особистісно орієнтованої освіти. – С. 64–66.


Секція іноземної філології


 1. Уманець А. В., Соколовська А. А. Фактор адресата. – С. 67–69. – Бібліогр.: с. 69 (19 назв).

 2. Уманець А. В., Кулик О. В. Станова неконвертованість активу в пасив і пасиву в актив в англійській та українській мовах. – С. 69–70. – Бібліогр.: с. 70 (9 назв).

 3. Фіголь О. О. Типологічні збіги у творчості В. Скотта та М. Старицького. – С. 70–72. – Бібліогр.: с. 72 (8 назв).

 4. Джурбій Т. О. Екстра- та інтралінгвістичні причини різного використання політичної лексики в сучасній німецькій мові. – С. 72–74. – Бібліогр.: с. 73 (8 назв).

 5. Кульбанська Р. В. До проблеми існування паралельних словотворчих систем у французькій мові. – С. 74–75. – Бібліогр.: с. 75 (7 назв).

 6. Лесневська А. В. Фольклор як засіб виховання творчих здібностей підлітків у педагогічній системі В. О. Сухомлинського. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 77 (4 назви).

 7. Гудзяк А. М. Особливості нетрадиційного педагогічного керівництва навчальною та навчально-професійною діяльністю майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи. – С. 77–79. – Бібліогр.: с. 79 (4 назви).

 8. Вишневська Н. В. Педагогічна компетентність вчителя іноземної мови як результат самоосвіти. – С. 79–80. – Бібліогр.: с. 80 (2 назви).

 9. Городиська О. М. Методичні рекомендації щодо формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу. – С. 81–82.

 10. Проценко Н. В. Модель функціонування системи тестового контролю іншомовної комунікативної компетенції в практиці навчання в середній загальноосвітній школі. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 84 (10 назв).

 11. Балакірєва Т. І. Навчання студентів міжфаку університету читання професійно орієнтованих текстів англійською мовою. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 86 (3 назви).

 12. Онуфрієва Л. А. Навчання іноземній мові: проблеми самостійної роботи учнів. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (9 назв).

 13. Трофименко А. О. Визначення рівня сформованості критично-рефлексивного стилю професійного мислення. – С. 88–89. – Бібліогр.: с. 89 (3 назви).

 14. Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. Функціональність дієслівного способу в залежному висловлюванні. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (8 назв).

 15. Коваль І. В. Навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі та когнітивний стиль студентів. – С. 90–92. – Бібліогр.: с. 92 (6 назв).

 16. Мельник О. І. Огляд чинників, які впливають на процес засвоєння англійської мови студентами економічних спеціальностей. Принцип урахування рідної мови як один із провідних у методиці викладання іноземних мов. – С. 92–94. – Бібліогр.: с. 93–94 (13 назв).

 17. Петрова Т. М. Явища конверсії та омонімії форм у сучасній англійській мові. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (5 назв).

 18. Малов Д. В. Концептуальний аналіз мови політиків з урахуванням етнокультурної специфіки. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 (7 назв).

 19. Ситник А. П. Conventional and official euphemisms in discourse. – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (2 назви).

 20. Барбанюк О. О. Шляхи передачі безеквівалентної лексики при здійсненні перекладу. – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 99 (4 назви).

 21. Мітроусова Т. В. Принципи єдності художнього тексту в "Дублінцях" Дж. Джойса. – С. 99–100. – Бібліогр.: с. 100 (7 назв).

 22. Крутова В. Ю. Мотивна організація оповіді у романі В. Вулф "На Маяк". – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (9 назв).

 23. Яворська А. М. Значення мовотворчості Томаса Гарді для вивчення категорії емотивності. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 103 (9 назв).

 24. Качан Г. В. Соціально-лінгвістичні конотації лексичних одиниць англійської мови. – С. 103–104. – Бібліогр.: с. 104 (3 назви).

 25. Атаманчук В. П. Багатоаспектність трагедійного у п'єсі С. Черкасенка "Северин Наливайко". – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (3 назви).

 26. Гаврилюк Т. А. Етнокультурна мозаїка Канади та її вплив на формування двомовної освіти етнічних меншин. – С. 105–106. – Бібліогр.: с. 106 (5 назв).

 27. Малайдах Т. В. Лексико-семантичне вираження концепту "пейзаж" у тексті англійського роману. – С. 106–108. – Бібліогр.: с. 107–108 (9 назв).

 28. Мілер Д. Л. Загальнокомунікативні стратегії/тактики побудови газетного новинного дискурсу. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (8 назв).

 29. Коваль Н. Г. Incongruity resolution in jokes. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (5 назв).

 30. Березіна Р. С. Priorities of a Foreign Language Teacher. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (10 назв).

 31. Марчишина А. А. Експресивні властивості лексичної семантики. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 112–113 (5 назв).

 32. Матковська М. В. Знакова реалізація концепту "рекомендація" в політичному дискурсі (на матеріалі англомовних документів ООН). – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (9 назв).

 33. Matkovska M. V., Chernikova A. I. Concerning the Translation of J. R. R. Tolkien's alliterative poetry. – С. 114–115. – Бібліогр.: с. 115 (19 назв).

 34. Бондар С. П. Невербальні компоненти текстів-інтерв'ю. – С. 115–116. – Бібліогр.: с. 116 (5 назв).

 35. Миколайчук А. І. Образи з позначенням дерева як символічні показники проекції євангелія у події та персонажі роману У. Фолкнера "Світло в серпні". – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (7 назв).

 36. Федірко С. М. Позиції власних назв у структурі віршованих текстів американських поетів ХХ ст. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (12 назв).

 37. Городецька І. В. Глобалізація сфери масової комунікації: позитивне і негативне. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 120–121 (6 назв).

 38. Дияконович І. М. Чіткі образи мислення – шлях до збільшення лексичного запасу слів. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (7 назв).

 39. Остапенко В. І. Phonological mechanisms of producing verbal humour. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (5 назв).

 40. Гуменюк О. І. Експресивність лексичних засобів у мові та мовленні. – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (5 назв).

 41. Яковлєва О. В. Про співвідношення термінів "текст", "дискурс", "мовлення" у сучасній лінгвістиці. – С. 124–125. – Бібліогр.: с. 125 (6 назв).

 42. Никитюк С. І. Стратегічні напрями розвитку заочної освіти вчителів іноземних мов Великої Британії. – С. 125–127. – Бібліогр.: с. 127 (5 назв).

 43. Кужель О. М. Особистісно-орієнтоване навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності. – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (12 назв).

 44. Марчук О. М. Проблема тестування в сучасній методиці викладання іноземної мови. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (9 назв).

 45. Мамчур Н. О. Концепт як результат пізнавальної діяльності людини. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (5 назв).

 46. Литвинюк О. М. English has the most inconsistent spelling system in the world. – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (6 назв).

 47. Данилишена Т. М. Інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань. – С. 132–133. – Бібліогр.: с. 133 (6 назв).

 48. Іванова Л. О. Німецька мова в контексті інших мов. – С. 133–134. – Бібліогр.: с. 134 (4 назви).

 49. Іотко Л. Б. Позамовні коди культури як джерела інтерпретації фразеологізмів (на матеріалі німецької мови). – С. 134–136. – Бібліогр.: с. 135–136 (4 назви).

 50. Чистяк О. О. До питання родової специфіки у німецькій фразеології (на матеріалі ідіом німецької мови). – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (5 назв).

 51. Зданюк Т. В. Номінація як засіб формування комунікативної автосемантії у прислів'ях. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (6 назв).

 52. Фоміна Г. В. Особливості функціонування традиційних структур у літературі XX століття. – С. 138–139. – Бібліогр.: с. 139 (10 назв).

 53. Казимір В. О. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток словотвірної підсистеми сучасної німецької мови. – С. 139–142. – Бібліогр.: с. 142 (8 назв).

 54. Крецька Ю. А. Полісемія німецьких дієслів та деякі аспекти аналізу семантичних перетворень. – С. 142–143. – Бібліогр.: с. 143 (8 назв).

 55. Олійник Н. М. Етапи адаптації іншомовних лексичних запозичень у сучасній німецькій мові. – С. 144. – Бібліогр.: с. 144 (2 назви).

 56. Шмирко О. С. Формування "автономного" суб'єкта навчання як значущий елемент моделі організації навчальної діяльності в процесі вивчення іноземної мови. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (4 назви).

 57. Боднарчук Т. В. Комплексний підхід до розгляду проблеми білінгвізму. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (6 назв).

 58. Братиця Г. Г. Стан та стратегії розвитку вищих шкіл Німеччини у європейському просторі. – С. 147–148. – Бібліогр.: с. 148 (3 назви).

 59. Микуляк М. І. Навчання іноземній мові у початковій школі як один із напрямків мовної політики Європи. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (5 назв).

 60. Рябовол Н. В. Становлення символізму як напряму в українській літературі. – С. 149–150. – Бібліогр.: с. 150 (3 назви).

 61. Петровская С. С. Роль валентности в образовании новых словосочетаний. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (8 назв).

 62. Калинюк Т. В. Етнічні особливості мовної картини світу (на прикладі лексичних одиниць на позначення живої природи). – С. 152. – Бібліогр.: с. 152 (5 назв).

 63. Дворницкая Н. И. Некоторые сравнительные особенности трансформации библейских фразеологизмов. – С. 153–154. – Бібліогр.: с. 154 (3 назви).

 64. Варик Л. О. Метафорическое употребление лексики природы в поэзии И. А. Бунина. – С. 154–156. – Бібліогр.: с. 155–156 (6 назв).

 65. Білоусова Т. П. Курс "Основи наукових досліджень" на філологічних факультетах університету. – С. 156–157. – Бібліогр.: с. 157 (9 назв).

 66. Кеба О. В. Поетика Ф. Кафки з погляду філософсько-естетичних домінант його творчості. – С. 157–159. – Бібліогр.: с. 159 (6 назв).

 67. Кеба Т. В. Особенности художественной структуры стихотворения И. Анненского "Дымы". – С. 159–160. – Бібліогр.: с. 160 (4 назви).

 68. Волковинский А. С. Актуализация офитских мотивов в поэзии Ф. Сологуба. – С. 160–162. – Бібліогр.: с. 162 (4 назви).

 69. Волковинська І. Т. Ю. Словацький і К. Бальмонт: характер міжлітературних зв'язків. – С. 162–163. – Бібліогр.: с. 163 (4 назви).

 70. Черников И. Н. "Итальянские новеллы" Д. С. Мережковского как предтечи исторического романа "Воскресшие боги". – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (7 назв).

 71. Черников И. Н., Черникова А. И. Отражение категорий мифов в мифомире Дж. Толкиена. – С. 165–166. – Бібліогр.: с. 166 (18 назв).

 72. Шулик П. Л. До проблеми поєднання загальнолюдської цінності та національної своєрідності художніх творів на уроках зарубіжної літератури (урок позакласного читання за оповіданням Ш. Агнона "Пташино моя"). – С. 166–167. – Бібліогр.: с. 167 (7 назв).

 73. Салтанова И. М. Эпический элемент в прозе Д. Голсуорси. – С. 167–169. – Бібліогр.: с. 169 (8 назв).

 74. Титянин К. А. О художественной информативности макрокомпозиции романа Л. Толстого "Анна Каренина". – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (9 назв).

 75. Рейда А. А. Е. А. Баратынский о поэзии в послании "Богдановичу". – С. 170–171. – Бібліогр.: с. 171 (2 назви).

 76. Ивасишена Т. В. Архитектонический принцип контраста в драмах Л. Андреева "Жизнь Человека" и В. Винниченко "Черная Пантера и Белый Медведь" (Типологический анализ). – С. 172–173. – Бібліогр.: с. 173 (9 назв).

 77. Ситник H. В. Образ Гендальфа в контексті архетипної образної системи трилогії Д. Р. Р. Толкіна "Володар перснів". – С. 173–174. – Бібліогр.: с. 174 (8 назв).

 78. Ніверська Т. О. Особливості архітектоніки новели М. Хвильового "Я (Романтика)". – С. 174–175. – Бібліогр.: с. 175 (9 назв).

 79. Спивачук В. А. Рассказы П. С. Романова в критике 1920–30-х годов. – С. 176–177. – Бібліогр.: с. 177 (7 назв).

 80. Кшевецький В. С. Архітектоніка елегій М. Вороного. – С. 177–178. – Бібліогр.: с. 178 (8 назв).


Секція природничих наук


 1. Гордій Н. М. Характеристика комах з ряду лускокрилі (Lepidoptera) Кам’янецького Придністров’я, занесених до Червоної книги України. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (3 назви).

 2. Тарасенко М. О. Оологічна характеристика кладок сорокопуда тернового (Lanius collurio) в умовах Кам’янецького Придністров’я. – С. 180–181. – Бібліогр.: с. 181 (3 назви).

 3. Колодій В. А. Особливості Schivereckia mutabіlis (M. Alexeenko) в умовах Донеччини. – С. 181–182. – Бібліогр.: с. 181–182 (14 назв).

 4. Ліщук А. В. Літературний огляд стану вивченості мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) західного регіону України. – С. 182–183. – Бібліогр.: с. 182 (8 назв).

 5. Любінська Л. Г., Добродзій Н. К., Пономаренко Т. М. Особливості інтродукції ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L) Moench. в Кам’янець-Подільському ботанічному саду. – С. 183–184. – Бібліогр.: с. 184 (16 назв).

 6. Козак М. І. Водна рослинність Кам’янецького Придністров’я клас Lemnetea. – С. 184–185. – Бібліогр.: с. 185 (7 назв).

 7. Матвєєв М. Д., Ремішевська О. В. Пам’ятка природи загальнодержавного значення "Смотрицький каньйон" і охорона рідкісних видів орнітофауни. – С. 185–187. – Бібліогр.: с. 187 (8 назв).

 8. Плахтій П. Д. Зміни рівня концентрації білків саркоплазми м’язів лабораторних тварин в умовах фізичних навантажень. – С. 187–188. – Бібліогр.: с. 188 (7 назв).

 9. Головко О. Ф., Головко В. О. Своєчасність виявлення та лікування хворих на інфекції, що передаються переважно статевим шляхом, як основний фактор впливу на рівень їх захворюваності. – С. 189–190. – Бібліогр.: с. 189–190 (6 назв).

 10. Сьомко А. М. Комплексне лікування хвороби Пейроні. – С. 190. – Бібліогр.: с. 190 (3 назви).

 11. Сущева І. В. Особливості адаптації молодших підлітків навчальних закладів нового типу до навчального середовища. – С. 190–191. – Бібліогр.: с. 191 (3 назви).

 12. Душанова Т. В. Джерела систематичних похибок екоаналітичних вимірювань концентрацій хімічних речовин. – С. 191–192. – Бібліогр.: с. 192 (5 назв).

 13. Гуменюк І. Д. Адаптивні реакції та їх значення у житті рослин. – С. 192–194. – Бібліогр.: с. 194 (9 назв).

 14. Федорчук І. В. Сучасний гідроекологічний стан заповідної мережі. – С. 194–195. – Бібліогр.: с. 195 (17 назв).

 15. Казанішена Н. В. Методи формування професійної готовності вчителя до екологічного виховання учнів. – С. 196–197. – Бібліогр.: с. 196–197 (2 назви).

 16. Савіцький Д. П. Вплив анізометрії та високої дисперсності частинок твердої фази висококонцентрованих водовугільних суспензій на їх реологічні властивості. – С. 197. – Бібліогр.: с. 197 (4 назви).

 17. Трофімова Л. С. Дослідження і розробка методів вакуумування термоелектричних охолоджувачів і пристроїв на їх основі. – С. 198. – Бібліогр.: с. 198 (11 назв).

 18. Лясота О. Л. Потенційні рекреаційні ресурси Кам’янець-Подільської ТРС та можливості визначення їх рекреаційної ємності. – С. 199–200. – Бібліогр.: с. 199–200 (5 назв).

 19. Касіяник І. П. Структурний аналіз ландшафтних комплексів у межах заказника "Циківського". – С. 200–201. – Бібліогр.: с. 201 (4 назви).

 20. Мисько В. З. Кліматичні чинники Національного природного парку "Подільські Товтри" та їх рекреаційне значення. – С. 201–202. – Бібліогр.: с. 202 (4 назви).

 21. Рибак І. П. Функціонування агропромислових виробництв на землях природоохоронних територій. – С. 202–203. – Бібліогр.: с. 203 (2 назви).

 22. Гудзевич А. В., Поліщук В. С., Матвійчук О. А. Біорізноманіття міських урболандшафтів у контексті збалансованого розвитку регіону. – С. 204–205. – Бібліогр.: с. 205 (6 назв).

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи