Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка16/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Т. 5


Секція економічних наук


 1. Андрейцева І. А. Особливості здійснення аудиторської вибірки. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (5 назв).

 2. Бурковський А. П. Економічна сутність праці управлінського персоналу. – С. 5–7. – Бібліогр.: с. 7 (11 назв).

 3. Буторіна В. Б. Наукоємний продукт як елемент національного господарства. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (9 назв).

 4. Вишня Т. В. Економічний аспект ефективної управлінської діяльності. – С. 10–11. – Бібліогр.: с. 11 (4 назви).

 5. Вишня Т. В. Якість сільськогосподарської продукції – основа конкурентоспроможності аграрних підприємств. – С. 11–12. – Бібліогр.: с. 12 (10 назв).

 6. Гоголь Т. В. Економічні функції держави щодо сталого розвитку аграрної сфери економіки. – С. 12–14. – Бібліогр.: с. 14 (4 назви).

 7. Дитко Л. П. Вибір професії і проблема зайнятості молоді. – С. 14–16. – Бібліогр.: с. 15–16 (7 назв).

 8. Драганова Т. П., Сідлярчук С. Н. Проблеми формування ринкових відносин та їх дослідження в економічній думці України в 90-х рр. ХХ століття. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв).

 9. Зелінська Л. М. Формування та реалізація стратегій транснаціональних корпорацій. – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 18 (8 назв).

 10. Каньоса А. М. До питання про підготовку фахівців у ВНЗ на засадах маркетингу. – С. 18–20. – Бібліогр.: с. 20 (3 назви).

 11. Каньоса М. І. Критерії економічної безпеки вищого навчального закладу в умовах трансформаційної економіки. – С. 20–23. – Бібліогр.: с. 23 (25 назв).

 12. Каньоса М. І., Вишня Т. В. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції до СОТ. – С. 23–24. – Бібліогр.: с. 24 (4 назви).

 13. Кузовенкова Н. В. Сучасні підходи до класифікації кредитів за видами та формами. – С. 24–27. – Бібліогр.: с. 26–27 (7 назв).

 14. Кучер В. В., Кучер О. В. Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень виробничими підприємствами. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (5 назв).

 15. Кучер Н. В. Стан зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами ЄС. – С. 28–29. – Бібліогр.: с. 29 (4 назви).

 16. Кучер О. В. Роль маркетингу в збутовій політиці підприємства. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (5 назв).

 17. Латер Ю. С. Формаційний і цивілізаційний підходи до розвитку людського суспільства. – С. 31–34. – Бібліогр.: с. 34 (19 назв).

 18. Лисак В. Ю. До питання про проблеми розвитку ринку нерухомості. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (10 назв).

 19. Лучик С. Д., Лучик В. Є. Ефективність використання трудового потенціалу села. – С. 35–38. – Бібліогр.: с. 38 (2 назви).

 20. Лучик С. Д., Лучик В. Є. Особливості регіонального розміщення трудових ресурсів села. – С. 38–39. – Бібліогр.: с. 39 (2 назви).

 21. Мозолюк Н. І. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. – С. 40–42. – Бібліогр.: с. 42 (3 назви).

 22. Музичук І. В. Вплив соціалізації економічних систем на економічну ефективність їх функціонування. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (10 назв).

 23. Олійник Н. Ю. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки. – С. 44. – Бібліогр.: с. 44 (5 назв).

 24. Поліщук В. С. Формування відносин власності в Україні в період переходу до ринку. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (4 назви).

 25. Разіна О. В. Якість продукції та вплив її рівня на результати виробництва. – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (4 назви).

 26. Рибчинський О. М. Аналіз законодавства щодо змісту і процесу укладення господарських договорів. – С. 48–49. – Бібліогр.: с. 49 (6 назв).

 27. Свідер О. П. Трансформаційні зрушення товарних відносин у міжнародній торгівлі. – С. 50–51. – Бібліогр.: с. 51 (7 назв).

 28. Сидорук Л. М. До проблем розвитку електронної комерції в Україні. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (5 назв).

 29. Соловей Т. В. Теоретичні аспекти економічних відносин у суспільстві. – С. 52–53. – Бібліогр.: с. 53 (5 назв).

 30. Стрельбіцький П. А. Особливості нормування оплати праці в країнах з розвинутою економікою. – С. 53–55. – Бібліогр.: с. 55 (7 назв).

 31. Тітаренко О. М. Типологізація сучасних економічних систем. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (11 назв).

 32. Ткачук В. В. Філософія управління. – С. 58–59. – Бібліогр.: с. 59 (3 назви).

 33. Трубачова І. В. Аналіз основних показників конкурентного середовища. – С. 59–60. – Бібліогр.: с. 60 (3 назви).

 34. Яневич Л. А. До питання про місцеве управління навчальним закладом. – С. 60–61. – Бібліогр.: с. 61 (4 назви).

 35. Ящишина І. В. Макроекономічний аспект індивідуального добробуту. – С. 62–63. – Бібліогр.: с. 63 (5 назв).


Секція теорії і практики початкової освіти


 1. Андриевская Г. А. Лингвистический анализ как средство обучения. – С. 64–65. – Бібліогр.: с. 65 (2 назви).

 2. Бабюк Т. Й. Формування професійно-валеологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. – С. 65–66. – Бібліогр.: с. 66 (8 назв).

 3. Бацей С. І. Виховання екологічної культури учнів при вивченні біології. – С. 66–67. – Бібліогр.: с. 67 (5 назв).

 4. Богуш С. В. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (4 назви).

 5. Бойко Н. В. Класифікація та інвентаризація прикметників у сучасній німецькій мові на позначення портретної характеристики людини. – С. 69–70. – Бібліогр.: с. 70 (6 назв).

 6. Борейко О. С., Борейко І. П. Розвиток економічного мислення молодших школярів. – С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (3 назви).

 7. Бурдаківська Н. М. Різновиди внутрішньої причини і засоби їх вираження у семантико-синтаксичній структурі простого речення. – С. 72–73. – Бібліогр.: с. 73 (9 назв).

 8. Ващук Г. І. Психологізм у ранніх творах Бориса Антоненка-Давидовича. – С. 73–74. – Бібліогр.: с. 74 (8 назв).

 9. Газіна І. О. Формування інтересу до національних цінностей у дітей старшого дошкільного віку. – С. 74–75. – Бібліогр.: с. 75 (5 назв).

 10. Галаманжук Л. Л. Сучасний стан підготовки майбутніх вихователів до комплексного використання творів світового пластичного мистецтва в роботі із старшими дошкільниками. – С. 76–78. – Бібліогр.: с. 78 (10 назв).

 11. Гнатенко О. С. До питання про походження найпростіших математичних символів (знаки + та –). – С. 78–79. – Бібліогр.: с. 79 (3 назви).

 12. Гордійчук М. С. Психолого-педагогічні основи формування ціннісно-смислової професійної сфери особистості майбутнього вчителя. – С. 79–81. – Бібліогр.: с. 81 (5 назв).

 13. Горох Г. В. Формування поняття про прикметник у початкових класах. – С. 81–83. – Бібліогр.: с. 83 (5 назв).

 14. Дмитрієв С. М. Учитель за фахом, байкар за духом. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 84 (4 назви).

 15. Жиго О. О. Формування звуковимови дошкільників на заняттях англійської мови засобами фонетичних ігор. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 86 (8 назв).

 16. Запорожан З. Є. Тестове оцінювання знань у початковій школі (3–4 кл.). – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (5 назв).

 17. Іванова Л. С. Інноваційні технології: теорія і практика навчання математики у початкових класах. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (3 назви).

 18. Каденко В. О. Використання прислів'їв та приказок під час викладання англійської мови. – С. 88–90. – Бібліогр.: с. 90 (5 назв).

 19. Каньоса Н. Г. До питання про застосування гештальт-консультування. – С. 91–92. – Бібліогр.: с. 92 (8 назв).

 20. Каньоса П. С. До питання функціонування номінативних речень в українській мові. – С. 92–94. – Бібліогр.: с. 94 (9 назв).

 21. Карпалюк В. С. Об'єктна синтаксема як засіб вираження вторинної предикації в структурно-простому реченні. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (5 назв).

 22. Ковальчук А. Ф., Ковальчук І. А. Побудова інтегративної моделі навчального процесу при вивченні дисциплін освітньої галузі "Технології". – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (10 назв).

 23. Лебідь І. Ю. Управління початковою освітою в Україні в часи Директорії. – С. 97–98. – Бібліогр.: с. 98 (4 назви).

 24. Мартіна О. В. Оцінна семантика інтерперсональних дієслів. – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 99 (6 назв).

 25. Мєлєкєсцева Н. В. Формування іншомовної аудитивної компетентності в учнів початкових класів. – С. 99–100. – Бібліогр.: с. 100 (7 назв).

 26. Моцик Н. Д., Моцик Р. В. Про підвищення логічної грамотності студентів при вивченні математики. – С. 101–102. – Бібліогр.: с. 102 (2 назви).

 27. Моцик Р. В. Використання комп'ютерних завдань при вивченні частин у початкових класах. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 103 (3 назви).

 28. Попова Л. Б. Можливості уроків письма в забезпеченні вимог здоров'язберігаючої технології навчання молодших школярів. – С. 103–104. – Бібліогр.: с. 104 (10 назв).

 29. Попова О. Ю. Регіональний компонент освіти на уроках рідної мови в початкових класах. – С. 104–106. – Бібліогр.: с. 106 (9 назв).

 30. Соколан О. С. Вимоги до особистості педагога при використанні технології організації групової навчальної діяльності. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (7 назв).

 31. Солопчук Н. Й. Самостоятельная работа студентов при изучении морфологии русского языка. – С. 107–108. – Бібліогр.: с. 108 (2 назви).

 32. Сурова Т. І., Крецька Ю. А. Витоки кризи особистості. – С. 108–110. – Бібліогр.: с. 110 (5 назв).

 33. Ткачук Г. П. Провідний метод формування читацької самостійності у молодших школярів. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (3 назви).

 34. Торчинська З. К. Використання елементів українознавства на уроках читання в початкових класах. – С. 111–113. – Бібліогр.: с. 113 (8 назв).

 35. Третяк Н. В. Розширення сполучуваності жаргонного слова як джерело експресії газетного тексту. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (4 назви).

 36. Тришневська Г. Б. Особливості формування ціннісних орієнтацій в учнів початкової школи. – С. 115–116. – Бібліогр.: с. 116 (4 назви).

 37. Федорак A. B. Навчальні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках математики в початкових класах. – С. 116–117. – Бібліогр.: с. 117 (4 назви).

 38. Федорак І. О. Підходи до визначення результативності управління фізичним станом школярів. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (14 назв).

 39. Федорчук В. В. Основні віхи польського макаренкознавства. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (4 назви).

 40. Шустер Л. І. Вибір методів навчання на уроках математики при вивченні арифметичних дій додавання і віднімання. – С. 119–121. – Бібліогр.: с. 121 (4 назви).


Секція культури та мистецької освіти


 1. Аліксійчук О. С. Керівництво ігровою діяльністю на уроках шкільного курсу світової художньої культури у 9–11 класах. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (3 назви).

 2. Барановська С. А. Функції музичної самоосвіти у розвитку творчості вчителя. – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (3 назви).

 3. Беднар В. А. Подільське народне мистецтво у натюрмортах Олександра Грена. – С. 124–125. – Бібліогр.: с. 125 (3 назви).

 4. Березіна І. В. Регіональні виміри художнього доробку Наполеона Орди. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (5 назв).

 5. Бец О. Д. Робота баяніста над музичним твором. – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (4 назви).

 6. Борисова Т. В. Формування музично-режисерських якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення дисциплін індивідуально-виконавського циклу. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (2 назви).

 7. Воєвідко Л. М. Трансмісія українських виконавських традицій кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя. – С. 129–131. – Бібліогр.: с. 130–131 (3 назви).

 8. Гнатюк В. А. Характеристика основних засобів духовно-національного виховання учнівської молоді в навчальних закладах Кам'янця-Подільського (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). – С. 131–132. – Бібліогр.: с. 132 (6 назв).

 9. Іванов В. Ф. Вікові знамена давньоукраїнської нотного письма. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 134 (4 назви).

 10. Карпенко Т. П. Специфіка професійної діяльності концертмейстера в сумісній діяльності зі студентом-вокалістом. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (1 назва).

 11. Карташова Ж. Ю. Формування творчої самостійності майбутнього вчителя в процесі інструментальної підготовки. – С. 135–136. – Бібліогр.: с. 136 (4 назви).

 12. Кузів М. В. Юхим Богданов і його програма викладання церковного співу в Подільській духовній семінарії (кінець 19 століття). – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (4 назви).

 13. Лабунець В. М. Методи вдосконалення виконавського апарату студента-гітариста. – С. 137–139. – Бібліогр.: с. 138 (6 назв).

 14. Лашко В. І., Лашко Н. С. Семестрові перегляди по художніх дисциплінах і їх роль в процесі навчання студентів заочної форми навчання. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 139 (7 назв).

 15. Маринін І. Г. Діагностика та розвиток музичних здібностей учнів у шкільному народно-інструментальному колективі. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (7 назв).

 16. Мартинюк Л. В. Особливості музично-виконавської діяльності учнів підліткового віку. – С. 141–143. – Бібліогр.: с. 143 (5 назв).

 17. Негода Б. М. Епоха творчої лабораторії Т. Н. Яблонської. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (2 назви).

 18. Олійник В. Ф. Читання з листа в класі баяна. – С. 144–145. – Бібліогр.: с. 145 (5 назв).

 19. Печенюк М. А. Родове коріння авторської (бардівської) пісні, її стильові ознаки. – С. 145–147. – Бібліогр.: с. 146–147 (5 назв).

 20. Підгурний І. С. Специфіка альтернативного програмного забезпечення мистецьких спеціальностей. – С. 147–148. – Бібліогр.: с. 148 (4 назви).

 21. Попович А. В. Спів під власний супровід, як спосіб підвищення ефективності педагогічної підготовки вчителя музики. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (4 назви).

 22. Прядко О. М. Теоретичні основи вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів. – С. 149–150. – Бібліогр.: с. 150 (4 назви).

 23. Ситник Т. М. Становлення і розвиток професійно-педагогічної майстерності вчителя на заняттях з "Основ акторської майстерності". – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (4 назви).

 24. Совік Т. В. До питання формування естетичного смаку учнів початкової школи засобами музичного фольклору. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (3 назви).

 25. Табенська Ю. О. Колаж в постмодернізмі. – С. 153–154. – Бібліогр.: с. 154 (7 назв).

 26. Урсу Н. О. Архівна база досліджень мистецтва домініканців в Україні та її потенційні можливості. – С. 155–158. – Бібліогр.: с. 156–158 (165 назв).

 27. Чайка С. В. Ансамблева гра на бандурі. – С. 158–160. – Бібліогр.: с. 160 (3 назви).

 28. Чайка М. М., Чайка С. В. Акустика голосового апарата у вокально-педагогічній практиці. – С. 160–162. – Бібліогр.: с. 162 (7 назв).

 29. Штогрин А. М. Предмет "Анатомія людини". Викладання у мистецьких навчальних закладах: нові підходи і методологія. – С. 162–164. – Бібліогр.: с. 163–164 (13 назв).

 30. Штогрин А. О. Методика написання побутового натюрморту. – С. 164–165. – Бібліогр.: с. 165 (21 назва).

 31. Шулик А. Г. Перспективи використання композицій із зображенням народних звичаїв у вихованні патріотизму. – С. 165–166. – Бібліогр.: с. 166 (6 назв).

 32. Щербань В. П. Ікона "Покрова Богородиці" дрогобицького іконописця із с. Мражниці. – С. 166–168. – Бібліогр.: с. 168 (11 назв).

 33. Яропуд З. П. Вибір тактових схем для творів з нерівномірно-змінним метром. – С. 169. – Бібліогр.: с. 169 (3 назви).


2009 рік


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11–12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба (заст. голови, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Т. 1. – 180 с. ; Т. 2. – 148 с. ; Т. 3. – 134 с. ; Т. 4. – 156 с. ; Т. 5. – 176 с.


Т. 1.


Секція історії


 1. Адамовський В. І. Податкова система Візантії у IV-IX ст. (історіографія проблеми). – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (12 назв).

 2. Баженов Л. В. Леон Бялковський – дослідник середньовічної історії Поділля. – С. 4–6. – Бібліогр.: с. 6 (13 назв).

 3. Бігун О. С. Розгляд скарг на постанови про адміністративні правопорушення – важлива гарантія забезпечення законності. – С. 6–7. – Бібліогр.: с. 7 (6 назв).

 4. Білецька Т. В. Роль ЗМІ у політизації соціальних конфліктів в сучасній Україні. – С. 7–10. – Бібліогр.: с. 9–10 (14 назв).

 5. Боровець І. І. До питання про фашистський характер Словацької дежави 1939–1945 рр. – С. 10–11. – Бібліогр.: с. 11 (14 назв).

 6. Бородій А. І. Євреї-колоністи на території Правобережжя у ХІХ – на початку ХХ ст.: юридичний аспект. – С. 11–12. – Бібліогр.: с. 12 (15 назв).

 7. Верстюк В. В. Дипломатична служба та етикет гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (6 назв).

 8. Вітюк О. О. Діяльність революційних комітетів на Поділлі в сфері економіки (1919–1921 рр.). – С. 14–15. – Бібліогр.: с. 14–15 (17 назв).

 9. Газін В. В. До питання про участь українських послів у роботі Віленської комісії 1656 р. – С. 15–16. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 10. Ганаба С. О. Аксіологічний вимір історичного знання. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв).

 11. Глушковецький А. Л. Фонди державного архіву Хмельницької області як джерело вивчення виборів до державних дум Російської імперії в Подільській губернії. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (2 назви).

 12. Горбняк О. В. Оцінка і дефініції ризиків у сучасному суспільстві: політологічний контекст. – С. 19–20. – Бібліогр.: с. 20 (7 назв).

 13. Гудима В. В. Газета “Трудова громада” як джерело до вивчення проблеми формування та діяльності місцевих органів влади в період Директорії УНР. – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 21 (4 назви).

 14. Гуцал А. Ф. Перший Шутнівецький курган. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (8 назв).

 15. Гуцал В. А. Поховальний обряд населення Середнього Подністров’я в передскіфський час (чорноліський варіант). – С. 22–23. – Бібліогр.: с. 23 (7 назв).

 16. Дробна І. В. Сучасні проблеми вивчення і використання документальних листівок. – С. 23–24. – Бібліогр.: с. 24 (22 назви).

 17. Дубінський В. А. Аграрне питання в поглядах українських есерів на початку XX ст. (1905-1907 рр.). – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 26 (8 назв).

 18. Дудченко В. С. Альберт Швейцер – великий гуманіст ХХ століття. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (4 назви).

 19. Завальнюк О. М. Творення Київського українського народного університету – важлива подія національно-культурного життя України у 1917 році. – С. 27–30. – Бібліогр.: с. 29–30 (25 назв).

 20. Задорожнюк А. Б. Позацехові ремісники в містах і містечках Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – С. 30–32. – Бібліогр.: с. 31–32 (19 назв).

 21. Ігнатьєва Т. В. Україна в геостратегії Росії: минуле і сучасність. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (16 назв).

 22. Калуцький С. С. Особливості формування історичних поглядів В’ячеслава Липинського. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 34–35 (12 назв).

 23. Кліщинський П. В. Соціалістичні партії в Київській губернії під час Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.). – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (14 назв).

 24. Кобильник В. В. Партійні системи України та Польщі: тенденції становлення. – С. 37–38. – Бібліогр.: с. 38 (5 назв).

 25. Комарніцький О. Б. Формування студентського контингенту Кам'янець-Подільського інституту народної освіти (соціального виховання, педінституту) у 20-ті – першій половині 30-х рр. ХХ ст. – С. 38–39. – Бібліогр.: с. 39 (8 назв).

 26. Кошулаб Н. В. До питання про реформування аграрного сектору економіки Правобережної України в 10–40-х роках ХІХ століття. – С. 39–41. – Бібліогр.: с. 41 (17 назв).

 27. Кримська О. М. Деякі аспекти історіографії земельної власності в містах і містечках Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 42 (22 назви).

 28. Кузовенков Д. І. Проблеми утворення єпископату в українській автокефальній православній церкві на початку 20-их років ХХ ст. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (7 назв).

 29. Лубчинський А. А. Суцільна колективізація в Україні – передумова голодомору 1932-33 рр. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (11 назв).

 30. Лубчинський А. К. Спадкоємність як закономірність розвитку культури. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (3 назви).

 31. Мадудяк В. С. Діяльність Ініціативної групи євангельських християн-баптистів на території України. – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (10 назв).

 32. Малий В. В. Зайнятість національних меншин України наприкінці ХІХ ст. (на матеріалах Поділля). – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (6 назв).

 33. Найчук А. В. Політичне в традиційному суспільстві. – С. 48–50. – Бібліогр.: с. 50 (15 назв).

 34. Найчук І. А. Революційні події 1648 року у науковій спадщині В. І. Легкого. – С. 50–52. – Бібліогр.: с. 51–52 (2 назви).

 35. Нечитайло В. В. Постмодерне суспільство і політика. – С. 52–53. – Бібліогр.: с. 53 (5 назв).

 36. Олійник І. В. Трудові ресурси селянського господарства Правобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (14 назв).

 37. Олійник О. В. Еволюція сутності поняття «цивілізація» в контексті світового глобалізаційного процесу. – С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (11 назв).

 38. Опря А. В. Соціально-економічна проблематика на єпархіальних зібраннях православного духовенства та мирян України в 1917 р. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (15 назв).

 39. Опря Б. О. Стосунки всередині церковного причту у Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 57–59. – Бібліогр.: с. 58–59 (16 назв).

 40. Опря І. А. Освітня діяльність протестантів Правобережної України на початку ХХ ст. – С. 59–61. – Бібліогр.: с. 60 (25 назв).

 41. Орловський Л. О. Участь євреїв Поділля в розвитку питної торгівлі краю у другій половині ХІХ століття. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (14 назв).

 42. Островий В. М. В. О. Ґеринович на захисті інтересів Української Народної Республіки (за матеріалами преси 1919 р.). – С. 62–63. – Бібліогр.: с. 63 (7 назв).

 43. Плахтій М. П. Логіка як наука у працях одеських науковців у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (4 назви).

 44. Прокопчук В. С. Бібліографічний опис за вимогами нового Держстандарту. – С. 64–66. – Бібліогр.: с. 66 (5 назв).

 45. Посвістак О. А. Культурно-освітня і наукова інтелігенції Поділля у 1920-рр. в матеріалах фонду Кам’янець-Подільського окружного комітету КП(б)У (Ф. П – 3) Державного архіву Хмельницької області. – С. 66–67. – Бібліогр.: с. 67 (24 назви).

 46. Рибак І. В., Свідерська О. М. Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (7 назв).

 47. Савчук В. О. Польський вектор міжнародного співробітництва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – С. 69–73. – Бібліогр.: с. 72–73 (35 назв).

 48. Сидорук С. А. Квартирна повинність населення Правобережної України наприкінці XVIII – в 60-х роках XIX століття. – С. 74–75. – Бібліогр.: с. 75 (14 назв).

 49. Степанков В. В. Проблема взаємин І. Виговського й опозиції у кінці 1657-1658 рр. у праці Т. Яковлевої. – С. 75–76. – Бібліогр.: с. 76 (1 назва).

 50. Степанков В. С. Проблема термінології у дослідженні української революції XVII століття. – С. 77. – Бібліогр.: с. 77 (14 назв).

 51. Сулятицька Т. В. Культура толерантності як ціннісний орієнтир молоді. – С. 78–79. – Бібліогр.: с. 79 (4 назви).

 52. Телячий Ю. В. Слідча справа Микити Годованця як джерело дослідження його біографії 1917–1920 рр. – С. 79–80. – Бібліогр.: с. 80 (14 назв).

 53. Федьков О. М. На зорі парламентаризму: епізод з виборів до Державної Думи Російської імперії на початку ХХ ст. – С. 81–82. – Бібліогр.: с. 82 (14 назв).

 54. Філінюк А. Г. Господарське освоєння росіянами Правобережної України на межі ХVІІІ–ХІХ століть. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 83–84 (18 назв).

 55. Хоптяр Ю. А. Голод та голодомор на Поділлі (20–30 рр. ХХ ст.). – С. 84–85. – Бібліогр.: с. 85 (5 назв).

 56. Юга О. А. Позиція польського короля Яна Казимира щодо “української проблеми” наприкінці 1648 року. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 86 (11 назв).

 57. Юришинець І. П. Абсурд, людина та історія у творчості Альбера Камю. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (10 назв).

 58. Заводовський А. А. Політичні репресії проти православного населення Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (18 назв).


Секція фізико-математичних наук


 1. Андруховський А. Б. Інтеграція системи тестування із сервісами Microsoft Windows Live. – С. 91–92. – Бібліогр.: с. 92 (10 назв).

 2. Атаманчук П. С., Бордюг О. В. Самоосвітня діяльність студентів з використанням інформаційно-комунікативних технологій. – С. 92–94. – Бібліогр.: с. 93–94 (8 назв).

 3. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В. Дослідження рН характеристик природних розчинів в курсі БЖД. – С. 94–96. – Бібліогр.: с. 95–96 (2 назви).

 1. Беркещук М. В. Електрохімічні конденсатори. Принцип накопичення заряду. Основні параметри та шляхи їх покращення. – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (10 назв).

 2. Власов В. А. Побудова алгоритмів методом послідовного уточнення. – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 99 (2 назви).

 3. Водяник І. І. Планування обчислювальних експериментів для визначення шляхів оптимізації показників кочення. – С. 99. – Бібліогр.: с. 99 (2 назви).

 4. Гаєвська А. В. Фрактали і фрактальна розмірність. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (2 назви).

 5. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гудима У. В. Теореми існування екстремального елемента для задачі найкращої відносно деякої псевдометрики апроксимації компактнозначного відображення множинами однозначних відображень з додатковим обмеженням. – С. 101–104. – Бібліогр.: с. 103 (4 назви).

 6. Гнатюк Ю. В., Гнатюк В. О., Гудима У. В. Апроксимація неперервного компактнозначного відображення множиною неперервних однозначних відображень з додатковим обмеженням. – С. 104–107. – Бібліогр.: с. 106–107 (10 назв).

 7. Годич В. І., Годич Н. Т. Спектр і резольвента замкненого -лінійного оператора. – С. 107–109. – Бібліогр.: с. 108–109 (5 назв).

 8. Грабовський С. В. Рекомендації та підходи до написання методичних розробок теоретичних і практичних занять для підготовки студентів у ВНЗ. – С. 109–110.

 9. Громик А. П., Конет І. М. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах. – С. 110–112. – Бібліогр.: с. 112 (16 назв).

 10. Гудима У. В., Гнатюк Ю. В., Гнатюк В. О. Теореми існування екстремального елемента для задачі найкращої у розумінні опуклої ліпшіцевої функції рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень з додатковим обмеженням. – С. 112–114. – Бібліогр.: с. 114 (8 назв).

 11. Данильчук М. П., Мулик В. П., Курніцька Н. П. З досвіду викладання математики на основі інтерактивних технологій. – С. 114–116. – Бібліогр.: с. 116 (5 назв).

 12. Дембіцька С. В. Реалізація принципу професійної спрямованості в процесі вивчення фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічного профілю. – С. 116–117.

 13. Збаравська Л. Ю. Побудова професійно спрямовних завдань та задач з фізики в системі навчання майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (6 назв).

 14. Іванюк В. А. Апроксимація складних передатних функцій правильними С-дробами. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 (2 назви).

 15. Ковальська І. Б. Наближення аналітичних функцій сумами Рогозинського. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (3 назви).

 16. Кріль С. О. Достатні умови збіжності модифікованого проекційно-інтеративного методу роз’язування інтегро-функціональних рівнянь з малою не лінійністю. – С. 122–124. – Бібліогр.: с. 124 (7 назв).

 17. Криськов А. А., Рачковський О. М. Дослідження роботи двотактного лавинного підсилювача. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (7 назв).

 18. Криськов Ц. А., Тимків О. М. Вплив відпалу плівок CuInS2 на їх електричні властивості. – С. 126–127. – Бібліогр.: с. 127 (6 назв).

 19. Кух О. М. Використання інтерактивних технологій у навчанні дидактики фізики. – С. 128.

 20. Михацький М. А. Задача Неймана для рівняння випадкових коливань круглої мембрани. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (3 назви).

 21. Ніколаєв О. М., Панчук О. П. Використання завдань еталонного змісту у вивченні курсу «Технічні засоби навчання». – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (5 назв).

 22. Оленюк І. В. Особливості комп’ютерного тестування в тематичному та підсумковому контролі рівня якості знань студентів з фізики. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 134 (5 назв).

 23. Павлюк О. М. Експериментальна діяльність учнів початкових класів. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (2 назви).

 24. Поведа Т. П. Самостійна робота студента-майбутнього вчителя фізики: організація та змістове наповнення. – С. 135–138. – Бібліогр.: с. 138 (11 назв).

 25. Пташнік Л. І. Методичні аспекти навчання студентів проектно-технологічній діяльності. – С. 138–139.

 26. Роздобудько М. О. Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні фізики в навчальних закладах I-III рівнів акредитації. – С. 139–141. – Бібліогр.: с. 141 (7 назв).

 27. Розумовська О. Б. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики та фізики. – С. 142–143. – Бібліогр.: с. 142–143 (4 назви).

 28. Семенишена Р. В. Освіта в Україні в контексті світового освітнього процесу. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (7 назв).

 29. Семерня О. М. Цілезорієнтоване результативне навчання в спеціальному курсі «Інноваційні технології навчання фізики». – С. 145–149. – Бібліогр.: с. 149 (14 назв).

 30. Смалько О. А. Добір Інтернет-ресурсів для підтримки вивчення курсу «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі». – С. 149–154.

 31. Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Про методику використання нових інформаційних технологій при вивченні графіків тригонометричних функцій в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів. – С. 154–157. – Бібліогр.: с. 157 (4 назви).

 32. Сморжевський Ю. Л. Про диференційоване формування в учнів прийому переформулювання задач на уроках стереометрії. – С. 158–159. – Бібліогр.: с. 159 (3 назви).

 33. Сорич А. В., Сорич В. А., Сорич Н. М. Сумісне наближення сумами Фур'є деяких класів аналітичних функцій. – С. 160–162. – Бібліогр.: с. 162 (6 назв).

 34. Циганівський М. С. Формула включень та виключень в курсі «Дискретна математика». – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (2 назви).

 35. Чернецький І. С. Відкрита демонстраційна олімпіада з фізики як визначник розвитку креативного мислення учнів. – С. 164–167. – Бібліогр.: с. 167 (6 назв).

 36. Чорна О. Г. Деякі аспекти вирішення питань викладання основ безпеки життєдіяльності. – С. 167–169. – Бібліогр.: с. 168–169 (4 назви).

 37. Щирба В. С. Моделювання візуальних компонентів управління. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (2 назви).

 38. Щирба О. В. Метод внутрішньої точки. – С. 170–171. – Бібліогр.: с.171 (4 назви).

 39. Федорчук В. А. Ідентифікація та чисельне моделювання нелінійних елементів електромеханічних систем. – С. 171–173. – Бібліогр.: с. 173 (3 назви).

 40. Мястковська М. О. До історії питання впровадження інформаційних технологій у підготовці вчителя фізики. – С. 173–175. – Бібліогр.: с. 174–175 (3 назви).

 41. Божок А. М., Понеділок В. В., Мястковська М. О. Диференціатор сигналів систем автоматики неелектричного типу. – С. 175–176.


Т. 2.


Секція українського мовознавства та журналістики


 1. Андрухова Т. А. Концепція наукового дослідження «Стилістичне навантаження синтаксичних конструкцій прози Уласа Самчука». – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (4 назви).

 2. Бикова О. М. Художній репортаж на сторінках українських друкованих видань. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (3 назви).

 3. Васьків М. І. Формування теоретико-літературних знань про роман як жанр на уроках української літератури в ЗОШ. – С. 5–9. – Бібліогр.: с. 8–9 (12 назв).

 4. Васьків М. С. Уніфікаційні процеси в романі у віршах «Молодість брата» Л. Первомайського. – С. 9–12. – Бібліогр.: с. 12 (5 назв).

 5. Васьків М. С. Романістика В. Винниченка: між особистим і загальним, національним і загальнолюдським. – С. 12–14. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв).

 6. Витрикуш Г. І. Балада в творчості поетів-шістдесятників. – С. 14–16. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви).

 7. Галайбіда О. В. Вставлені конструкції – засіб створення сатиричного ефекту у художньому тексті. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 17 (5 назв).

 8. Громик Л. І. Поетика публіцистики Євгена Гуцала в інтертекстуальному вимірі. – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 18 (11 назв).

 9. Гудима Н. В. Лексичні запозичення у прозі українських постмодерністів. – С. 19–20. – Бібліогр.: с. 20 (10 назв).

 10. Джурбій Т. О. Образ Тараса Бульби у творах М. Гоголя та М. Старицького. – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 21 (4 назви).

 11. Дзюбак Н. М. До питання про природу комунікативних актів. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (9 назв).

 12. Загоруйко Н. А. Епістолярне відлуння доби: сучасні публікації листування шістдесятників. – С. 22–23. – Бібліогр.: с. 23 (7 назв).

 13. Коваленко Б. О. Деякі словотвірні риси подільського говору (на матеріалі роману “Люборацькі” А. Свидницького). – С. 24–25. – Бібліогр.: с. 25 (3 назви).

 14. Колотило Т. І. Дерево-дуб в етнології подолян. – С. 25–26.

 15. Кріль Т. І. Літературна критика і народний читач: рецепція ранньої творчості Остапа Вишні (1919–1929 рр.). – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (7 назв).

 16. Кукуруза Ю. В. Категорія зобов’язання в юридичних текстах. – С. 28–29. – Бібліогр.: с. 28–29 (3 назви).

 17. Лаврусевич Н. О., Атаманюк О. В. Проблема національного образу героя в художньому творі. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (12 назв).

 18. Ладиняк Н. Б. Підготовка студентів-словесників до використання комп’ютера у професійній і навчальній діяльності. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (6 назв).

 19. Мазурик І. І., Кудрявцев М. Г. Художня концепція викривального процесу: Г. Белль та О. Гончар проти війни. – С. 31–32. – Бібліогр.: с. 32 (6 назв).

 20. Маркітантов Ю. О. Українська жаргонологія як джерело поповнення фразеологічної системи української мови. – С. 33–34. – Бібліогр.: с. 34 (10 назв).

 21. Маркітантова В. Ю. Проблемні питання інфінітивних речень в українській мові. – С. 35. – Бібліогр.: с. 35 (10 назв).

 22. Марчак Т. А. Імпресіоністично-симовлістський характер циклу поезій В. Чумака “Мрійновтома”. – С. 36. – Бібліогр.: с. 36 (2 назви).

 23. Марчук Л. М. Прагматика текстів жіночої прози Галини Тарасюк. – С. 37. – Бібліогр.: с. 37 (4 назви).

 24. Матусевич Л. М. Комунікативна природа мовленнєвих жанрів заборони та дозволу. – С. 38–39. – Бібліогр.: с. 39 (7 назв).

 25. Мозолюк О. М. Темпоральні словосполучення говірки села Микитинці Косівського району Івано-Франківської області. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (8 назв).

 26. Мужеловська Л. В. Робота з удосконалення орфографічних умінь і навичок студентів-філологів: комплексний підхід. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (2 назви).

 27. Насмінчук Г. Й. Роман «Євангеліє від Томи» Р. Іваничука як літературна містифікація. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 42 (7 назв).

 28. Насмінчук І. А. Формозмістова єдність у прозі Марії Матіос. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (9 назв).

 29. Пантелей І. А. Осуд кріпосництва і невільництва як суспільного зла в українській та американській літературі (за творами Марка Вовчка «Інститутка» та «Хатина дядька Тома» Г. Бічер-Стоу). – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 44 (4 назви).

 30. Потапчук І. М. Народна етимологія мікротопонімів (на матеріалі с. Романівка та Голенищево Чемеровецького району Хмельницької області). – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (4 назви).

 31. Почапська О. І. Друковані періодичні видання та їх інтернет-версії: фактори, що забезпечують успішну інтеграцію в сучасний комунікативний процес. – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (7 назв).

 32. Починок Л. І. Жанр балади у творчості Т. Шевченка, Й. В. Гете і Ф. Шиллера: компаративний аспект. – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (3 назви).

 33. Прокоф’єв І. П. Окремі грані поетики Ояра Вацієтіса крізь компаративну призму. – С. 49–50. – Бібліогр.: с. 50 (8 назв).

 34. Рарицький О. А. “Людина, внутрішньо визволена у самознайденні”: Василь Стус в оцінці Юрія Шевельова. – С. 50–51. – Бібліогр.: с. 51 (4 назви).

 35. Розумяк Н. М. Основні різновиди найменування особи в антропонімійній системі української мови. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 53 (4 назви).

 36. Свідрук О. О. Лексико-семантичні явища у сучасній українській мові: ґендерний підхід. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (5 назв).

 37. Сірант А. М. Художній концепт як фрагмент концептосфери художньої картини світу. – С. 54–55. – Бібліогр.: с. 55 (6 назв).

 38. Тімофєєв А. В. Блакитний/синій кольори як вияв принципу моральності в ліриці Б.-І. Антонича. – С. 55–58. – Бібліогр.: с. 58 (7 назв).

 39. Товкайло С. Р. Історизми в романі П. Загребельного «Тисячолітній Миколай». – С. 58–59. – Бібліогр.: с. 59 (4 назви).

 40. Чепурняк А. М. Ернонімія як розділ ономастики сучасної української мови. – С. 59–61. – Бібліогр.: с. 61 (9 назв).

 41. Чепурняк Т. О. Душевні переживання та конфлікти як форма авторського самовираження у поезіях в прозі Ольги Кобилянської та Ірини Вільде. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (12 назв).

 42. Чопик М. П. Мовна особистість у культурному просторі. – С. 63–65. – Бібліогр.: с. 64–65 (17 назв).

 43. Чопик Я. М. Мова у світоглядній парадигмі особистості. – С. 65–66. – Бібліогр.: с. 66 (12 назв).

 44. Шевчук В. В. Природа народних мікротопонімів із Поділля. – С. 66–67. – Бібліогр.: с. 67 (8 назв).

 45. Шеремета Н. П. Психологічний аспект лінгвоциду в Україні. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (8 назв).

 46. Щегельський В. В. «Десь тут була подоляночка»: порівняльно-текстологічний аналіз. – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 71 (40 назв).


Секція педагогіки


 1. Ватаманюк Г. П. Сутність, зміст та характеристика гри як провідної діяльності дошкільника. – С. 72–73. – Бібліогр.: с. 73 (14 назв).

 2. Вонсович В. П. Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності. – С. 73–74. – Бібліогр.: с. 74 (4 назви).

 3. Герасім'юк Н. Ю. Емоційний фактор у вихованні особистості. – С. 75–76. – Бібліогр.: с. 75–76 (6 назв).

 4. Дутко О. М. М. Костомаров і україномовне підручникотворення у наддніпрянській Україні ХІХ століття. – С. 76–77. – Бібліогр.: с. 77 (6 назв).

 5. Желізник М. Д. Особистісний саморозвиток вчителя в умовах неперервної професійної освіти. – С. 77–78.

 6. Ковальчук Г. П. Народна педагогіка про виховання виробничо-трудових якостей молодого покоління. – С. 78–80. – Бібліогр.: с. 79–80 (7 назв).

 7. Конькова Т. І. Використання активних форм і методів навчання у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 81 (4 назви).

 8. Пірожак С. В. Становлення і розвиток зарубіжної реформаторської педагогіки на початку ХХ століття. – С. 81–82. – Бібліогр.: с. 82 (6 назв).

 9. Присакар В. В. Вплив міжетнічної взаємодії в державі на теорію та практику етновиховної діяльності. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 84 (5 назв).

 10. Собко Ю. Ю. Впровадження ідеї ступеневої освіти М. Дарманським. – С.84–85 . – Бібліогр.: с. 85 (3 назви).

 11. Третяк О. М. Основи підготовки вчителя до впровадження інтерактивних технологій педагогічного процесу. – С. 85–86.

 12. Федорчук Е. І. Проблеми реалізації вимог Болонського процесу в діяльності кафедри. – С. 86–88. – Бібліогр.: с. 88 (2 назви).

 13. Франчук Т. Й. Фактори формування привабливості педагогічної професії. – С. 88–89.

 14. Ярова М. В. Внесок подільських педагогів-музикантів у вокальну-хорову освіту України (кінець XIX – початок XX сторіччя). – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (3 назви).


Секція природничих наук


 1. Гаращук І. В. Екологічне навчання та виховання під час вивчення фізики. – С. 91–92. – Бібліогр.: с. 92 (5 назв).

 2. Головко О. Ф., Головко В. О. Структура інфікування вірусом імунодефіциту людини (за результатами аналізу групи ВІЛ-інфікованих зареєєстрованих по Хмельницькій області). – С. 92–93. – Бібліогр.: с. 93 (5 назв).

 3. Гордій Н. М. Спектр трофічних зв’язків гусені родин Papilionidae та Pieridae Кам’янецького Придністров’я. – С. 93–94. – Бібліогр.: с. ( назв).

 4. Гуменюк І. Д. Етилен в житті рослин. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 94–95 (10 назв).

 5. Дем’янчук Л. С., Дем’янчук М. В. Види лекцій та їх особливості. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 95–96 (3 назви).

 6. Дем’янчук М. В., Дем’янчук Л. С. Формування основних понять та принципів хімічної екології в процесі викладання курсу неорганічної та аналітичної хімії. – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (4 назви).

 7. Дребет М. В., Ліщук А. В. Дрібні ссавці (Muriformes, Rodentia) у живленні сови вухатої на території ботанічного заказника "Панівецька дача". – С. 97–98. – Бібліогр.: с. 98 (13 назв).

 8. Душанова Т. В. Методика безконтактної дистанційної оцінки екопсихологічних станів працюючих в умовах виробничого середовища. – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 99 (5 назв).

 9. Жиловський В. І., Кучинська О. П., Носонова О. Ю. Аналіз екологічних наслідків літньої повені в басейні річки Дністер. – С. 99–101. – Бібліогр.: с. 101 (13 назв).

 10. Казанішена Н. В. Особливості ставлення до природи та природоохоронної діяльності студентів природничих спеціальностей. – С.101–102 . – Бібліогр.: с. 102 (1 назва).

 11. Карбовська Ж. А. Поділ лісів Кам’янець-Подільського Придністров'я на групи та категорії захисності. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 103 (4 назви).

 12. Касіяник І. П. Еколого-географічний аналіз проблем, що зумовлені розбалансованою структурою природокористування в межах Красилівсько-Ярмолинецький фізико-географічного району. – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (2 назви).

 13. Касіяник І. П., Любинська І. Б., Мисько В. З., Чернюк Г. В. Загальна оцінка ландшафтів Хмельницької області для відпочинку. – С. 105–107. – Бібліогр.: с. 107 (4 назви).

 14. Коваль Т. В., Присяжнюк Т. В. Міжпредметні зв’язки та інтеграція на уроках хімії як шлях до формування наукового світогляду студентів. – С.107–108 . – Бібліогр.: с. 108 (4 назви).

 15. Коваль Т. В. Вивчення обміну речовин в курсі біохімії. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (5 назв).

 16. Козак М. І. Природні зміни вищої водної рослинності на території НПП «Подільські Товтри». – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (6 назв).

 17. Колодій В. А. Schivereckia podoliса (Besser) Andrz. ex DC. як об’єкт навчально-виховного процесу з біології у школах Кам’янець-Подільського району. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (12 назв).

 18. Крачан Т. М., Овчарук О. В. Проблемний підхід в постановці занять з дисципліни "Хімія". – С. 112. – Бібліогр.: с. 112 (6 назв).

 19. Любінська Л. Г., Рябий М. М. Кущі та кущики у флорі НПП «Подільські Товтри». – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (10 назв).

 20. Лясота О. Л., Придеткевич С. С. Рекреаційне зонування природних комплексів Хмельницького Придністров’я. – С. 114–115. – Бібліогр.: с. 115 (4 назви).

 21. Лясота О. Л., Чернюк Г. В., Матвійчук Б. В. Формування у студентів світогляду на взаємодію суспільства і природи при вивченні загального землезнавства. – С. 116–117. – Бібліогр.: с. 117 (5 назв).

 22. Мисько В. З. Рекреаційний потенціал території Національного природного парку ”Подільські Товтри“ на прикладі Кам’янецького Надзбруччя. – С. 117–119. – Бібліогр.: с. 119 (3 назви).

 23. Мосендз Т. М. До питання про вплив іонізуючого випромінювання на функціональний стан органів травлення. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 (10 назв).

 24. Одукалець І. О., Кучинська О. П., Дем'янова О. В. Формування екологічної свідомості засобами музейної діяльності. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (3 назви).

 25. Оптасюк О. М. Порівняльно-морфологічна характеристика вегетативних органів видів роду Linum L. у флорі України. – С. 121–123. – Бібліогр.: с. 122–123 (18 назв).

 26. Плахтій П. Д. Використання бджолиного меду в харчуванні і оздоровленні спортсменів. – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (10 назв).

 27. Прохацька Г. І. Роль хімічного експерименту у формуванні наукового світогляду студентів. – С. 124–125. – Бібліогр.: с. 125 (4 назви).

 28. Рибак І. П. Науково-методичне забезпечення у вивченні агропромислових і продовольчих комплексів: порівняльний підхід. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (3 назви).

 29. Роговик Л. Й. Організація самостійної роботи студентів при вивченні органічної хімії. – С. 126–127. – Бібліогр.: с. 127 (7 назв).

 30. Рубановська Н. В. Рід Аllium (Tourn.) L. у форі Волино-Поділля. – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (12 назв).

 31. Сивий М. Я. Глауконіт Середнього Подністров’я – ресурси та можливості ефективного використання. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (2 назви).

 32. Суботіна Г. А. Активізація самостійної діяльності студентів при вивченні хімічних дисциплін. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (5 назв).

 33. Сущева І. В. Оцінка життєдіяльності молодших підлітків гімназії та загальноосвітньої школи. – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (4 назви).

 34. Сьомко А. М., Цвігун Б. Я., Романова Н. А. Метаболічний синдром, гіпогонадизм і їх зв’язок з сексуальною дисфункцією. – С. 132. – Бібліогр.: с. 132 (4 назви).

 35. Тарасенко М. О. Гніздування кропив’янки рябогрудої в умовах чагарниковго степу Кам’янецького Придністров’я. – С. 133. – Бібліогр.: с. 133 (4 назви).

 36. Трофімова Л. С. Залежність величини темнового струму кремнієвих пластин від процесів обробки. – С. 134. – Бібліогр.: с. 134 (7 назв).

 37. Федорчук І. В., Леонтюк А. В. Гідротермічний режим Ладижинського водосховища. – С. 135–136. – Бібліогр.: с. 136 (3 назви).

 38. Царик Л. П., Царик П. Л. Територіально-функціональна структура природно-заповідного фонду (ПЗФ) Хмельницької області: Історичний ракурс, сьогодення, перспектива. – С. 136–138. – Бібліогр.: с. 138 (3 назви).

 39. Циганівська О. І. Особливості тестування стану постави у юнацькому віці. – С. 138–139. – Бібліогр.: с. 139 (5 назв).

 40. Чернюк Г. В., Лихолат В. К. Результати палінологічних досліджень голоценових відкладів долини Прута. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (4 назви).

 41. Чернюк Г. В., Мисько В. З. Методика ландшафтно-екологічних досліджень малих територій у наукових роботах студентів природничого факультету. – С. 141–142. – Бібліогр.: с. 142 (7 назв).

 42. Шаравара В. В. Аналіз ландшафтно-деструкційних процесів на території НПП “Подільські Товтри”. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (7 назв).


Т. 3.


Секція літературознавства


 1. Атаманчук В. П. Смислова багатоманітність у новелі Мілорада Павича «Ловці снів». – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (1 назва).

 2. Гільдебрант К. Й. Історико-культурний дискурс програми «сердитих молодих людей». – С. 5–6. – Бібліогр.: с. 6 (4 назви).

 3. Голубишко И. Ю. Пейзажная деталь в рассказе В. Г. Короленко «Двадцатое число». – С. 6–8. – Бібліогр.: с. 7 (3 назв).

 4. Іконнікова М. В. Проблема жанру антиутопії в контексті ідей М. М. Бахтіна. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (1 назва).

 5. Кеба О. В. Інтертекстуальний вимір художньої антропоніміки. – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 9–10 (11 назв).

 6. Кеба Т. В. Инверсия как художественное средство в лирике И. Анненского. – С. 10–11. – Бібліогр.: с. 11 (6 назв).

 7. Колупаєва О. М. Архітектоніка сонета італійського типу. – С. 11–12. – Бібліогр.: с. 12 (5 назв).

 8. Кшевецький В. С. Поема «Скрипонька» Миколи Вороного як зразок полістрофічної нерівнострофічної структури. – С. 13–14. – Бібліогр.: с. 14 (6 назв).

 9. Лаврова А. О. Пространственно-временная мотивика цикла «Записки юного врача» М. А. Булгакова. – С. 15–17. – Бібліогр.: с. 16–17 (7 назв).

 10. Литвинюк О. М. Переплетення трагічного та комічного в інтерпретації античних сюжетів (на матеріалі роману “Кентавр” Джона Апдайка). – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 17–18 (4 назви).

 11. Мазій Н. М. Усвідомлення соціальної справедливості дитиною – як одна з основних етнокультурних рис США в американській літературі ХХ сторіччя (на метріалі твору Харпер Лі “Вбити пересмішника”). – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 18–19 (4 назви).

 12. Маковська Ю. М. Проблема емансипації в “Украденому щасті” І. Франка. – С. 19–21. – Бібліогр.: с. 21 (18 назв).

 13. Мельничук И. Н. Особенности трактовки «женского вопроса» Ф. М. Достоевским в “Дневнике писателя”. – С. 22–23. – Бібліогр.: с. 23 (7 назв).

 14. Мельнишина Т. П. Категорія інтертекстуальності в літературознавчому дискурсі. – С. 23–24. – Бібліогр.: с. 24 (9 назв).

 15. Миколайчук А. І. Наратологічні особливості роману У. Фолкнера “Крик і шал”. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 25 (4 назви).

 16. Мітроусова Т. В. Своєрідність Міфологізму в романі Дж. Джойса “Фіннеганів Помин”. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (4 назви).

 17. Остапенко И. В. Пейзажный дискурс в мифопоэтическом измерении. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (5 назв).

 18. Попадинець О. О. Модель історичного роману В. Скотта як фундатора жанру. – С. 28–30. – Бібліогр.: с. 30 (8 назв).

 19. Рейда А. А. Своеобразие лиризма в поэме Е. А. Баратынского «Эда». – С. 30–32 – Бібліогр.: с. 32 (5 назв).

 20. Салтанова І. М. Взаємодія ряду конструктивних планів у романі Ремарка «Тріумфальна арка». – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (8 назв).

 21. Семелюк Р. М. Проблема сюжетної організації в оповіданнях А. П. Чехова і Дж. Джойса. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 34–35 (6 назв).

 22. Ситник Н. В. Жанрова своєрідність фентезі в контексті суміжних жанрів. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (5 назв).

 23. Ситник О. В. Функції повторів у художньому мовленні В. Фолкнера і М. Хвильового. – С. 36–37. – Бібліогр.: с. 37 (9 назв).

 24. Сірант А. М. Концепція авторського «Я» як елемент художньої картини світу. – С. 38. – Бібліогр.: с. 38 (3 назви).

 25. Стахнюк Н. О. Письменницький щоденник як паралітературне явище. – С. 39. – Бібліогр.: с. 39 (10 назв).

 26. Титянин К. А. Дидро и лесков о врожденной религиозности. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (10 назв).

 27. Фоміна Г. В. Трансформація міфологічних образів в оповіданні Ф. Дюрренматта “Смерть Піфії”. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (3 назви).

 28. Хоптяр А. О. Модерністський та філософський ракурс світу ідей В. Вулф. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (8 назв).

 29. Черніков І. М. Универсальный изоморфизм как организующее начало русского Символистского исторического романа. – С. 44–46. – Бібліогр.: с. 46 (11 назв).

 30. Шаповал О. Г. Своєрідність художнього часу й простору в романі В. Ґолдінґа «Видима темрява». – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (3 назви).

 31. Шулик П. Л. Проблеми вивчення постмодерністської літератури в школі. – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (11 назв).

 32. Яремчук І. М. Притчеподібні вірші Е. Рота: ступінь дослідженості і лексико-стилістичні характеристики. – С. 49–50. – Бібліогр.: с. 50 (5 назв).


Секція мовознавства


 1. Абрамович С. Д. Культурна самоідентифікація особистості. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (8 назв).

 2. Балакірєва Т. І. Розвиток особистості студента у процесі навчання іншомовного спілкування. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (4 назви).

 3. Березіна Р. С. Some Peculiarities of Cockney as a Kind of English Slang. – С. 54–55. – Бібліогр.: с. 55 (6 назв).

 4. Білоусова Т. П. Образование дериватов-синонимов от фразеологизмов в современном русском языке. – С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (4 назви).

 5. Бондар С. П. Організація профільного навчання старшокласників в Україні. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (7 назв).

 6. Боднарчук Т. В. Сучасні концепції та моделі білінгвальної освіти. – С. 57–59. – Бібліогр.: с. 58 (4 назви).

 7. Братиця Г. Г. Практична складова ступеневого навчання у Рурському університеті м. Бохум (Німеччина). – С. 59–60. – Бібліогр.: с. 60 (2 назви).

 8. Вишневська Н. В. Формування мотивів професійно-педагогічної самоосвіти вчителів іноземних мов в системі післядипломної освіти. – С. 60–61. – Бібліогр.: с. 61 (9 назв).

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи