Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка18/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Т. 5.


Секція психології


 1. Бігун Н. І. Теоретичні проблеми виявлення підліткових депресивних розладів. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (10 назв).

 2. Білецька І. М. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (5 назв).

 3. Богуцька Т. О. Особливості психофізіологічного розвитку дошкільників. – С. 5–6. – Бібліогр.: с. 6 (9 назв).

 4. Гончарук Н. М. Статусна психотерапія як метод роботи з учнями, ізольованими у колективі однолітків. – С. 6–8. – Бібліогр.: с. 8 (5 назв).

 5. Гудима О. В., Співак Л. М. Психолого-педагогічні детермінанти морального становлення особистості в юнацькому віці. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (2 назви).

 6. Данчук Ю. П. Особливості уявлень про вольові риси особистості у підлітків. – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 10 (4 назви).

 7. Жиляк Н. В. Функціональний взаємозв’язок рівнів побудови рухів за М. О. Бернштейном. – С. 10–11. – Бібліогр.: с. 11 (5 назв).

 8. Максимчук Н. П. Психологічні особливості духовних цінностей в становленні особистості майбутнього вчителя. – С. 11–12. – Бібліогр.: с. 12 (2 назви).

 9. Мар’яніна Н. О. Вплив системи Марії Монтессорі на психічний розвиток дітей дошкільного віку. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (2 назви).

 10. Мацуляк Л. А. Батьківська сім’я як основа формування у молоді ідеалу подружнього життя. – С. 13–14. – Бібліогр.: с. 14 (3 назви).

 11. Михальський А. В., Грубляк В. Т. Роль психотравми у виникненні психічних розладів. – С. 14–15. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).

 12. Михальська С. А. Анімалотерапія як вид психотерапевтичної допомоги. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 16 (3 назви).

 13. Михальська Ю. А. Етапи еволюції у формуванні людини сучасного типу. – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 17–18 (6 назв).

 14. Молєв В. П. Лікування депресивних розладів у осіб літнього віку із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу легень. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (14 назв).

 15. Муляр О. А. Формування позитивних мотивів учіння старших дошкільників. – С. 19–20. – Бібліогр.: с. 20 (5 назв).

 16. Олійник С. В. Психологічні особливості внутрішньоособистісної конфліктності школярів на тлі психічних порушень. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (7 назв).

 17. Осіпова Н. Л. Клініко-етіологічні аспекти олігофренії. – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 24 (5 назв).

 18. Палилюлько І. М. Теоретичні аспекти дослідження проблеми моральних цінностей у юнацькому віці. – С. 24–25. – Бібліогр.: с. 25 (9 назв).

 19. Подкопаєва Ю. В. Формування духовних ідеалів у дітей молодшого шкільного віку. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 26 (5 назв).

 20. Ренке С. О. Інтеріоризація як центральний механізм когнітивного розвитку. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (9 назв).

 21. Романюк Л. В. Психологічні умови становлення цінностей особистості в системі вищої освіти. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (2 назви).

 22. Савицька О. В. Системний підхід до дослідження психологічної готовності до професійної діяльності. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (2 назви).

 23. Сич В. М. Психологічні особливості організаційної поведінки та взаємодія персоналу. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (4 назви).

 24. Сімко А. В., Сімко Р. Т. Мета і завдання психології професійної діяльності в органах внутрішніх справ. – С. 31–32. – Бібліогр.: с. 32 (3 назви).

 25. Сімко Р. Т., Сімко А. В. Особливості тілесно – орієнтованої психотерапевтичної техніки розробленої І. Рольф. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (5 назв).

 26. Скорич Л. П. Гендерний компонент у підготовці практичних психологів. – С. 33–34. – Бібліогр.: с. 34 (4 назви).

 27. Славіна Н. С. Проблеми наркоманії серед молоді та профілактика хімічної залежності. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (4 назви).

 28. Співак Л. М., Гудима О. В. Особливості використання проективних методів дослідження «Я-концепції» особистості в молодшому шкільному віці. – С. 36–37. – Бібліогр.: с. 37 (6 назв).

 29. Столяренко О. Б. Психологічні особливості взаємовідносин учнів у різновікових групах малокомплектних шкіл. – С. 37–38. – Бібліогр.: с. 38 (6 назв).

 30. Татаурова-Осика Г. П. Психологія уникнення найпоширеніших помилок при виборі професії. – С. 38–39. – Бібліогр.: с. 39 (3 назви).

 31. Толков О. С. Психологічні особливості введення організаційних змін у вищих навчальних закладах. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (5 назв).

 32. Чайковська О. М. Формування духовного світу учнів у позашкільній діяльності. – С. 40–42. – Бібліогр.: с. 42 (6 назв).

 33. Чеканська О. А. Вплив трудової психотерапії на психіку душевнохворого в історії психології на Поділлі в кінці ХІХ – початку ХХ століття. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (19 назв).

 34. Шинкарюк А. І., Шинкарюк В. А. Особливості тілесно-орієнтованої психотерапевтичної техніки, розробленої Ф. Александером. – С. 44. – Бібліогр.: с. 44 (5 назв).

 35. Шинкарюк В. А., Шинкарюк А. І. Особливості тілесно-орієнтованого психотерапевтичного методу розробленого М. Фельденкрайсом. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (3 назви).


Секція корекційної та соціальної педагогіки і психології


 1. Басалюк Н. М. Теоретичний аналіз проблеми професійної компетентності педагога. – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (7 назв).

 2. Бєлова О. Б. Вплив сімейного виховання на розвиток агресивної поведінки у дошкільників з ПМР. – С. 49–50. – Бібліогр.: с. 50 (5 назв).

 3. Білюк О. Г. Рання діагностика мовленнєвих порушень – запорука успішного їх подолання. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 51 (6 назв).

 4. Бонецька О. М. Конотативні компоненти категорії квантитативності. – С. 52. – Бібліогр.: с. 52 (3 назви).

 5. Бугера Ю. Ю. Корекція уваги у дітей з розумовою відсталістю. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (6 назв).

 6. Вержиховська О. М. Зміст та методика вивчення ставлення дітей з розумовою відсталістю до етичних норм та застосування моральних знань у поведінці. – С. 54–55. – Бібліогр.: с. 55 (2 назви).

 7. Гаврилов О. В. Особливості розвитку процесів сприймання та відчуття дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю . – С. 55–57. – Бібліогр.: с. 57 (7 назв).

 8. Галецька Ю. В. Організація роботи педагога з девіантними дітьми. – С. 57–59. – Бібліогр.: с. 59 (4 назви).

 9. Гевчук Н. С. Особливості роботи соціального гувернера з дітьми дошкільного віку. – С. 59–60. – Бібліогр.: с. 60 (3 назви).

 10. Гудима О. В. До проблеми соціальної реабілітації підлітків з девіантною поведінкою. – С. 60–62. – Бібліогр.: с. 62 (7 назв).

 11. Дідик Н. М. Особливості професійних деформацій практичного психолога. – С. 62–65. – Бібліогр.: с. 65 (7 назв).

 12. Завальнюк О. О. Роль педагога у процесі інтеграції дітей з вадами психофізичного розвитку. – С. 65–66. – Бібліогр.: с. 66 (7 назв).

 13. Коваль Н. І. Стан проблеми громадянського виховання старшокласників у практиці допоміжних шкіл. – С. 66–68.

 14. Козак А. В. Особливості використання спонукально-репродуктивних методів навчання природознавству у допоміжній школі. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (2 назви).

 15. Константинів О. В. Родові травми як причина виникнення дитячого церебрального паралічу. – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 71 (7 назв).

 16. Копилова О. Л. Особливості підвищення рівня мисленнєвої діяльності у молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення. – С. 71–72. – Бібліогр.: с. 72 (5 назв).

 17. Корнєва О. В. Актуальність проблеми підвищення кваліфікації вчителів – логопедів. – С. 72–74. – Бібліогр.: с. 74 (3 назви).

 18. Купчак О. М. Сучасні погляди на формування у дітей з порушеннями мовлення потреби у спілкуванні. – С. 74–75. – Бібліогр.: с. 75 (5 назв).

 19. Левицький В. Е. Розвиток якостей читання у школярів з порушеним інтелектом молодшого шкільного віку. – С. 76–77. – Бібліогр.: с. 77 (6 назв).

 20. Мельник Ж. В. Міжособистісне спілкування з ровесниками як чинник формування “Я-концепції” підлітків. – С. 77–80. – Бібліогр.: с. 79–80 (4 назви).

 21. Миронова С. П. Проблеми особистості та професійної діяльності вчителя-дефектолога у період становлення української олігофренопедагогіки. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 81 (11 назв).

 22. Романишина О. В. Підготовка сімейних гувернерів до взаємодії з членами родини дошкільника. – С. 82–83. – Бібліогр.: с. 83 (5 назв).

 23. Рудзевич І. Л. Формування психологічної моделі оптимізації педагогічної взаємодії. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 84 (3 назви).

 24. Ружицька Л. І. Принципи розвиваючого навчання у загальній та спеціальній педагогіці. – С. 84–86. – Бібліогр.: с. 86 (6 назв).

 25. Сербалюк Ю. В. До питання становлення соціальної роботи на Поділлі. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (4 назви).

 26. Співак В. І. Причини виникнення девіантної поведінки у неповнолітніх. – С. 87–90. – Бібліогр.: с. 90 (5 назв).

 27. Форнальчук О. С. Методика дослідження рівнів розвитку самообслуговуючої діяльності дітей-сиріт з вадами інтелекту. – С. 90–92.

 28. Швець О. І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів з вадами інтелекту на уроках читання засобами художньої літературим. – С. 92–93. – Бібліогр.: с. 93 (4 назви).


Секція теорії і практики початкової освіти


 1. Бабюк Т. Й. Характеристика факторів, які впливають на процес виховання здорового способу життя особистості дитини. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (6 назв).

 2. Бацей С. І. Екскурсія як форма вивчення лікарських рослин у початковій школі. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 (3 назви).

 3. Газіна І. О. Музика як чинник особистісного становлення дитини дошкільника в творчій спадщині В. О. Сухомлинського. – С. 97. – Бібліогр.: с. 97 (4 назви).

 4. Галаманжук Л. Л. Характеристика показників фізичного стану дівчаток 3–6 років. – С. 98–100. – Бібліогр.: с. 99–100 ( 14 назв).

 5. Гнатенко О. С. Елементи історизму як засіб інтеграції знань студентів з математики. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (2 назви).

 6. Дмитрієв С. М. Юрій Федькович та національна школа Буковини. – С. 101––102. – Бібліогр.: с. 102 (6 назв).

 7. Запорожан З. Є. До питання професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи. – С. 102–104. – Бібліогр.: с. 104 (8 назв).

 8. Іванова Л. С. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках математики у початкових класах. – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (3 назви).

 9. Ковальчук А. Ф., Ковальчук І. А. Застосування проектувальної діяльності студентів при вивченні змістового модуля "Робота з тканиною і волокнистими матеріалами". – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (3 назви).

 10. Лебідь І. Ю. З історії створення і діяльності педагогічних курсів для вчителів початкової школи (1930–33 рр.). – С. 107–108. – Бібліогр.: с. 108 (10 назв).

 11. Моцик Н. Д., Моцик Р. В. Практичні аспекти формування математичних понять у початкових класах. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (3 назви).

 12. Моцик Р. В. Проблема наступності в навчанні та підготовка до її реалізації майбутніх учителів початкових класів. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (5 назв).

 13. Попова Л. Б. Ейдетика у навчанні грамоти в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – С. 110–112. – Бібліогр.: с. 112 (3 назви).

 14. Попова О. Ю. Інклюзивна освіта в системі педагогічних знань студентів. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (2 назви).

 15. Сурова Т. І. Основні проблеми психічного розвитку особистості. – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (9 назв).

 16. Ткачук Г. П. Технології методичної системи розвивального навчання. – С. 115–117. – Бібліогр.: с. 117 (5 назв).

 17. Тришневська Г. Б. Педагогічні засади формування моральних цінностей у спадщині В. О. Сухомлинського. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (4 назви).

 18. Федорчук В. В. Мікровикладання та його використання в процесі викладання педагогічних дисциплін. – С. 118.


Секція теорії мовознавства і методики

його викладання в початковій школі


 1. Андрієвська Г. А. Лабораторная работа по современному русскому языку. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (4 назви).

 2. Богуш С. В. Лінгводидактичні орієнтири в опрацюванні службових частин мови у сучасній шкільній мовній освіті. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (5 назв).

 3. Бурдаківська Н. М. Проблема синоніміки синтаксичних конструкцій в сучасній українській літературній мові. – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (6 назв).

 4. Дулепа І. Б. Комунікативний підхід при вивченні іноземної мови. – С. 124–125. – Бібліогр.: с. 125 (6 назв).

 5. Горох Г. В. Збагачення мовлення учнів етнокультурознавчими фразеологізмами. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (3 назви).

 6. Каденко В. О. Системність синонімії як лексичної парадигми. Види синонімії. – С. 126–127. – Бібліогр.: с. 127 (4 назви).

 7. Карпалюк В. С. Систематизація знань учнів початкових класів при вивченні теми «Речення». – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (2 назви).

 8. Мартіна О. В. Лексико-граматична характеристика інтерперсональних дієслів. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (2 назви).

 9. Mєлєкєсцева Н. В. Відеофільми як навчальний матеріал для формування в студентів іншомовної соціокультурної компетенції. – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (5 назв).

 10. Торчинська З. К. Роль дитячого фольклору у формуванні особистості. – С. 131–132. – Бібліогр.: с. 132 (5 назв).

 11. Третяк Н. В. Основні тенденції пейоризації газетно-публіцистичного стилю. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 133 (7 назв).

 12. Чисановська Л. Й. Методи та прийоми викладання ділової англійської мови. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (5 назв).


Секція мистецтвознавчих дисциплін


 1. Аліксійчук О. С. Розвивально-терапевтична функція українських народних дитячих музичних ігор. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (3 назви).

 2. Барановська С. А. Самостійність – основа розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музики. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (3 назви).

 3. Беднар В. А. Життя і творча діяльність Олександра Грена. – С. 138–139. – Бібліогр.: с. 139 (3 назви).

 4. Березіна І. В. Жанровість і стилістика у творчості Шевченка-художника. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (8 назв).

 5. Бец О. Д. До питання використання сопілки у загальноосвітній школі. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (3 назви).

 6. Борисова Т. В. Формування умінь і навичок педагогічного керівництва учнівською музично-театральною діяльністю в процесі проходження студентами педагогічної практики. – С. 141–142. – Бібліогр.: с. 142 (2 назви).

 7. Гнатюк В. А. Професійна знакова алегорика ремісничих печаток Кам'янця-Подільського кінця ХІХ століття. – С. 142–144. – Бібліогр.: с. 144 (14 назв).

 8. Карпенко Т. П. Характеристика професійної компетентності педагога-музиканта. – С. 144–145. – Бібліогр.: с. 145 (5 назв).

 9. Карташова Ж. Ю. Творча самостійність як провідна умова формування музичного мислення майбутнього вчителя в процесі фортепіанної підготовки. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (3 назви).

 10. Лабунець В. М. Керівництво учнівським інструментальним колективом як педагогічна проблема. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (3 назви).

 11. Лашко В. І., Лашко Н. С. Невідомі сторінки життя і творчості художника-педагога Івана Мозалевського. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (11 назв).

 12. Майгур Т. В. Художньо-стильові особливості металопластики садиби Дембіцького в Кам'янці-Подільському. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (7 назв).

 13. Маринін І. Г. Народно-танцювальна музика у творчості композитора Поділля Олексія Беца. – С. 151–152.

 14. Мартинюк Л. В. Позашкільний мистецький заклад як сучасна форма виховання і розвитку особистості. – С. 152–154. – Бібліогр.: с. 154 (3 назви).

 15. Негода Б. М. Різноманітні манери малювання у творчості І. Ю. Рєпіна. – С. 154–155. – Бібліогр.: с. 155 (4 назви).

 16. Олійник В. Ф. До питання розвитку технічної майстерності баяніста. – С. 155–157. – Бібліогр.: с. 157 (4 назви).

 17. Печенюк М. А. Викладання курсу “Методика музичного виховання“ в руслі вимог кредитно-модульної системи. – С. 157–158. – Бібліогр.: с. 158 (3 назви).

 18. Попович А. В. Підвищення ефективності педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики в концертмейстерському класі. – С. 158–159. – Бібліогр.: с. 159 (4 назви).

 19. Прядко О. М. Характеристика розвитку української вокальної педагогіки. – С. 160–161. – Бібліогр.: с. 160–161 (6 назв).

 20. Ситник Т. М. Формування та розвиток музичного інтересу підлітків на заняттях художньо-естетичного циклу. – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (4 назви).

 21. Совік Т. В. Аналіз змісту формування музично-естетичної компетентності майбутнього учителя початкових класів. – С. 162–163. – Бібліогр.: с. 163 (2 назви).

 22. Стасюк М. В. Роль музичного виконавства у формуванні музичної культури та світогляду молодших школярів. – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (3 назви).

 23. Табенська Ю. О. Західноєвропейські витоки арт-книжки. – С. 164–165. – Бібліогр.: с. 165 (6 назв).

 24. Урсу Н. О. Теоретичні та методологічні засади вивчення мистецької спадщини католицького чину мендикантів. – С. 165–167.

 25. Чайка М. М., Чайка С. В. Володимир Кабачок – майстер кобзарської справи. – С. 167–168. – Бібліогр.: с. 168 (2 назви).

 26. Чайка М. М., Чайка С. В. До питання виховання співаків на основі досвіду світових та українських майстрів вокалу і вокальної педагогіки. – С. 168–169. – Бібліогр.: с. 169 (7 назв).

 27. Штогрин А. О., Штогрин А. М. Образи сучасників у творчості Олександра Мурашка. – С. 170–171. – Бібліогр.: с. 171 (11 назв).

 28. Шулик А. Г. Народні звичаї та обряди у творчих композиціях Миколи Пимоненка. – С. 171–172. – Бібліогр.: с. 3 ( назви).


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи