Полтавська державна аграрна академія icon

Полтавська державна аграрна академія
Скачати 255.37 Kb.
НазваПолтавська державна аграрна академія
Дата24.08.2012
Розмір255.37 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА І ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії, професор

____________В.І. Аранчій

________________2012 р.


ПРОГРАМА


вступних випробувань

студентів ступеневої підготовки


ОКР ”БАКАЛАВР


за напрямом підготовки 6.110101,

галузі знань 1101 ”Ветеринарія”


ПОЛТАВА 2012


Програму підготували:


Передера С.Б. – декан факультету ветеринарної медицини,
зав. кафедри інфекційної патології, кандидат ветеринарних наук, доцент

Скрипка М.В. – зав. кафедри пат анатомії та патофізіології, доктор ветеринарних наук, професор

Бердник В.П. – зав. кафедри анатомії та фізіології тварин, доктор ветеринарних наук, професор

Локес П.І. – зав. кафедри терапії, кандидат ветеринарних наук, доцент

Передера Ж.О. – зав. кафедри паразитології та ВСЕ, кандидат ветеринарних наук, доцент

Киричко Б.П. – зав. кафедри хірургії та акушерства, доктор ветеринарних наук, професор

Міланко О.О. – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина”, канд. вет. наук, доцент кафедри інфекційної патології


^ Програма розглянута та затверджена

методичною радою спеціальності ”Ветеринарна медицина”

16 лютого 2012 року, протокол № 6.


Відповідальний за випуск – голова методичної ради

спеціальності ”Ветеринарна медицина” Міланко О.О.


Факультет ветеринарної медицини

1. Загальні положення


На програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України і мають середню спеціальну освіту зі спеціальності 5.11010101 кваліфікації фельдшер ветеринарної медицини.

Зарахування студентів на програму підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” відбувається на конкурсній основі, за результатами вступних випробувань, середньому балу атестату та відповідних пільг.

Вступні випробування проводяться у формі тестування з комплексу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін за обсягами програми підготовки фахівців зі спеціальності 5.11010101 ”Фельдшер ветеринарної медицини”, ОКР ”Молодший спеціаліст”. Тестові завдання складаються з двох компонентів:

 1. запитальна (змістовна) частина;

 2. 4 варіанти відповіді, з яких студент вибирає вірну.


Перелік напрямків за якими здійснюється фахово-професійна підготовка:

 • заразні хвороби тварин

 • незаразні хвороби тварин

 • лабораторна діагностика у ветеринарній медицині

 • ветеринарно-санітарна експертиза

 • біотехнологія у ветеринарній медицині

 • патологічна анатомія та судова ветеринарія

 • патологічна фізіологія

 • клінічна фармакологія

 • хірургічна патологіяБакалаврська програма базується на передовому досвіді та програмах наукових досліджень кафедр і дозволяє поряд з отриманням ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки провести фундаментальні наукові дослідження в різних галузях ветеринарної медицини.

Безпосередня підготовка студентів після їх зарахування здійснюється на відповідних кафедрах факультету. Студент зарахований на навчання протягом всього періоду підготовки навчається згідно затвердженого навчального плану за ОКР ”Бакалавр”, напряму підготовки 6.110101 ”Ветеринарна медицина”.

Критерії оцінки вступного випробування:

Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань, по кожному завданню передбачається 4 і більше варіантів відповідей, з яких студент вибирає вірну. Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання тестових завдань становить 100 балів. Кожна вірна відповідь оцінюється як 2 бали.


Питання на вступне тестування бакалаврів:


1

Які цестоди мають неозброєний сколекс?

1.Таеnia solium; 2. Моnіеzіа eхраnzа; 3. Таenia saginata; 4. Таеnіа granulosus.


2

Які з перерахованих антигельмінтиків використовують під час лікування аноплоцефалідозів коней?

1. Дектомакс; 2.Еквалан-паста; З.Вальбазен; 4. Ніклозамід.


3

Через який час після потрапляння в організм тварини трихінели стають статевозрілими?

1. Два місяці; 2. Два-три тижні; 3. Два-п’ять днів; 4. Один місяць.


4

Які із збудників цестодозів мають у гермафродитному членику подвійний статевий апарат?

1. Аноплоцефалідозів коней; 2. Ехінококозу м'ясоїдних;

3. Тизанієзіозу жуйних; 4. Дипілідіозу м'ясоїдних.


5

За яких гельмінтозів дощовий черв'як є проміжним хазяїном збудників захворювань?

 1. Ехінококозу; 2.Трихінельозу; 3. Метастронгільозу; 4. Макраканторинхозу.


6

В який період року проводять ранню хіміопрофілактику гіподермозу ВРХ?

 1. Лютий-квітень; 3.Грудень-листопад;

2.Травень-липень; 4. Вересень-листопад.


7

Які зоофільні мухи викликають міази у тварин?

1. Вольфартова муха; 2. Кімнатна муха; 3. Мала коров'яча жигалка;
4. Сибірська польова муха.


8

Ураження кінцівок у тварин викликають збудники роду акариформних кліщів:

 1. Сhorioptes; 2. Otodectes; 3. Sarcoptes; 4. Notoedres


9

Кліщі з тілом світло-сірого кольору сигароподібної форми та коротенькими
3-членистими кінцівками є представниками роду:


1. Otodectes; 2. Psoroptes; 3. Demodex; 4. Сhorioptes.


10

Укажіть тимчасових ектопаразитів свійських тварин і птиці?

1. Волосоїди; 2. Кровососки; 3. Блохи; 4. Воші.


11

Які кліщі можуть викликати ураження вух у кролів?

1. Psoroptes; 2. Сhorioptes; 3. Demodex; 4. Knemidocohtes.

12

Форма "мальтійського хреста" в еритроциті е характерною для збудника бабезіозу тварин:

1. Babesia caballi; 2. Babesia bigemina; 3. Babesia equi; 4. Babesia ovis.Укажіть основне місце локалізації Еimeria tenella у випадку еймеріозу птиці:

 1. Під кутикулою м'язового шлуночка 3. Сліпі кишки

 2. Залозистий шлуночок 4. Жовчні протоки


14

Укажіть основних переносників бабезіозу собак у зонах Полісся і Лісостепу:

 1. Dermacentor 2. Аеdes sрр pictus 3. Culex spp. 4. Мusca domestica.


15

Зараження тварин еймеріозом відбувається у разі заковтування еймерій на стадії:

 1. Меронтів 3-ї генерації; 2. Гамонтів; 3. Спорозоїдів; 4. Спорульованих ооцист.


16

Яка з перерахованих еймерій локалізується в жовчних ходах печінки кроликів?

1. Eimeria maxima; 2. Eimeria magna; 3. Eimeria tenella; 4. Eimeria stiedae.


17

Укажіть препарати, що використовуються для лікування еймеріозу тварин?

 1. Береніл; 2. Вальбазен; 3. Кокцидіовіт; 4. Хімкокцид.


18

Термін "дистрофія" означає:

 1. Набуте зменшення об'єму клітин, тканин та органів із послабленням їх функцій внаслідок зниження інтенсивності обміну речовин і недостатнього живлення.

 2. Якісні зміни хімічного складу, фізико-хімічних властивостей і морфології клітин і тканин, пов'язані із порушенням обміну речовин.

 3. Змертвіння і загибель окремих клітин чи тканин.

 4. Збільшення об'єму та кількості клітин, тканин і посилення їх функції.


19

Термін "рогова дистрофія" означає:

1. Дистрофія, що характеризується появою в цитоплазмі прозорих оксифільних білкових крапель.

 1. Порушення колоїдних властивостей цитоплазми із виявленням білка у вигляді зерен.

 1. Дистрофія, що характеризується вивільненням всередину клітин води.

 2. Надлишкове чи порушене утворення кератину.


20

"Тератологія" - це:

 1. Розділ патології, що вивчає вроджені вади розвитку організму або окремих органів та систем.

 2. Наука, що вивчає смерть та посмертні зміни.

 3. Наука, що вивчає розвиток патоморфологічних змін залежно від структурно-фізіологічних особливостей органів.

 4. Наука, що вивчає розвиток і морфологію пухлин.

21

Яка з перерахованих патолого-анатомічних змін характерна для атрофічного цирозу печінки?

1. Зменшення в об'ємі; 2. В'яла консистенція; 3. Горбкувата поверхня.


22

Запалення навколоматкової клітковини має назву?

1. Ендометрит; 2. Міометрит; 3. Периметрит; 4. Параметрит; 5. Цервіцит.

23

Чи можна проводити розтин тварини за підозрою на лістеріоз?

 1. Так. 2. Ні. 3.Так, якщо розтин проводять у спецодязі. 4.Так, бо інакше діагноз не можна встановити.


24

Що вражається у разі опісторхозу?

1. Серце; 2. Нирки; 3. Селезінка; 4. Жовчні ходи.


25

Без гематурії, анемії і з кров'ю, що зсілася, лептоспіроз протікає у:

 1. Коней; 2. Свиней; 3. Великої рогатої худоби; 4. Кіз; 5. Овець.


26

Для яких тварин характерна ексудативна форма туберкульозу:

1. Дрібної рогатої худоби; 2. Птиці; 3. Великої рогатої худоби; 4. Коней; 5. Собак.


27

Назвіть ознаки властиві злоякісним пухлинам:

1. Тканинний атипізм; 2. Клітинний атипізм; 3. Метастазування; 4. Експансивний ріст.


28

Для гіпертрофічного цирозу печінки характерною патолого-анатомічною ознакою є:

1. Збільшення в об'ємі; 2. Щільна консистенція; 3. Гладка поверхня; 4. Механічна жовтяниця.


29

Пероральне введення тваринам лікарських речовин приховує в собі загрозу розвитку у них:

 1. Гострого серозно-катарального гастриту. 2. Гострого виразкового фарингіту.
  3. Гострого десквамативно-катаральиого глоситу. 4. Гострого виразкового езофагіту. 5. Аспіраційної пневмонії.


30

Яка білкова дистрофія являє собою надлишкове чи порушене утворення кератину?

1. Зерниста; 2. Гіаліново-крапельна; 3. Гідропічна; 4. Рогова.


31

Назвіть вид ексудативного запалення, що характеризується утворенням ексудату з переважанням еритроцитів:

1. Серозне; 2.Фібринозне; 3. Гнійне; 4. Геморагічне.


32

Запалення сірої і білої речовини головного мозку називається:

1. Поліенцефаліт; 2. Лейкоснцефаліт; 3. Паненцефаліт; 4. Менінгоенцефаліт;
5. Правильної відповіді немає.


33

Яку назву має запалення внутрішньої оболонки артерії?

1. Ендартеріїт; 2. Мезартеріїт; 3. Пери артеріїт; 4. Пан артеріїт; 5. Правильної відповіді немає.


34

Хворобу Тешена слід диференціювати від:

 1. Хвороби Ауєскі; 2. Сказу; 3. Отруєння свинцем; 4. Отруєння сіллю (NaCl).


35

Назвіть дистрофію, що відноситься до клітинних білкових дистрофій:

1. Мукоїдне набрякання; 2. Фібриноїдне набрякання; 3. Гідропічна дистрофія;
4. Плямистий меланоз.


36

Виснаження, атрофія шкіри, статевих та кровотворних органів, органів імунної системи мають місце у разі:

1. Старечої кахексії; 2. Гіпотіреоїдної кахексії; 3. Аліментарної кахексії;

4. Гіпофізарної кахексії; 5. Хронічної променевої хвороби.


37

Назвіть вид нефритів, який характеризується зменшенням нирки в об'ємі, накопиченням ексудату в порожнині капсули Боумена-Шумлянського:

1. Інтракапілярний гломерулонефрит;

2. Екстракалілярний гломерулонефрит;

3. Вогнищевий інтсрстиційний нефрит;

4. Дифузний інтсрстиційний нефрит;

5. Геморагічний нефрит.


38

Запалення речовини головного мозку та мозкових оболонок одночасно має назву:

1. Поліенцефаліт; 2. Лейкоенцефаліт; 3. Паненцефалі; 4. Менінгоенцефаліт;

5. Правильної відповіді немає


39

Кишкова форма чуми свиней - це:

1. Форма ускладнена пастерельозом. 2. Форма ускладнена сальмонельозом.

3. Форма ускладнена паратуберкульозом. 4. Форма ускладнена туберкульозом.


40

Однією з головних ознак хвороби Ауєскі (крім свиней) є:

1. Виразки на шкірі; 2. Крововиливи в ділянці грудей і вух; 3. Розчоси шкіри з її запаленням і глибше розташованих тканин; 4. Такі відсутні.

41

Якими ветеринарними документами повинна супроводжуватися партія тварин, що відправляється на забій?

 1. Ветеринарним свідоцтвом (форма №1) (у межах району - ветеринарна довідка).

 2. Офіційною довідкою, підписаною ветеринарним спеціалістом підприємства.

 3. Висновком офіційного лікаря ветеринарної медицини.

 4. Висновком, підписаним керівником підприємства.

 5. Ветеринарним свідоцтвом, підписаним керівником підприємства.


42

Перед відправкою на забійне підприємство велику рогату худобу без корму в господарстві можна витримувати:

1. Не менше 10 год.; 3. За можливості не менше 15 год.

2. Без обмежень; 4. За можливості не менше 10 год.

5. Не менше 20 год., не включаючи термінів транспортування.


43

Хто і як проводить термометрію тварин у день забою?

 1. Лікар або фельдшер ветеринарної медицини; велику рогату худобу – поголовно,

решту тварин - вибірково.

 1. Фельдшер ветеринарної медицини; вибірково.

 2. Тільки лікар ветеринарної медицини; вибіркова термометрія.

 3. Спеціалісти ветеринарної медицини бойні; всіх тварин поголовно.

 4. Спеціалісти бойні за дорученням лікаря ветеринарної медицини; поголовно.


44

На лінії поточної обробки великої рогатої худоби кількість точок

ветеринарно-санітарної експертизи повинно бути:

 1. Дві - для огляду голів і туш.

 2. Чотири - для огляду: голів, внутрішніх органів, туш і фінальна.

 3. П'ять - для огляду: вхідна, голів, внутрішніх органів, туш і фінальна.

 4. Три - вхідна, огляду туш і фінальна.

 5. Одна - фінальна.

45

У курей та індичок серозні поліартрити, десмоїдити з перифокальними ущільненнями, серозні тендовагініти і фонова анемія - це:

1. Мікоплазмоз; 2. Хронічний пастерельоз; 3. Наслідок інфекційної анемії;

4. Синдром малорухомості; 5. Інфекційний синовіїт.


46

Які проби направляють до лабораторії ветеринарної медицини під час проведення післязабійної діагностики отруєнь тварин для отримання відповідного експертного висновку?

 1. Середні проби м'язової тканини, мозку, печінки і нирок, вмісту шлунка в кількості 50-500 г (залежно від маси тварини).

 2. Вміст шлунка тварини в кількості 50-500 г залежно від маси тварини.

 3. Частину печінки, нирок, мозку і легень тварини.

 4. Середні проби м'язової тканини і 1 кг корму тварини.

 5. Частину печінки, вміст шлунка.


47

Крупон - це:

 1. Захворювання свиней;

 2. Спинно-бокова частина шкури свиней;

3. Свиняча вирізка;

4. Метод забою тварин;

5 . Підчеревна частина шкури


48

Норма виходу м'яса - це:

 1. Відношення м'яса, отриманого після забою тварини, до її живої маси перед забоєм, виражене у відсотках.

 1. Коефіцієнт, який залежить від віку, вгодованості, породи тварини.

 2. Коефіцієнт, який залежить від сезону, року, типу відгодівлі тощо.

 1. Коефіцієнт, який залежить від правильно організованої роботи м'ясо-переробного підприємства та кваліфікації фахівців.

 2. Відсоток виходу м'яса відносно середнього показника виходу м'яса для певного виду тварини.


49

Використання умовно придатного м'яса для виготовлення ковбасних виробів:


 1. Можливе у деяких випадках з дозволу офіційного лікаря ветеринарної медицини.

 1. Неможливе.

 2. Можливе тільки після відповідної обробки.

 3. Можливе за відсутності специфічного запаху.

 4. Можливе за чітко визначених причин погіршення якості.

50

Під час виготовлення ковбас крохмаль та борошно застосовують:


 1. Для збільшення в'язкості і вологоутримувальної здатності фаршу.

 2. Для підвищення густини.

 3. Для запобігання виникненню плісняви.

 4. Для підвищення тривалості зберігання.

 5. Для досягнення м'якої консистенції варених ковбас.


51

Чи потрібен ветеринарний сертифікат на мед та інші продукти бджільництва під час сертифікації цієї продукції в УкрСЕПРО?


1. Тільки, якщо він ввозиться в Україну; 2. Ні;

3. Тільки, якщо він вивозиться за межі України; 4. Так;

5. Цей продукт взагалі не підлягає сертифікації.


52

Які методи визначення свіжості м'яса ви знаєте?


1. Органолептичні та лабораторні; 2. Фізичні та бактеріологічні; 3. Органолептичні, біохімічні, фізичні; 4. Є тільки один метод – лабораторний; 5. Аналітичні та лабораторно-фізичні.


53

Личинки трихінел мають:


1. Лимоноподібну або овальну форму. Довжина капсули - 0,5-0,7 мм, ширина - 0,2-0,3 мм.

2. Форму кулі діаметром 1-2 мм.

3. Овальну форму довжиною 3-5 см.

4. Форму заокругленого півмісяця, довжиною 0,2 - 1 мм.

5. Форми можуть бути різноманітними.


54

Дієтичні яйця маркують:

 1. Синьою фарбою, штампом трикутної форми.

 2. Синьою фарбою, штампом круглої форми.

 3. Червоною фарбою, штампом овальної форми.

 4. Червоною фарбою, штампом круглої форми.

 5. Синьою фарбою, штампом овальної форми.


55

Незапліднене яйце, взяте з інкубатора:

1. Запашисте; 2. Мала пляма; 3. Міражне; 4. Красюк; 5. Велика пляма.


56

Дієтичні яйця мають:

 1. Повітряну камеру заввишки не більше, ніж 10 мм, жовток займає центральне положення.

 2. Повітряну камеру заввишки не більше, ніж 4 мм, жовток займає центральне положення.

 3. Повітряну камеру заввишки не більше, ніж 7 мм, жовток займає центральне положення.

 4. Повітряну камеру заввишки не більше, ніж 4 мм, жовток може злегка змінювати положення.

 5. Повітряну камеру заввишки не більше, ніж 10 мм, жовток злегка може змінювати положення.

57


Дрібні яйця позначають етикеткою:

1. Дрібні; 2. ”Д”; 3. Брак; 4. ”М”; 5. ”С”.


58

Первинними ознаками отруєння тварин свинцем або ртуттю є:

1. Часткова або повна втрата зору; 2. Болі в животі і діарея; 3. Виразки на тілі;
4. Судоми; 5. Параліч.


59

Які документи видаються на кожну партію м'ясопродуктів у разі відвантаження із м'ясопереробного підприємства?

1. Свідоцтво про якість і сертифікат.

2. Свідоцтво (форма №2) і сертифікат якості на сирокопчені м'ясопродукти.

3. Накладна і сертифікат якості.

4. Сертифікат і ветеринарне свідоцтво (форма №2).

5. Посвідчення про якість, ветеринарне свідоцтво (форма №2) та на сирокопчені м'ясопродукти - сертифікат відповідності.

60

За термічним станом м'ясо може бути:

 1. Гарячим, остиглим, замороженим і розмороженим.

 2. Гарячим, нормальної температури і замороженим.

 3. Гарячим, остиглим, охолодженим і замороженим.

 4. Парним, остиглим, охолодженим, замороженим і розмороженим.

 5. Гаряче-парним, нормальної температури і замороженим.


61

До консервування м'ясо некастрованих биків:

 1. Допускається тільки за спеціальним дозволом офіційного лікаря ветмедицини.

 2. Не допускається.

 3. Допускається.

 4. Допускається тільки після спеціальної санобробки.

 5. Допускається тільки у замороженому вигляді.


62

М'ясо, отримане від хворих або вимушено забитих тварин:

 1. Відрізняється тільки запахом.

 2. Має яскраво червоний колір.

 3. Має погане знекровлення і темно-червоний колір з жовтяничністю.

 4. Нічим не відрізняється від нормального.

 5. Має погане або дуже погане знекровлення, темно-червоний або синюшний колір.


63

За якої температури всередині шматка під час проварювання м'ясо вважається знешкодженим?

1. Не нижче + 80°С; 2. + 100°С; 3. + 40°С; 4. + 60°С; 5. + 90°С.


64

Яйце з частковим змішуванням білка і жовтка називається:

1. Тік; 2. Виливок; 3. Міражне; 4. Красюк; 5. Запашисте.

65

Основна клінічна форма перебігу сибірки у свиней:

 1. Септична; 2. Ангіозна; 3. Карбункульозна; 4. Легенева; 5. Шкірна; 6. Змішана.


66

Препарат КАМ це:

 1. Препарат для алергічної діагностики паратуберкульозу у теплокровних тварин.

 2. Препарат, який використовують для підтвердження діагнозу на туберкульоз у свиней.

 3. Препарат, до якого входять збудники всіх видів туберкульозу.

 4. Препарат, який використовують для сенсибілізації тварини до збудника туберкульозу.

 5. Препарат, який використовують для виключення присутності в організмі тварини атипових форм мікобактерій.


67

Назвіть вид бруцел, до якого найбільше чутлива людина:

1. Brucella abortus; 2. Brucella melitensis;

3. Brucella suis; 4. Brucella ovis;

5. Brucella canis.

68

Яке захворювання викликає Brucella ovis?

1. Бруцельоз овець і кіз; 4. Бруцельозний аборт овець;

2. Бруцельоз рогатої худоби; 5. Бруцельоз овець і гірських баранів.

3. Інфекційний епідидиміт баранів;


69

"Злоякісна форма ящуру" - це:

 1. Коли одночасно уражується ротова порожнина і кінцівки.

 2. Коли спостерігається спадання рогового башмака з кінцівки.

 3. Коли уражується серцева і скелетна мускулатура.

 4. Коли ящур ускладнюється бактеріальною інфекцією.


70

Що означає у разі ящуру термін "тигрове серце"?


 1. Збільшення серця в 1,5-2 рази. 2. Ураження клапанного апарату серця.
  3. Наявність на міокарді сіро-жовтих і білуватих плям. 4.Функціонування овального отвору між передсердями, що часто спостерігають у тигрів.


71

"Глухим кутом" поширення збудника хвороби Ауєскі вважаються:


1. Хутрові звірі; 2. Кролі; 3. Собаки; 4. Свині; 5. Мишоподібні гризуни; 6. Коти;
7. Велика рогата худоба.

72

Чим обумовлюється тривале мікробоносійство у разі лептоспірозу?


 1. Тривалим зберіганням збудника в крові перехворілої тварини.

 2. Тривалим зберіганням збудника в нирках тварини.

 3. Тривалим зберіганням збудника в лімфатичних вузлах тварини.

 4. Тривалим зберіганням збудника в печінці тварини.

 5. Мікробоносійство в разі лептоспірозу не спостерігається.


73

Що спільного між туберкульозом і псевдотуберкульозом?

 1. Обидва збудники захворювань належать до мікобактерій.

 2. Обидва збудники захворювань мають спирто-кислотні стійкі властивості.

 3. Збудники обох хвороб є бактерії.

 4. Дуже схожа паткартина в загиблих тварин.

 5. Нічого спільного.

74

Хламідії є збудниками:

1. Орнітозу; 2. Нодулярного дерматиту; 3. Паратуберкульозу; 4. Брадзоту; 5. Чуми ВРХ; 6. Інфекційної агалактії овець і кіз; 7. Бруцельозу.


75

Яке із захворювань має синонім "гемобластоз"?

1. Парагрип; 2. Кампілобактеріоз; 3. Паратуберкульоз; 4. Лейкоз; 5. Чума ВРХ;
6. Інфекційна агалактія овець.


76

Губчасту енцефалопатію ВРХ було вперше зареєстровано в:

1. Іспанії; 2. Великобританії; 3. Німеччині; 4. Австралії; 5. Нідерландах.


77

На копитну гниль озець у природних умовах хворіють:

1. Велика рогата худоба; 2. Свині; 3. Вівці; 4. Коні; 5. Кози.


78

Які засоби специфічної профілактики сапу використовують в Україні?

 1. Засобів специфічної профілактики сапу немає.

 2. Гіперімунні протисапні сироватки крові.

 3. Вакцина ЛТ-1 для коней старших 2 років.

 4. Вакцина Rev-1.

79

Найбільш характерною клінічною ознакою типової форми прояву миту є:

 1. Постійна лихоманка протягом 10-14 днів.

 2. Ураження верхніх дихальних шляхів і кашель.

 3. Слизові витікання з носа до 4-5 діб хвороби.

 4. Абсцедування підщелепових лімфатичних вузлів на 4-5 добу хвороби.

 5. Гнійнокатаральний кон'юнктивіт одного або двох очей.


80

Для лікування хворих на чуму свиней можна використовувати такі лікарські засоби:

1. Проносні; 2. В'яжучі; 3. Дезінфекційні; 4. Сечогінні; 5. Відхаркувальні;

6. Лікування не розроблене

81

Яке із перелічених захворювань має синонім "чума птахів"?

 1. Хвороба Ньюкасла.

 2. Грип птахів, викликаний високопатогенним штамом збудника.

 3. Хвороба Марека.

 4. Інфекційний бронхіт курей.

 5. Віспа.

82

"Позу пінгвіна" хворі птахи приймають у разі захворювання на:

1. Хворобу Гамборо; 2. Вірусний гепатит каченят; 3. Віспу; 4. Пастерельоз; 5. Орнітоз.

83

Бактерії є збудниками:

1. Сибірки; 2. Туберкульозу; 3. Бруцельозу; 4. Сказу; 5. Ящуру; 6. Сапу;
7. Миту; 8. ІНАН.


84

Вакцинація в Україні заборонена проти:

1. Бруцельозу; 2. Псевдотуберкульозу; 3. Хвороби Ауєскі; 4. Сказу; 5. Лептоспірозу.

85

Оперативний доступ у разі езофаготомії у великої рогатої худоби за відсутності некрозу стінки стравоходу проводять:

 1. Між плечоголовним м'язом і яремною веною з лівого боку.

 2. Між груднино-щелеповим м'язом і яремною веною з лівого боку.

 3. Між груднино-щелеповим м'язом і яремною веною з правого боку.

 4. На вентральній поверхні шиї в межах серединної лінії.

 5. На вентральній поверхні шиї, відступивши 5 см від серединної лінії.


86

Плевроцентез – це:

1. Розріз плевральної порожнини; 2. Пункція черевної порожнини; 3. Пункція спинномозкової порожнини; 4. Пункція грудної порожнини; 5. Пункція суглоба.


87


Яку зв'язку треба розрізати під час відкритого методу кастрації?

 1. Між сім'яником та хвостом придатка сім'яника.

 2. Пахвинну - між хвостом придатка сім'яника та загальною піхвовою оболонкою.

 3. Між загальною піхвовою оболонкою та мошонкою.


88

У якому віці, зазвичай, каструють свинок?

1. У 2 місяці; 2. У 4 - 8 місяців; 3. У 12 місяців; 4. Після опоросу; 5. У 2-тижневому віці.


89

До відносних показань щодо проведення оперативних втручань відносять:

 1. Пневмоторакс.

 2. Гостра непрохідність дихальних шляхів.

 3. Закупорення сечовивідних шляхів.

 4. Доброякісна пухлина.

 5. Кастрація.

90

Для заспокоєння тварин перед повалом та проведенням наркозу використовують:

1. Літичну суміш; 2. Розчин Каретнікова; 3. Розчин атропину; 4. Розчин глюкози 40%; 5. Розчин Люголя.

91

Масові оперативні втручання заборонені в господарствах:

 1. Через місяць після проведення профілактичних щеплень.

 2. За 2 тижні до та після проведення профілактичних щеплень.

 3. За 3 тижні до проведення профілактичних щеплень.

 4. Де немає механізованого процесу годівлі.

 5. У разі порушення зоогігієнічних норм.


92

Радикальні оперативні втручання проводяться з метою:

 1. Усунення симптомів захворювання.

 2. Профілактики захворювань.

 3. Тимчасового полегшення стану тварин.

 4. Ліквідації захворювання, усунення причин і рецидивів.

 5. Підвищення показників відгодівлі.


93

Колапс - це:

 1. Порушення функції нервових центрів гемодинаміки та обміну речовин.

 2. Втрата свідомості у тварини.

 3. Тимчасове послаблення серцевої діяльності внаслідок травми та сильної больової реакції.

 4. Інтоксикація організму тварини.

 5. Зниження імунобіологічної реактивності організму тварини.


94

Загоєння ран у нормі відбувається у наступній послідовності:

 1. Стадії серозного просочення тканин, прогресованого некрозу, сформованих абсцесів та виходу гною на поверхню.

 2. Стадії гнійної інфільтрації і абсцедування,

 3. Стадії грануляції, самоочищення і епітелізації.

 4. Стадії самоочищення, грануляції і епітелізації.

 5. Стадії секвестрації, епітелізації і гранулювання.


95

Основними характерними ознаками перелому кісток є:

 1. Порушення функцій органу, кісткова крепітація, патологічна рухливість.

 2. Припухлість та біль у ділянці травми.

 3. Рана шкіри та кровотеча.

 4. Свербіж шкіри, дерматит, алопеція.

 5. Епіфізеоліз та деформація кінцівки.


96

Для виконання лікувальних блокад у разі асептичних запальних процесів

застосовують розчин новокаїну у концентрації:

1. 2%; 2. 2%, 5%; 3. 1%, 3%; 4. 0,25%, 0,5%; 5. 5%, 10%.


97


Флегмони зазвичай розвиваються стадійно у наступній послідовності:

 1. Стадія серозного просочення тканин, клітинної інфільтрації та формування клітинного бар’єра, прогресивного некрозу та абсцедування, сформованих абсцесів та виходу гною на поверхню.

 2. Стадія серозного просочення тканин, клітинної інфільтрації та формування клітинного бар’єра, прогресивного некрозу та абсцедування, сформованих абсцесів та виходу гною на поверхню, самоочищення.

 3. Стадія серозного просочення тканин, прогресивного некрозу, сформованих абсцесів та виходу гною на поверхню.

 4. Стадії самоочищення, грануляції і епітелізації.

 5. Перикорнеальна ін’єкція судин, десквамація епітелію і рубцювання.

98

Кератит – це:

 1. Запалення сльозного мішка.

 2. Помутніння кришталика.

 3. Підвищення внутрішньоочного тиску.

 4. Запалення рогівки.

 5. Запалення судинного тракту.


99

Раціональні принципи лікування асептичного ламініту полягають у:

 1. Застосуванні антигістамінних, сечогінних і протинабрякових засобів.

 2. Застосування антибіотиків.

 3. Застосування УФОК-опроміненої крові.

 4. Застосування тканинної терапії.

 5. Покращанні годівлі і умов утримання.


100

Шпатове кульгання частіше проявляється у:

 1. Великої рогатої худоби.

 2. Коней, рідко велика рогата худоба.

 3. Овець і коней.

 4. Свиней і овець.

 5. Собак і кішок.Схожі:

Полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» (протокол № )
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки «Економіка підприємства» «20» лютого 2012 р. (протокол №8)
Полтавська державна аграрна академія iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія iconМ. Дніпропетровськ) Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава) внз державний інститут підготовки І перепідготовки кадрів промисловості
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf at ua
Полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол № від р.)
Полтавська державна аграрна академія iconМіністерство аграрної політики України Полтавська державна аграрна академія
На підставі Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2010 році та рішення приймальної комісії від 11 серпня
Полтавська державна аграрна академія iconПолтавська державна аграрна академія навчально-науковий інститут економіки та бізнесу програма вступних випробувань
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Облік І аудит” (протокол №6 від 8 лютого 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи