Програма icon

Програма
Скачати 121.95 Kb.
НазваПрограма
Дата10.09.2012
Розмір121.95 Kb.
ТипДокументи

Міністерство аграрної політики України


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОГРАМАVII науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«НАУКА. МОЛОДЬ. ЕКОЛОГІЯ-2011»


18-19 травня 2011 року

Житомир - 2011


Міністерство аграрної політики України


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ПРОГРАМАVII науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«НАУКА. МОЛОДЬ. ЕКОЛОГІЯ-2011»


18-19 травня 2011 року


^ Житомир – 2011


ПРОГРАМАVII науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених


«НАУКА. МОЛОДЬ. ЕКОЛОГІЯ-2011»


^

Оргкомітет конференції:

 1. Грабар І.Г. – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи (голова оргкомітету);

 2. Малярчук П.М.– к.с.-г. н., доц., декан екологічного факультету ЖНАЕУ (заступник голови);

 3. Шульга І.В. – к.с.-г.н., доц., заступник декана екологічного факультету ЖНАЕУ з наукової роботи (заступник голови);

 4. Корж З.В.- к.с.-г.н., доц. кафедри моніторингу НПС (секретар оргкомітету);

 5. Костриця М.М. к.е.н., доц. ЖДТУ, голова Житомирського осередку Всеукраїнської екологічної ліги;

 6. Славов В.П. - д.с.-г.н., член-кор. НААНУ, проф. кафедри моніторингу НПС ЖНАЕУ;

 7. Смаглій О.Ф. - д.с.-г.н., проф., зав. кафедри ґрунтознавства та землеробства ЖНАЕУ;

 8. Пількевич І.А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри моніторингу НПС ЖНАЕУ.

 9. Надточій П.П. – д.с.-г.н., проф., зав. кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування ЖНАЕУ;

 10. Бурлака В.А. – д.с.-г.н., проф., зав. каф. годівлі тварин та технології кормів ЖНАЕУ.

 11. Дубовий В.І. – д.с.-г.н., проф., зав. кафедри загальної екології ЖНАЕУ;

 12. Заблоцька О.С. – к.п.н., доц., зав. кафедри хімії ЖНАЕУ;

 13. Німко О.Б. – к.ю.н., в.о. завідувача кафедри правознавства ЖНАЕУ.^ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Україна, м. Житомир, 10008, Бульвар Старий, 7


18 травня 2011 р.


830 – 950 – реєстрація учасників конференції, актова зала ЖНАЕУ

1000 – 1030 - урочисте відкриття конференції, актова зала ЖНАЕУ

1030 – 1200 - пленарне засідання, актова зала ЖНАЕУ

1200 –1300 - обідня перерва

1300 - 1630 - засідання секцій


19 травня 2011 р.


1000 – 1330 – секційні засідання

1330- 1400 – обід

1400-1420 – підведення підсумків конференції, акт. зала

1430 – День екологічного факультету

(культурно-розважальна програма), акт. зала


Секція 1 – ауд. 604.

Секція 2 – ауд. 708.

Секція 3 – ауд. 604.

Секція 4 – ауд. 605.РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ


Доповіді: на пленарному засіданні – до 15 хв.;

на секційних засіданнях - до 10 хв.

_____________________________________________________________________________


ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


1. Ректора Житомирського національного агроекологічного університету, голови оргкомітету д.е.н., проф. Малиновського А.С.

2. Проректора ЖНАЕУ з наукової роботи, д.т.н., проф. Грабара І.Г.

3. Декана екологічного факультету ЖНАЕУ, к.с.-г.н., доц. Малярчука П.М.

4. Голови Житомирського осередку Всеукраїнської екологічної ліги, к. е.н. доц. Костриці М.М.


^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


Гомонай В.І., Богоста А.С., Тацькар А.Р., Лобко В.Ю. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В ЗАКАРПАТТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩАННЯ

Петренко І. М., Ковальчук С.В., Багмет А. П. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ЦИФРОВИХ КАРТ

^ Василюк Т. П., Пазич В. М., Васенков Г. І. Накопичення свинцю та кадмію у фітомасі водного гіацинту (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) пРИ БІООЧИЩЕННІ сільськогосподарських стічних вод

Колодюк Т.П., Рижук С.М. ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ р.ТЕТЕРІВ ТА ЇЇ ПРИТОК (р.ГНИЛОПЯТЬ ТА р.ІРША)

^ Данкевич А.Є. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ

Макаришина Ю.І., Зубова Л.Г. ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОРОДНИМИ ВІДВАЛАМИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Маевский А. В. АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ

^ Применко В.В., Шульга І.В. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОМЕЛИ БІЛОЇ ТА ЇЇ ПОШИРЕННЯ В УМОВАХ МІСТА ЖИТОМИРА

Власюк О.Я. НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ САМООСВІТИ

^ Чмирук В., Першко Н., Зинченко В.А. БИОЕНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

Горун В.В., Юрасов С.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ ВЗВЕСИ В ВОДНОМ ПОТОКЕ В ПЛОСКОЙ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ


Секція 1


Голова: Пількевич І.А.

Співголова: Климчик О.М.

Секретар: Пшоняк О.В.


Зосимович Н. В. БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ПРИРОДОРЕСУРСНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

^ Дорошук В., Куніцька Ю., Дунаєвська О.Ф. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ДОЗИМЕТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ

Шидловская А.А. АНАЛИЗ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КАК ФАКТОРА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВІЧАЙНІХ СИТУАЦИЙ

^ Єрьоменко А.О. РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЗА НЕБЕЗПЕКОЮ ВИПАДІННЯ КИСЛОТНИХ ДОЩІВ

Данилюк Н. П., Пількевич І. А. МОНІТОРИНГ ПІДЗЕМНИХ ВОД АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИН ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

^ Міщук Т.М., Климчик О.М. ЯКІСТЬ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ СМТ ЧУДНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

Стецюк Л. О., Пількевич І.А. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ОЧИСНИХ СПОРУД КП „ВОДА ДОНБАСА” м. ДИМИТРІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

^ Сімененко С.Т., Майборода О. Ю., Тільная Д.А. ЗМІНА КЛІМАТУ ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В МІСТІ ЛУГАНСЬК

Зілінська О.Л., Трофімова Г.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО СТАНУ РІЧКИ ГНИЛОП’ЯТЬ

^ Станкевич В. Л., Никузайло Ю. М., Павлюк Г. В. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Григор’єва А.Л., Климчик О.М. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ ОБЄКТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМ ІНДЕКСОМ ЯКОСТІ

^ Новак С.О., Павлюк Г.В., Федишин Б.М., Дорохов В.І. БІОСФЕРА, КАРБОН ДІОКСИД ТА ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЙОГО ВИКИДІВ

Пшоняк О. В. ЕКОЛОГІЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ БАСЕЙНОВОЇ ЛАНДШАФТНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

^ Пікалова Ю.С. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Боряченко С.О., Мислива Т.М., Білявський Ю.А. ВАЖКІ МЕТАЛИ У ВОДАХ МАЛИХ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

^ Лещенко А.О. ОЦІНКА ЗМІН КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ

м.ЖИТОМИРА З 1958 р ПО 2008р.

Коханевич Я. В. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВАТ «РОКІТНЯНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

^ Опанащук Н.М., Заблоцька О.С. ДОСЛІДНИЦЬКА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦІЯ В НАВЧАННІ ХІМІЇ СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ «ЗАХИСТ РОСЛИН»


Секція 2


Голова: Славов В.П.

Співголова: Коткова Т.М.

Секретар: Швайка О.Б.


^ Бартчук Ю.А. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Баль-Прилипко Л.В., Дубовий В.І., Леонова Б.І. Дубова І.В. ВПЛИВ УМОВ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МЯСА

^ Бурлака В.А., Хом’як І.В., Засекін Д.А., Скоромна О.І. ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ СВИНОКОМПЛЕКСУ ПІД ВПЛИВОМ АЛУНІТОВОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Вікарій Л.В., Харчишин В.Т. ОМЕЛА БІЛА В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА ЖИТОМИРА

^ Волинець О.Ф., Заїчко А.В., Малярчук П.М., Ревунець А.С. ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ САПОНІТУ ТА КАУМІНТМ ЛАКТО НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МОЛОЦІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ЖИТОМИРЩИНИ

^ Гордовская Ю.В. ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Гуменюк І. С. ВПЛИВ СТРОКІВ САДІННЯ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ В АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПОЛІССЯ

Данкевич В. Є. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

^ Дубовий О.В., Шерстобоєва О.В. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ЖИВЛЕННЯ НА РАННІХ ЕТАПАХ ОРГАНОГЕНЕЗУ

Фещук О. М., Іващенко І. В., Котюк Л. А., Немерицька Л. В. ПЕРОКСИДАЗА І ЇЇ РОЛЬ В СТІЙКОСТІ КАРТОПЛІ ДО МОКРОЇ ГНИЛІ

^ Білоус Л.А., Олексійчук В.Є., Валерко Р.А. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОЩЕНОЇ В МЕЖАХ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ м. ЖИТОМИРА (НА ПРИКЛАДІ САДОВО-ГОРОДНЬОГО ТОВАРИСТВА «КАМ’ЯНКА»)

^ Корейба Л.В., Сапронова В.О., Герасимова В.В. СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ У КОРІВ, ТА ЙОГО ВПЛИВ НА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНУ ЯКІСТЬ МОЛОКА

Корнійчук Н.Л., Шульга І.В. ЯКІСТЬ ВОДИ З ДЖЕРЕЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЛІСОСТЕПОВИХ РАЙОНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

^ Мосійчук І.В., Коткова Т.М. ЗАБРУДНЕННЯ 137Cs ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ

Кравчук М.М., Андреєва С.Г., Андрушко Н.П. ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ОГІРКІВ ТА ТОМАТІВ, ВИРОЩЕНИХ У ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ

^ Мартенюк Г.М., Калашников О.П., Гибало Т.Л. АНАЛІЗ РАДІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ЛУГИНСЬКОМУ РАЙОНІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Харченко М.В., Дубовий В.І. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Спєшилова І.О., Босюк І.М., Мислива Т.М. ОЦІНКА РІВНЯ ПЕСТИЦИДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА АГРОЛАНДШАФТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

^ Петрище О.І. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ «ІМУНОЦИТОФІТ» НА СТІЙКІСТЬ ГРЕЧКИ ДО ХВОРОБ

Дуб Д.О., Пінкіна Т.В., Пінкін А.А. ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАВКОВИКА ОЗЕРНОГО

^ Мамчур В. В., Пінкіна Т. В. АГРОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

Позднякова Ю.В., Абросимова Е. О., Краснянский А. В., Зубов А. Р. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И КИПЯЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г. ЛУГАНСКА

^ Позднякова Ю.В., Абросимова Е. О., Краснянский А. В., Лапко П.Г. ОЦЕНКА ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г. ЛУГАНСКА С ПОМОЩЬЮ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Соботюк М.А., Черняхович В.О., Валерко Р.А. ПРОБЛЕМА НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПИТНОЇ ВОДИ м. Житомира

^ Сорочинська О. Є., Пінкіна Т. В. ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЕТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРОБІОНТІВ

Cтенюк Н.В., Смаглій О.Ф. ВИРОЩУВАННЯ ВІВСА У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ Ткаліч В.В., Дубовий В.І. ЯКІСТЬ ТОМАТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

^ Цибульська Т.В., Шульга І.В. ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «HOJAGERGARD I/S» (ДАНІЯ) НА ДОВКІЛЛЯ В РАЙОНІ ЙОГО РОЗТАШУВАННЯ

Шварак А.В., Дідух М.І. РАДІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ НА ТЕХНІЧНІ ЦІЛІ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНОГО НАРОДИЦЬКОГО РАЙОНУ

^ Буховська В.Л., Данілова І.В., Денисюк І.В., Лятушинський С.В., Аристархова Е.О. СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ РОЗВИТКУ ФІТОПЛАНКТОНУ У ВОДОЗАБОРІ «ВІДСІЧНЕ»

Чуба О.В., Боровська М.Ю., Морочківська А.В., Толочко В.М., Адамович А.О., Аристархова Е.О. ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ СТРУКТУРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ


Секція 3


Голова: Дубовий В.І.

Співголова: Котюк Л.А.

Секретар: Лукомський О.М.


^ Андрушко Н.П., Харчишин В.Т. РОЛЬ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТАХ

Любічев М.В., Бурлака В.А., Шевчук В.Ф., Вискушенко А.П. НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СЛИМАКІВ ВИНОГРАДНИХ ЗА УМОВ МІНИ ПАРАМЕТРІВ КЛІМАТУ В ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

^ Боримська Н.П., Левченко В.Б. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ФУНГІЦИТІВ «ДЕЗОРАЛ», «ФАЛЬКОН» ТА «АЛЬТО СУПЕР» НА ЗБУДНИК FUSARIUM В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Іщук Ж.В., Герасимчук Л.О. ВАЖКІ МЕТАЛИ В УРБАНОЗЕМАХ ПАРКОВ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛАНДШАФТІВ М. ЖИТОМИРА

Зимароєва А. А. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОРОНОВИХ ПТАХІВ МІСТА ЖИТОМИРА

^ Зінченко Т.Є. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕ-КОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Кирилюк І. А., Левченко В. Б. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛОТНИХ ЕКОСИСТЕМ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

^ Микуляк Т.П. ПРОГНОЗНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН МІСТА КОРОСТЕНЬ

Пивовар П.В. СУЧАСНИЙ СТАН БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

^ Пилипчук Т.С., Малярчук П.М. ВЕРБА ЕНЕРГЕТИЧНА

І.М. Рясновська, І.В. Шульга. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОВТОРНОГО ЦВІТІННЯ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ м. ЖИТОМИРА

^ Пінкіна Т. В., Меленівський І. Л. РОЗМІРНО-МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАВКОВИКА ОЗЕРНОГО (MOLLUSCA, PULMONATA, LYMNAEIDAE) В ТОКСИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Пшоняк О. В., Погребицька О. М. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКЕ ДОСЛІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Рябоконь С. В. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ЧИСТОТИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ВІННИЧЧИНИ

^ Світельський О.В. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ВЕЛИКОГОЛОВНИКА САФЛОРОПОДІБНОГО

Сенько Ю.Д. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ

^ Сімененко С.Т., Запорожець Т.М., Калініна Г.О. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стасюк В.В. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕГЕНЕРОВАНИХ ФОРМУВАЛЬНИХ І СТРИЖНЕВИХ СУМІШЕЙ НА ЛИВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВОЛИНІ ТА РІВНЕНЩИНИ

^ Швагло І.І., Шульга І.В. МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ БОРЩІВНИКА СОСНОВСЬКОГО (HERACLEUM SOSNOVSKY MANDEN) НА ТЕРИТОРІЇ м. ЖИТОМИРА


Секція 4


Голова: Прокопенко І.П..

Співголова: Дунаєвська О.В.

Секретар: Козловський О.Ю.


^ Верестун Н.А. ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – ПОКАЗНИК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Вікарій Л.В. МОНАСТИР БОСИХ КАРМЕЛІТІВ В м. БЕРДИЧЕВІ

Гаврилюк А.Б. НАРИСИ З ІСТОРІЇ ТА ТОПОНІМИ СЕЛА КОДНЯ

^ Гончаренко О.В., Дунаєвська О.Ф. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ НА АТЗТ «УКРАЇНА»

Ільєнко А. О. Грищенко С.С., Владиченко О. В., Васильченко В.С., Дунаєвська О. Ф.

РЕКРЕАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДП «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІСГОСП» БОГУНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

Короцинська А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СЕЛИЩІ ДОВБИШ

^ Лівашевська І.Ю. МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»

Мартинюк О.П. «СВЯТЕ, ЯК ХЛІБ, МОЄ РІДНЕ СЕЛО» (НАРИСИ З ІСТОРІЇ СЕЛА ЯВОРІВКА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

^ Мєдвєдєва В.В. ЗАМКОВА ГОРА В ЖИТОМИРІ

Німко О.Б. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЛІСІВ

Пилипенко Г.П., Горун В.В. КОМПЛЕКСНА ЛАНДШАФТНО - РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА ТА РАЙОНУВАННЯ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

^ Савчук А.В. НАРИСИ З ІСТОРІ ТА ТОПОНІМИ СЕЛА РОСТАВИЦЯ

Соботюк М.А. «космічний» мікрорайон міста житомира

Собченко Д.В. СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОГО ЗАВОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ

^ Трофімова Г. В., Погребицька О. М. НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УРАЇНИ

Цвєткова А.М., Скавронський П.С. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРО ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ»

^ Цвєткова А.М., Цвєткова А.В. ПОДІЛЬСЬКА ПЕРЛИНА – САНАТОРІЙ «УКРАЇНА»

Потапенко І, Прокопенко І.П. ЯПОНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

^ Гаврилюк А.Б., Лівашевська І.Ю., Соботюк М.А., Раєвська М.П., Мартинюк О.П., Стовбун А.В., Дунаєвська О.Ф. НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗАПРОШУЄ САНАТОРІЙ «ТЕТЕРІВ» - БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ ЛІСОВИЙ КУРОРТ


ДЛЯ НОТАТОК


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи