Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження icon

Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження
Скачати 161.41 Kb.
НазваКушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження
Дата03.08.2012
Розмір161.41 Kb.
ТипАнкета

Дослідження якості педагогічної освіти методом опитування випускників університету та їх роботодавців


КУШЕРЕЦЬ Т,В,


Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


Наукова мета дослідження - модифікація та удосконалення існуючих технологій оцінки якості (у тому числі західних) на ґрунті особистісно-діяльнісного підходу, а також розробка та апробація нового інструментарію для визначення якості освітніх послуг через їх суб’єктивну оцінку випускниками та їх роботодавцями.


^ Практична мета дослідження - виявлення наявного рівня якості освітніх послуг, що надаються у Ніжинському державному університеті, що, у свою чергу, слугувало б основою для визначення стратегічних цілей і окремих тактик роботи університетського Центру якості освіти.


^ Основний метод дослідження - поштове анкетування.

Відправлено 252 листи

126 анкет випускникам університету 2002-2008 років.

З них 73 - випускникам факультуту іноземних мов

53 - випускникам історико-юридичного факультету.

^ 126 листів роботодавцям (представникам адміністрації шкіл) .

Отримано 79 листів з відповідями (31,4% від відісланих).

З них

19 - від випускників факультету інозмних мов

17 - від випускників історико- юридичного факультету

43 - від представників адміністрації шкіл


^ Анкета для випускників складалася з трьох блоків запитань:

І блок - запитання про цінність змісту окремих навчальних дисциплін для професійної діяльності молодих вчителів

ІІ блок - запитання щодо здобуття професійних навичок та вмінь

ІІІ блок – відкриті запитання, що виявляли труднощі у професійній діяльності випускників та пропозиції щодо покращення професійної підготовки в НДУ ім. М.Гоголя.


^ Анкета для роботодавців складалася

- запитання про загальну оцінку підготовки випускників університету

- блок питань про ступінь сформованості у випускників НДУ необхідних для вчителя професійних навичок і вмінь

- пропозицію порівняти рівень підготовки випускників НДУ та випускників інших педагогічних вузів.


^ Результати дослідження


Важливість змісту навчальних дисциплін для формування професійної компетенції вчителів іноземних мов, що вимірювався за п‘ятибальною шкалою, де 5 – дуже важливий, а 1 – зовсім не важливий.


^ Навчальні дисципліни


Середній бал

1.

Методика викладання іноземних мов

4,94

2.

Практика усного, та писемного мовлення

4,94

3.

Практична граматика

4,94

4.

Практична фонетика

4,78

5.

Країнознавство

4,63

6.

Вікова та педагогічна психологія

4,57

7.

Спецкурс з практичної граматики

4,57

8.

Спецкурс з методики викладання

4,42

9.

Педагогіка

4,31

10.

Сучасні педтехнології

4,31

11.

Лексикологія

4,26

12.

Загальна психологія

4,21

13.

Теоретична граматика

4

14.

Основи педмайстерності

4

15.

Зарубіжна література

3,84

16.

Стилістика

3,68

17.

Теоретична фонетика

3,68

18.

Історія мови

3,63

19.

Вступ до спеціальності

3,47

20.

Методика виховної роботи в оздоровчих таборах

3,42

21.

Спецкурс з іноземної філології

3,26


22.

Історія педагогіки

2,89

23.

Загальне мовознавство

2,89

24.

Друга іноземна мова

2,73

25.

Вступ до мовознавства

2,48

26.

Латинська мова

1,69Важливість змісту навчальних дисциплін для формування професійної компетенції вчителів історії, що вимірювався за п‘ятибальною шкалою, де 5 – дуже важливий, а 1 – зовсім не важливий.

^ Навчальні дисципліни


Середній бал

1

Історія України

4,7

2

Історія Київської Русі

4,41

3

Історія стародавнього Сходу, Греції та Риму

4,3

4

Археологія та давня історія України

4,3

5

Конституційне право України

4,17

6

Цивільне і сімейне право України

4,17

7

Сучасні педагогічні технології

4,17

8

Основи педагогічної майстерності

4,17

9

Шкільний курс історії та методика його викладання

4,11

10

Культура рідного краю

4,11

11

Методика викладання "Основ правознавства"

4,11

12

Педагогіка

4,11

13

Кримінальне право і кримінологія

4

14

Новітня історія країн Європи та Америки

4

15

Історія середніх віків

4

16

Нова історія країн Європи та Америки

4

17

Адміністративне право України

3,94

18

Суд і правоохоронні органи

3,94

19

Методика виховної роботи з дітьми влітку

3,94

20

Історія держави і права України

3,9

21

Трудове право України

3,89

22

Вікова та педагогічна психологія

3,88

23

Загальна психологія

3,82

24

Теорія держави і права

3,8

25

Історія слов'ян

3,8

26

Нова історія країн Азії та Африки

3,7

27

Господарче право України

3,64

28

Історіографія історії України

3,5

29

Історичне краєзнавство та архівознавство

3,5

30

Новітня історія країн Азії та Африки

3,5

31

Спецкурс з історії

3,41

32

Наукові дослідження

3,41

33

Джерелознавство історії України

3,41

34

Аграрне право України

3,41

35

Спецкурс з правознавства

3,41

36

Соціальна педагогіка

3,41

37

Спеціальні історичні дисципліни

3,41

38

Екологічне право України

3,35

39

Спецсемінар з історії

3,35

40

Вступ до спеціальності

3,35

41

Соціальна психологія

3,35

42

Історія політичних і правових вчень

3,3

43

Історія педагогіки

3,29

44

Історія держави і права зарубіжних країн

3,23

45

Спецкурси з педагогіки і психології

3,23

46

Історіографія нової і новітньої історії

3,17

47

Методологія історії

3

48

Історична географія та етнологія

2,94

49

Порівняльна педагогіка

2,88^ Здобуті навички та вміння за оцінками випускників історико-юридичного факультету, які вимірювалися за п’ятибальною шкалою.
^ Здобуті навички та вміння під час навчання


Середній бал

1.

Працювати з методичною та науковою літературою

4,41

2.

Проводити оцінювання знань учнів у різних формах

4,41

3.

Використовувати різні методи і способи навчання

4,3

4.

Займатися самоосвітою, підвищувати свій професійний рівень

4,3

5.

Цікаво та доступно викладати матеріал

4,23

6.

Розуміти вікові та психічні особливості дітей

4,23

7.

Спілкуватися з учнями

4

8.

Навички та вміння працювати у команді

4

9.

Організовувати виховні заходи

3,94

10.

Користуватися технічними засобами навчання

3,35
^ Здобуті навички та вміння за оцінками випускників факультету іноземних мов, які вимірювалися за п’ятибальною шкалою.

^ Здобуті навички та вміння під час навчання


Середній бал

1

Працювати з методичною та науковою літературою

4,73

2

Займатися самоосвітою, підвищувати свій професійний рівень

4,68

3

Використовувати різні методи і способи навчання

4,57

4

Цікаво та доступно викладати матеріал

4,42

5

Розуміти вікові та психічні особливості дітей

4,31

6

Навички та вміння працювати у команді

4,31

7

Спілкуватися з учнями

4,21

8

Організовувати виховні заходи

4,1

9

Користуватися технічними засобами навчання

3,89

10

Проводити оцінювання знань учнів у різних формах

3,84^ Професійні вміння та навички випускників НДУ за оцінками працедавців за 5-бальною шкалою
Вміння та навички

Середній бал

1.

Учитель зацікавлений у тому, щоб учні якісно засвоювали матеріал

4,36

2.

Постійно займається самоосвітою та підвищенням свого професійного рівня


4,31

3.

Вільно володіє навчальним матеріалом

4,31

4.

Об‘єктивний і справедливий при оцінюванні знань учнів

4,29

5.

Навчальний матеріал викладається цікаво і доступно

4,26

6.

Вміє зацікавлювати учнів своєю навчальною дисципліною

4,17

7.

Відчувається, що професійна діяльність учителя його/її по справжньому захоплюють

4,14

8.

На уроках використовуються різні методи і способи навчання

4,09

9.

Добре розуміє вікові та психічні особливості дітей

4,05

10.

Використовує фундаментальні положення і сучасні дані науки

3,88

11.

Широко ерудований у різних галузях знань

3,76

12.

Використовує технічні засоби навчання (в т. ч. комп‘ютер)

3,38Дослідження якості підготовки вчителів методом фокус-групи

(групового інтерв’ю)


Теми для обговорення


  1. Наскільки Вас задовольняє Ваша робота сьогодні?

  2. Як Ви оцінюєте якість вузівської підготовки до роботи у школі?

  3. Яким має бути випускник, щоб він успішно справлявся з обов’язками вчителя?

  4. Які зміни в освітньому процесі університету могли б поліпшити рівень підготовленості наших випускників до роботи у школі?

  5. Якої допомоги очікує початківець від університету?


Деякі резьтати проведення фокус груп

  1. Серед основних чинників, які визначають незадоволеність роботою вчителя, пов’язаних з недоліками у професійній підготовці вчителів не виявлено.

  2. За допомогою методу критичних інцидентів було проаналізовано 48 ситуацій, що демонструють успішну поведінку випускників та 48 ситуацій, що характеризують їх професійний неуспіх. Останні лише незначною мірою пов’язані з професійною підготовкою у вузі. Це підтверджує результати анкетного опитування щодо міри сформованості професійних навичок та вмінь.

  3. Учасники фокус-груп оцінили значущість компетенцій вчителя у наступному порядку: предметно-методична, психолого-педагогічна, комунікаційна, здатність до самовдосконалення, науково-дослідна, організаційно-управлінська, інформаційна, валеологічна.


^ Розподіл відповідей студентів на запитання

Оцінка якого виду навчальної діяльності найбільш адекватно відображає рівень Ваших знань?”^ Варіант відповіді


Загальне число виборів

Ранг

Ранг у викл.

оцінка за відповідь на семінарському занятті

142

1

1

оцінка під час екзамену, заліку

35

4

2

оцінка за письмову контрольну роботу

82

2

3

оцінка за відповідь на колоквіумі

21

5

4

оцінка під час державної атестації5

оцінка за виконання тестових завдань

39

3

6Які професійні якості є найбільш важливими , на Ваш погляд, при оцінці діяльності викладача?” Оберіть не більше трьох відповідей та позначте римськими цифрами І, ІІ, ІІІ, обрані Вами якості. ФМ ІМ ІЮ

І ІІ Ш І ІІ Ш І ІІ Ш

- компетентність як професіонала-предметника 31 22 16 33 12 16 30 13 10

- вмінні цікаво і доступно викладати матеріал 52 30 5 40 35 9 45 28 17

- доброзичливість та вміння спілкуватися зі сту 12 31 24 15 26 29 11 29 23

- обєктивність при оцінюванні знань студентів 7 12 28 12 25 23 8 23 37

- застосування новітніх технологій у навчальн 2 4 21 0 1 7 1 3 6

- інше (напишіть) __________________________ 0 1 2 1 0 1

Схожі:

Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Засновники: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет культури І мистецтв, Управління культури І туризму Ніжинського...
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
України від 04. 06. 2009 р за №78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано...
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя
України (наказ №1187, від 13. 10 2011 р.) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних...
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Барановський м. О., докт. геогр. наук, проф., (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин)
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconПоверхневі збудження плазмон-фононного типу в одновісних напівпровідниках zno та 6h-siC
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (16602, м. Ніжин, вул. Кропив’ян-ського, 2). E-mail
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Про відповідальність за появу на території університету в нетверезому стані, стані наркотичного сп’яніння
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Чільне місце в роботі викладачів психолого-педагогічних кафедр та викладачів фахових методик надається формуванню у студентів світоглядних...
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Кладинога В. С., Вчена рада відзначає, що в університеті здійснено комплекс організаційно-методичних заходів, спрямованих на вдосконалення...
Кушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження iconTempus project
Миколи Гоголя, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Малардаленський університет (Швеція),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи