Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу icon

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу
Скачати 39.77 Kb.
НазваCols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу
м. М.Гоголя
Дата03.08.2012
Розмір39.77 Kb.
ТипДокументи


ШАНОВНІ АВТОРИ!

При поданні рукописів у наступні випуски журналу

"Наукові записки" Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя

просимо користуватися новими ПРАВИЛАМИ

оформлення та подання рукописів до журналу


До опублікування в збірнику приймаються наукові статті, що раніше не друкувалися. Матеріали подаються українською, англійською або російською мовами у друкованому та електронному виглядах. Друку­ються на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) у форматі Word 97 або пізнішої версії, шрифт Times New Roman, кегль 14, з 1,5 інтервалом та розмірами полів: верхнє - 20 мм, ліве - 30 мм, праве -15 мм, нижнє - 25 мм..

Обсяг статті - від 5 до 15 сторінок.

До рукопису додаються:

 • рецензія, підписана спеціалістом вищої кваліфікації в тій галузі науково-технічного знання, до якої належить стаття за своїм змістом (для осіб, що не мають науко­вого ступеня);

 • витяг із протоколу засідання кафедри чи іншого наукового підрозділу, де ця стаття обговорювалася, з ухвалою про рекомендацію її до друку в "Наукових записках" (для осіб, що не мають наукового ступеня);

 • дані про автора (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, науковий ступінь, вчені звання, посада, місце роботи, службовий та домашній телефони, e-mail), із котрим редакція матиме справу щодо опублікування рукопису;

 • квитанція про оплату за друк статті - 15.00 грн. за 1 стандартну сторінку. (Для учасників літньої школи в Форосі – безкоштовно, видання фінансується проектом Tempus)

До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок уданому напрямку.

^ СТРУКТУРА РУКОПИСУ

 1. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту.

 2. Назва друкується великими літерами по центру.

 3. Прізвище та ініціали автора - під заголовком малими літерами.
 1. Короткі анотації українською та російською мовами (до 6 речень).

 2. Ключові слова.

 3. Основний текст статті може розбиватися на розділи. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки ([7, с. 64]) у підзаголовку "Література".

 4. Перед списком використаних джерел, який подається в алфавітному порядку, пишеться підза­головок "Література".

 5. ^ Резюме англійською мовою, оформлене так само, як і початок статті (назва, автор, текст, ключові слова, резюме).

Усі значення фізичних величин подаються в одиницях Міжнародної системи СІ.

У тексті використовується науковий та науково-популярний стиль, за винятком звертання до попередніх робіт або якщо інше зумовлене змістом статті.

Усі малюнки подаються на електронних носіях в одному зі стандартних форматів (jpeg, tiff). Усі малюнки і таблиці потрібно послідовно пронумерувати арабськими цифрами (Рис. 1., Таблиця 1). До кожного малюнка подають короткий підпис, а до таблиці - заголовок. Необхідно уникати дублювання графічного матеріалу і довгих заголовків таблиць.

Формули у статті подаються тільки в електронному варіанті й набираються через стандартний редактор формул Microsoft Equation, що входить до складу Microsoft Office.

Нумерація формул подається в круглих дужках. Нумеруються лише ті формули, на котрі у статті є посилання.

^ Рішення про публікацію статті приймає редко­легія. Вона має право направити статтю на додаткову рецензію або експертизу, а також на літературну правку статті без погодження з автором. Без попередньої оплати стаття до друку не допускається.

Авторам надається коректура статті Ніякі зміни верстки, за винятком помилок під час набору, не допускаються. Виправлену і підписану автором коректуру слід протягом трьох днів повернути в редакцію.

Думка редколегії не завжди збігається з думкою автора статті.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікації.

^ У разі недотримання авторами усіх вищезазначених умов редакція має право повернути статтю на доопрацювання чи відмовити в її друкуванні

^ В редколегію журналу

«Наукові записки Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя»

Зразок заяви

Заява

Я (Ми)__________________________________________________________________________________________

автор (співавтори) статті_____________________________________________________________________________

прошу (просимо) опублікувати її в журналі "Наукові записки..."

Заявляю (заявляємо), що стаття написана спеціально для журналу, раніше ніде не публікувалась і не направ­лена для публікації в інші видання.

З чинним законодавством про друковані засоби інформації ознайомлений(ні) і за його порушення несу (несе­мо) персональну відповідальність.

" " 201 р. Підпис

Схожі:

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=19> 20. 1 Introduction

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=19> 12. 1 Introduction

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=18> 21. 1 Introduction

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=19> 1 Introduction

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=113> Особистий план на 200 р

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=113> Особистий план на 200 р

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=3 gutter=47> Додаток до анкети
П.І. П/Б учасників (повністю)
Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=113> Особистий план на 200 р

Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=113> Особистий план на 200 р
move to 0-22082201
Cols=2 gutter=32> шановні автори! При поданні рукописів у наступні випуски журналу iconCols=2 gutter=113> Особистий план на 200 р
move to 721-17763
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи