Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr icon

Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
НазваTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
Сторінка1/11
Дата18.10.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11TEMPUS PROJECT

145029-TEMPUS-2008-SE-JPCREducational Measurements

Adapted to EU Standards

IV International Summer School

EDUCATIONAL MEASUREMENT:

TEACHING, RESEARCH, AND PRACTICEABSTRACTS
13 – 20 June 2012

Foros (Crimea, Ukraine)


Nizhyn 2012

Organizers:


Ministry of Education and Science of Ukraine

Nizhyn State Mykola Gogol University

National Pedagogical Dragomanov University

Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko

Mälardalen University (Sweden)

Aalto Unversity (Finland)

University of Rome “La Sapienza” (Italy)

University of Cologne (Germany)

USETI Legacy Alliance (Ukraine)


^ Organizing Commettee:


Dmitrii Silvestrov (Västerås, Sweden, co-chairman)

Sergij Bondarenko (Kyiv, Ukraine, co-chairman)

Oleksandr Borysenko (Kyiv, Ukraine, secretary)

Evelina Silvestrova (Västerås, Sweden)

Yurij Kovalchuk (Nizhyn, Ukraine)

Volodymyr Sergienko (Kyiv, Ukraine)

Olga Avramenko (Kirovograd, Ukraine)

Sergii Rakov (Kyiv, Ukraine)

Olena Kotsur (Kyiv, Ukraine)

Esko Valkeila (Helsinki, Finland)

Raimondo Manca (Rome, Italy)

Hanspeter Shmidli (Cologne, Germany)


IV International Summer School “Educational Measurement: Teaching, Research, and Practice” is held under the support of the EU within the framework of the EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Educational Measurements Adapted to EU Standards”


Main topics:


 • Educational Measurements in the context of education quality improvement

 • Theoretical background of Educational Measurements

 • Leading experience of constructing and administrating of pedagogical tests

 • Problems of “Educational Measurements” teaching

 • Informational technologies in pedagogical testing


INVITED LECTURES

^

Звіт про виконання проекту TEMPUS «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС»
у КДПУ ім. В.ВинниченкаАвраменко О.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка


У 2009 році учасники Проекту від КДПУ ім. В.Винниченка разом з колегами з університетів консорціуму та МОН України брали участь у вдосконаленні навчальних програм деяких дисциплін та у розробці відповідного навчально-методичного забезпечення для викладання на бакалавраті таких навчальних курсів: «Вступ до педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти», «Основи педагогічного оцінювання», «Математично-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях», «Педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти», «Комп’ютерні технології у тестуванні»,  «Комп’ютерні статистичні пакети», «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці». У цьому ж році в КДПУ ім. В.Винниченка проведено коректування навчальних планів на фізико-математичному факультеті на ОКР бакалавр. Для нашого університету було закуплено обладнання для забезпечення навчального процесу, обладнано три комп’ютерних класи та мультимедійну лекційну аудиторію.

У 2010 році на третьому курсі фізико-математичного факультету здійснено перший набір на рівні бакалаврату на спеціалізацію «Освітні вимірювання», зокрема на спеціальності «Фізика». Спільними зусиллями консорціуму Проекту розроблено концепцію стандарту магістратури спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання» та продовжено роботу над розробкою нових дисциплін «Вимірювання в освіті», «Основи педагогічного оцінювання», «Класичні тестові моделі», «Математично-статистичні методи в освітніх вимірюваннях», «Конструювання тестів», «Комп’ютерні технології у тестуванні». Розроблено, погоджено та затверджено у МОН України перший варіант внутрішнього (для КДПУ ім. В.Винниченка) стандарту магістратури спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання».

У 2011 році у КДПУ ім. В.Винниченка була ліцензована магістратура спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання». Завершено спільну роботу консорціуму над навчально-методичним забезпеченням дисциплін «Моделі та методи IRT», «Моніторинг якості освіти», «Методика навчання освітніх вимірювань», «Когнітивна психологія та психометрія». Закуплене додаткове обладнання та програмне забезпечення для забезпечення навчального процесу та для ефективної роботи викладачів. У КДПУ ім. В.Винниченка успішно здійснений перший набір у складі 16 магістрантів денної форми навчання. Вперше проводились лекційні, практичні та лабораторні заняття для майбутніх магістрів, організовано виробничу практику, здійснено керівництво написанням курсових та магістерських робіт.

У 2012 році у КДПУ ім. В.Винниченка майже 100 студентів третього та четвертого курсів фізико-математичного факультету отримують названу спеціалізацію разом з основним фахом, а 10 випускників бакалаврату, які обрали спеціалізацію «Освітні вимірювання» ще у 2010 році, у цьому році отримали відповідну кваліфікацію разом з дипломом про присвоєння ОКР «спеціаліст». Удосконалено, оновлено та узгоджено з МОНмолодьспорту України внутрішній стандарт та навчальний план спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», а також успішно проведено акредитацію названої магістратури. Здійснено державну атестацію випускників магістратури – підготовлено 16 перших магістрів названої спеціальності.

Розробка стандарту магістратури, програм дисциплін та відповідних навчально-методичних комплексів є результатом спільної роботи українських та закордонних учасників консорціуму. З січня 2009 року до червня 2012 року виконавцями Проекту у КДПУ ім. В.Винниченка підготовлено навчально-методичне забезпечення для навчання магістрів спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання». Видано підручник «Вимірювання в освіті» [1], а також навчально-методичні посібники [2]-[6], призначені для систематизації знань з теоретичних основ освітніх вимірювань, класичних та сучасних моделей тестування, статистичних методів параметризації тестів, конструювання тестів та тестових завдань, комп’ютерних засобів тестування, моніторингу якості освіти в Україні та світі, а також методики навчання освітніх вимірювань. Розроблені також допоміжні навчальні матеріали [7]-[9], призначені для практичної реалізації конструювання, аналізу та калібрування тестів на фізико-математичному факультеті.

Виконавці Проекту мали можливість набути необхідних знань та досвіду на науково-практичних семінарах у Малардаленському університеті (Швеція), Римському університеті “La Sapienza” (Італія), Гельсинському Технологічному університеті (Фінляндія), Кельнському університеті (Німеччина), а також на трьох Міжнародних літніх школах «Освітні вимірювання: освіта, дослідження, практика». Молоді викладачі, аспіранти, магістранти та студенти мали можливість взяти участь у міжнародному семінарі молодих науковців «Підготовка молодих викладачів та аспірантів в галузі освітніх вимірювань», який проводився на базі КДПУ ім. В.Винниченка.

Результати методичних розробок кіровоградської команди були представлені у більше як тридцяти статтях у фахових журналах, у багаточисельних тезах наукових і науково-практичних конференцій, методологічного семінару тощо.

Мета та основні завдання Проекту систематично поширювались та продовжують поширюватись серед освітян та працівників служби зайнятості Кіровоградщини та всього Центральноукраїнського регіону на зустрічах у відповідних установах, публікаціях у пресі та виступах на телебаченні. Ми впевнені, що результат роботи консорціуму є стійким і він буде мати істотний позитивний вплив на систему освіти нашої держави. 1. Вимірювання в освіті: Підручник / за редакцією О.В. Авраменко. - Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011. – 360с.

 2. Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д. Статистичні методи в освітніх вимірюваннях. Частина І. Класична теорія тестування: Навчально-методичний посібник.– Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012.- 120 с.

 3. Андронатій П.І., Котяк В.В. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях: Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 144с.

 4. Дьяконов Г.В. Інтерсуб’єктні методи оцінювання психології особистості. Навчальний посібник для вищої школи. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 36с.

 5. Лупан І.В., Авраменко О.В. Комп’ютерні статистичні пакети. - Навчально - методичний посібник. – Кіровоград: Код, 2010. – 215с.

 6. Лутченко Л.І., Пасічник Н.О. Основи педагогічного оцінювання: Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 72с.

 7. Авраменко О.В., Гуртовий Ю.В., Шевченко Н.Г. Тестові завдання з математичного аналізу функції однієї змінної - Навчальний посібник. Кіровоград: Полімед-сервіс, 2011. - 80 с.

 8. Філєр З.Ю., Гуртовий Ю.В. Рівняння математичної фізики: Посібник до виконання індивідуальних тестових завдань Навчальний посібник. Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2011 - 40 с. – 5.2 д.а

 9. Халецька З.П. Основи актуарної математики: Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 88с.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr

Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
Відкриття Школи. (10. 00–10. 10) Д. C. Сільвестров (Стокгольмський університет / Малардаленський університет, Швеція)
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
Відкриття Школи. (10. 00–10. 10) Д. C. Сільвестров (Стокгольмський університет / Малардаленський університет, Швеція)
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
Державна атестація в магістратурі 18010022 Освітні вимірювання складається з двох етапів: державного екзамену з освітніх вимірювань...
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr
Державна атестація в магістратурі 18010022 Освітні вимірювання складається з двох етапів: державного екзамену з освітніх вимірювань...
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project
Університет (Швеція), Гельсінський технологічний університет (Фінляндія), Римський університет «La Sapienza» (Італія), Кельнський...
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project
Швеція), Гельсінський технологічний університет (Фінляндія), Римський університет «La Sapienza» (Італія), Кельнський університет...
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project
Університет (Швеція), Гельсінський технологічний університет (Фінляндія), Римський університет «La Sapienza» (Італія), Кельнський...
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconTempus project
Університет (Швеція), Гельсінський технологічний університет (Фінляндія), Римський університет «La Sapienza» (Італія), Кельнський...
Tempus project 145029-tempus-2008-se-jpcr iconProject 144742-tempus-2008-de-jphes "Educational Centers' Network on Modern Technologies of Local Governing"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи