Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки icon

Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Скачати 224.4 Kb.
НазваПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Дата03.08.2012
Розмір224.4 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

з фізичного виховання для вступників напряму підготовки

6. 010201 "Фізичне виховання"


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчально-організаторська діяльність учителя фізичної культури та тренера з обраного виду спорту вимагає озброєння його комплексом знань, умінь і навичок, які обумовлюють ефективність проведення занять в різноманітних формах фізичного виховання та спортивної підготовки учнів І-ХІ класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного рівня допрофесійної фізичної підготовки, оскільки саме фізична підготовка є підставою формування професійного рівня фахівця в галузі фізичного виховання і спорту.

У зв'язку з цим, базуючись на вимогах шкільних програм "Основи здоров'я та фізична культура", "Фізична культура і здоров'я", а також державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України, вступний іспит з фізичного виховання передбачає виявлення рівня фізичної підготовки абітурієнтів, яка свідчить про епізодичність або систематичність занять фізичними вправами, що багато в чому характеризує й інтерес до обраної професії.


^ СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Особи, що вступають до Інституту фізичного виховання і спорту університету, складають вступний іспит з чотирьох спортивних нормативів (біг 100 та 1000 м, , опорний стрибок ноги нарізно через коня, акробатичні вправи - чоловіки (додаток 1); біг 100 та 1000 м, опорний стрибок ноги нарізно через козла, вільні вправи - жінки (додаток 1)). Іспит проводиться у вигляді змагань відповідно до діючих правил з обраних видів спорту. На іспит відведено два дні.

Результати іспиту оцінюються за 200-бальною шкалою (додатки 2-5). Перескладати іспит не дозволяється.

Особи, які отримали менше 124 балів за іспит, звільняються від подальшої участі в конкурсі.


Додаток 1

^ ПРОГРАМА АКРОБАТИЧНИХ ВПРАВ (ЧОЛОВІКИ)

В. п. - о. с. у лівому нижньому кутку (обличчям до діагоналі).

Рівновага на правій - „старт плавця" - перекид уперед - силою, згинаючи ноги, стійка на голові та руках - перекид уперед схресно правою - поворот кругом у присіді - перекид назад - перекат назад у стійку на лопатках (тримати) - перекат уперед в упор присівши і встати, руки в сторони - крок правою - махом лівої стрибок зі зміною положення ніг - переворот управо - приставити ліву з поворотом направо - стрибок угору, прогнувшись, руки вгору-назовні - о.с.


^ ПРОГРАММА АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ (МУЖЧИНЫ)

И.п. – о.с. в левом нижнем углу (лицом к диагонали).

Равновесие на правой – старт «пловца» - кувырок вперед – силой, сгибая ноги, стойка на голове и руках – кувырок вперед скрестно правой – поворот кругом в приседе – кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатки (держать) – перекат вперед в упор присев и встать, руки в стороны – шаг правой – махом левой прыжок со сменой ног – переворот вправо – приставить левую с поворотом направо – прыжок вверх прогнувшись, руки вверх-наружу – о.с.


^ ПРОГАМА ВІЛЬНИХ ВПРАВ (ЖІНКИ)

В.п. - о. с. у лівому нижньому кутку (обличчям до діагоналі).

Рівновага на правій - упор присівши - перекид уперед - перекат назад у стійку на лопатках - перекат уперед в упор присівши схресно - поворот кругом у присіді - перекид назад - перекатом назад лягти на спину, руки вгору - „місток" - лягти на спину - сід - махом правою вгору і вниз, зігнути праву схресно - поворотом кругом наліво встати на праву, ліву назад-донизу, руки вгору - два кроки галопу з лівої та махом правої перекидний стрибок - о. с.


^ ПРОГРАММА ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ (ЖЕНЩИНЫ)

И.п. – о.с. в левом нижнем углу (лицом к диагонали).

Равновесие на правой – упор присев – кувырок вперед – перекат назад в стойку на лопатках – перекат вперед в упор присев скрестно – поворот кругом в приседе – кувырок назад – перекатом назад лечь на спину, руки вверх – «мост» - лечь на спину – сед – махом правой вверх и вниз, согнуть правую скрестно – поворотом кругом налево встать на правую, левую назад-книзу, руки в стороны – два шага голопа с левой и махом правой перекидной прыжок – о.с.


Додаток 2

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ СПОРТИВНИХ НОРМАТИВІВ НА ДЕННОМУ ВІДДІЛЕННІ

(оцінка в залікових балах)Вправи

Б А Л И

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160

164

168

172

176

180

184

188

192

196

200

Біг на 100 м, сек. (чоловіки)

14,4

14,2

14,0

13,8

13,6

13,4

13,2

13,0

12,9

12,8

12,7

12,6

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

12,0

11,9

11,8

Біг на 1000 м, хв., сек. (чоловіки)

3,21

3,19

3,17

3,15

3,13

3,11

3,09

3,07

3,06

3,05

3,04

3,03

3,02

3,01

3,00

2,59

2,58

2,57

2,56

2,55

Біг на 100 м, сек. (жінки)

16,0

15,7

15,4

15,1

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

Біг на 1000 м, хв., сек. (жінки)

4,08

4,05

4,02

3,59

3,56

3,53

3,50

3,47

3,44

3,42

3,40

3,38

3,37

3,36

3,35

3,34

3,33

3,32

3,31

3,30

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ НА ДЕННОМУ ВІДДІЛЕННІ

(оцінка в залікових балах)Гімнастичні

Б А Л И

вправи

124

128

132

136

140

146

152

158

164

170

176

182

188

194

200

Опорний стрибок ноги


нарізно через коня

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

(чоловіки),

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7

гімнастичні бали


Акробатичні вправи (чоловіки),

гімнастичні бали

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7

Опорний стрибок ноги


нарізно через козла

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

(жінки),

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7

гімнастичні бали


Вільні вправи (жінки),

гімнастичні бали

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ СПОРТИВНИХ НОРМАТИВІВ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ


(оцінка в залікових балах)

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

(оцінка в залікових балах)ГімнастичніБ

А Л Ивправи

124

128

132

136

140

146

152

158

164

170

176

182

188

194

200

Опорний стрибок ноги


нарізно через коня

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

(чоловіки),

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7

гімнастичні бали


Акробатичні вправи (чоловіки),

гімнастичні бали

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7

Опорний стрибок ноги


нарізно через козла

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

(жінки),

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7

гімнастичні бали


Вільні вправи (жінки),

гімнастичні бали

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,3

9,6

10

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,4

9,7

Схожі:

Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Хі класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного...
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Програма вступного випробування з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconФакультет фізичного виховання та спорту
Дисципліна «Теорія І методика фізичного виховання» є основною І профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання...
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconПоложення «Про переведення» на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Спеціаліст» та «Магістр»
...
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма
«Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання*» / Укладачі: старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін І фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи