Експертний висновок icon

Експертний висновок
Скачати 193.25 Kb.
НазваЕкспертний висновок
Дата10.09.2012
Розмір193.25 Kb.
ТипДокументи

Додаток 2а


Секція______________________________________________________________________________________

Експертний висновок

до запиту на виконання фундаментального дослідження

за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

(Характер НДР: фундаментальні дослідження)

(назва НДР)


з/п

Критерії оцінювання

наукового проекту

Варіанти відповідей

Оцінка експерта

^ Загальні критерії оцінювання запиту (максимальна кількість балів 40)

1

Актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність проекту, зв’язок з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні

проект не направлений на розв’язання важливої фундаментальної задачі

0

проект належить до фундаментальних досліджень в окремій галузі та не може бути поширений на суміжні галузі науки

4

проект належить до фундаментальних досліджень і за своїми результатами може бути актуальним для декількох суміжних галузей науки

8

2

Наукова новизна проекту, фундаментальність, оригінальність та значимість ідей, концепцій, що пропонуються. Основна парадигма проекту

елементи наукової новизни, гіпотези, ідея та парадигма роботи відсутні або визначені незадовільно

0

наукова новизна базується на використанні нових методів розв’язання фундаментальної задачі через застосуванням відомих ідей та гіпотез

6

наукова новизна роботи базується на використанні нових методів розв’язання фундаментальної задачі через застосування нових оригінальних ідей та концепцій

10

3

Оцінка теорій, методів, методик , концепцій та підходів, які пропонуються до використання у проекті

автори застосовують традиційні теорії, методи, методики, концепції або підходи та не пропонують нових

0

передбачається удосконалення відомих теорій, методів, методик, гіпотез або підходів

6

автори сподіваються розробити принципово нові теорію, метод, методику, концепцію або підхід, що перевершують відомі

10

4

Відповідність очікуваних наукових результатів світовому рівню

нижче світового рівня

0

відповідає світовому рівню

6

вище світового рівня

12

^ Кількісні показники наукового доробку авторів проекту (максимальна кількість балів - 31)

5

Наявність і рівень попередніх публікацій колективу виконавців роботи (за попередні3 роки)

публікації виконавців у журналах з переліку ВАК України відсутні

0

понад 5 публікацій, тез доповідей у виданнях не з переліку ВАК

1

публікації в журналах з переліку ВАК України: до 3

1

понад 3

2

публікація в журналі, що входить до наукометричних БД (Scopus та інші)

3

публікація в журналі з імпакт-фактором

4

опубліковано монографію у видавництвах:

закордонних

5

вітчизняних академічних

4

інших

2

опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОНУ

2

6


Наявність підготовлених і захищених кандидатських і докторських дисертацій (за попередні 3 роки)

відомості щодо підготовлених і захищених кваліфікаційних робіт відсутні

0

за тематикою роботи захищено кандидатську дисертацію

2

за тематикою роботи захищено докторську дисертацію

6

^ Очікувані кількісні показники результатів виконання проекту (максимальна кількість балів - 44)

7Очікувана кількість і рівень публікацій колективу виконавців роботипланується опублікувати до 5 статей у виданнях і тези доповідей не з переліку ВАК

0

планується опублікувати понад 5 статей у виданнях не з переліку ВАК

1

планується опублікувати доповіді на міжнародних конференціях

1

планується опублікувати статті в журналах з переліку ВАК України, от­ри­мати охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:
до 3

1

понад 3

2

планується публікація в журналі, що входить до науко­метричних БД (Scopus та інші)

3

планується публікація в журналі з імпакт-фактором

4

планується опублікування монографії у видавництвах :

закордонних

5

вітчизняних академічних

4

інших

3

8

Очікуване використання результатів роботи в навчальному процесі (стосується лише ВНЗ)

результати роботи не планується використати в навчальному процесі

0

результати роботи планується частково використовувати в лекційних або лабораторних курсів

1

буде розроблено і впроваджено новий цикл лабораторних робіт

1

буде розроблено і впроваджено новий лекційний курс

2

буде опубліковано підручник, навчальний посібник, словник

2

буде опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОН України

3

9

Підготовка наукових кадрів

захист кандидатських і докторських дисертацій не планується

0

за матеріалами роботи планується захист кандидатської дисертації

2

за матеріалами роботи планується захист докторської дисертації

5

10

Участь студентів, аспірантів, молодих учених (з оплатою в межах запиту) (стосується лише ВНЗ)

не планується участь студентів, аспірантів, молодих учених

0

до виконання роботи планується залучення студентів, аспірантів, молодих учених

1

планується підготувати дипломну роботу спеціаліста (магістра)

1

планується залучити до роботи понад 3 студентів, аспірантів, молодих учених

2

планується залучення до роботи 3-х студентів з захистом диплом­ної роботи спеціаліста (магістра) та наявність у них наукових публікацій та ОПІВ

2

^ Організаційно-технічні показники виконання проекту (максимальна кількість балів - 5)

11

Наявність матеріально-тех­нічної бази організації-вико­навця для виконання проекту

не має дослідницької бази для виконання проекту

0

є в наявності необхідна для виконання проекту дослідницька база

2

12

Наявність у організації-вико­навця сучасного електрон­ного доступу до світових інформаційних ресурсів

не має доступу (в т.ч. через мережу "УРАН" до світових інформаційних ресурсів (Scopus та ін.)

0

має доступ

3

Разом -

Рівень роботи:

  1. Незадовільна, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить не більше 40 балів.

  2. Середня, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 41–80 балів.

  3. Висока, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 81–120 балів.

=======================================================================================

Коментар обов’язковий ________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Експерт _________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

"Ознайомлений"

Голова (заст. голови) секції

__________________________ ____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2б


Секція______________________________________________________________________________________

Експертний висновок

до запиту на виконання прикладного дослідження або розробки

за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

(Характер НДР: прикладні дослідження і розробки)

(назва НДР)

з/п

Критерії оцінювання

наукового проекту

Варіанти відповідей

Оцінка експерта

^ Загальні критерії оцінювання запиту (максимальна кількість балів 45)Актуальність, наукова обґрунтованість та перспективність проекту, зв’язок з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні

проект не направлений на розв’язання важливої прикладної задачі

0

проект належить до прикладних досліджень в окремій галузі та не може бути поширений на суміжні галузі науки

4

проект належить до прикладних досліджень і за своїми результатами може бути актуальним для декількох суміжних галузей науки

8Наукова новизна проекту, оригінальність та значимість ідей, концепцій, що пропонуються

наукова новизна відсутня або визначена незадовільно

0

наукова новизна базується на використанні нових методів розв’язання прикладної задачі через застосування відомих ідей та концепцій

6

наукова новизна роботи базується на використанні нових методів розв’язання прикладної задачі через застосування нових оригінальних ідей та концепцій

10Відповідність очікуваних наукових результатів світовому рівню

нижче світового рівня

0

відповідає світовому рівню

6

вище світового рівня

12Наявність документів, що підтверджує необхідність проведення дослідження

Документи, що підтверджують важливість роботи, відсутні

0

є листи-підтримки від підприємства, асоціації, міністерства

6

є листи-підтримки, що підтверджують можливість використання результатів роботи на підприємствах галузі

9Очікувана прикладна значимість результатів, що будуть отримані

результати не плануються до практичного використання;

0

очікувані результати будуть мати певну соціально-економічну значимість

1

очікувані результати будуть мати суттєву соціально-економічну значимість

2

планується новий підхід до вирішення поставлених здач, результати дослідження знайдуть використання у подальших дослідженнях та у суміжних галузях

3

планується отримати принципово нові результати, принципово новий спосіб вирішення складної наукової, науково-технічної проблеми, що сприятиме розвитку відповідної наукової галузі та споріднених галузей, результати мають інвестиційну привабливість


6

^ Кількісні показники наукового доробку авторів проекту (максимальна кількість балів - 31)

6

Наявність і рівень попередніх публікацій колективу виконавців роботи (за попередні3 роки)

публікації виконавців у журналах з переліку ВАК України відсутні

0

понад 5 публікацій, тез доповідей у виданнях не з переліку ВАК України

1

публікації в журналах з переліку ВАК України: до 3

1

понад 3

2

публікація в журналі, що входить до наукометричних БД (Scopus та інші)

3

публікація в журналі з імпакт-фактором

4

опубліковано монографію у видавництвах:

закордонних

5

вітчизняних академічних

4

інших

2

опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОНУ

2


7


Наявність підготовлених і захищених кандидатських і докторських дисертацій (за попередні 3 роки)

відомості щодо підготовлених і захищених кваліфікаційних робіт відсутні

0

за тематикою роботи захищено кандидатську дисертацію

2

за тематикою роботи захищено докторську дисертацію

6

^ Очікувані кількісні показники результатів виконання проекту (максимальна кількість балів - 44)

8Очікувана кількість і рівень публікацій колективу виконавців роботипланується опублікувати до 5 статей і тези доповідей у виданнях не з переліку ВАК

0

планується опублікувати понад 5 статей у виданнях не з переліку ВАК

1

планується опублікувати доповіді на міжнародних конференціях

1

планується опублікувати статті в журналах з переліку ВАК України, от­ри­мати охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності:
до 3

1

понад 3

2

планується публікація в журналі, що входить до науко­метричних БД (Scopus та інші)

3

планується публікація в журналі з імпакт-фактором

4

планується опублікування монографії у видавництвах :

закордонних

5

вітчизняних академічних

4

інших

3

8

Очікуване використання результатів роботи в навчальному процесі (стосується лише ВНЗ)

результати роботи не планується використати в навчальному процесі

0

результати роботи планується частково використовувати в лекційних або лабораторних курсів

1

буде розроблено і впроваджено новий цикл лабораторних робіт

1

буде розроблено і впроваджено новий лекційний курс

2

буде опубліковано підручник, навчальний посібник, словник

2

буде опубліковано підручник, навчальний посібник з грифом МОН України

3

9

Підготовка наукових кадрів

захист кандидатських і докторських дисертацій не планується

0за матеріалами роботи планується захист кандидатської дисертації

2

за матеріалами роботи планується захист докторської дисертації

5

10

Участь студентів, аспірантів, молодих учених (з оплатою в межах запиту) (стосується лише ВНЗ)

не планується участь студентів, аспірантів, молодих учених

0

до виконання роботи планується залучення студентів, аспірантів, молодих учених

1

планується підготувати дипломну роботу спеціаліста (магістра)

1

планується залучити до роботи понад 3 студентів, аспірантів, молодих учених

2

планується залучення до роботи 3-х студентів з захистом диплом­ної роботи спеціаліста (магістра) та наявність у них наукових публікацій та ОПІВ

2
^ Охорона і використання інноваційних результатів (максимальна кількість балів – 15 )

11

Охорона і використання результатів, перспективи просування на ринок

результати не використано

0

буде отримано патент на винахід, патент на корисну модель, свідоцтво на авторське право

1

буде отримано патент інших країн

2

буде використовуватися патент при виконанні інноваційного проекту або випуску інноваційної продукції

3

результати роботи будуть використані у виробничій чи суспільній сфері

2

результати роботи будуть представлені на виставках

1

буде розроблено проект нормативного документу в установленому порядку

2

за результатами наукових досліджень буде продана ліцензія

4
^ Організаційно-технічні показники виконання проекту (максимальна кількість балів 5)

12

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

організація-виконавець не має дослідницької бази для виконання проекту

0

в організації-виконавця є в наявності необхідна для виконання проекту дослідницька база

2

13

Наявність у організації-ви­ко­навця сучасного елек­трон­ного доступу до світо­вих інформаційних ресурсів

не має доступу (в т.ч. через мережу "УРАН" до світових інформаційних ресурсів (Scopus та ін.)

0

має доступ

3

Разом -

Рівень роботи:

  1. Незадовільна, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить не більше 40 балів.

  2. Середня, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 41–90 балів.

  3. Висока, якщо сумарна оцінка за всіма пунктами становить 91–140 балів.

=======================================================================================

Коментар обов’язковий

Експерт _________________ _______________________________

(пiдпис) (прізвище, iм'я, по батьковi)

"Ознайомлений"

Голова (заст. голови) секцiї

__________________________ ____________________________________

(пiдпис) (прізвище, iм'я, по батьковi)

Схожі:

Експертний висновок iconЕкспертний висновок

Експертний висновок iconЕкспертний висновок
Секція
Експертний висновок iconЕкспертний висновок
Секція
Експертний висновок iconЕкспертний висновок
Секція
Експертний висновок iconЕкспертний висновок
Секція
Експертний висновок iconЕкспертний метрологічний висновок до метрологічної експертизи подано дисертаційну роботу «наименование»
До метрологічної експертизи подано дисертаційну роботу «наименование», перелік засобів вимірювальної техніки (звт) та допоміжного...
Експертний висновок iconДержавна Фармакопея України / Державне підприємство "Науково-експертний фармакопейний центр". 1-е вид. Харків: рірег, 2001. Доповнення 2004. 520 с. Малосерийное производство готовых лекарственных средств: учебное пособие
Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: рірег, 2001. –...
Експертний висновок iconЗвіт про роботу Проблемної комісії «Фармація» мз україни за 2004-2010 р р. На базі Національного фармацевтичного університету працює Проблемна комісія (ПК) "Фармація" мз україни постійно діючий експертний орган
На базі Національного фармацевтичного університету працює Проблемна комісія (ПК) “Фармація” мз україни постійно діючий експертний...
Експертний висновок iconПерелік рекомендованої навчальноїта навчально-методичної літератури основна література
Державна фармакопея України /Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: рірег, 2001. –...
Експертний висновок iconМ.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті
На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи