Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади icon

Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Скачати 45.04 Kb.
НазваПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Дата21.10.2012
Розмір45.04 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”Затверджую

Ректор

Національного університету

“Львівська політехніка”

________________Ю.Я.Бобало

“______”____________2007 р.ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду

^ Національного університету «Львівська політехніка»Проректор з наукової роботи

З.Г.ПіхЛьвів - 2007

1. Загальні засади


 1. Науково-технічна рада (НТР) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету «Львівська політехніка».

  1. В своїй діяльності НТР керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про науково-дослідну частину університету та цим Положенням.

  2. Науково-технічна рада університету є науково-консультаційним і дорадчим органом ректорату. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи, видання наказів і розпоряджень в університеті.

  3. Науково-технічна рада університету формується з висококваліфікованих науковців університету і затверджується наказом ректора терміном на п'ять років.


2. Основні завдання і функції науково-технічної ради


  1. Аналіз та координація науково-дослідної діяльності в університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України.

  2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами.

  3. Розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних досліджень університету з постановкою перспективних (стратегічних) напрямів та найближчих завдань.

  4. Сприяння комплексності вирішення наукових та науково-технічних проблем науковими підрозділами університету;

  5. Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.

  6. Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності за рік, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками, молодими ученими, докторантами та аспірантами.

  7. Контроль за виконанням міжнародних угод та контрактів.

  8. Аналіз і координація діяльності редколегій Вісника університету.

  9. Формування річного плану видання монографій та подання пропозицій на затвердження ректору щодо фінансування або відшкодування затрат на видання монографій за рахунок коштів Національного університету “Львівська політехніка”;

  10. Проведення атестації докторантів та заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктор наук згідно «Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів».

  11. Аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій.

  12. Заслуховування звітів директорів інститутів щодо стану підготовки кадрів вищої кваліфікації та ефективності використання наукового потенціалу; розроблення рекомендацій для підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті.

  13. Заслуховування звітів директорів інститутів про хід виконання наукових досліджень в інститутах.

  14. Аналіз результатів виконання наукових досліджень студентами університету.

  15. Аналіз діяльності структурних підрозділів науково-дослідної частини.

  16. Організація атестації наукових підрозділів та виконавців науково-дослідних робіт.

  17. Атестація наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України.

  18. Висунення кандидатур для присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки .

  19. Прийняття рішень про скерування кращих завершених науково-дослідних робіт для участі у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки та техніки, щорічних премій Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на конкурси, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України.

  20. Прийняття рішень про призначення грантів університету молодим ученим.


3. Структура науково-технічної ради


  1. До складу науково-технічної ради входять:

  • голова НТР – ректор університету,

  • два заступники голови НТР,

  • вчений секретар НТР – секретар науково-дослідної частини;

  • представники наукових підрозділів університету, що працюють за пріоритетними напрямами науки і техніки.


4. Порядок роботи науково-технічної ради


  1. Засідання науково-технічної ради проводяться головою або, за його дорученням, одним із заступників, не менше ніж один раз на місяць.

  2. План роботи НТР складається на півріччя і затверджується головою НТР.

  3. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може створювати комісії з членів НТР та інших науковців.

  4. Рішення НТР приймаються при наявності кворуму (більше половини членів НТР від складу згідно з наказом) в результаті відкритого голосування простою більшістю голосів.

  5. Рішення НТР оформляються у вигляді витягів з протоколу.

Схожі:

Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconПоложення про науково-технічну раду Сумдпу ім. А. С. Макаренка > Науково-технічна рада (hit) створюється як дорадчий орган при ректорі І вченій раді університету наказом ректора
Науково-технічна рада складається з провідних вчених університету, науково-педагогічних працівників, що мають досвід організації...
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади iconДоговір №
Статуту та відповідно до рішення науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» від 29 листопада 2007...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи