Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 icon

Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Скачати 184.06 Kb.
НазваІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Дата21.10.2012
Розмір184.06 Kb.
ТипІнформація

ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПІБ наукового керівника,

науковий ступінь та вчене звання

Тема наукового дослідження

Галузь науки

Напрям підготовки студентів, яких планується залучати до наукових досліджень

Інформація про наукового керівника

(інститут, кафедра,

кімнати, контактний тел., ел. пошта)
1

2

3

4

5

^ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ТРАНСПОРТУ (ІІМТ)

Кафедра технології машинобудуванн (ТМБ)^ Грицай Ігор Євгенович,

д.т.н., проф.

Прогресивні технології виготовлення зубчастих коліс і передач

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. ТМБ, 39к. 14н.к.,

тел.: 258-26-40,

i.gryc@org.lviv.net^ Гурей Ігор Володимирович,

д.т.н., проф.

Методи поверхневого зміцнення деталей машин

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. ТМБ, 53к. 14н.к.,

тел.: 258-25-01,

ihurey@bigmir.net^ Литвиняк Ярослав Мирославович,

к.т.н., доц.

Технологічне забезпечення процесів виго­товлення зубчастих коліс

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. ТМБ, 47к. 14н.к.,

тел.: 258-25-01, ltvnkya@ukrpost.ua^ Юрчишин Ігор Іванович,

к.т.н., доц.

Автоматизація процесів підготовки вироб­ництва на машинобудівних підприємствах України

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. ТМБ, 47к. 14н.к.,

тел.: 258-25-01,

yur@volia-lviv.com

^ Кафедра механіки та автоматизації машинобудування (МАМ)Кузьо Ігор Володимирович, д.т.н., проф.

Механіка машин і механізмів та технічна діагностика промислового обладнання

Технічні науки

студенти ІІМТ

ІІМТ, каф. МАМ, 63к. 14 н.к.,

тел.258-21-54

kuzo@polynet.lviv.ua^ Андрусик Ярослав Федорович,

к.ф.-м.н., доц.

Математичне моделювання поведінки панікуючого натовпу, що знаходиться в обмеженому просторі.

Фізико-математичні, Технічні науки

студенти ІБІД

ІІМТ, каф. МАМ,

34к. ХІV н.к.,

тел. 258-21-54, 258-26-42

Yaroslav.Andrusyk@polynet.lviv.ua^ Білоус Борис Дмитрович,

к.т.н., доц.

Дослідження динаміки вібраційних двигу­нів з маятниковими вібраторами

Технічні науки

студенти ІІМТ

ІІМТ, каф. МАМ,

34к. ХІV н.к.,

тел. 258-21-54, 258-26-42^ Боженко Михайло Васильович,

к.т.н., доц.

Динамічні навантаження в електропри­від­них механізмах підіймально-транспортних машин з врахуванням зазорів в кінематич­них парах.

Технічні науки

студенти ІБІД

ІІМТ, каф. МАМ,

ХІV н.к., 32к.

тел. 258-21-54, 258-26-42

boshenko@polynet.lviv.ua^ Боровець Володимир Михайлович,

к.т.н., доц.

Дослідження процесу пакування насіння в пакети за допомогою вібраційних живильників

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ,каф. МАМ, 58 к. 14н.к.

borovets@polynet.lviv.ua^ Бочков В’ячеслав Михайлович,

к.т.н., доц.

Дослідження лінійних вимірювань безконтактним методом

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 64 к. 14 н.к.

тел. 258-21-54^ Ванькович Тамара-Надія Мартинівна,

к.ф.-м.н., доц.

Дослідження динамічних процесів в суттєво нелінійних системах з випадковими збуреннями»

Фізико-математичні,

Технічні

студенти ІІМТ, ІБІД, ІКТА

ІІМТ, каф. МАМ,

65к. ХІV н.к.,

тел. 258-21-54, 258-26-42,

nvankovych@polynet.lviv.ua^ Гаврильченко Олександр Віталійович,

к.т.н., доц.

Дослідження та розроблення автоматич­них вібраційних пристроїв для багато­опе­раційних комплексів

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ,

20к. 14 н.к.,

gavr@lviv.farlep.netГурський Володимир Миколайович,

к.т.н., асист.

1. Розробка, динаміка та міцність вібра­ційного обладнання.

2. Механіка сипких речовин

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ,МАМ,

28к. ХІV н.к.,

gursky@polynet.lviv.ua
^ Демків Володимир Йосипович,

асист.

Дослідження кінематики автомобільного колеса

Технічні науки

студенти ІІМТ

ІІМТ, каф. МАМ, 34к.14 н.к.,

тел. 258-21-54, 258-26-42,

vdemkiv@polynet.lviv.ua^ Зелінський Ігор Дмитрович,

к.т.н., доц.

Системи керування електромагнітним віброзбудником на основі широтно-імпульсної модуляції (ШІМ)

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 28 к. 14 н.к.

zelia@polynet.lviv.ua^ Зінько Ярослав Антонович,

к.т.н., доц.

Динаміка шарнірно-підпружинених систем

Технічні науки

студенти ІБІД

ІІМТ, каф. МАМ,

32к. ХІV н.к.,

тел. 258-21-54, 258-26-42,

yazinko@polynet.lviv.ua^ Ланець Олексій Степанович,

к.т.н., доц.

Перетворення динамічного потенціалу механічної коливальної системи в електричну енергію генератора

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 18к. 14 н.к.,

тел. 258-24-90^ Савчин Богдан Михайлович,

к.т.н., доц..

Дослідження впливу режимів віброущіль­нення бетоносумішей на міцність

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 64к. 14 н.к.,

тел. 258-21-54^ Серкіз Орест Романович,

к.т.н., доц.

Дослідження точності дозування продук­тів на технологічних машинах змінної продуктивності

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 16к.14 н.к.,

ross@polynet.lviv.ua^ Чабан Андрій Васильович,

д.т.н., доц..

Математичне моделювання вібраційних процесів в тримасових системах

Технічні науки

студенти ІІМТ

ІІМТ, каф. МАМ, 64к. 14 н.к.,

atchabn@gmail.com^ Шоловій Юрій Петрович,

к.т.н., доц.

Обґрунтування параметрів вібраційних дозаторів на основі аналізу напруженого стану сипких матеріалів

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 21к. 14 н.к.,

j-sholov@rambler.ru^ Шпак Ярослав Володимирович,

к.т.н., доц.

Дослідження високоефективних вібраційних притиральних машин з електромагнітним приводом

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 18к. 14 н.к.,

shpaky@polynet.lviv.ua^ Щенбор Владислав Станіславович,

ст.викл.

Дослідження ефективності вібраційних конвеєрів з еліптичними коливаннями

Технічні науки

Інженерна механіка

ІІМТ, каф. МАМ, 59к. 14 н.к.,

тел. 258-21-08

^ Кафедра автомобілебудування (АБ)Дубянський Олександр Всеволодович,

к.т.н., доц.

Оптимізація параметрів підвісок АТЗ

Технічні науки

КГТ

ІІМТ, каф. АБ, 316к., 6 н.к.,

тел. 258-23-08,

odubyansky@polynet,lviv.ua^ Коляса Остап Леонідович,

к.т.н., доц.

Діагностика систем впорску МРІ.

Технічні науки

КГТ

ІІМТ, каф. АБ, 316к. 6 н.к.,

тел. 258-23-08,

okolyasa@polynet,lviv.ua^ Горбай Орест Зенонович,

к.т.н., доц.

Розрахунок кузовів автобусів з низьким входом

Технічні науки

КГТ

ІІМТ, каф. АБ, 316к. 6 н.к.,

тел. 258-23-08,

ogorbay@polynet,lviv.ua^ Крайник Любомир Васильович,

д.т.н., проф.

Дослідження робочих процесів та оптимізація конструкцій АТЗ

Технічні науки

КГТ

ІІМТ, каф. АБ, 316к. 6 н.к.,

тел. 258-23-08,

lkraynyk@polynet,lviv.ua

^ Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки (ЕРАТ)Кіндрацький Богдан Ілліч,

д.т.н., проф.

Вплив податливості ланок активного кермового керування на динамічну стійкість автомобіля.

Технічні науки

Автомобільний транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

110а к. 6 н.к., т. 258-21-71

bkindr@polynet.lviv.ua^ Гудз Густав Степанович,

д.т.н., проф.

Дослідження надійності та темпе­ратур­них режимів фрикційних вузлів АТЗ методами фізичного та математичного моделювання.

Технічні науки

Автомобільний транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

109к. 6 н.к., т. 258-21-71

ggudz@polynet.lviv.ua^ Глобчак Михайло Васильович,

к.т.н., доц.

Дослідження перспективних технологій відновлення автотракторних деталей.

Технічні науки

Автомобільний транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

110б к. 6 н.к., т. 258-21-71

globchak@polynet.lviv.ua^ Качмар Роман Ярославович,

к.т.н., доц.

Оцінювання екологічних показників автотранспортних потоків на прикладі їх шумових характеристик.

Технічні науки

Автомобільний транспорт


ІІМТ, каф. ЕРАТ,

103к. 6 н.к., т. 258-21-71

katchmar@rambler.ru^ Сороківський Олег Ігорович,

к.т.н., доц.

Дослідження конструкції та методики роз­рахунку кулькових муфт вільного ходу приводів транспортних засобів.

Технічні науки

Автомобільний

транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

104к. 6 н.к., т. 258-21-71

oleg25s@mail.ru^ Юськів Василь Миколайович,

к.т.н, доц.

Особливості відновлення стальних та чавунних деталей машин.

Технічні науки.

Автомобільний

транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

113к. 6 н.к., т. 258-21-71

everest658@gmail.com^ Нємий Степан Володимирович,

к.т.н, доц.

Дослідження швидкісних і навантажу­вальних режимів роботи двигунів та агре­гатів трансмісії автомобіля та оптимізація їх енергоспоживання.

Технічні науки

Автомобільний

транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

110б к. 6 н.к., т. 258-21-71

njemyj@polynet.lviv.ua^ Оліскевич Мирославович Стефанович,

к.т.н., доц.

Оптимізація структури систем прогресив­ного керування та дослідження структури і властивостей бортових контрольно–діагностичних систем.

Технічні науки

Автомобільний

транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

113к. 6 н.к., т. 258-21-71

myroslaw@3g.ua^ Модла Роман Миколайович

к.т.н., доцент

Мультиплексні автомобільні інформаційні системи.

Технічні науки

Автомобільний

транспорт

ІІМТ, каф. ЕРАТ,

104к. 6 н.к., т. 258-21-71

modla.roman@jandex.ru

^ Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (ЗВДВ)Дзюбик Андрій Романович,

к.т.н., доц.

Дослідження статичної міцності магіс­тральних трубопроводів із дефектами.

Технічні науки

Зварювання

ІІМТ, каф. ЗВДВ, 2к. ХVІ н.к.

тел. 258-25-18,

ardz@mail.ru^ Палаш Володимир Миколайович, к.т.н., проф.

Дослідження природи фазових та струк­турних перетворень при зварюванні чавунів.

Технічні науки

Зварювання

ІІМТ, каф. ЗВДВ, 2к. ХVІ н.к. тел. 258-25-18,

моб. 097 411 24 98.Палаш Роман Володимирович, к.т.н., доц.

Дослідження технологічної і експлуатацій­ної міцності зварних з’єднань конструкцій із низьколегованих високоміцних сталей.

Технічні науки

Зварювання

ІІМТ, каф. ЗВДВ, 2к. ХVІ н.к. тел. 258-25-18,

моб. 067 804 368

RPALASH@YAHOO.COM^ Білобородченко Володимир Іванович,

к.т.н., доц.

Надійність мікрозварних з’єднань.

Технічні науки

Зварювання

ІІМТ, каф. ЗВДВ, 2к. ХVІ н.к. тел. 258-25-18,

моб. 096 106 24 37^ Большаков Михайло Васильович,

д.т.н., проф.

Дослідження здатності до зварювання різнорідних металів.

Технічні науки

Зварювання

ІІМТ, каф. ЗВДВ,2к. ХVІ н.к. тел. 258-25-18,

bolshakov.mike@gmail.com^ Лукіна Галина Миколаївна,

к.т.н., доц.

Дослідження процесів нанесення покрит­тів зі спеціальними властивостями на металеві деталі.

Технічні науки

Зварювання

ІІМТ, каф. ЗВДВ, 2к. ХVІ н.к.

моб. 097 383 48 99^ Назар Ігор Богданович,

к.т.н., доц.Оцінка міцності зварних з’єднань деталей, що працюють в умовах абразивного та корозійного середовища.

Технічні науки

Зварювання

ІІМТ, каф. ЗВДВ, 2к. ХVІ н.к.

моб. 097 383 48 99Кафедра транспортних технологій (ТТ)Білоус Андрій Борисович,

к.т.н., доц.

Дослідження систем доставки світлих нафтопродуктів по мережі АЗС

Технічні науки

Транспортні технології

ІІМТ, каф. ТТ, 211к. 6 н.к.

тел. 050 802 41 16

andrij.bilous@qmail.comСхожі:

Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 інститут архітектури (іарх)

Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Технологія виготовлення та рецептура спеціальних бетонів на основі сірчаного в’яжучого
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Дослідження морфології, структури та електрофізичних властивостей тонких плівок сполук ii–VI
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 інститут інем
Аналіз поточного стану, структури та еволюційних напрямів розвитку приватного бізнесу в Україні
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Проблеми становлення фінансового рин­ку в Україні/ Управління санацією підпри­ємства
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Наукові основи створення функційно­ак­тивних полімерних матеріалів на основі сумішей полімерів
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Дослідження фізичної природи виник­нен­ня та поширення інформаційних сигналів в каналах витоку інформації
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Соціально-педагогічні аспекти професій­ної підготовки соціальних працівників: теорія, історія практика
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 інститут геодезії (ігдг)
Використання мереж активних референцних gnss-станцій в задачах геодезії та кадастру
Інформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5 iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Комп'ютерні системи реального часу для задач обробки сигналів систем штучного інтелекту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи