Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності icon

Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності
Скачати 118.89 Kb.
НазваМіністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності
Дата22.10.2012
Розмір118.89 Kb.
ТипДокументи

М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И УКРАЇНИ ЗРАЗОК

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Україна, МСП 04655, Київ, Львівська площа, 8

Тел.: (044) 212-50-82 Факс: (044) 212-34-49


ЗАЯВА

про реєстрацію авторського права на твірСлужбові відмітки: Підпис начальника відділу ►______________

Номер заявки ▼

Дата подання

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
^ Номер свідоцтва

Дата реєстрації

Число ▲

Місяць ▲

Рік ▲
Прошу зареєструвати авторське право на службовий твір

1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є) __Технічні умови Двигун безконтактний постійного струму ДБ130-60-Д16___________________________________

ТУ У 31.1-02071010-099-2005 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Попередня чи альтернативна назва твору _____Немає_________________ _____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 2. Галузь творчої діяльності ____Наука _____________________________________________

Наука, література чи мистецтво

3. До якого об’єкту авторського права належить твір ______Літературний твір науково-технічного характеру, креслення, ілюстрації _________________

___________________________________________________________________________________


^ 4. Анотація або реферат твору (Публікується в офіційному бюлетені)


______Технічні умови поширюються на безконтактний двигун постійного струму ______

Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків

магнітоелектричного збудження типу ДБ130-60-ІМ4920-Д16-УХЛ4, що конструктивно об’єднаний з об’ємною двоступеневою вакуумною помпою мембранного типу. ______ Область застосування:

- у стоматологічному устаткуванні для вакуумування робочого об'єму термокамер;

- в устаткуванні, що застосовується для вакуумного пакування харчових і інших продуктів.

Перевагою використання вакуумної помпи мембранного типу порівняно з іншими, є виключення можливості попадання шкідливих, часто токсичних, речовин в робочий вакуумований об'єм.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 5. Дата остаточного завершення роботи над твором ► Число _ 06_ Місяць __05____ Рік _2007______


6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо) _________ _______________________Немає_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 7. Відомості про використані твори:


7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним ____Немає__________________

___________________________________________________________________________________

Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який реєструються

_______________________Немає______________________________________________________

Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні – Х ; Так – , _________________________________

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації

___________________________________________________________________________________

та назву реєстру


^ 9. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви **


9.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

___________Івановський Ігор Миколайович___________________________________ ___________ ___ ____ _____________________________________________________ __________________

Дата народження ► Число _09___ Місяць __06______ Рік __1964______


Громадянин ► ___Україна______________ Постійно проживає ______ Україна ____________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон _________________________________

____________^ 79013, Львів, вул. Ст. Бандери ,55 ____(0322)_74-83-90 ________________ ___________________________________________________________________________________


Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_______Технічні вимоги. Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища_______________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


^ Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків Х

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ* Необхідне позначити “X

^ 10. Відомості про особу (осіб), якій (им) належать авторські майнові права на службовий твір


Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, Львів, вул. Ст.Бандери, 12,

(0322)74-43-00

___________________________________________________________________________________ Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 11. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник):

11.1. Автор(и), роботодавець:

Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, Львів, вул. Ст.Бандери, 12,

(0322)74-43-00

__________________________________________________________________________________ Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ 11.2. Довірена особа автора(ів), роботодавця: ▼ ______________________Немає_______________________________________________________

Повне ім’я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон


^ 12. Видача свідоцтва (свідоцтв):


Надіслати за вказаною адресою 79013, Львів, вул. Ст.Бандери, 12

“Національний університет “Львівська політехніка”


Видати заявнику Проректору Піху З.Г.______________________________________

Прізвище, ініціали


13. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви

^ Кількість аркушів

Кількість примірників

ڤ ^ Примірник твору (форма, в якій представлено твір)

Технічні умови

16

1


ڤ ^ Документ, що підтверджує створення твору у порядку виконання службових обов’язків

Довідка

1

1

ڤ ^ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за дії, пов’язані з підготовкою до державної реєстрації авторського права на твір

1

1

ڤ ^ Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

1

1
^ Платіжний документ, що підтверджую доплату зборів

2

2

Збір за переоформлення заявки

1

1

ڤ ^ Документ, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності)ڤ Документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)ڤ Інші документи, що додаються до заяви


^ 14. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, вказаних у матеріалах заявки:

Заявник(и) Національний університет “Львівська політехніка”

Проректор Піх З.Г.


_________________________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис, що складається

___________________________________________________________ з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою

________________________ _______


М.П.

Дата ► Число _06_____ Місяць ___09___________ Рік _2007_________

Примітки:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

^ Висновки відділу державної реєстрації:

права автора підлягають реєстрації – ڤ  відмова у реєстрації – ڤ  заявку відхилено – ڤ


Заявку опрацював: ______________________________________________________________

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу державної реєстрації

Лист подовження до бланку заяви про

реєстрацію авторського права на твір


^ 9.2. Прізвище, ім'я, по батькові другого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

___________Соломенко Валентин Володимирович ___________________________________ ___________ ___ ___________________________________________________________________________________

Дата народження ► Число _2___ Місяць ___02_____ Рік __1972______


Громадянин ► ___Україна______________ Постійно проживає ______ Україна ____________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ___________________________________

_________________________________________________________________ ________________ ___________________________________________________________________________________


^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

____Вимоги до транспортування та зберігання . Вказівки з експлуатації . Гарантії виробника _________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


^ Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків Х

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ
^ 9.3. Прізвище, ім'я, по батькові третього автора (псевдонім, за наявності вказати в дужках)

___________Харченко Богдан Миколайович ___________________________________ ___________________________________________________________________________________

Дата народження ► Число _03___ Місяць ___01_____ Рік __1980______


Громадянин ► ___Україна______________ Постійно проживає ______ Україна ____________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон __________________________________

__________________________________________________________________ ________________ ____________________________________________________________________________


^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

____Програма приймально-здавальних випробувань ____ ____Програма періодичних випробувань _____ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


^ Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків Х

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ


* Необхідне позначити “X”

^ 9.4. Прізвище, ім'я, по батькові четвертого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

______________________________________________ ___________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дата народження ► Число ____ Місяць ________ Рік ________


Громадянин ► _________________ ^ Постійно проживає __________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ___________________________________

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________


^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

_____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


^ Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ
^ 9.5. Прізвище, ім'я, по батькові пятого автора (псевдонім, за наявності, вказати в дужках)

______________________________________________ ___________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дата народження ► Число ____ Місяць ________ Рік ________


Громадянин ► _________________ ^ Постійно проживає __________________________

Назва держави Назва держави


Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон ___________________________________

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________


^ Суть авторства, авторський вклад у створення твору _____________________________________

___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


Цей твір (частину твору) створено:*

у порядку виконання службових

обов’язків

за договором ڤ

у порядку індивідуальної розробки


Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*


Анонімно ڤ

Під псевдонімом ڤ
Схожі:

Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності
Попередня чи альтернативна назва твору Немає
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності
Попередня чи альтернативна назва твору Немає
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності
Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є) Технічні умови Двигун безконтактний постійного струму дб130-60-Д16
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерствоосвітиінауки україни державний департамент інтелектуальної власності
Попередня чи альтернативна назва твору Немає
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерствоосвітиінауки україни державний департамент інтелектуальної власності
Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є)
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерствоосвітиінауки україни державний департамент інтелектуальної власності
Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є)
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерствоосвітиінауки україни державний департамент інтелектуальної власності
Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є)
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconМіністерство освіти І науки україни державний департамент інтелектуальної власності інститут інтелектуальної власності одеської національної юридичної академії
Самарський інститут російського державного торговельно економічного університету
Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconДержавний департамент інтелектуальної власності вул. Урицького, 45

Міністерствоосвітиінауки україни зразок державний департамент інтелектуальної власності iconНа X семестр 2010/20 1 1 навчального року
Основна поняття і визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи